15. november 2017: Store problemer for civilbefolkningen efter at Islamisk Stats territorium er indskrænket med over 30% indenfor de sidste 3 uger

Ikke alene i Syrien, men også i Irak, lakker det mod enden for Islamisk Stat som en territorielt afgrænset statsdannelse. Ved at sammenligne et kort over både Irak og Syrien fra 26. oktober med dagens kort over samme område, ses det hvordan Islamisk Stat nu svinder kraftigt ind. D. 26. oktober igangsattes en stor irakisk offensiv i samarbejde med den vestlige koalision mod grænsebyen Al Qa’im, der ligger i Iraq, hvor Eufrat krydsen grænsen mellem Syrien og Irak. Allerede d. 3 november blev byen indtaget sammen med alle irakiske områder både vest for byen og øst for op mod Eufrat. Al Qa’im spiller ikke blot en militærstrategisk rolle men indeholder også regionens største marked for olie.

For øjeblikket samler en større gruppe irakiske styrker sig efter sigende i byen Rawa ca. 80 km øst for Al Qa’im for at foreberede indtagelsen af det resterende irakiske områder under Islamisk Stat. En kilde angiver, at lederen af Islamisk Stat Abu Bakr al-Baghdadi er flygtet fra Rawa  til Abu Kamal på den anden side af den syriske grænse. Irakiske sikkerhedsstyrker har i samarbejde med den vestlige koalition allerede befriet  et mindre område nord for Eufrat langs den syrisk-irakiske grænse, mens den irakiske hærs 7. division i de sidste dage (12 og 13 nov.) har befriet en halv snes landsbyer nord for Eufrat lidt længere mod øst.

Området omkring Abu Kamal/Bukamal d. 6, 10 og 15 november. Som det ses, er det foreløbigt lykkedes Islamisk stat at kaste Assads styrker tilbage fra byen.

Irakiske militser  krydsede også grænsen ved Al-Qa’im og kom i kamp med Islamisk stat i nærheden af  byen Al Hari, mens Assads styrker bombede den nærliggende syriske by Abu Kamal (Bukamal).  Det lykkedes Assads styrker støttet af den iranske revolutionsgarde at trænge ind i byen, men de er omkring d. 11 november blevet trængt ud af byen mod vest af ISI, mens en gruppe fra Hezbollah, der er placeret i landsbyen Hamdan nord for Abu Kamal, også er blevet angrebet af ISIL.  Assads styrker venter nu på forstærkninger fra den syriske general Suheil al-Hassan (kaldet ’tigeren’), der er på vej fra Mayadin-fronten, før et nyt angreb sættes ind.

Den hektiske militære aktivitet og ikke mindst de mange bombetogter i området har givet store problemer for civilbefolkningen. Det syriske observatorium for menneskerettigheder beretter om 100 000 flygtninge fra alle områdets byer og landsbyer langs Eufrat, der søger at komme væk. Op mod 3000 civile, inklusive hundreder af børn og kvinder, er allerede dræbt eller såret under denne flugt. Mange søger over på østsiden af Eufrat for at komme til de SDF-kontrollerede områder, som anses for mest sikre. Men også der skal de gennem en usikker og mange kilometer bred front, hvor alle krigens parter lurer på hinanden. Således er der fremkommet påstande om, at Assad i forbindelse med indtagelsen af de sidste ISIL-enklaver i Deir Ezzor har sendt IS-krigere over Eufrat bl.a. imod de oliefelter som SDF har besat – men muligvis også i opgøret om byen Al Busayrah ved bifloden Khaburs udløb i Eufrat, der blev indtaget af SDF for nogle dage siden. Hvis IS-jihadister her blander sig med de mange civile flygtninge i et område, som både Irak, iranske militser, Assad, russere, SDF og vest-koalisionen lurer på, kan det skabe mange sprængfarlige situationer.

Det skete  d. 4 november, hvor en stor gruppe civile, der var flygtet fra ISIL i Deir Ezzor, og ventede ved et SDF-checkpoint i byen Jaffra, blev angrebet af en ISI-selvmordsbomber, der kørte ind i gruppen. 200 blev dræbt.

Udviklingen af Islamisk Stats territorium fra 26 oktober til 16 november 2017. ISILs are4al er reduceret med en trediedel. Detaljkortet over omkring Islamisk Stats sidste bastion ved Abu Kamal/Bukamal er placeret, hvor grænsen mellem Syrien og Irak slår et knæk.

Indenfor de sidste tre ugers befrielse af alle Islamisk Stats områder i Irak øst og syd for Eufrat, samt SDFs befrielse af  de sydlige oliefelter i Syrien, er Islamisk Stats territorium reduceret med 30% fra lidt over 30 000 km2 til lidt over 20 000 km2. Men det er dog fortsat et areal på størrelse med halvdelen af Danmark. Så selv om en stor del er ørken, og de fleste tæt beboede områder omkring floderne nu er befriet, er der et godt stykke vej endnu.

Derudover råder Islamisk stat fortsat over nogle små lommer rundt omkring i Syrien, selv om deres antal og areal også er blevet indskrænket kraftigt gennem de senere måneder. Det gælder et mindre forstadsområde på ca. 5 kmsyd for Damaskus, et område på lidt under 300 km2, der grænser op mod både de Israelsk besatte Golanhøjder og Jordan (formentlig i en vis forståelse med Israel) og et lille område på 15 km2 tør steppe midt i Syrien, ca. 50 km vest for byen Hama. Ind imellem dukker der nye lommer op, som f.eks. et ca. 100 km stort område omkring landsbyen Qusum i det sydøstlige hjørne af Idlibprovinsen, der udviklede sig hurtigt i begyndelsen af oktober i år, men som allerede inden månedens udgang var blevet opløst – eller måske snarere opslugt af  den jahidiske organisation Tahrir al-Sham, der udspringer af al-Nusra fronten, med rødder i det syriske Al Qaeda. Det er dem, der i dag behersker området. Det hører med, at Assad smtidigt bekæmpede Tahrir al-Sham samme sted. Området ligger kun 20 NV for det nuværende llille steppeområde, som ISIL stadig holder fast i, beliggende midt i et område, der i øvrigt er behersket af Assad. Konflikten i Syrien er ofte præget af lokale opgør, der kan være meget svære at gennemskue!

Det store spørgsmål er allerede begyndt at melde sig: Hvad sker der, når SDF når den irakiske grænse og den irakiske hær når grænsen fra den anden side –  og man så har fået indtaget alle Islamisk stats områder?