21. december 2017: Resultatet af valget i Nordsyrien. 69% stemte. Stor opbakning til konføderalismen

D. 1. december blev der afholdt valg til lokaladministrationen i landsbyråd, byråd og distrikter i Nordsyrien. De næsten 6000 opstillede kandidater, hvoraf ca. 10% var løsgængere udenfor partierne er blevet omtalt i artiklen: 5912 kandidater er opstillet ved lokalvalgene i Nordsyrien d. 1. december. Grundprincipperne for de mange valg i efteråret 2017 er beskrevet i artiklen: Der afholdes valg på alle geografiske niveauer i Nordsyrien i det næste halve år.

Allerede 3 dage senere kunne den øverste valgkommission på en pressekonference i Amude (se pkt. 1 på dagens kort) meddele, at stemmeprocenten ved valget nåede op på 69%. Størstedelen af de valgte kandidater tilfaldt i alle tre regioner Den demokratiske nations solidaritetsliste, der i Al Jazera regionen vandt 94% af pladserne, i Afrin 90%, og i Eufrat regionen 89%, mens uafhænige kandidater i Al Jazera regionen vandt 5% af pladserne, i Afrin 3% og i Eufrat regionen 7 % af pladserne.

Hovedresultaterne for valget til lokaladministrationen i landsbyråd, byråd og distrikter i Nordsyrien. De viste partilister omfatter de valgforbund, der blev indgået i forbindelse med valget. Ud over en angivelse af, hvor mange af de opstillede kandidater for hver valggruppe, der blev valgt, er også angivet procentdelen af de opstillede, der blev valgt, samt fordelingen af valgte kandidater på valglister og gruppen af uafhængige kandidater/løsgængere.

De listetal, der er angivet i tabellen vedrører stemmerne til de alliancelister, der har opstillet ved valgene i de enkelte regioner her i efteråret. Der står en række partier bag disse lister, og disse kan formentlig have været forskellige på forskellige tidspunkter, som vi også kénder det ved valgalliancer til danske valg. Den dominerende liste, Den demokratiske nations solidaritetsliste omfatter de partier, der er knyttet til bevægelsen TEV-DEM, som har været hovedkraften bag den civile udvikling i Nordsyrien. Det omfatter det helt dominerende Democratic Union party PYD, det syriakiske (assyriske) parti SUP, Det feministiske parti Yekitiya Star, YS, de syriske kurderes demokratiske fredsparti (PADKS) samt Kurdistans liberale unionsparti (altså et erklæret liberalt parti, der også indgår i alliancen TEV-DEM). Sammenligner man fordelingen af antallet af repræsentanter (der før det sidste valg kun findes angivet på det føderale niveau) før og efter valget, ser det ud til at der er sket en klar styrkelse af TEV-DEM-alliancens stilling. Fra at have 50% af pladserne før valget har TEV-DEM nu fået over 90% af pladserne. Det må siges at udtrykke en meget markant opbakning bag TEV-DEM ved det seneste valg i  Nordsyrien. Valgene ser ud til at have været frie, og der har ikke fra nogen sider været antydning af uregelmæssigheder  i forbindelse med stemmeoptællingen.

Wikipedia har udarbejdet en gennemgang af de enkelte politiske partiers tidligere stilling i Nordsyrien, se https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_Rojava