31. juli 2017: 73 lande vil støtte Raqqas nye civile byråd med opbygningen af byen efter krigen

Allerede i starten af operation Eufrats vrede for 9 måneder siden gik SDF igang med planlægningen af et civilt råd for Raqqa forvaltning og genopbygning efter befrielsen. I midten af april blev Raqqas civile råd så oprettet indenfor rammerne af Syriens Demokratiske Råd, der er den politiske gren af Syriens Demokratiske Styrker (SDF). Rådet har foreløbigt til huse i Ayn Issa nord for Raqqa. Formålet har været i god tid at tage hånd om flytningeproblemerne, og genopbygningen af det sociale liv, bygge skoler, sikre fødevarer og basale fornødenheder for befolkningen og garantere sikkerheden. Rådet, der består af lokale repræsentanter  af både arabisk, kurdisk og turkmensk oprindelse, har nedsat 14 arbejdsgrupper til at tage sig af forskellige sider af arbejdet. Rådet omfatter også Raqqas omgivelser og tager sig nu af problemerne i de mange landsbyer, der hditil er befriet.

Næstkommanderende for den globale koalision, Robert Jones foran det civile byråds lokaler i Ayn Issa før pressekonferencen d. 23 juli om støtte til Raqqas genopbygning.

Der har længe været forhandlet med den Internationale koalition omkring rådets anerkendelse og sikring af midler til dets virke. Det er der nu indgået en aftale om, som næstkommanderende for de allierede styrker, Robert Jones, fremlagde på en pressekonference i Rådets center i Ayn Issa d. 23 juli. Her fremhævede han, at støtten til rekonstruktion af byen vil omfatte uddannelse, elektricitets- og vandforsyning samt genopbygning af veje og ødelagte broer, men også støtte til de mange flygtninge og andre emner var blevet berørt. Uddrag af pressekonferencen (ca. 7 minutter) kan ses på denne video:

http://en.hawarnews.com/global-coalition-states-support-al-raqqa-civil-council/

 

En af hovedkræfterne bag oprettelsen af Raqqas civile råd har været co-chair for Syriens Demokratiske Råd, Ilham Ehmed, der ser aftalen som en milepæl for den fremtidige udvikling i Syrien.

Co-chair for Syriens Demokratiske Råd, Ilham Ehmed, der har været en hovedkraft ved Rådets dannelse og ved aftalen med de internationale Allierede, hæfter sig  i en artikel til avisen Öztürlükҫü Demokrasi især ved behovet for midler til uddannelse og andre former for indsatser, der kan udrydde kulturen fra Islamisk Stat: ”Det er nødvendigt for at livet kan blive genopbygget, for krigen har ødelagt alle børnenes drømme og har nedbrudt alt, også infrastrukturen.”

Hele artiklen, der også beskriver baggrunden for og perspektiverne i aftalen i et bredere internationalt perspektiv, bl. a. med kommentering af effekten af de mange udenlandske, herunder også de nu ophørte  CIA-støtteprogrammer til en række syriske oprørsgrupper, kan i engelsk oversættelse læses her: https://anfenglish.com/rojava/73-countries-support-the-civil-council-of-raqqa-21196