24. maj 2017: SDF har befriet Tabqa og Tabqa dæmningen over Eufrat – en afgørende sejr i kampen mod Islamisk Stat

Tabqa-dæmningen nord for byen Tabqa

Den 10. maj lykkedes det endeligt at befri de sidste dele af Tabqa by (se pkt. 3 på kortet nedenfor) og Tabqa dæmningen nord for byen. Det er en så afgørende sejr for SDF, at det næsten kan betragtes som et forvarsel på den endelige indtagelse af Raqqa som hovedstad for ISIL.

Pentagon har vurderet at dæmningen, efter de mange tab af områder til SDF, er blevet brugt som hovedkoordineringssæde for ISIL, hvor mange udenlandske krigere og den eksterne angrebsplanlægning har været rykket til Tabqa for at sprede effekten af bombeangreb.

Men dæmningen har, som en af de største dæmninger i Mellemøsten, desuden en afgørende økonomisk betydning. Den er grundlag for et omfattende fiskeri i Assad-søen. Den regulerer forsyningen af drikkevand, kunstvanding og elektricitet til store dele af Syrien. Således har en af de vigtigste indtægtskilder for Islamisk Stat været en beskidt aftale om salg af elektricitet fra dæmningen til de Assad-kontrollerede områder.

 

Allerede i midten af januar under d. 3 fase i operation Eufrats vrede var SDF nået frem til Tabqa dæmningen og havde fået bidt sig fast især med indtagelsen af den strategisk beliggende gamle borg Masra at Jabar 15 km. vest for dæmningen.  Men trods flere forsøg var det ikke muligt at indtage dæmningen, der blev stærkt forsvaret af ISIL. Først med landsættelsesaktionen d. 27 marts på Sydsiden af den store Assadsø ovenfor dæmningen, hvor SDF i ly af et vestallieret luftangreb landsatte enheder, der blev sejlet over fra nordsiden, blev det muligt at angribe Tabqa, byen på ca. 70000 indbyggere, der ligger umiddelbart syd for dæmningen.  Aktionen kom som en klar overraskelse for ISIL, der måtte flygte i hast, så SDF kunne stabilisere brohovedet, inden ISIL kunne nå at sætte et modangreb ind.  Trods senere voldsom modstand rykkede SDF hurtigt syd om byen, indtog den tidligere vigtige lufthavn og landsbyerne vest for byen. Mindre end to uger senere, d. 8 april, var Tabqa by og dæmningen nord for byen helt omringet af styrker fra SDF. Selve byen blev indtaget fortrinsvis sydfra, men også både fra øst og vest og blev gennemført uden væsentlig brug af luftstøtte, dels for at skåne bygningsmassen, dels for at lette flugten for civile, der i stort tal søgte mod de SDF-kontrollerede områder. Erobringen af byen skete med ganske få tab for FSA og af civile.  Organisationen Læger uden grænser oprettede hurtigt en nødlejr sydvest for Tabqa. Da man nærmede sig de nordligste distrikter i byen samt området ved dæmningen blev situationen vanskeligere og hårde kampe bølgede frem og tilbage i det efterhånden ganske lille område, som ISIL stadigt beherskede. En af de væsentligste årsager var, at disse områder var fyldt af miner, som det tog tid at finde og uskadeliggøre. Især selve dæmningen var tæt besat af miner og større våben, hvilket i sig selv kunne indebære katastrofale risici, hvis de blev udløst. Dele af de tekniske installationer blev beskadiget tidligt i forløbet, og situationen forværredes på grund af et højvande i slutningen af april måned. Under nogle aktioner, hvor SDF fik kontrol over dæmningens nordlige dele, lykkedes det et hold teknikere under beskydning fra ISIL-krigere at skabe en kontrolleret åbning af nogle sluser, så trykket kunne lettes.

