24 maj 2017: SDF kan nu se Raqqa med det blotte øje

Frontens beliggenhed mellem SDF og Islamisk Stat omkring Raqqa og Tabqa 24 marts, 24 april og 24 maj 2017. Det hvide område på marts-kortet er hovedsageligt ubeboede områder. Disse områder er ikke vist på nyere kort. Klik for detaljer
 Den 4. etappe af operation Eufrats vrede startede omkring 21 marts. Som det ses af det øverste kort havde man efter få dage fået landsat styrker på sydsiden af Lake Assad og rykkede hurtigt mod Tabqa. I ”hesteskoen” NV for Raqqa fik man også hurtigt befriet en del landsbyer og havde en måned senere fået afsnøret den nordligste del af området (se kort 2 fra 23 april), Tusinder flygtede nordpå gennem SDF-beskyttede korridorer for at komme i sikkerhed i flygtningelejrene ved Ain Issa og i andre SDF-kontrollerede områder. Men den videre færd mod Raqqa blev (med undtagelse af befrielsen af Tabqa) sat i bero, da tyrkiske fly bombaderede  YPGs hovedkvarter i Karacho ved byen Derek, PKKs kvarter ved Sinjai i Iraq nær den syriske grænse  (hvor de beskytter Yasidierne mod angreb fra ISIL), og indledte et generelt angreb mod kurdiske områder langs hele Tyrkiets grænse mod Syrien (se længere nede på siden).

Som beskrevet i sidste nyhedsbrev blev de tyrkiske agressorer om ikke stoppet, så dog sat under et ganske markant pres af en broget indsats for at sikre de SDF-kontrollerede områder fra såvel de vest-allierede, russerne og – i dele af Aleppoprovinsen – endda også Assads styrker.

Efter ca. 2 ugers pause er 4. etappe genoptaget. Et stort antal landsbyer er blevet befriet uden de store tab. Luftstøtte fra de vestallierede har kun været brugt i begrænset omfang for så vidt muligt at undgå ødelæggelse af bygningsmassen og de tekniske installationer: En ganske stor del af SDFs styrke er nemlig efterhånden lokale, der i stort antal har meldt sig til at deltage i ogøret med Islamisk Stat.

Indenfor de sidste dage har man også nærmet sig Eufrat fra nord, og har bl.a. indtaget landsbyen BirHamad, kun en kilometer fra Baath dæmningen.

Mindst 15 000 civile er gennem den sidste måned flygtet fra landsbyer i Raqqaområder til de SDF-kontrollerede områder.

Nu flygte civile også i tusindvis direkte fra byen Raqqa, da SDF nu kun er 2 kilometer fra bygrænsen.

Billede af Raqqa taget tæt på udkanten af byen d. 23 maj af SDF

Det er først og fremmest landsbyer i en vis afstand fra selve byen Raqqa, der er blevet befriet indenfor de sidste uger, men de styrker, der er nærmest Raqqa er nu kommet så tæt på, at byen kan ses med det blotte øje.