15. november 2017: 5912 kandidater er opstillet ved lokalvalgene i Nordsyrien d. 1 december

Næsten 6000 kandidater har stillet op ved valgene til lokaladministrationen i landsbyråd, byråd og distrikter i Nordsyrien.

Grundprincipperne for de mange valg i Nordsyrien dette efterår er blevet beskrevet i artiklen fra 23 august: ”Der afholdes valg på alle geografiske niveauer i Nordsyrien i det næste halve år”.

Den nye administrative opdeling af Den Nordsyriske Føderation. I grove træk kaldes de tidligere kantoner nu regioner, men de seks nyafgrænsede kantoner på kortet har fået betegnelsen “Province”. Kantonerne er opdelt i områder (areas). De blå områder omfatter SDF-kontrollerede områder, hvor der endnu ikke er taget stilling til om de skal være en del af Føderationen. Den administrative struktur under område-niveau er ikke vist, men et eksempel på denne er angivet på figuren nedenunder. Klik på kortet for at se detaljer. Kilde: Shahba Region. https://en.wikipedia.org/wiki/Shahba_region#

Den 22. september blev der holdt de grundlæggende valg indenfor Nordsyriens konføderale system. Her blev der indenfor det, der kaldes  ”kommuner” (små sociale enheder på ’naboskabsniveau’) valgt ledelse, ’co-chairs’ – dvs. en mand og en kvinde – til at repræsentere og varetage enhedens interesser. 12319 kandidater stillede op i de ialt 3815 kommuner. 728 450  vælgere deltog i valget. svarende til 70% af de registrerede vælgere.

Valg til den lokale administration af byer, distrikter og kantoner skulle egentlig have været afholdt d. 3. november, men på grund af ønsker om udskydelse af deadline for anmeldelse af kandidater fra de politiske partier er valget blevet udskudt et par gange, men vil nu blive afholdt d. 1 december.

5912 personer har stillet op til de mange valg indenfor Nordsyriens 3 regioner, Al-Jazeera, Afrin og Eufrat. Af disse er 546 personer, eller 9 %, opstillet som løsgængere udenfor partilister eller listeforbund. På kortet er vist den administrative opdeling, der ligger til grund for valget.

I tabellen nedenfor er angivet antallet af kandidater indenfor regionerne og  og de to kantoner indenfor hver region, antallet af valgsteder og navnene på de partilister, der opstiller indenfor de tre regioner, samt antallet af løsgængerre i regioner og kantoner.

Region/Kanton Antal kandidater Valgsteder og valglister Antal løs-gængere % løs-gængere
Al Jazera regionen 3149 824 valgsteder 367 12

Hasakah kanton

 

1520 1. Den demokratiske nation

2. den nationale alliance

162 11

Qamishlo kanton

1629 1. Den demokratiske nation

2. den nationale alliance

205 13
Afrin Regionen 1550 205 valgsteder 82 5

Afrin kanton

1273 1. Deen demokratiske nation

2. Kurdisk demokratisk parti (Yekiti)

3. Syrisk demokratiske nationale alliance

68 5

Shahba kanton

277 1. Deen demokratiske nation

2. Kurdisk demokratisk parti (Yekiti)

 

14 5
Eufrat regionen 1213 256 valgsteder 97 8

Kobani kanton

722 12. Den demokratiske nation

2. Syrisk kurdisk demokratiske enhedsparti

60 8

Girí Sipi (Tel-Abyeed) kanton

491 1. Den demokratiske Nation

2. Det kurdiske venstre parti

37 8

Læg mærke til,  at der i nogle kantoner er opstillet relativt få kandidater, især i Shahba kantonen. Det skyldes, at det endnu ikke har været muligt at fuldføre den administraative opdeling af Nordsyrien. De blå områder på kortet omfatter dels de områder, der er blevet befriet under operation Eufrats vrede (incl. Raqqa) efter at valgforeberedelserne var afsluttet, dels området omkring Manbij i  Shaba-området, der også er holdt uden for valget. Så valget i Shahba kantonen omfatter kun de områder, der er befriet af SDF i den sydvestlige del af Shahba-området.

Valget er organiseret af en valgkommission, der i sidste uge offentliggjorde statistik over antallet af valgkort, der er blevet udstedt i tilknytning til valget. ”Den uafhængige valgkommission” har offentliggjort en erklæring om, at borgere, der ikkee har modtaget deres valgkort kan stemme ved at få bekræftet deres identitet på valgstederne. Emigranter, der har bosat sig i regionen, kan også deltage i valgene. Desuden deltager 10280  nordsyriske lærere ved overvågningen af valgene, hvilket giver i gennemsnit 8 vaslgobservatører pr. valgsted.

formandsskabet for valgkommissionen i Al-Jazeerah regionen, Ezz al-Deen farhan og Rukan Mullah Ibrahim, offentliggjorde navnene på de accepterede kandidater til valgene d. 1 december ved en pressekonference d. 14 november. De åbnede derefter valgkampen, der foregår gennem radio, fordeling af valgudtalelser, taler, festivaller og koncerter, og varer frem til d. 29. november.

Valgkommissionerne for Al Jazeera og Eufrat regionerne  har i går (14. november) offentliggjort navnene på de kandidater, hvis opstilling er blevet accepteret og har i den forbindelse offentliggjort  flere oplysninger om valget. Det angives således, at af de 3048 kandidater anmeldt i Al-Jazeeras regionen, er 104, altså 0,3% blevet afvist, mens 4 kandidater (0,1%) er blevet afvist blandt 1170 anmeldte kandidater i Eufrat regionen. De 4 afviste kandidater i Eufrat regionen er fra Gire Sipi kantonen, og den regionale valgkommission angiver manglende kvalifikationer for afvisningen. For Eufrat regionen stemmer de anmeldte kandidater ikke helt med oplysningerne i tabellen ovenfor (der angiver 1213 anmeldte kandidater). Der blev ikke angivet tal for Afrin. Måske skyldes det, at valgkommissionen næppe kan arbejde fysisk samlet, da Afrin ligger isoleret i forhold til de to andre regioner.

Samtidigt har man igangsat en valgkampagne, der vil vare indtil d. 29 november. Det vil ske gennem radioudsendelser, distribution af valgudtalelser, taler, festivals og koncerter.

Der er ialt 1285 valgsteder, og der skal på alle valgsteder gennemføres forskellige valg: Især valgene til distrikter, byer og kantoner kræver opmærksomhed, da der er mange bokse og lister.

Derudover foregår valget i en presset situation med massiv påvirkning udefra. Især i Afrin er antallet af angreb fra Tyrkiet steget efterhånden som valget nærmer sig – efter sigende for at prøve at skabe kaos og holde folk væk fra stemmeurnerne.