15. februar 2018: Afrin kantonens ledelse til Assad: Beskyt Syriens grænser mod Tyrkiet!

Den demokratiske autonome administration for Afrin Kantonen opfordrer nu den syriske stat til at varetage sin forpligtigelse til at beskytte den syriske grænse mod Tyrkiet. I en udtalelse fra d. 25 januar skriver man direkte henvendt til Assad:

”Vi i den autonome administration i Afrin kanton bekræfter igen, at Afrin området er en uadskillelig del af Syrien, og at vore YPG styrker har varetaget deres nationale forpligtigelse gennem 6 år til at beskytte området mod angreb fra terrorist organisationen Islamisk Stat og andre tilknyttede terrorister fra Al Qaeda og lignende grupper, der befinder sig i Syrien, og YPG styrkerne har deltaget i beskyttelsen af Syriens enhed og dets nationale institutioner.

Lige nu bliver denne del af Syrien  udsat for en djævelsk udenlandsk aggression fra den tyrkiske stat, som truer Syriens enjhed og sikkerheden og livet for civilbefolkningen, der lever i Afrin området. Formålet med denne agression er at erobre en endnu større del af det syriske landomåde gennem besættelse af Afrin området.

Samtidigt med at vi bekræfter, at vi vil fortsætte med at forsvare Afrin området mod de udenlandske angreb, der er startet, og at vi vil modsta Tyrkiets forsøg på at besætte Afrin, opfordrer vi den syriske stat til at varetage sine suverenitetsforpligtigelser og beskytte dets grænser til Tyrkiet mod angrebene fra den tyrkiske besættelsesmagt, da de indtil nu ikke har varetaget deres forpligtigelse, til trods for at de officielt har sagt at de ville gøre det og dermed udbrede deres syriske væbnede styrker for at beskytte Afrin områdets grænser.”

Torsdag d. 25. januar 2018

Den Demokratiske Autonome Administration

Afrin Kantonen

Dermed udstiller man den totalt fraværende varetagelse af den syriske stats forpligtigelser overfor de områder, der har været domineret af en kurdisk befolkning, og som har gjort sig gældende lige siden borgerkrigens start, hvor Assads styrker trak sig ud af de kurdiske områder. For de syriske kurdere åbnede det en mulighed for at komme ud af årtiers politisk undertrykkelse, men kurderne var fra starten samtidigt klar over, at det ville stille dem i en sårbar situationen overfor Tyrkiet, der kraftigt har støttet alle grupper i den syriske borgerkrig, der har kunnet understøtte Tyrkiets ekspansive nationalistiske drømme og bruges i det tæt tilknyttede mål om at eliminere kurderne som befolkningsgruppe. Den største sejr for kurderne i Nordsyrien er, at det gennem hele forløbet af borgerkrigen ser ud til at være lykkedes dem at skabe alliance med alle de andre befolkningsgrupper, der befinder sig i Nordsyrien om en mere demokratiske opbygning af et fremtidigt Syrien.

Selv om Assad ikke har ønsket at bidrage med forsvaret af Afrin, har han dog tydeligvis godkendt (eller måske har han ikke styrken til at gøre andet), at tropper fra Nordsyrien kan bevæge sig gennem de regeringskontrollerede områder på vej til Afrin.

Kilde:

Demokratic Autonomous Administration, Afrin Canton: Press release on sovereign obligations of the Syrian state concerning the borders of Afrin