23. marts 2017: YPG og Rusland aftaler militærbase og træning i Afrin

Der er indgået aftale med YPG og Rusland om oprettelse af en militærbase i Afrin, der skal bidrage med en kraftig udbygning af YPGs militære styrke. Det blev d. 20 marts offentliggjort af YGPs talsmand Redur Xelil, men dog senere benægtet fra russisk side.

Aftalen skal formentlig ses som et udslag af at der fortsat ikke er skabt forbindelse mellem de østlige kantoner Kobane og Jezira og den vestlige kanton Afrin. Størstedelen af YPGs styrker er placeret i øst, og understøttes af de vestlige allierede med henblik på den forestående indtagelse af ISILs uærklærede hovedstad Raqqa. Det vil komme til at koncentrere en stor del af YPGs og SDFs styrker østpå i den kommende tid. Dermed bliver Afrin og den del af Shabaområdet som kurderne fra Afrin dominerer, særligt sårbart overfor angreb både fra Tyrkiet, og fra tyrkiske tropper placeret i Shaba-området mellem byen Al-Bab og den tyrkiske grænse – men også fra især islamiske grupper knyttet til den tyrkiske besættelse af området, samt disse gruppers tilstedeværelse i Idlib-provinsen syd for Afrin. For kurderne har Afrin stor økonomisk betydning, fordi en stor del af industriudviklingen er foregået der. Det gælder bl.a. tekstilindustrien hvor mange virksomheder fra Aleppoområdet er flyttet til Afrin som følge af krigen omkring Aleppo. Man skal også være opmærksom på, at Assad på intet tidspunkt har accepteret kurdernes ønske om en føderal struktur indenfor Syrien, der kan sikre deres etniske rettigheder på lige fod med andre grupper. Han har udtalt, at han vil fortsætte den væbnede kamp til hele Syrien er underlagt regeringens tropper. Faktisk er russerne de eneste, der har givet tilsagn om at ville støtte de etnisk-kurdiske rettigheder.

Samtidigt har YPG også meddelt, at de agter at udvide YPGs styrke fra 60 000 (hvor af den kvindelige del YPJ udgør ca. 25000) ved årsskiftet 2016-17 til 100 000 i løbet af 2017. Siden årsskiftet har man dannet 10 bataljoner på hver 300 mand. Militærudgifterne udgør i forvejen 70% af budgettet for de syrisk-kurdiske områder, så styrkeudvidelsen  vil belaste den civile sektor yderligere. For at kunne gøre militærtjenesten tiltrækkende er lønnen øget med 10%. Financieringen angives dels komme fra øget beskatning af fødevareproduktionen, dels fra salg af olie fra de østlige områder, hvilket dog kun vil kunne dække et indenlandsk forbrug.