15. november 2017: SDF vil snart have befriet alle syriske områder øst for Eufrat

Indenfor de sidste 3 uger  har de Syrisk Demokratiske Styrker (SDF) fået overtaget i erobringen af de områder af Syrien, der fortsat er domineret af Islamisk stat. Hvor SDF først ret sent fik gang i offensiven ned mod Deir Ezzor øst for Eufrat på grund af afslutningen af Raqqas befrielse, mens Assad og hans Iranske allierede  med russisk flystøtte rykkede hurtigt frem mod Deir Ezzor, og også flere gange krydsede Eufrat, er situationen nu vendt. Selv om Assad også hurtigt rykkede videre og ganske overraskende fik indtaget Islamisk Stats sidste ”hovedstad” Mayadin (det har dog senere vist sig, at de i langt højere grad havde bidt sig fast i grænsebyen mod Irak, Abu Kamal/Al Bukamel) og også gennemførte bombetogter længere mod syd, var han reelt længe bundet til Deir Ezzor, hvor de sidste IS-dominerede kvarterer først blev indtaget d. 2 november.

Olie og gaskilder i det sydøstlige Syrien. Kilde: Solomon et al. , Financial times, 2016

I mellemtiden er SDF over en bred kam rykket mod syd i området øst for Eufrat ved Deir-Ezzor. D. 22 oktober sikrede de under en hurdig fremrykning Omar-oliefeltet og nogle dage senere Tanak-oliefeltet. Dermed har de fået kontrol med de 2 absolut vigtigste oliefelter i Syrien med en estimeret daglig produktion af tilsammen 17 000-21 000 tønder pr. Dag (Solomon et al., 2016).

SDF har siden yderligere fået kontrol over de mindre oliefelter Sarhit, Shudayha, Galban og Shaitat, og står nu kun 17 km fra den irakiske grænse i det sydøstlige Syrien.

Men derudover har de fået lukket en del lommer omkring de mange landsbyer langs Eufrats store biflod  Khabur, der løber oppefra Hasakah og sydpå, ca. 50 km fra den N-S-gående irakiske grænse. Og endnu vigtigere; de har frataget Islamisk stat alle resterende områder langs østbredden af Eufrat helt ned til Mayadin, og dermed undgået yderligere konflikter med Assads styrker omkring floden, som skillelinie mellem Azzad og SDF. Den sidste lomme på ca. 15 km2 lå nord for Mayadin, hvor det d. 10 november lykkedes at indtage den strategisk vigtige by Al Busayrah samt 4-5 andre mindre byer i nærheden. Også det meste af vejstrækningen langs den højre bred af Khabur fra Al Shadadi (al-Jabseh på kortet ovenfor, hvor vejen er angivet) og helt ned til Al Busayrah ved udløbet i Eufrat, er nu sikret og ryddet af SDF.