31. juli 2017: Operation Eufrats vrede har indtaget halvdelen af Raqqa by

Siden begyndelsen af juni er SDF trængt ind i Raqqa by, og har samtidigt indtaget områder syd for Eufrat og derigennem sikret, at Asssad og allierede ikke blandede sig i opgøret om Raqqa. De er nu trængt ind i byen fra både øst og vest. Klik for detajler.

Som det ses af kortene ved siden af, nåede SDF Raqqas  bygrænse i begyndelsen af juni. I Juni koncentrerede man sig i høj grad om at afsnøre mulighederne for en flugtvej mod syd over Eufrat ved at indtage store landområder syd for floden. Men det skete også for at komme Assad og hans allierede styrker i forkøbet, idet de tydeligvis ønskede at komme helt op til Eufrat på deres vej østover. Det lykkedes delvist for SDF, idet alle områder sydøst for Raqqa i en afstand på 15-20 km blev befriet. Øst derfor er Assads styrker nu kommet helt op til Eufrat og er ved at erobre de mange landsbyer, der ligger langs hovedvej 4, der strækker sig syd for floden helt til Deir-Ezzor og videre ned til den Irakiske grænse.

Det ser ifølge Washinton Post (19/7) ud til at der er indgået en aftale mellem USA og Rusland om, at at undgå episoder som nedskydningen af et syrisk fly ved Tabqa i juni ved at enes om en deling af Syrien, hvor Assad og allierede holder sig til det centrale og sydlige Syrien vest for Eufrat, mens SDF og deres allierede, når Raqqa er befriet, vil bevæge sig ned langs Eufrat for at kontrollere de mange landsbyer, hvor ISIL-krigere fra Islamisk Stat befinder sig. Der skulle dog være nogle aftalte afvigelser fra Eufrat-linien, og området omkring Tabqa og Raqqa ser ud til at være et af dem.

Yasidi-kvinder fra forsvarstyrken YJŞ omkring Sinjar-bjerget i NV-Irak ankommer til Raqqa.

I juli måned synes al indsats at have koncentreret sig om indtagelsen af byen Raqqa. Mange militser, der har indgået samarbejde meed SDF er også kommet til byen, dels for direkte at indgå i kampene, men også for at bistå ved sikring og hjælp til de mange civile flygtninge, der er lukket inde i byen. Det gælder f.eks. dele af oprørsgruppen Liwa Thuwar al-Raqqa, der har været tilknyttet den frie syriske hær FSA, men som nu har indgået en aftale med SDF om at yde især humanitær bistand ved indtagelsen af Raqqa. Også en gruppe kvindelige forsvarsstyrker fra Yasidierne (YJŞ), der parallelt med det kvindelige YPJ har organiseret deres eget forsvar for Yasidierne omkring Sinjar-bjerget i det NØ-lige Iraq, er ankommet. De nærer givet et særligt brændende ønske om at redde  deres mange slavebundne søstre, der er blevet solgt adskillige gange gennem de seneste år på Raqqas to slavemarkeder for kvinder.

Yasidi-kvinder fra forsvarstyrken YJŞ ankommer til Raqqa.

Den tankevækkende ankomst til Raqqa og modtagelse af repræsentanter fra YPJ kan ses på denne video :

https://twitter.com/Baco_UK/status/882987603649232897/video/1

Det kan ses som den symbolske kulmination af navnet på hele operationen siden december 2016: ”Eufrats vrede”. Og deres indsats har allerede båret  frugt: De har sammen med YPJ fået befriet en række piger fra ISIL-terrorister, der har købt dem, og pigerne er nu bragt hjem til Sinjar. En beretning om to af disse skæbner, en 10-årig og en 15-årig pige, er netop offentliggjort her: https://anfenglish.com/features/Ezidi-girls-rescued-by-ypj-yjS-in-raqqa-speak-of-isis-barbarity-21241

