14. september 2017: Første syrisk-kurdiske malkekvægsbesætning etableret i Afrin

Den nyindviede kostald i landsbyen Kafaroom i Sharadistriktet, Afrin kantonen, se oversigtskortet pkt. 4. Placeringen af punktet i Afrin er tilfældig, da det ikke har været muligt at lokalisere hvorken landsbyen Kafaroom eller distriktet Shara på de kort, jeg har haft til rådighed.

Gennem det sidste år har det økonomiske udviklingscenter for Afrin regionen arbejdet på at åbne alternative økonomiske projekter i landsbyer i Afrin, og har i denne forbindelse afholdt en større indvielse af et landbrug med en malkekvægsbesætning på 23 køer i landsbyen Kafaroom i Shara distriktet i Afrin kantonen. Det er det første landbrug med en malkekvægsbesætninng i Afrin kantonen. Den er dimensioneret til en kapacitet på 100 køer, og et tilknyttet foderselskab, der kan levere tilstrækkeligt med foder til en sådan besætning.  Projektet vil derigennem kunne sikre levering af 2000 – 2500 kg. Mælk pr. Dag. Projektet tager sigte på at øge Afrins selvforsyning med stadigt flere produkter.