23. juni 2017: Konflikten mellem SDF og Assad er optrappet: USA har skudt et syrisk regeringsfly ned syd for tabqa

Området omkring Raqqa og Tabqa d. 24 maj, d. 8 juni og d. 23 juni. Assad har erobret store områder syd for Tabqa, menSDF har ikke indtaget nye områder i området siden 8 juni, bortset fra den østlige landsby Shuweyhan, som de siden har holdt. Klik for detaljer på det nederste kort. Det var tæt på dette område, hvor nedskydningen af et syrisk fly fandt sted

Konflikten ved Tabqa mellem Assad og SDF, der blev omtalt i sidste nyhedsbrev fra Geografisk Informationstjeneste, er blevet kraftigt forværret. Som det kan ses ved sammenligning af dagens kort over situationen med kortet fra 8. juni er situationen væsentlig forandret i området omkring Tabqa. Regeringsstyrkerne er rykket mod sydøst og har indtaget store områder fra ISIL i Al Raqqa-provinsen syd for Tabqa. Men de har desuden optrappet angrebene på stillinger indtaget af SDF syd for Tabqa. Angrebene har ikke blot omfattet fortsatte morterangreb fra jorden, men er også blevet suppleret med et bombeangreb fra et fly fra det syriske luftvåben mod SDFs stillinger ved Ja’din d. 18 juni. Det førte omgående til nedskydning af det syriske fly fra amerikansk side.

Den vestlige koalision mod ISIL, Combined Joint Task Force (CJTFOIR) udsendte kort efter denne meddelelse d. 18 juni om nedskydning af et SU-22-fly fra det syriske luftvåben:

Koalisionen forsvarer partnerstyrkerne mod syrisk jetjager angreb

Sydvestasien – Ca. Kl. 16.30 d. 18 juni angreb styrker fra det syriske regime byen Ja’din, syd for Tabqa, der er kontrolleret af de Syrisk Demokratiske Styrker (SDF). De sårede et antal SDF-soldater og tvang SDF væk fra byen.

Fly fra koalisionen gennemførte en magtdemonstration og stoppede den begyndende fremrykning af regeringsstyrker mod den SDF-kontrollerede by.

Efter de pro-syriske styrkers angreb kontaktede koalisionen sine russiske modparter over telefon via en etableret ’konfliktdæmpningslinie’ for at nedtrappe situationen og stoppe skydningen.

Kl. 18.43 nedkastede et syrisk SU22 fly bomber nær SDF-styrker syd for Tabqa. I overensstemmelse med samarbejdsreglerne og i kollektivt selvforsvar af koalisionens partnerstyrker, blev det straks skudt ned af et amerikansk F/A-18E Super Hornet fly.

Ja’din ligger ca. 2 kilometer nord for et etableret østvestgående konfliktdæmpningsområde mellem SDFs og det syriske regimes styrker.

Koalisionens opgave er at bekæmpe ISIS i Irak og Syrien. Koalisionen forsøger ikke at bekæmpe det syriske regime, Rusland eller de regime-tro styrker, der er allieret med dem, men vi tøver ikke med at forsvare koalisionen, eller allierede styrker mod enhver trussel.

Koalisionens tilstedeværelse i Syrien drejer sig om den iboende trussel som ISIS i Syrien udgør globalt. De fjentlige hensigter og handlinger, der er blevet demonstreret fra pro-regime styrkerne mod koalisionen og dens partnerstyrker i Syrien under deres gennemførelse af legitime operationer mod ISIS, vil ikke blive tolereret.

Koalisionen opfordrer alle parter til at samle deres kræfter om at bekæmpe ISIS, som er vores fælles fjende og største trussel mod fred og sikkerhed, både regionalt og globalt.

Rusland reagerede i starten kraftigt og principielt ved at kræve, at USA respekterer Syriens integritet og afstår fra ensidige aktioner, samt at alle operationer på jorden må have Damaskus’ godkendelse. Det angives også fra russisk side, at man vil anse ethvert flyvende objekt som et mål dér hvor deres flystyrker opererer. Senere præciserede man at man ville supendere konfliktdæmningsaftalen over Syrien med USA og at man ville se alle vest-allierede fly vest for Eufrat som mål.