31 juli 2017: Nu kommer de hårde kampe i Raqqa by

Relativt hurtigt fik man indtaget de sydøstlige kvarterer og begyndte også at trænge ind i den centrale del af byen fra den østlige bymur, men måtte senere opgive. Fra vest trængte man ind i de nordvestligste kvarterer og fik senere befriet hele det sydvestlige Yarmuk-kvarter (på oversigtswkortet kaldt Ad Dar’iyah), så alle områder vest for for hovedvej 6 dermed var sikret. Herfra er man gennem de seneste dage trængt yderligere 1 km ind i det sydligste Furat-kvarter, mens styrken øst fra har har indtaget størstedelen af det sydlige kvarter Hisham Bin Abd Al Malek. Der er nu mindre end en kilometer mellem de to fronter i den sydlige del af byen. Dermed kan det ud fra tidligere offentliggjorde angivelser vurderes, at 50% af byen nu er befriet. Det omfatter næsten 9 af Raqqas 23 bykvarterer. Nord for byen er der dog et område op mod et tidligere militært område, som det endnu ikke er lykkedes at indtage. Ialt dækker den ikke-befriede del af byen nu et areal på ca. 15 km2.

Men kampene er blevet hårde og vanskelige. Islamisk stat har i de sidste dage gennemført et modangreb i Furatkvarteret, hvor de bl.a. har sendt ikke mindre end fire sprængstoffyldte biler med selvmordsbombere ind for at trænge SDF tilbage. Det er dog ikke lykkedes, men tabene har været store på begge sider. Fra SDF meldes om 44 døde ISIL-krigere indenfor de sidste tre dage. Et større ammunitionsdepot er blevet indtaget. Samtidigt er det også lykkedes at redde et stort antal civile ud af byen. Men netop hensynet til de civile, der fortsat kan være spærret inde i den tæt minerede by, gør betingelserne yderst vanskelige. Det kan dog heller ikke afvises, at den spegede forhandlingssituation indimellem har fået SDF til at dæmpe den offensive indsats: Mange har jo villet være med ved opgøret om Raqqa, men kun kurderne og SDF, støttet af allierede styrker har formået at gennemføre det. Til trods for det er kurderne fortsat udelukket fra de internationale forhandlinger, selv om de står med den måske vigtigste nøgle til bekæmpelse af Islamisk Stat i Syrien. Også Tyrkiets fortsatte hvervning af og militære støtte til grupper fra den frie syriske hær (FSA), Al-Nusra og Al-Qaeda, der angreber Efrin og området i Shahba-området, der er befriet af SDF, kan sinke kampen i Raqqa. Den vigtigste kurdiske forsvarsgruppe i Shahba-området Jaysh Al-Thuwar kæmper nu i Raqqa, men har tilkendegivet, at de vender tilbage til Shahba-området, hvis det fortsætter. Den seneste omfattende anerkendelse og støtte til det nedsatte Råd for Raqqas fremtidige styring og genopbygning (se nedenfor) indebærer omvendt et stort incitament til at få afsluttet kamphandlingerne.

“Da jeg første gang kom til Raqqa, var det spørgsmål, der mest optog mig, hvordan i alverden disse mennesker kunne slås med fødderne i intet andet end sandaler. Senere forstod jeg, at det i Raqqa er ganske normalt at gå i kamp med sandaler på”, skriver Erem Kansoy fra sin frontberetning i Raqqa. Klik på billedet for at se detajler!

Kampene i byen er også stærkt præget af, at de foregår fra hus til hus i 50 graders varme, hvor der samtidigt hele  tiden skal ryddes for miner, føres forsyninger frem og ryddes for affald mv.,  der let kan medføre infektioner i den stegende hede. Hvordan det foregår blandt de meget let udrustede SDF-styrker (”De slås endda i sandaler!”) giver journalisten Erem Kansoyen meget levende skildring af i avisen Yeni Ôzgür Politika, her oversat af ANF: https://anfenglish.com/features/impressions-from-raqqa-they-even-fight-in-sandals-21176 . Han har tilbragt en måned i Raqqa, hvor han har ledsaget styrkerne ved fronten.

