20. oktober 2017: Raqqa er befriet!

SDFs front mod Islamisk Stat i Raqqa 14 september, 1. oktober og 16. oktober 2017. Den røde streg viser afgrænsningen af den gamle by med muren i den nordlige del.

Så, endelig, tirsdag d. 17 oktober, blev de sidste dele af Raqqa befriet af de Syrisk-Demokratiske Styrker. Gennem den sidste måned er grebet om de sidste tilholdssteder for Islamisk Stat blevet strammet mere og mere, som det ses af vedlagte kort over udviklingen af situationen frem til den endelige befrielse. De to sidste større problemer var situationen omkring det kommunale stadium, hvor Islamisk Stat-krigere havde barrikaderet sig med et stort antal civile som skjold (se det grønne område øverst i de grå felt på nederste kort ved at klikke på kortet), samt i og omkring statshospitalet, hvor snigskytter trods flere erobringer af området blev ved med at dukke op gennem skjulte underjordiske gange (nederst i det grå felt på nederste kort). Små lommer øst for det kommunale stadium er dog fortsat uden for sikker kontrol, og der forestår et større arbejde med rydning af miner og gennemsøgning af bygninger og tunnelser for jihadister, der måtte holde sig skjult for at kunne angribe senere. Torsdag blev 3 YPG-militsfolk dræbt ved en eksplosion af en IS-plantet bombe nær det kommunale stadium.

Derfor udsendte SDFs ledelse først fredag, lige over frokost, den endelige erklæring om befrielsen, og overlod officielt administrationen af Raqqa til Raqqas civile Råd. Det blev nedsat i foråret, og har indtil nu arbejdet fra byen Ain Issa nord for Raqqa, ikke mindst med problemerne med de 450.000 civile flygtninge som under Raqqa-offensiven er blevet befriet fra Islamisk Stat. SDF vil dog fortsat sikre beskyttelsen af Raqqa mod angreb udefra.

Der blev i den sidste fase indledt forhandlinger både om frit lejde (af hensyn til civile, der blev holdt som skjold) og om overgivelse. Ca. 400 Islamisk Stat-krigere har overgivet sig og er derefter blevet overført til et fængsel i Tabqa ca. 50 km. vest for Raqqa. Et ukendt antal har nægtet og har derfor måttet lade livet.

Banner for SDF, YPJ og YPS i centrum af det befriede Raqqa

Som det ses af billedet ved siden af fejres befrielsen med ophængning af store bannere for SDF, YPJ (de kvindelige kurdiske styrker) og YPŞ (de kvindelige yasidiske styrker, der især har taget imod de mange yasidiske kvinder, der i flere år har været handlet på de to kvindemarkeder i Raqqa).

Medlemmer af kvindernes forsvarsenhed YPJ samledes torsdag morgen foran banneret med Abdyullah Öcalan og fejrede befrielsen af Raqqa.

Også et stort portræt af kurdernes ubestridte politiske leder, Abdullah Öcalan, der sidder i tyrkisk fængsel på 19. år, er hængt op på al-Naim pladsen midt i Raqqas centrum. Det er den plads, hvor Islamisk Stat gennem de sidste 4 år næsten dagligt har foretaget henrettelser af borgere, der ikke blindt fulgte deres ordre.

Allerede tidligt torsdag morgen samledes hundredevis af medlemmer af kvindernes forsvarsenhed YPG for at fejre sejren, som mange tilskrev Öcalan æren for. Öcalan har ikke mindst haft stor betydning for den markant høje stilling og status, som kvinderne har fået i de befriede områder af Nordssyrien.

Lederen af de kvindelige styrker, YPJ, Nesrin Abdullah sagde i sin tale (der blev holdt på arabisk):

”Vore styrker har spillet en aktiv rolle siden starten af Raqqa offensiven (i november 2016, jb). Vi har opnået denne succes skulder ved skulder med YPG og SDF styrkerne. YPJ har givet håb for alle kvinder i Syrien under Raqqa offensiven ved at forsvare kurdiske, arabiske og andre kvinder samt alle religioner, og ved at så broderskab blandt folkene. Vi gennemførte det hårde slag mod slynglerne her i det, de kaldte deres hovedstad. Gennem vores kamp befriede vi og gav oprejsning for Yasidi-kvindernes ødelagte ære. Vi har befriet tusinder af tilfangetagne Yasidi-kvinder og børn.  Arabiske kvinder, som har tilsluttet sig YPG under processen har dannet to bataljoner, gennem hvilke de har deltaget og kæmpet under slaget om Raqqa. En anden bataljon fra YPŞ (Yasidi-kvindernes forsvarsenhed i Şingal, Iraq, jb) tog også aktiv del og hævnede deres folk under offensiven. Vi har reddet 450 000 civile ud af slynglernes greb og hjulpet dem til at nå sikre zoner. Gennem den historiske offensiv er 30 kvindelige soldater faldet som martyrere. Vi tilegner befrielsen af Raqqa alle kvinder i verden. [oversat fra engelsk af JB]

Jin, Jiyan, Azadi (kvinde, liv, frihed)”