Først d. 10 maj blev de nordligste distrikter og dæmningen endeligt befriet af SDF. I forbindelse med  indbyrdes stridigheder indenfor ISIL blev der ret tidligt i den sidste fase indledt forhandlinger om frit lejde for ca. 70 ISIL krigere under forskellige betingelser (f.eks. om afmontering af miner, overgivelse af tungere våben mv.) for derved at minimere risici for tab af menneskeliv og skader på dæmningen. Det er dog fortsat uklart, i hvilket omfang en sådan aftale faktisk blev gennemført. Men er det sket, har det uden tvivl være det værd. For med overtagelsen af dæmningen er SDF kommet et stort skridt nærmere deres mål, befrielsen af Raqqa, da dæmningen har været en afgørende livsnerve i udviklingen af Raqqa som hovedstad for ISIL.

Allerede få dage efter indtagelsen af dæmningen udsendte SDF følgende vigtige erklæring: Byen er nu fuldt sikret og renset for miner. Vi erklærer Tabqa dæmningen for at være en syrisk national institution, som vil tjene alle Syriens regioner. Dermed er der lagt op til et brud på den hidtidige magtbaserede forvaltning af de store ressourcer, der knytter sig til dæmningen.

Billede af Baath-dæmningen taget på nært hold af SDF d. 23 maj. Klik for detaljer

Den vrede Eufrat flod er dog ikke kommet helt under kontrol af SDF: 18 Km længere nede af floden i retning af Raqqa ligger endnu en dæmning, Baath dæmningen, den tredie største i Syrien, som stadigt kontrolleres af ISIL (Se pkt. 2 på kortet øverst på siden). Den blev opført mellem 1983 og 1986 for at regulere det uregelmæssige flow fra Tabqadæmningen, der opstod som følge af svingningerne i behovet for elektricitet.Den er 14 meter høj (mod Tabqa-dæmningens 60 meter), og turbinerne kan generere 81 MW (mod Tabqa-dæmningen 824 MW). Kapaciteten i reservoiret foran er ganske lille, 0,09 km3 (mod Tabqa-søens 11.7 km3. SDF er netop i dag, d. 23 maj kommet så tæt på dæmningen (1 km), så den kan ses med det blotte øje, se billedet. SDF har i den forbindelse angivet, at ville omdøbe dæmningen til ’Azadi” (Friheds) dæmning. Ønsket om navneforandring hentyder formentlig til dæmningens opkaldelse efter det arabisk-nationalistiske Baath parti, som har påført kurderne så megen uretfærdighed og så mange lidelser.

Som det eneste sted på fronten fortsatte kampene ved Tabqa under de tyrkiske angreb mod YPGs hovedkvarter og det meste af tyrkiets grænseområde mod Syrien i slutningen af april, der netop blev sat i værk primært for at bremse SDFs fremmarch mod Raqqa. Dermed blev befrielsen af Tabqa dæmningen endnu et nederlag for den tyrkiske støtte til Islamisk stat og andre jihadistiske grupper, der reelt ikke adskiller sig meget fra ISIL.

En levende personlig skildring (på engelsk) af hele aktionen for at indtage Tabqa, fra natten til d. 21. marts, hvor SDF-styrker blev sejlet over Assadsøen til måske en uges tid før den endelige befrielse, findes i et interview, som  to journalister fra opendemocracy.net har lavet med ANF-journalisten Sinan Deniz fra Kobane, der har været med ved fronten under hele forløbet, se Ercan Ayboga and Faqrah Azadi: Tabqa Dam: the key to capturing Raqqa. opendemocracy.net/arab-awakening/ercan-ayboga-farah-azadi/tabqa-dam-key-to-capturing-raqqa.

Livet er allerede ved at vende tilbage til byen Tabqa. Der bliver igen solgt farvestrålende tøj på markederne og med en ekstraordinær indsats er det lykkedes gennem den sidste uges tid at sikre, at der igen er rindende vand i 70 % af boligerne i byen. Det er dog fortsat nødvendigt at koge alt vand, da ISIL sprængte byens rensningsanlæg i luften inden de blev standset. De har også ødelagt mange vandpumper.