Den humanitære organisation REACH, der indsamler detaljeret information om humanitære konflikter rundt omkring i verden bl.a. i samarbejde med FNs program for anvendt satellitbilledforskning har i juni gennemført en detaljeret kortlægning af den humanitære situation i Raqqa bykvarterer, som vil blive genneemgået længere nede på denne hjemmeside.

31. juli 2017: Situationen for civile i Raqqa i juni  og juli 2017 – kun ca. 1/10 af byens befolkning er tilbage

Den humanitære organisation REACH, der indsamler detaljeret information om humanitære konflikter rundt omkring i verden bl.a. i samarbejde med FNs program for anvendt satellitbilledforskning har i juni gennemført en detaljeret kortlægning af den humanitære situation i Raqqa bykvarterer. De har kortlagt ødelæggelserne i Raqqa by, som de tegnede sig i midten af juni og endvidere interviewet 23 nøgleinformanter, der har forladt Raqqa by siden begyndelsen af juni. Det har gjort det muligt at beskrive situationen i Raqqa, differentieret på 23 distriktområder. Dette er beskrevet i en rapport: Ar-Raqqa City, Syria – Situation Overview. 23 june 2017. To uger senere gentog man interviewene (så vidt jeg kan tolke det med 22 af de samme informanter) og fik de interviewedes vurdering af de nyeste situation i områderne, der indgik i en ny rapport: Ar-Raqqa City, Syria – Situation Overview II  6 july 2017. Det beskrives dog ikke, hvordan informanterne har opnået informationsmæssigt grundlag for deres vurderinger af den nyeste situation. Nøgleinformanterne omfatter ingeniører, lærere, læger og butiksindehavere.

Inddelingen af Raqqa i 23 lokale distrikter, der bruges af REACH. Med gult er vist områder, der d. 6 juli blev kontrolleret af SDF ifølge syria.liveuamap. Siden er også Yarmuk, størstedelen af Furat og mere end halvdelen af Hisham Ibn Abd Al Malek blevet befriet. I de sidste dage er også foregået kampe i bydelen Nahda. Klik på kortet for at se detaljer.

Inddelingen af byen er angivet på kortet ved siden af, og det er også den opdeling og navngivning, som er benyttet i beskrivelsen af den aktuelle situation i artiklen ovenfor. Den vil også blive benyttet fremover uansat at der også eksisterer mange andre lokalområdeinddelinger og –benævnelser end disse.

Inddelingen af Raqqa i 23 lokale distrikter, der bruges af REACH. Med gult er vist områder, der d. 6 juli blev kontrolleret af SDF ifølge syria.liveuamap. Siden er også Yarmuk, størstedelen af Furat og mere end halvdelen af Hisham Ibn Abd Al Malek blevet befriet.

Før starten på Raqqa-offensiven i november 2016 blev byens befolkning vurderet til at være 229 000 indbyggere. Det anføres i den første rapport, at dette antal næppe har ændret sig voldsomt siden begyndelsen af den syriske borgerkrig i 2011, men at den befolkningsmæssige sammensætning alligevel havde ændret sig kraftigt: Det vurderes, at omkring 50% af indbyggerne før konflikten havde forladt byen før offensiven , mens der var kommet folk til fra andre områder i Syrien, både fra de nærliggende landsbyer og fra andre syriske distrikter. Der nævnes ikke noget om indvandring fra udlandet, men det må have været et ganske højt antal i betragtning af byens betydning som de fakto hovedstad for ISIL. Hvis kurderne før borgerkrigen udgjorde 20-30% af indbyggerne (se artiklen:  Etniske kvarterer i Raqqa og deres betydning), må Islamisk Stats udsmidning af dem i slutningen af juni 2015 have udgjort en betragtelig del af de, der har ’forladt’ byen, men det berøres heller ikke i rapporten.

