23. august 2017: Der afholdes valg på alle geografiske niveauer i Nordsyrien i det næste halve år

Trods kampen mod Islamisk stat og det fortsatte militære pres fra Tyrkiets side, især i det nordvestlige Syrien, afholdes der i løbet af efteråret valg til de demokratiske forsamlinger på alle niveauer indenfor den Nordsyriske demokratiske Føderation. Den demokratiske konføderalisme, hvor et lokalt basisdemokrati er grundlaget for beslutninger i samfundet, har været sat gang overalt indenfor Føderationen siden borgerkrigens start. Men betingelserne har været vanskelige, både i den lange periode, hvor Islamisk Stat havde erobret store dele af Nordsyrien, men også siden, hvor kampen mod Islamisk stat nu har ført kurderne langt udenfor de kurdiske områder. Der må derfor findes nye veje for at engagere de mange ikke-kurdiske befolkningsgrupper i opbygningen af en demokratisk tradition. I mange af de befriede områder er der oprettet demokratiske institutioner, f.eks. civile byråd, hvor man har bestæbt sig for så vidt muligt at basere dem på en bred repræsentation af de forskellige grupper.

På et bredt møde i slutningen af juli i byen Ramalan i det nordøstlige Syrien godkendte man en lov om de generelle retningslinier for de demokratiske konføderale valg i det nordlige syrien, samt en lov om den administrative opdeling af Nordsyrien i tre regioner med ialt 6 kantoner, der også omfatter områder med arabisk flertal som Tell Rifat i Aleppo-provinsen og Al-Shadadeh i Hasakeh-provinsen. Et vigtigt princip i lovene har været sikringen af både valgret og valgbarhed for de mange statsløse kurdiske syrere, der fik frataget deres statsborgerskab og grundlæggende dokumenter af Assad (den ældre) allerede i 1960erne. Der er endvidere vedtaget en plan for valgene, hvorefter der er almindelige valg indenfor det konføderale system den 22. september. Valg til den lokale administration i landsbyråd, byråd og distrikter og kantoner gennemføres d. 3. november, og d. 19. januar 2018 skal der så være valg til regionerne og til den demokratiske folkekongres for Nordsyrien.

Raqqa, der er under befrielse, indgår ikke i valgforberedelsen. De befriede dele af byen bliver allerede i dag styret af et lokalt bredt sammensat råd.  Byrådet og medlemmerne af Føderationen vil  så senere tage stilling til, om Raqqa vil blive en del af den syriske føderation. Det angives også, at det er for tidligt at tage stilling til valg i Deir-Ez-Zor-provinsen, hvis befrielse fortsat er et militært spørgsmål.

Det forventes, at der fremover vil blive afholdt direkte, hemmelige valg af medlemmer til rådene indenfor den demokratiske føderation hvert andet år, idet dog folkerådene på regionsniveau og til den demokratiske Folkekongres for Nordsyrien vil blive hvert fjerde år.

Folkerådene og folkekongressen vælges således, at 60 % af medlemmerne vælges blandt de repræsentanter, der er valgt direkte af alle medlemmer, mens 40% vælges blandt repræsentanter, der er valgt ud fra princippet om konsensusdemokrati blandt etniske, religiøse, etiske, kulturelle og sociale grupperinger i forhold til deres demografiske tæthed indenfor regionen.

Også den administrative opdeling er tilrettelagt for at understøtte et konsensusdemokrati, og styrke den demokratiske selvadministration.

Den nye administrative opdeling af Den Nordsyriske Føderation. I grove træk kaldes de tidligere kantoner nu regioner, men de seks nyafgrænsede kantoner på kortet har fået betegnelsen “Province”. Kantonerne er opdelt i områder (areas). De blå områder omfatter SDF-kontrollerede områder, hvor der endnu ikke er taget stilling til om de skal være en del af Føderationen. Den administrative struktur under område-niveau er ikke vist, men et eksempel på denne er angivet på figuren nedenunder. Klik på kortet for at se detaljer. Kilde: Shahba Region. https://en.wikipedia.org/wiki/Shahba_region#

Tre nye regioner, Afrin, Eufrat og Jazira, svarer i grove træk til de tidligere kantoner Afrin, Kobane og Jazira. Navneforandringen af Kobane til Eufrat knytter sig givet til muligheden for at kunne give regionen et navn, der knytter sig til ”området mellem Afrin og Jazira”, uden at skulle tage stilling til hele den komplicerede situation i Shahbaområdet, der delvist er besat af Tyrkiet, se kortet ved siden af samt oversigtskortet.

