3. December: Første skoledag i Raqqa efter befrielsen fra Islamisk Stat

Børnene i Raqqa kan for første gang i 4 år komme i skole, kun 1½ måned efter den endelige befrielse af byen

Over 800 børn er netop startet på Wehde skolen i Raqqa. Det sker i kvarteret Al-Mashleb, der ligger i den østlige del af byen. Al Mashleb var det første kvarter byen, der blev befriet, allerede i begyndelsen af juni. Størstedelen af befolkningen i kvarteret blev evakueret til flygtningelejre nordpå, på grund af minefaren og kampene i byen, der tog til. En del civile  flygtede dog længere ind i byen eller mod syd over Eufrat af frygt for hævnaktioner fra SDF og YPG.

Beliggenheden af kvarteret Al-Mashlep i den østlige del af Raqqa. Det var det første kvarter, der blev befriet af de Syrisk Demokratiske Styrker (SDF) i juni. De fortsatte kampe i byen gjorde det dog umuligt at komme tilbage, før kampene var ophørt, og de mange miner fjernet. endnu et kvarter i den østloige del af byen er frigjort, så befolkningen kan vende tilbage.

Først med indtagelsen af de sidste dele af Raqqa omkring d. 17 oktober erder åbnet mulighed for i større stil at komme igang med genopbygningen. Kort derefter fortalte SDF civile fra bydelen, at de ville få lov til at vende tilbage til kvarteret, når minerydningstropper havde ryddet detfor Islamisk Stats miner.  Alligevel fremkom der protesterdemonstrationer fra beboere, der ønskede at komme tilbage til kvarteret. Nogle protester var blevet mødt med kugler fra SDF, som havde såret nogle af demonstranterne. Situationen har tydeligvis været vanskelig: Plyndringer af huse i Raqqa har fundet sted, også efter befrielsen. En kilde angiver, at soldater fra SDF var involveret.  Men samtidigt har det også været udbredt før befrielsen, at styrker fra Islamisk stat har placeret skjulte bomber (booby-traps), bl.a.  i legetøj og køkkeninstallationer i huse, der er blevet forladt af flygtede beboere. Det gør det nødvendigt, at afsøge alle områder og bygninger for skjulte bomber. Det er en langvarig og vanskelig proces. Ved en mineeksplosion i et hus i oktober blev der dræbt et stort antal mennesker. 28 november blev en engelsk YPG-frivillig dræbt under demontering af en skjult bombe i et kvarter i Raqqa.  3 dage senere blev mindst 3 SDF-sodater dræbt af en eksplosion fra en landmine ved sukkerfrabrikken  i den nordlige del af Raqqa.

De syriske demokratiske styrker (SDF) har overladt sikkerhedsopgaverne i Al-Mashleb kvarteret i Raqqa til de interne sikkerhedsstyrker, efter at de har afsluttet rydningen af miner i hele området

Derudover har det efter befrielsen været nødvendigt at oprette interne sikkerhedsstyrker i Raqqa, hvis væsentligste opgave i forbindelse med hjemkomsten af beboerne er, at opretholde sikkerheden i del lokale kvarterer, herunder undgå, at Islamisk Stat-tilhængere, eller fjentlige lejesoldater inflitrerer konvojerne med civile, der vender tilbage til deres kvarterer.

Allerede d. 6 november, altså mindre end tre uger efter Raqqas endelige befrielse, havde omkring 3200 civile fået tilladelse til at vende tilbage til deres huse i Al-Mashleb, ifølge Northern Syria Observer (NSO), der består af en gruppe syriske journalister og menneskerettighedsaktivister.

Nu er man så nået så langt, at man for første gang i fire år har kunnet åbne en skole for elever. Skolen starter med 11 lærere, efter at Raqqas civile råd har godkendt beslutningen. Skoleinspektør Abdulrezak Hemud fortæller at skolebygningen var blevet indrettet til uddannelse, efter at området var blevet renset for miner og murbrokker, og tilføjer:  ”Vi vil gøre alt, hvad vi kan for uddannelsen af disse børn”.

Alene sikringen af skolebøger til børnene i de SDF-kontrollerede områder har været et stort problem, der er beskrevet (sammen med mange andre sider af udviklingen i Nordsyrien) i en meget seværdig video (45 min.), lavet i Juli 2017 af to franske TV-journalister. Videoen: A Utopia in the Heart of Syria’s Chaos,  kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=uQh8aRVJnY4 . En skriftlig udgave af rapportagen findes i Le Monde Diplomatiques September-udgave. Den kan også fås i en engelsk udgave. Den franske kan downloades gratis på https://www.monde-diplomatique.fr/2017/09/COURT/57879.

D. 30 november tillod SDF også beboere at vende tilbage til bydelen Al Thyyar i den vestlige del af Raqqa, efter at alle miner var blevet fjernet. Al Thyyar var det andet kvarter, der blev befriet fra Islamisk stat i midten af juni. Beboerne har appelleret til forskellige organisationer om at få åbnet et sundhedscenter og en skole.