8 april 2017: SDF strammer grebet om Tabqa og Raqqa

Efter at have etableret et brohoved syd for Assadsøen vest for byen Tabqa og den vigtige dæmning nord for byen, erobrede SDF for en uge siden den militære flybase sydøst for Tabqa.

Situationen omkring Tabqa 8 april 2017. Sammenlign med 23 marts på kortet længere nede på forsiden.

De har siden bevæget sig langsomt nord på til landsbyerne Ibad og  Mazrat al-Safsafa, der ligger på kanten af det tørre højland syd for Eufrat-dalsænkningen. Det er sket under hårde kampe med enheder fra Islamisk stat, der har anvendt adskillige bilangreb med selvmordsbombere. Ikke mindst omkring flybasen har der været voldsomme angreb, til trods for at den ikke hidtil har haft nogen umiddelbar militær betydning. En fransk ISIL-kriger angives at have dræbt 16 kurdiske soldater med et selvmordsangreb. SDF-styrker har i den nordligste landsby Safsafa afværget et lignende selvmordsangreb og endvidere ødelagt 4 sprængstoffyldte biler. I løbet af dagen er begge disse landsbyer blevet indtaget sammen med de lavtliggende intensivt dyrkede landbrugsområder langs Eufrat nord for landsbyerne. Dermed har SDF helt omringet og isoleret byen Tabqa (ca. 70 000 indbyggere).

Situationen omkring dæmningen er fortsat noget uafklaret: Begge parter beskylder modparten for at true dæmningens funktionalitet gennem bombeangreb. Trods angreb har eksperter inspiceret anlægget og fundet det funktionsdygtigt, men der spildes alligevel igen vand fra Assad-søen gennem overløb på to af de otte slusser.

Omkring Raqqa har der været indberetninger om adskillige flyangreb på byen, men styrkerne på landjorden forholder sig rolige, efter at det gennem første halvdel af marts måned lykkedes SDF at indtage alle områder nord for Eufrat på en ca. 70 km lang strækning. Dermed behersker de ikke alene hele landområdet nord for floden, men også de to eneste tilbageværende broer over Eufrat, dels syd for Muglah Kabirah, dels ved Kibar basen, som ligger ca. 50 km nord for provinsbyen Deir-es-Zor, der stadig kontrolleres af Assad. Dermed er der ingen flugtveje over land fra Raqqa.

Men Islamisk stat behersker stadig området syd for Eufrat med landevejen A4 fra Aleppo syd om Raqqa og til Deir Zor. Vejen er dog spærret af SDF syd for Tabqa, mens stykket fra Aleppo og østpå til Eufrat er behersket af Assads regeringstropper. De vestlige styrker er dog nu begyndt at gennemføre operationer også syd for de områder som SDF har erobret ned til floden øst for Raqqa. Således har de vestallierede d. 6 april i kort tid landsat soldater med helikopter i området Hamat Al-Tabani ved Ma’adan (hvor Eufrat drejer mod syd) for at ramme en jeep med højststående personer fra Islamisk stat. De blev dræbt, og der har efterfølgende været stor aktivitet fra ISIL omkring oprettelse af vejspærringer i området.