20. oktober 2017: Kapløbet mod de sidste tilholdssteder for Islamisk Stat i Syrien

Nordsyrien 20. oktober. Se ved pkt. 2.

Som det ses af oversigtskortet, er Islamisk stat ikke blot besejret i Raqqa, men også i hele Eufratdalen ned til syd for Deir-Es-Zor, idet Assad og hans allierede har indtaget alle områderne syd og vest for floden, mens SDF har sikret områderne øst for. I flere tilfælde er Assad gået til angreb på SDFs stillinger øst for Eufrat og har bl.a. sat sig på et 5-8 km bredt bælte øst for provinsbyen Deir-ez-Zor. Der er dog fortsat et byområde på små 10 km2 vest for floden, der stadigt beherskes af Islamisk Stat.  Men det er til gengæld lykkedes Assads styrker at trænge langs med floden syd for byen helt ned til Mayadin, som ganske overraskende er blevet erobret gennem den sidste uge. Mayadin har været anset for Islamisk Stats sidste bymæssige forsvarspost som afløser for Raqqa (se artiklen: Islamisk stats ledelse er flyttet fra Raqqa mod sydøst til Mayadin). Også her har Assad afsluttet med at erobre et 4-5 km bredt og ret tæt befolket landområde på vestbredden af Eufrat. Det har tilmed givet anledning til hårde kampe med Islamisk Stat omkring  byen Diban. Anledningen er tydeligvis håbet om at kunne få rådighed over Syriens største oliefelt ved Omar NØ for Diban.

Så endnu engang har SDF fået travlt, denne gang med at få krydset Eufrats biflod Khabur og få befriet de mange landsbyer og byer, der ligger langs floden. SDF skal hurtigt videre mod øst og syd for at få befriet Islamisk Stats sidste områder af Syrien øst for Eufrat ind imod den Irakiske grænse. Efter befrielsen af Raqqa ser denne aktion ud til at kunne gå endnu hurtigere end indsatsen i Deir Es-Zors industriområder øst for Eufrat for en måned siden. Som det ses af kortet er floden i de sidste dage krydset, og SDF befandt sig fredag middag kun ca. 8 km fra Omar-oliefeltet.

I løbet af weekenden har SDF med støtte af koalisionsstyrken sikret sig hele Omar oliefeltet. Det gik så hurtigt, at Islamisk stat end ikke nåede at ødelægge infrastrukturen omkring felterne, men flygtede over hals og hoved. Størstedelen af feltet ligger dog længere mod SV end vist på kortet.

Et andet stort syriske oliefelt, Tanak, der ligger ca. 30 km. længere mod syd, er stadig på Islamisk Stats hænder, og det må formodes, at det allerede nu er ved at være under angreb.