Informanterne vurderer, at befolkningens størrelse i midten af juni 2017 var på 100.000 – 140.000 indbyggere, altså ca. halveret siden november 2016, og at størstedelen af udvandringen er sket indenfor de sidste to måneder. Den tilbageværende befolkning skønnedes primært at bestå af 1) gifte mænd uden deres familie, 2) hele samlede familier, eller 3) ældre mennesker.

Det blev angivet, at det var blevet stadigt sværere at forlade byen på grund af restriktioner fra ISIL. Det vurderedes, at op til 50% af den tilbageværende befolkning ønskede at forlade byen i den kommende tid. Informanterne forventede, at størstedelen ville tage til Ain-Issa eller Tell Abiad nord for Raqqa, men Manbij og Azaz i Aleppoprovinsen blev også nævnt som mulige destinationer. Det var således tydeligt, at langt størstedelen vil tage til områder kontrolleret af SDF.

Selv om den eskalerende konflikt var den hyppigst angivne grund til at ville forlade byen, var der dog også mange andre grunde: Personlige sikkerhedsproblemer, mistet indkomst og mangel på mad, penge, og sundhedsfaciliteter. De vigtigste grunde til ikke at forlade byen, var ønsker om at beskytte ejendom, mangel på penge til flytning og manglende tilladelse til at forlade byen.

I den nye rapport, der omhandlede situationen to uger senere, havde alt tydeligvis ændret sig voldsomt. Nu vurderede informanterne, at kun 20.000 – 50.000 mennesker nu fortsat var i byen. Flugtvejene havde ændret sig kraftigt: De var nu dels mod syd over Eufratfloden (som beskrevet i flere artikler her på hjemmesiden), dels mod vest til Tabqa-distriktet, – hvor byens faciliteter efter befrielsen hurtigt er blevet genopbygget, humanitære selvhjælps-organisationer er opbygget, og hvor internationale hjælpeorganisationer, som Læger uden grænser, har slået sig ned. Der er dog stadig også mange, der tager mod nord til Tell Abiat og Ain Issa, mens kun få nævner andre steder.

Hvor tre distrikter to uger tidligere var vurderet til at have mere end 10.000 indbyggere (Wihdeh, Batani og Hisham Ibn Abd Al Malek), var der i begyndelsen af juli nu kun to bydistrikter der vurderedes at indeholde mere end 3.000 indbyggere, nemlig Nahda og Batani. Ca. halvdelen af Batani var på det tidspunkt befriet af SDF. I Nahda foregår der til morgen d. 28 juli hæftige kampe.

Det vurderedes af informanterne i den sidste runde, at 40% af den tilbageværende befolkning ville flytte indenfor de næste to uger, til trods for at der fortsat meldes om vanskeligheder på grund af restriktioner og sikkerhedsproblemer. Men der er også stigende meldinger om brug af smuglere til at slippe ud af byen. På den baggrund kan det formentlig vurderes, at der idag næppe er mere end 10.000-25.000 indbyggere tilbage i byen, altså kun 1/10 af befolkningen for 9 måneder siden. Det må således formodes, at en stadigt større del af den tilbageværende befolkning består af aktive krigere fra Islamisk Stat (hvis antal ud fra tidligere vurderinger må antages at udgøre allerhøjst  nogle tusinde), men nok også dels deres pårørende, dels tilbageværende civile, der holdes som skjold mod SDFs styrker.

Den humanitære situation er blevet stærkt forværret. Vandforsyningen er brudt helt sammen og adgang til vand er blevet et essentielt problem. I lokalområderne søger man at etablere lokale boringer. Stadigt flere er dog afhængige af floden til drikkevand, og samtidigt giver bygning af barrikader og tunneller store spildevandsproblemer. Forekomst af rotter og skadedyr er rapporteret i mange kvarterer og vurderes nu at være en stor trussel mod mennesker og fødevarelagre.