Indenfor hver af de 3 regioner findes der 2 kantoner (der på kortet desværre er benævnt ”Provinces”, som ellers er navnet på Syriens officielle provinser, hvis grænser i øvrigt også er angivet på kortet. Således udgør Shaba-området den nordligste del af Aleppo-provinsen). Selv om man har omdøbt Kobane kantonen til Eufratregionen, kan man samtidigt godt sige, at Efrin-regionen også strækker sig helt til Eufrat, idet Efrin-regionen er opdelt i Afrin kantonen og Shahba kantonen, hvor Shahba er navnet på området mellem Afrin og Eufrat. Tilsvarende er Eufrat regionen opdelt i Kobane kantonen og Tel Abyad kantonen, mens Jazira regionen er opdelt i Hasakah kantonen og Qamishli kantonen.

Under kantonniveauet er demokratiet organiseret i områder (areas). F.eks. er Afrin kanton opdelt i Afrin området, Jandaris området og Rajo området. Disse områder er ikke bare en inddeling af kantonerne, men er defineret som sektorer indenfor en region eller en kanton, som har en befolkning på over 50 000 indbyggere. Et område omfatter de byer, landsbyer og landområder, der er knyttet funktionelt til det. Centret for et område kan være en større eller mindre by og kan indeholde flere byer eller distrikter (se nedenfor). Indenfor Shahba kantonen er der foreløbigt kun et område, nemlig Tal Rifat området. Som det ses af kortet, er antallet af områder i kantonerne forskelligt.

På kortet er endvidere vist (med blåt) de områder, der idag kontrolleres af SDF, men hvor der ikke er taget stilling til områdernes eventuelle tilknytning til det føderale system. Særligt kompliceret har situationen været i Manbij-området vest for Eufrat: Det ligger i Shahba-området, blev befriet fra Islamisk stat af SDF, men dele af området ind mod den tyrkisk besatte del af Shahba kom i begyndelsen af marts 2017 under delvis kontrol af Assad og hans allierede, som dermed blev inddraget i forsvaret mod angreb fra Tyrkiet og de syriske grupperinger som Tyrkiet støtter. Området omkring Manbij by har været sikret af et lokalt militært byråd, hvis kontrol med området en overgang i foråret var støttet af russerne, mens den nordlige del af Manbij-området, der grænser til de tyrkisk besatte områder syd for Jaroblus samtidigt blev støttet af amerikanske specialstyrker. Disse styrker blev dog senere trukket væk, ligesom Assad også trak sig ud af Manbij-området i slutningen af juni. Tyrkiet optrapper dog konstant deres militære tilstedeværelse i Shahbaområdet. Så der kan også i den forbindelse ligge et pres (f.eks. fra NATO) om ikke foreløbigt at inddrage Manbij-området i valghandlingerne. Der er ikke meget, der er enkelt i den syriske konflikt! På Wikipedia: Shahba Region, findes en udmærket geografisk gennemgang af den seneste udvikling i Shahba området.

Eksempel på den administrative struktur indenfor en region. Områder (areas) kræver mindst 50 000 indbyggere, distrikter kun 15 000 indbyggere. Klik på figuren for detaljer. Kilde: Euphates region within the administrative division. ANHA 15.08.2017.

På et lavere niveau inden for områderne kan der så oprettes demokratisk-føderale organer indenfor distrikter, der defineres som en del af et område, med en befolkning på mindst 15000 indbyggere.

Som et eksempel på den samlede administrative struktur indenfor en region er på figuren ved siden af er vist de administrative enheder, der har udviklet sig i Eufrat regionen.