8. april 2017: Om det kemiske angreb i Kahn Shaykhun d. 4. april 2017

Det kemiske angreb i Idlib provinsen d. 4. april foregik i byen Kahn Shaykhun 30 km nord for byen Homs (se pkt. 3 på oversigtskortet). Den sydlige del af Kahn Shalkhoon er domineret af FSA, men jadistiske grupper fra Al Nusra og Al-Qaeda behersker den nordlige del. Efterladenskaber fra angrebet ramte mange steder i byen, men epicentret lå i den nordlige del.  To dage efter blev følgende rapport udsendt af de lokale sundhedsmyndigheder:

Tirsdag d. 4 april 2017 kl. 6:50 blev byen Khan Shaikhun i den sydlige del af Idlib provincen i det nordlige Syrien ramt af et missil ladet med kemiske gasser, mistænkt for at være klorin og sarin. Angrebet påførte 546 civile kvælningsskader. Nogle blev alvorligt såret, mens andre skader var så alvorlige, så det medførte døden for 84 personer. Dette antal antages at ville stige ifølge rapporter, der kommer ind fra de forskellige hospitaler.

Civilforsvarsteam og ambulancetjenester reagerede straks på nødsituationen og ankom til stedet for angrebet og bragte sårede personer til forskellige hospitaler overalt i Idlib provincen, da antallet var så stort. Problemet var værre end man havde forestillet, sig da det vigtigste hospital i Ma’arret Al Nua’man distriktet var blevet ødelagt af luftangreb blot en dag før det kemiske angreb. Nogle alvorligt sårede blev overført til tyrkiske hospitaler. Medicinske rapporter beretter at de observerede symptomer omfatter intensiv åndedrætsbesvær, bleghed i kroppen, råben og skrigen, sekretions forstyrrelser, muskelsammentrækninger, akut diarré, skum i munden, sveden og opkastning, periodisk bevidstløshed og mangel på pupilrefleks ved lyspåvirkning.

Indtil nu er antallet af døde dokumenteret ved navn løbet op i 84 personer: 27 børn, 19 kvinder. Antallet af sårede 546. Antallet af sårede, der er overført til tyrkiske hospitaler er 54. Foreløbigt er 3 af disse døde. .

Torsdag d. 6 april 2017. Idlib, kl. 10:00.

 

Dagen efter blev flybasen Al-Shayrat, hvor angrebet formodes at være rettet fra, bombet med 59 amerikanske Tomahawk-krydsermissiler. Flybasen ligger  25 km syd for byen Homs, og ca 90 km syd for Kahn Shaykhun.

Som det bl.a. har været fremført i en leder i Information 10/4, er der imidlertid en betydelig usikkerhed om det kemiske angreb: Videooptagelser fra De Hvide Hjelme viser behandling af lidende børn uden brug af handsker, hvilket ifølge mange eksperter ikke skulle være muligt, såfremt giften er Sarin. Mange har påpeget, at et kemisk angreb netop ikke ville være i Assads interesse, men i oppositionens, samt at FNs særlige undersøgelsesenhed om kemiske våben har påvist, at både Assad-regimet og Islamisk Stat har brugt kemiske våben i perioden 2014-16.