15 november 2017: En rettelse til Syrienskortet – Situationen omkring Qamishlo

Fra Geografisk Informationsservice’ egen – kartografiske – verden

Kortet over Nordsyrien d. 1 januar 2016, d. 26 oktober 2017 og d. 27 oktober 2017. Der er sket voldsomme ændringer uden at der kan spores tilsvarende aktiviteter. Geografisk Informationsservice undersøger baggrunden.

D. 27. oktober ændrede situationen sig drastisk omkring Qamishlo i det nordøstlige Syrien ifølge kortet på syria.liveua.map. Hvor Assads regeringsstyrker indtil da havde behersket ikke blot byen Qamishlo og den tilknyttede lufhavn, med en forbindelse nordpå til den tyrkiske grænse, men også et stort område syd for byen med måske 70-80 landsbyer, var dette område nu indskrænket til kun at omfatte området ved lufthavnen, vest for jernbanen, samt en smal korridor derfra op til den tyrkiske grænse.

Der var i øvrigt hverken i dagene før eller efter tegn på aktiviteter i området der kunnee forklare den markante ændring.

Siden borgerkrigens start har der været adskillige konflikter mellem YPG/SDF og Assads regeringsstyrker omkring Qamishlo og provinshovedstaden Hasakah længere syd på. I forlængelse af den fælles fordrivelse af Islamisk Stat fra området omkring Hasakah i vinteren 2015/16 søgte militsstyrker under Assad at styrke deres militære position, men endte med at måtte afstå en betydelig del af byen til YPG i august 2016. Selv om der også var stridigheder i flere omgange ved Qamishlo på det tidspunkt (og også senere), har det ikke givet anledning til korrrektion af kortet.

Skyldes den seneste ændring reelle forandringer i stillingen omkring Qamishlo, eller er der tale om en kartografisk korrektion af ændringer, der har fundet sted på et tidligere tidspunkt?

Geografisk Informationsservice har kontaktet  Liveuamap i Ukraine for at finde en forklaring.

Rodian Rozhkovsky, der har grundlagt Live Universal Awareness Map (“Liveuamap”)  forklarer: ”Der er tale om en tidligere forkert kortlægning eller nogle ganske omfattende ændringer i kontrolmønstret, der fandt sted i 2016. Sidste måned fremkom en del videoer fra Qamishli med titlen: ’USA forsyner transporter til SDF i Raqqa/Deir Ezzor gennem Qamishlo’. Spørgsmålet var, hvordan amerikanske våben kan passere gennem regeringskontrollerede områder. Og i oktober bekræftede så kilder i området (kurdere), at kun lufthavnen og ’sikkerhedskorridoren’ er under regeringens kontrol”.

Så der er formentlig tale om områder, hvis kontrol sikkert allerede i august 2016 blev overtaget af  YPG. Det er meget tænkeligt, at hverken kurderne eller Assad har haft speciel anledning til at ville  udbasonere ændringerne. For Assad har det næppe været opmuntrende at skulle offentliggøre, og for kurderne har bekæmpelsen af Islamisk stat haft så høj prioritet, at man heller ikke har haft interesse i at udstille konflikterne med Assad.

Historien fortæller noget om den forsigtighed, der skal lægges for dagen både ved konstruktionen af sådanne dynamiske kort og ved tolkningen af dem. Generelt er kortlægningen af ændringerne ”konservativ”, dvs. bliver først effektueret, når der foreligger klare, gerne flere stedsmæssigt dokumenterede kilder. I dette tilfælde er korrektionen kommet med formentlig over et års forsinkelse. Det hører nok til undtagelserne, men det kan på den anden side ikke afvises, at det godt kan forekomme i et vist omfang.