22. april 2017: Erhvervslivet vender tilbage til Nordsyrien

 

I forbindelse med starten af borgerkrigen og Islamisk stats erobring af store dele af det nordlige Syrien i 2014, flygtede mange fra de nordlige områder. Forretninger og virksomheder lukkede eller søgte til andre områder. I forbindelse med de voldsomme kampe omkring Aleppo er mange søgt til Afrin, hvor de ordnede forhold i Afrin kantonen har tiltrukket virksomheder og handlende. Selv om forholdet til den tyrkiske nabo fortsat er meget lukket og spændt, har der været lettere adgang mod syd. Det har medført en meget skæv udvikling i de kurdisk-dominerede områder på grund af den meget voldsomme isolering af især de østlige områder. Grænsen mod Tyrkiet er hermetisk lukket. Det gælder også grænsen mod Islamisk Stat. Selv til den kurdiske del af Irak i øst er der stort set lukket. Mange irakiske kurdere støtter godt nok de syriske kurdere, og PKK har også sin væsentligste base her, men grænsen holdes lukket af den ledende kurdiske klan-gruppering omkring Mahmoud Bazani, der  i et tæt samarbejde med  Erdogan har understøttet den Tyrkiske isolering af de områder i Nordsyrien, der domineres af de Syriske Demokratiske Styrker (SDF). Trods skyhøje priser på strategiske varer som benzin i Afrin, har økonomien haft fremgang, mens det civile liv i de østlige områder har lidt under isolationen. Et på kort sigt positivt forhold har dog været de meget lave priser på benzin på grund af olieforekomsterne, der dækker det regionale behov, men dog ikke ville kunne række til eksport.

Men da den civile sikkerhed er blevet genopbygget, og risikoen for at blive tvangsindrulleret i Assads regeringshær er blevet betydeligt formindsket, har mange alligevel søgt tilbage til de nordsyriske områder indenfor det sidste års tid. Fra tyrkisk side har man søgt at bremse denne tilbagevenden ved at sætte stramme regler op for, hvor mange asylanter man tillader at rejse tilbage pr. dag.

Strømmen af tilbagevendte er steget markant i den senere tid, især i april måned 2017 efter at store landområder i Aleppoprovinsen er blevet befriet fra Islamisk stat, og det igen er blevet muligt at bevæge sig fra områder domineret af Assads regeringsstyrker og de FSA-dominerede områder, til de SDF-styrede områder i Manbij-distriktet og i Kobane-kantonen. En artikel i Hawer News Agency,fra  5. april, giver nogle eksempler på handlende og småproducenter, der er vendt tilbage eller har genoptaget deres virksomhed. En konditor er f.eks. vendt tilbage efter 2½ år i Latakia provinsen. En slagter, der var blevet i den østlige del af Aleppo-provinsen, men helt havde måttet opgive forretningen, har nu igen åbnet den. De angiver,  at YPG/YPJs befrielse af området  har skabt tilstrækkelig sikkerhed, at folk kommer hjem,  og at livsbetingelserne er nu acceptable sammenlignet med den tidligere periode. På grundlag af et interview med en embedsmand, Ahmad Ibrahim, der har indsamlet information om ansøgninger om tilladelse til at drive virksomhed i kommunerne i de østlige distrikter i Aleppo provinsen, er det kommet frem, at 600 butikker og virksomheder har opnået en sådan licens efter at deres ejerskab er blevet kontrolleret – og at der stadig kommer nye ansøgninger.

Ahmed Ibrahim indsamler statistik på ansøgninger til kommunerne om virksomhedstilladelser. I alt 600 har foreløbigt opnået en sådan tilladelse og mange flere er på vej. Han opfordrer alle til at vende tilbage til deres distrikter for at bygge dem op igen efter befrielsen.

Rapporten er også interessant på en anden måde, idet den beskriver en tilbagevenden af erhvervslivet til ”Aleppos østlige distrikter”. Det er dermed et eksempel på, at PYD i hvert fald på nogle områder accepterer den tidligere administrative struktur og måske er ved at forlade eller nedtone deres egen nye administrative opdeling af Nordsyrien i de tre kantoner Afrin, Kobane og Jezera, samt det mellemliggende Shabaområde, som Tyrkiet for en stor dels vedkommende har besat (jvf. artiklen Hvorfor stiller de syriske kurdere sig i spidsen for befrielsen af Raqqa?). En stor del af det offentlige liv (f.eks. skolevæsnet) følger fortsat den tidligere administrative opdeling af Syrien (idet skolelærernes løn fortsat betales af den syriske regering). Aleppoprovinsen udgør den folkerigeste del af Syrien. De østlige distrikter i provinsen udgøres af Manbij-distriktet og Ayn Al-Arab-distriktet (det arabiske navn for Kobane-distriktet). Jaroblus-distriktet og en stor del af Al-Bab og Azaz-distrikterne er i dag besat af Tyrkiet, mens Afrin-kantonen  udgør det vestligste distrikt i Aleppoprovinsen. Den samlede befolkning i Aleppoprovinsen var i 2010 4,6 mill. indbyggere, svarende til 20% af Syriens befolkning på 22,5 mill. indbyggere.

Kort over Aleppo provinsen og dens opdeling i distrikter. Kobane-kantonen udgør den væsentligste del af det østligste distrikt (med det arabiske navn Ayn Al-Arab), afgrænset af Eufrat-floden med vest. Afrin-kantonen følger i hovedtrækkene det vestligste distrikt Afrin. Navnene på distrikterne angiver distriktshovedstaden. I tabellen ved siden af er angivet den skønnede befolkning af disse distriktshovedsteder, der omfattede  lidt under halvdelen af den samlede befolkning i Aleppoprovinsen, da borgerkrigen brød ud.  2,4 mill. boede i mindre byer og i landområderne. Hvordan især kampene omkring Aleppo har påvirket befolkningsudviklingen og dens fordelingved vi ikke men den er givet faldet drastisk, især i byområderne.

Der er mange forviklinger, der skal redes ud i det syriske samfund, når konflikten forhåbentlig finder en løsning!