22 april 2017: Antallet af flygtninge fra Raqqa til områder befriet af SDF er nu steg til over 10.000 d. 19 april og tiltager nu endnu kraftigere

19 april havde mere end 10 000 flygtninge fra Raqqa by og landområderne omkring denne søgt beskyttelse i de SDF-kontrollerede områder. Tilstrømningen er ikke mindst stor i de nordlige landområder, hvor det er lykkedes at etablere sikre korridorer for lokalbefolkningen. Det er tydeligt fra de mange billeder og videoer, der er produceret af flygtningestrømmene, at ikke mindst de kvindelige YPJ-soldater spiller en stor rolle ved modtagelsen af flygtningene. I forbindelse med befrielsen af en række landsbyer nord for Raqqa, har SDF etableret nogle sikre korridorer for flygtende. Rawar News angiver d. 24 april, at 15 000 (!) flygtninge alene søndag d. 23 april passerede disse korridorer og nåede sikkert til lejrene ved Ain-Issa.

Det bredt nedsatte råd for varetagelse af Raqqas civile administration efter befrielsen har netop udsendt en  appel til humanitære organisationer og FN om at bidrage til driften af de mange flygtningelejre, det har været nødvendigt at opbygge i forlængelse af kampen mod Islamisk Stat. Der er stor mangel på medicin, og sandstorme i området har yderligere vanskeliggjort situationen. 8 flygtninge i landsbyen Jib al-Sha’eer nordvest for Raqqa er døde som følge af sandstormen. Den nye Raqqa-administration har nu flyttet flygtninge fra denne landsby til en ny midlertidig lejr ved Ayn Issa indtil forholdene kan blive forbedret i Jib al-Sha’eer .