14. oktober 2017: SDF har indledt befrielsen af Deir Ez-Zor provinsen øst for Eufrat

 

Nordsyrien 23. august 2017

 

Nordsyrien 14. sepotember 2017

Sammenligner man oversigtskortet for d. 14 september med oversigtskortet for d. 23 august  ser man straks, at situastionen i Syrien er ændret totalt. Assad har sammen med Hispolla, Iranske styrker og støttet af russiske styrker og luftvåben indtaget store områder af det midterste Syrien, så der idag kun er en lille lomme af belejrede Islamisk Stat-krigere i den vestlige del af Syrien. I den sidste uge er de nået helt frem til Deir Ez-Zor og har brudt Islamisk Stats langvarige belejring af den del af byen, der ligger på den vestlige del af Eufrat.

Det har gjort det nødvendigt for SDF at åbne den front mod den sydlige del af Ez-Zor provinsen, som har været planlagt længe. Lige før weekenden satte man ind med en voldsom offensiv og nåede på få dage Deir-Ez-Zors industrikvarter på den østlige side, og man fik plantet et flag på en af broerne over Eufrat. En modoffensiv fra Islamisk stats side i weekenden er blevet afvist.  Det er lykkedes specialstyrker at befri over 200 mennesker fra industrikvarteret.

Ligesom det oplevedes, da Assads styrker nærmede sig Tabqa vest for Raqqa, er der tydeligvis en vis nervøsitet for, om den formodede aftale mellem Assad/Rusland/Iran og SDF/Vestmagterne om en deling ved Eufrat (med visse undtagelser) i det sidste opgør med Islamisk Stat vil blive overholdt. Der har hverken manglet trusler om gengældelse, hvis den ikke overholdes (f.eks. fra SDF og deres allierede), eller annoncereringer af kommende overtrædelser (f.eks. om russisk landgang på østsiden af Eufrat). Men om det er alvorligt, eller blot er prøveballoner, er svært at vurdere. Assad og allierede står dog nok overfor de største udfordringer, idet Mayadin, ISILs nye hovedby ligger på Eufrats vestlige bred 30 km syd for Deir Ez-Zor, og der må forventes særdeles hårde kampe der. Mayadin er i disse dage under næsten konstant bombardement fra russiske krydsermissiler (Læs om flytningen til Mayadin her).