Rusland har endvidere udtalt, at USA ikke advarede dets militær om at ville skyde det syriske fly ned. Det kan sikkert være rigtigt, såfremt den foregående advarsel ikke er blevet opfattet som en reel trussel.

SDF var noget tilbageholdende med at kommentere situationen, men beskrev dog præcist, hvordan pro-assad styrker havde igangsat angreb i stor skala mod deres posiioner sydvest for Raqqa gennem de seneste dage parallelt med kampene mod ISIL syd for området. Efter at have indtaget Ja’din er er de syriske styrker og deres allierede (herunder iranske støttetropper, der er indsat ved Maskana) fortsat mod landsbyen Shuwayhan, som for nylig er indtaget af SDF. De ser ud til fortsat at kontrollere denne, ligesom de har generoblret Ja’din.

Senere nedtonede Rusland dog truslen fra den vestlige koalisions fly.

Meget tyder på, at det har været en bevidst afprøvning af de vest-allierede styrker, netop for at fastholde, at det syriske regime nu er i en position, hvor det mener at have overtaget og initiativet i alle områder vest (og syd) fra Eufrat. SDFs og de vestallieredes landingsaktion syd for Assadsøen i april måned og den efterfølgende befrielse af Tabqa og dæmningerne nord nord for byen som forberedelse af slaget om Raqqa brød med denne logik. Men endnu vigtigere er Tabqas og dæmningernes økonomiske og strategiske betydning, som under alle omstændigheder  fortsat spiller en central rolle for hele Syriens fremtid. Befrielsen af området har ikke blot været en vigtig forudsætning for indtagelsen af Raqqa, men Tabqa og dæmningen nord for byen har i sig selv været et afgørende slag mod ISIL, fordi beherskelsen af ikke mindst strømforsyningen har spillet en meget stor financiel betydning for Islamisk Stat, ligesom selve dæmningen blev hjemsted for nogle af de mest følsomme militær- og sikkerhedsstrategiske funktioner, herunder koordineringen af terroraktioner i udlandet, se i øvrigt http://www.icsve.org/brief-reports/why-taking-the-tabqa-dam-is-important-in-the-fight-against-isis-and-retaking-of-raqqa/ . Netop placeringen i tilknytning til dæmningen har gjort det vanskeligt at angribe funktionerne på grund af de katastrofale følger det ville kunne få for civilbefolkningen.  Det er givet også den vigtigste forklaring på, at netop indtagelsen af de nordligste forstæder til Tabqa samt selve dæmningen kom til at trække så lang tid ud. Efter indtagelsen af dæmningen udtalte SDFs ledelse, at dæmningen nu skulle tilhøre og tjene hele den syriske befolkning. Men det kræver, at en enhed er opnået. Indtil da man kan næppe komme uden om, at den, der behersker Raqqa og Tabqa sidder på det østlige Syrien.

Så indtagelsen af byerne repræsenterer en markant styrke for SDF og den vestlige alliance, men det gør også situationen sårbar i det videre spil om Syriens fremtid: Foreløbigt ser det ud til at USA har taget konsekvensen af den tilspidsede situation ved Tabqa, idet det netop d. 20 juni er meddelt, at USA nu er ved at anlægge sin femte base i Syrien ved Tabqa. Men vil den vestlige alliance fortsat støtte SDF, når Islamisk stat er opløst? Faktisk har USA lovet Tyrkiet, at de våben, som USA har leveret til de syriske kurdere vil blive inddraget, når Islamisk Stat er blevet opløst.

Tabqa vil uden tvivl fortsat blive et af de områder, hvor der vil være mest brug for diplomatisk snilde og ’konfliktdæmningsaftaler’, såfremt byen ikke skal blive genstand for fornyede magtkampe blandt de mange interne og eksterne kræfter, der gerne vil køre sig i stilling som kommende kalif eller kolonialherre. Assad vil givet gøre hvad han kan for at gennemtvinge en kontrol med området.