23. marts 2017: PYDs kvindepolitik og Yasidiernes skæbne

Det øgede multietniske samarbejde har altså været en vigtig baggrund for kurdernes involvering i Operation Eufrats Vrede. Men der er også andre grunde til kurdernes stædige indsats i forbindelse med opgøret med Islamisk Stat: En hjørnesten i de syriske kurderes samfundsmodel har været opgøret med kvindeundertrykkelse og mobiliseringen af kvinder indenfor alle sider af samfundslivet, incl. militæret, hvor 1/3 af de samlede styrker er kvinder, organiseret i selvstændige enheder kaldet YPJ. Det knytter sig teoretisk til Mohamed Öcelans opfattelse af kvindeundertrykkelsen som den mest elementære undertrykkelse i klassesamfundenes historie. I praksis har dog ikke mindst de syriske kurderes erfaringer med det særegne folkeslag Yasidiernes skæbne under Islamisk Stats fremrykning mod byen Sinjar i august 2014 efterladt dybe indtryk og et stærkt ønske om at kunne gøre op med al den uret, det medførte. Sinjar ligger i Iraq ikke langt fra grænsen til Syrien. Sidste år lykkedes det de Iraqiske Peshmergastyrker at trænge ISIL bort fra byen, men kun få har turdet vende tilbage til den sønderbombede by. Da den blev indtaget af Islamisk Stat for 2½ år siden, var det imidlertid ikke Peshmergastyrkerne, der reddede situation, men derimod PKK guerillaer, der kom ned fra Qandil-bjergene i det nordlige Irak og dannede en korridor, så de tusinder af Yasidier, der nåede op på bjerget ovenfor Sinjar kunne komme sikkert til den syriske grænse, hvorfra YPG bragte dem videre i sikkerhed i flygtningelejre. Langt fra alle nåede dog op på bjerget. 5000 yasidiske mænd blev dræbt  og kvinder  blev fanget af ISIL og fordelt blandt højerestående ISIL-krigere. En del af dem blev netop placeret i Raqqa. Eufrats vrede drejer sig også om disse kvinder, og det er næppe nogen tilfældighed, at alle faser i operation Eufrats vrede er blevet annonceret af talskvinden  for YPG/YPJ, Jihan Sheikh Ahmad.

D. 7.  februar kommenterede Jihan Sheik Ahmad, talskvinde for de syrisk-kurdiske styrker, YPG/YPJ (i midten), de første dages resultater af 3. fase af Operation Eufrats vrede, offensiven for befrielse af Islamisk Stats uofficielle hovedstad Raqqa. De står nu få kilometer udenfor Raqqas forstæder.

Som følge af denne skæbne har Yasidierne fået et tæt forhold til de syriske kurdere. De har således opbygget deres egen milits, parallelt med YPG/YPJ, som forsvarer  de yasidiske områder i Irak, mellem Sinjar og den syriske grænse. Tilknytningen er blevet yderligere intensiveret i marts 2017, efter at irakisk-kurdiske Peshmerga-styrker er gået til angreb på de Yasidiske områder, formentlig primært for at lukke grænsen til Syrien efter aftale med Tyrkiet. Det har givet anledning til voldsomme reaktioner i hele det syrisk-kurdiske område.