Vareforsyningen i byen er blevet hårdt ramt af konflikten. I følge den første rapport var markederne holdt op med at fungere i halvdelen af bydistrikterne, dels på grund af den militære konflikt, men i høj grad også på grund af sikkerhedsproblemer for butikkerne, stadigt vanskeligere adgangsforhold på grund af manglende transport og fysiske barierer, der blev sat op mange steder, voldsomme prisstigninger på mad og manglende forsyninger til markederne. Selv om markederne forsvandt, var de dog fortsat den vigtigste kilde til fødevarer. Men stadigt flere var afhængige af hengemte lagre eller hamstringer, ligesom det bliver mere og mere almindeligt at reducere måltidernes antal eller størrelse, sælge ud af ikke-produktive værdier eller købe mad på kredit.

I næsten halvdelen af distrikterne var bagerierne helt lukket ned af sikkerhedsgrunde eller på grund af manglende kundegrundlag eller forsyninger af mel eller brændsel. Kun i et distrikt, Hisham Ibn Abd Al Malek, vurderedes de at fungere i juni måned. Det har i øvrigt været kendt som et lokalområde, hvor udenlandske ISIL-krigere har slået sig ned, eller har fået tildelt boliger, hvilket kan have haft betydning for forsyningen.

Selv om det fortsat er muligt at opdrive centrale fødevarer som brød, ris, mel, linser, madolie og sukker i butikker i Raqqa, så vurderes det, at indbyggerne kun har råd til at købe brødet. Den seneste rapport giver lidt flere oplysninger på dette felt, og det ser mærkeligt nok ikke ud til at forsyningssituationen vurderes som væsentligt forandret, selv om priserne generelt er steget. Måske har den hurtigt faldende befolkning ændret situationen for de tilbageværende.

Ødelagte (rødt) og forladte (lysebrunt) områder i Raqqa i begyndelsen af juni. Klik på kortet for detajler.

REACH har kortlagt ødelæggelsernes omfang i byen, som er vist med rødt på kortet ved siden af.  Med gult er vist de områder, der vurderes at være helt forladt, eller hvor der er ganske få mennesker tilbage. Som det ses, er ødelæggelserne voldsomme, men ikke massive og fordelt på en lang række mindre områder. Informanterne angiver, at byens borgere stadigt primært bor i deres egne huse. På grund af de mange opgivne huse, er der ikke noget voldsomt udækket behov for ly. I de fleste områder vurderer informanterne, at boliger er mindre ødelagt en officiel ejendom som regeringsbygninger, hospitaler og skoler. Med en enkelt undtagelse mente alle, at ganske få eller ingen holdholdniger levede i mere eller mindre ødelagte boliger (Billeder og videoer fra de seneste dages kampe tyder dog på, at bombningerne er taget til, muligvis i takt med at det er lykkedes civile at slippe ud af byen).

Sundhedsservice har længe være et problem i Raqqa, idet de offentlige hospitaler har været forbeholdt Islamisk stats krigere og deres pårørende, mens mulighederne for civile har været stadigt vanskeligere, især for kvinder og børn. Over halvdelen af  bydistrikterne indeholder ingen som helst sundhedsfaciliteter. Der mangler især kirurger, skadestuer, behandling af kroniske sygdomme, uddannede jordmødre, kvindelige læger og alle alle former for medicin.

