25. januar 2018: Hurtig indsats for landbrug, skovbrug og grøn beplantning i Tabqa

Byen Tabqa med omegn. Den beskrevne indsats for landbrug og skovbrug i og omkring Taqa dækker i grove træk området som vist indenfor den røde cirkel. Klik for at se detaljer

Allerede i maj måned 2017 blev området omkring Tabqa befriet som et af de første omkring floden Eufrat, i forbindelse med indsatsen mod Raqqa. Siden har der været stor aktivitet i og omkring den befriede by, for at genopbygge den og udbedre infrastrukturen, herunder sikre elektricitetsforsyningen fra de ødelagte vandturbiner og kraftværksinstallationer (som her ved årsskiftet er næsten på fuld styrke igen). Også byggeriet er godt i gang, ligesom erhvervslivet (herunder genetablering af markederne), uddannelsessystemet og en lang række kulturelle og sociale institutioner alle er under genetablering eller nyudvikling (se artiklen Genbrugsfabrik for jernskråt åbnet mellem Tabqa og Raqqa).

Tabqa ligger lige syd for den store dæmning for enden af Assadsøen. Nærheden af vandressourcer, men også et nogen lunde gunstigt lokalklima har gjort, at den stedlige landbrugskommitté allerede i efteråret gik i gang med at udvikle en plan for, hvordan landbrugsområderne i og omkring Tabqa kunne aktiveres med henblik på deres inddragelse den kommende vækstsæson. Lige nu arbejder man på højtryk for at uddele landbrugslicenser til landmænd og tilvejebringe de nødvendige ressourcer, indenfor de muligheder, man råder over. Landbrugsarealet i byen og det omliggende åbne land omfatter 90 000 ha (900 km2), hvoraf man regner med at kunne kunstvande lidt under halvdelen af arealet (og dermed formentlig også kan høste flere gange om året), mens det øvrige vil blive dyrket mere ekstensivt, uden kunstvanding. Fokus vil være på produktion af ”blød hvede”, dvs. vårhvede til produktion af brød, hvor landbrugskommiteen søger at stille faciliteter til rådighed for en landbrugsproduktion, der kan sikre en tilstrækkelig produktion af mel til at dække behovet ved brødproduktionen.

Olivenplantage omkring Tabqa, fortsat i god stand

Derudover er der i og omkring Tabqa omkring 28 skovområder, der især strækker sig vest, nord og øst for byen med et samlet areal på mere end 180 000 ha (1800 km2, altså et areal dobbelt så stort som landbrugsarealet). Det fordeler sig på industriskov, naturlig skov (formentlig mest på skrænterne mod Eufrat og dens bifloder), samt frugttræer, der vandes fra opdæmninger og vandpumper, der pumper vand fra floderne.

For øjeblikket arbejder man på at få klassificeret skovene med henblik på at vurdere ødelæggelser og indgreb af betydning for de enkelte områders fremtidige brug og bevarelse. Nogle steder er man dog allerede kommet længere, som ved AbuQubaa al-Gharbi, hvor man er i gang med et kunstvandingsprojekt, der omfatter 22 000 oliventræer, 3 000 pistache træer og 200 vinmarker.

Bevoksede skrænter omkring Eufrat og dens bifloder danner grundlag for varierede naturområder, som desværre er blevet forsømt i årevis

En særlig prioritet for landbrugskommitteen er naturreservatet Jazeeret azl-Tabqa, der dækker et areal på 590 ha med mange forskellige arter af skov- og frugttræer, som fyr, cypres, syrisk elm, lind, eucalyptus, oliven, pistache, figen, abrikos, vin, dadel, pinjekerne, samt et stort plantedække, der omfatter en lang række aromatiske og medicinske planter. Naturreservatet har været helt forsømt under Islamisk Stats tilstedeværelse, hvor det var blevet omdannet til en lejrplads, som påvirkede plantevæksten negativt og næsten førte til ørkendannelse af området.

Det understreges dog også, at forsømmelserne ikke bare skyldes Islamisk Stat: Også tidligere er Tabqas beplantning blevet forsømt på grund af dårlig forvaltning og organisering af skovdriften, der har været entydigt industrielt orienteret, mens der fra de kommunale myndigheder ikke har været lagt vægt på vedligeholdelsen af den øvrige beplantning.

Forsømt skovområde i udkanten af Tabqa by, hvor det har været nødvendigt at fjerne op mod 75% af de døde eller syge træer for at kunne reetablere den bynære skov.

Det har ikke mindst vist sig i og omkring selve Tabqa by, hvor der er der et stort behov for indsats for træerne. Direktoratet for land- og skovbrug har således meddelt, at 75% af træerne i Tabqa by må anses for at være døde, og at resten har behov for pleje. De har udarbejdet en plan for det kommende år, hvor man vil søge at fremskaffe tusinder af kimplanter til at erstatte de udtørrede og ødelagte træer for at få genopbygget byens tidligere prægtige udseende, der var karakteriseret ved dets smukke landskab, der kombinerede den markante grønne træbevoksning med de mange blå søer, vandløb og kanaler.