21. december 2017: Krigen mod Islamisk Stat er snart afsluttet. En nervekrig om de næste træk er startet. Vil Tyrkiet invadere Afrin?

Situationen i Nordsyrien d. 21. december 2017. Gråt: Islamisk Stat. Rødt: Assad og allierede. Gult: Kurdisk dominerede områder (SDF). Lysegrønt: Den frie syriske hær (FSA). Mørkegrønt: Al Nusra mfl. Oliven: Den del af Shabaområdet og Idlibprovinsen, der er besat af Tyrkiet. Klik på kortet for at se detaljer. Tallene henviser til teksterne i dagens artikler

Som det ses af dagen kort over det nordlige Syrien, er der ikke meget tilbage af Islamisk Stat i Syrien. De østligste meget tyndt befolkede grænseegne ind mod Iraq er fortsat ”grå” på kortet, men etableringen af en grænsekommission mellem SDF og den Iraqiske hær ser ud til at sikre kontrol med grænsen. Netop krydsningen af denne grænse har været af stor betydning for Islamisk Stat. Det beskrives i dagens næste artikel.

En større del af den syriske ørken i det område, der beherskes af Assad og hans allierede ser også fortsat ud til at være behersket af ISIL, men der bor næsten ingen mennesker. Ifølge nyhedsgruppen Deir-Ezzor24 har Islamisk stat udover nogle spredte områder med landsbyer nu kun kontrol over følgende 5 byer i den sydøstligste del af den syriske del af den  frugtbare Eufrat dal: Bahrah, Baghus, Khara’ij (Granjij), Sha’afaah og Abu Hammom (se pkt. 2, SØ).

Ind imellem dukker der dog sovende celler af IS-tilhængere op. De går til angreb på landsbyer i Deir-Ezzor, hvorefter de forsvinder igen. Det er f. eks. sket for en uges tid siden i landsbyen al-Gariba ca. 20 km. nordvest  for provinshovedstaden Deir Ez Zor, hvor IS dukkede op og dræbte landsbylederen og fire andre civile, som de anklagede for at støtte SDF. Derefter flygtede de.

Men Islamisk stat er ikke slået endnu, og danner fortsat nye territorier. Det gælder f.eks.  et sted ca. 25 km NØ fra Hama i Østsyrien, hvor der er opstået et ikke helt lille område på et par hundrede kvadratkilometer behersket af ISIL/Daesh (se pkt. 2 på kortet), samtidigt med at et mindre område som de indtil for nogle uger siden beherskede lidt længere mod øst er forsvundet (se seneste to dagskort, og artiklen: Store problemer for civilbefolkningen efter at Islamisk Stats territorium er indskrænket med over 30% indenfor de sidste 3 uger). Problemet er, at der er en ret glidende overgang mellem Islamisk Stat og de forskellige jihadistiske grupper, især Ahrar al-Sham, der behersker store dele af Idlib-provinsen. Tyrkiet puster også til ilden ved at støtte transporten af tidligere medlemmer af Islamisk stat, der har søgt ly i Tyrkiet. De bliver sendt videre til Idlib-provinsen (se https://anfenglish.com/news/opposition-commander-turkey-is-sending-isis-groups-to-idlib-23713) . Så problemet knytter sig i høj grad Erdogans mere eller mindre slet skulte strategi med at etablere sig i den nordlige del af Idlib-provinsen med støtte fra Ahrar al-Sham, med henblik på at lægge pres på, og eventuelt invadere den nordsyriske Afrin-provins (se pkt . 2, de nordvestlige punkter).

Meldinger om, at Assad har styrket sin militære tilstedeværelse i de små regeringskontrollerede områder ved den øst-syriske by Hasakah, hans seneste udmeldinger om, at de vestligt støttede kurdere er forræddere, samt  russiske meldinger om, at man trods støtte til kurdernes rettigheder stadigt mener at Assad fortsat er den eneste legitime præsident i Syrien, har øget spændingerne, og ført til skarpe advarsler fra de syriske kurderes ledere om, at en sådan tilnærmelse mellem Assad og Tyrkiet kan få katastrofale konsekvenser for Tyrkiet, hvis landet fortsætter med forberedelserne af en invasion i Afrin.  Tyrkiet er på det seneste begyndt at etablere huller i den mur, man har bygget langs de nordlige grænser i Afrin, formentlig for at lette en invasion.

Samling i Den Demokratiske Sammenslutning af Genopbygningsråd for Nordsyrien er et udvalg under ledelsen af Den Nordsyriske Føderation.

Således har Den Demokratiske Sammenslutning af Genopbygningsråd for Nordsyrien reageret heftigt på Bashar al-Assads beskyldning om ’forædderi’.

De udtaler: Bashar al-Assads udtalelse er en krigserklæring. Han leger med ilden, for med hans anklager støtter han Tyrkiet i dets invasionsplaner mod Syrien.

’Krigserklæring’

De syriske Demokratiske styrker (SDF) befrier landsbyerne omkring Al-Bukemal fra terroren fra Islamisk Stat. På samme tid bygger de politiske kræfter i Nordsyrien et demokratisk system, som alle borgere i Syrien drømmer om. I denne region vælger de deres egne repræsentanter for alle strukturer og udformer deres eget system. Deerfor betragter vi  Bashar al-Assads seneste udtalelse som en krigserklæring.

De Syriske Demokratiske Styrker har været under kontrol af det syriske folks vilje  siden deres dannelse og handler på grundlag af deres interesser. SDF er den eneste kraft, der beskytter og forsvarer de forskellige religiøse, etniske og trosmæssige tilhørsforhold blandt det syriske folk. De Syriske Demokratiske styrker handler på grundlag af frihed, retfærdighed og broderskab. Desuden repræsenterrer SDF alle det syriske folks drømme.

’SDF repræsenterer alle identiteter’

SDF forener alle syriske identiteter under samme tag. Styrkerne har bevist deres duelighed i krigen. Alle folk i Syrien stoler på den eneste magt, der kan beskytte dem. På denne måde kan kun SDF være kernen i Syriens fremtidige hær.

At beskylde de Syriske Demokratiske Styrker for forrædderi er at udpege dem som et mål. Det viser, at en ny krig står foran Syrien, og at alle diskussioner, møder og samtaler som har søgt at finde en løsning blot har været tidsspilde. Udtalelsen gør det klart, at der er en hemmelig aftale mellem Tayyip Erdogan og Bashar al-Assad. Dette er begyndelsen på en ny konflikt i Syrien.

’Regimet støtter Tyrkiet’

Vi, Den Demokratiske Sammenslutning af Genopbygningsråd for Nordsyrien, ser de syriske Demokratiske styrkers mål som hele det syriske folks målsætning og som målet for Syriens territoriale integritet. Regimets holdning understøtter invasionen af Syrien fra Tyrkiet, som hver dag slår civile ihjel.

Den Demokratiske Sammenslutning af Genopbygningsråd for Nordsyrien opfordrer i denne situation mere end nogen sinde alle Syriens folkeslag til at slutte sig til SDF.”

Hediye Yusuf, der er med-leder af Den Nordsyriske Føderation (det øverste organ i Nordsyrien)

I et interview med ANF uddyber Co-chair Hediye Yusuf fra Den Nordsyriske Føderation, hvordan en tyrkisk invasion vil være en trussel mod alle regionale og internatioanle kræfter, og hvordan det vil føre til et nederlag på linie med det, der ramte det Ottomanske Rige under første verdenskrig, se https://anfenglish.com/features/turkish-invasion-a-threat-to-all-regional-international-forces-23737.