Energiforsyningen er blevet drastisk forværret. I lang tid under ISILS styre havde man i princippet rådighed over el fra Tabqadæmningen. Men den producerede el blev solgt Assad og ISIL organiserede i stedet private el-generatorer, der leverede strøm nogle timer om dagen, hvor prisen og afgiften på olie til generatorerne også blev bestemt af Islamisk stat. Det blev alt i alt en vigtig financieringskilde for ISIL!  Senere kom strømforsyningen dog igen, da Assad stoppede betalingen, fordi Islamisk stat ikke ville  betale for den vedligeholdelse af dæmningen, som Assad i hemmelighed stod for! Efter befrielsen af Tabqa mistede Raqqa igen elforsyningnen, som så igen blev holdt i gang af el-generatorerne. Nu er der imidlertid helt lukket for olieforsyningen, så heller ikke de fungerer længere. Priserne på batterieer og solceller er steget kraftigt.

Kilder:

REACH Recourse Centre, 2017: Ar-Raqqa City, Syria – Situation Overview. 23 june 2017. http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_syr_situation_overview_ar_raqqa_city_rapid_needs_assessment_june_2017.pdf

REACH Recourse Centre, 2017: Ar-Raqqa City, Syria – Situation Overview II  6 july 2017. http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_syr_ar-raqqa_city_situation_overview_ii_7_july_2017.pdf

Almohammad, Asaad H. and Speckhard, Anne, 2017: Why taking the Tabqa Dam is important in the fight against ISIS and retaking of Raqqa. International Center for the Study of Violent extremism (ICSVE). Brief Report. March 30, 2017

YPG har netop åbnet en klinik for civile i Raqqa 

Dr. Akif har d. 24 juli åbnet en klinik i Raqqa. Det er det eneste sted civile med helbredsmæssige problemer idag kan søge hen. Han har kun ganske få hjælpemidler. Klik på billedet for at se detaljer.

YPG har åbnet en klinik for civile i Raqqa d. 24 juli. Det er det eneste sted, hvor civile, der flygter fra ISIL kan få medicinsk hjælp. YPGs pressetjeneste har talt med klinikkens eneste læge.

Han og nogle sygeplejersker har hidtil reddet hundreder af menneskers liv, inklusive tilfangetagne krigere fra Islamisk stat.

Dr. Akif fortæller: ”Jeg arbejdede også som praktiserende læge før krigen. Gennem de sidste 6-7 år, har jeg arbejdet som læge for YPG og SDF. Både indenfor det militære og det civile område.”

Akif, der tog del i befrielsen af Manbij, Kobane og andre byer fortæller, at han som prøver at bidrage med alt det han kan for sit land. Hvad angår de meget begrænsede midler de har, siger Akif: ”Vi har ikke 1 % eller end ikke 0.1 % af de midler et normalt hospital burde have. Men der er ingen grund til at beklage sig. Situationen og billederne af klinikken taler for sig selv”. Han pointerer, at Rojava stadig er blokeret af Tyrkiet mod nord og af KDF mod øst, og tilføjer: ”Selv hvis der var en financiel mulighed for at købe forsyninger, gør blokaden det ikke muligt.”

Du kan se interviewet (med engelske undertekster) på

https://anfenglish.com/news/ypg-clinic-in-raqqa-treats-civilians-and-fighters-21143

31. juli 2017: YPG har netop åbnet en klinik for civile i Raqqa 

Dr. Akif har d. 24 juli åbnet en klinik i Raqqa. Det er det eneste sted civile med helbredsmæssige problemer idag kan søge hen. Han har kun ganske få hjælpemidler. Klik på billedet for at se detaljer.

YPG har åbnet en klinik for civile i Raqqa d. 24 juli. Det er det eneste sted, hvor civile, der flygter fra ISIL kan få medicinsk hjælp. YPGs pressetjeneste har talt med klinikkens eneste læge.

Han og nogle sygeplejersker har hidtil reddet hundreder af menneskers liv, inklusive tilfangetagne krigere fra Islamisk stat.

Dr. Akif fortæller: ”Jeg arbejdede også som praktiserende læge før krigen. Gennem de sidste 6-7 år, har jeg arbejdet som læge for YPG og SDF. Både indenfor det militære og det civile område.”

Akif, der tog del i befrielsen af Manbij, Kobane og andre byer fortæller, at han som prøver at bidrage med alt det han kan for sit land. Hvad angår de meget begrænsede midler de har, siger Akif: ”Vi har ikke 1 % eller end ikke 0.1 % af de midler et normalt hospital burde have. Men der er ingen grund til at beklage sig. Situationen og billederne af klinikken taler for sig selv”. Han pointerer, at Rojava stadig er blokeret af Tyrkiet mod nord og af KDF mod øst, og tilføjer: ”Selv hvis der var en financiel mulighed for at købe forsyninger, gør blokaden det ikke muligt.”

Du kan se interviewet (med engelske undertekster) på

https://anfenglish.com/news/ypg-clinic-in-raqqa-treats-civilians-and-fighters-21143

31. juli 2017: 73 lande vil støtte Raqqas nye civile byråd med opbygningen af byen efter krigen

Allerede i starten af operation Eufrats vrede for 9 måneder siden gik SDF igang med planlægningen af et civilt råd for Raqqa forvaltning og genopbygning efter befrielsen. I midten af april blev Raqqas civile råd så oprettet indenfor rammerne af Syriens Demokratiske Råd, der er den politiske gren af Syriens Demokratiske Styrker (SDF). Rådet har foreløbigt til huse i Ayn Issa nord for Raqqa. Formålet har været i god tid at tage hånd om flytningeproblemerne, og genopbygningen af det sociale liv, bygge skoler, sikre fødevarer og basale fornødenheder for befolkningen og garantere sikkerheden. Rådet, der består af lokale repræsentanter  af både arabisk, kurdisk og turkmensk oprindelse, har nedsat 14 arbejdsgrupper til at tage sig af forskellige sider af arbejdet. Rådet omfatter også Raqqas omgivelser og tager sig nu af problemerne i de mange landsbyer, der hditil er befriet.

Næstkommanderende for den globale koalision, Robert Jones foran det civile byråds lokaler i Ayn Issa før pressekonferencen d. 23 juli om støtte til Raqqas genopbygning.

Der har længe været forhandlet med den Internationale koalition omkring rådets anerkendelse og sikring af midler til dets virke. Det er der nu indgået en aftale om, som næstkommanderende for de allierede styrker, Robert Jones, fremlagde på en pressekonference i Rådets center i Ayn Issa d. 23 juli. Her fremhævede han, at støtten til rekonstruktion af byen vil omfatte uddannelse, elektricitets- og vandforsyning samt genopbygning af veje og ødelagte broer, men også støtte til de mange flygtninge og andre emner var blevet berørt. Uddrag af pressekonferencen (ca. 7 minutter) kan ses på denne video:

http://en.hawarnews.com/global-coalition-states-support-al-raqqa-civil-council/

 

En af hovedkræfterne bag oprettelsen af Raqqas civile råd har været co-chair for Syriens Demokratiske Råd, Ilham Ehmed, der ser aftalen som en milepæl for den fremtidige udvikling i Syrien.

Co-chair for Syriens Demokratiske Råd, Ilham Ehmed, der har været en hovedkraft ved Rådets dannelse og ved aftalen med de internationale Allierede, hæfter sig  i en artikel til avisen Öztürlükҫü Demokrasi især ved behovet for midler til uddannelse og andre former for indsatser, der kan udrydde kulturen fra Islamisk Stat: ”Det er nødvendigt for at livet kan blive genopbygget, for krigen har ødelagt alle børnenes drømme og har nedbrudt alt, også infrastrukturen.”

Hele artiklen, der også beskriver baggrunden for og perspektiverne i aftalen i et bredere internationalt perspektiv, bl. a. med kommentering af effekten af de mange udenlandske, herunder også de nu ophørte  CIA-støtteprogrammer til en række syriske oprørsgrupper, kan i engelsk oversættelse læses her: https://anfenglish.com/rojava/73-countries-support-the-civil-council-of-raqqa-21196