15. februar 2018: Genopbygningen af den nordsyriske føderation fortsætter, trods krigen i Afrin

Ligesom de fleste andre vestlige lande, har også USA hidtil været ganske tilbageholdende med kritik af Tyrkiets angreb på Afrin-provinsen. Der er næppe tvivl om, at fastholdelsen af, at Afrin lå udenfor de vestlige landes umiddelbare interesseområde har bidraget med at anspore Tyrkiet til at forfølge sine udenrigspolitiske mål og angribe Afrin.

Men til gengæld har støtten til forsvaret og opbygningen af resten af Nordsyrien, inklusive det hovedsageligt arabiske Manbij, der ligger vest for Eufrat, været stadigt mere entydig og markant. Allerede i de første dage efter angrebet rejste ledere fra USAs centrale kommando CENTCOM til både Kobane og Manbij for at forsikre om deres fortsatte støtte til Syriens Demokratiske Styrker, SDF. De understregede også deres støtte og opbakning til den civile indsats, der kendetegner den politiske udvikling i Nordsyrien.

Lederen af CENTCOM, Generaql Joseph Votel

Efter at Præsident Erdogan har truet med at indtage Manbij, og krævet, at USA trækker sig fra området vest for Eufrat, har lederen af Centcom, General Joseph Votel d. 28 januar tilkendegivet, at en sådan tilbagetrækning ’ikke er noget, vi har tænkt os at gøre’. Siden er tonen endda blevet yderligere skærpet: D. 31 januar understregede han i et interview under en rejse i Syrien og Iraq, at USA fortsat vil støtte SDF, og at ’Det internationale samfund bør være taknemmelig over disse styrkers indsats mod islamisk stats lejesoldater, og for USA’s støtte til SDF’. Stillet overfor spørgsmålet: Vil I fortsætte med at støtte SDF trods Tyrkiets angreb på Afrin?, svarede han: ”Ja, så længe de slås mod en undertrykker, og opfylder deres forpligtigelser til at stabilisere regionen, så vil vi fortsætte med at støtte dem. Det er vores regerings politik. Vores primære og vigtigste mål er at sikre elimineringen af en fortaler (for undertrykkelse). Efter min mening er vores allierede på jorden, SDF, den mest betydningsfulde kraft i krigen mod Islamisk Stats lejesoldater.”

Det har dog ikke forhindret Erdogan i fortsat at provokere, f.eks. gennem et angreb på en landsby nordøst for Manbij d. 2 februar, et angreb, som dog blev slået tilbage af SDF.

Generalløjtnint Paul E. Funk

Det har siden optrappet situationen yderligere, idet den amerikanske generalløjtnant Paul E. Funk d. 7. februar direkte fra Manbij i en udtalelse til  nyhedsbureauet AP har afgivet løfte om, at amerikanske tropper vil forblive i Manbij, uanset Ankaras krav om at de skal trække sig ud.

“Vi er her for at sikre, at et vedvarende nederlag for Islamisk Stat opretholdes i dette område,” sagde generalløjtnant Paul E. Funk under et besøg hos de amerikanske styrker i Manbij.

Funk fortalte journalister i Manbij, at USA fortsat ville støtte de syrisk demokratiske styrker (SDF) trods spændinger med Tyrkiet, og at en fortsat amerikansk tilstedeværelse i det nordlige Syrien er rettet mod at dæmpe spændingerne i området.

“SDF generobrede Raqqa på et tidspunkt, hvor ingen andre var i stand til det,” tilføjede Funk, med henvisning til den tidligere hovedstad i det selvudråbte IS kalifat i Syrien. “Jeg synes, de har fortjent et sæde ved bordet.”

Det civile arbejde skrider fremad

”Stabiliseringen af regionen” omfatter også en mere langsigtet hjælp og støtte til genopbygningen efter krigen mod Islamisk Stat, ikke mindst i dens tidligere ”hovedstad” Raqqa.

I en nylig ganske bemærkelsesværdig meddelelse fra Operation Inherent Resolve, OIR, den vestlige militære operation mod Islamisk Stat, angives, at ”I denne uge stemmer borgere ved lokalvalg i Raqqa. De valgte repræsentanter vil give lederskab til opbygningen af Raqqa efter års brutale besættelse af Islamisk Stat. Det vil være et nyt trin mod stabilisering og tilbagevenden til normale tilstande gennem en inkluderende, folkelig forvaltning”.

Denne folkelige forvaltning omfatter ikke blot nyvalg af repræsentanter til Raqqas civile råd, der allerede inden befrielsen af byen forestod planlægning og gennemførelse af den civile opbygning af byen efter krigen, men også oprettelsen af selvstyrende kommuner, som Raqqas civile råds Rekonstruktionskommitté netop har sat i gang. Det sker indenfor de enkelte kvarterer i byen, formentlig efter samme retningslinier, som har været fuldt ved opbygningen af lokalt demokrati og forvaltning i Nordsyriens 6 kantoner. Den første kommune blev oprettet i begyndelsen af januar i kvarteret Al-Mashlab på opfordring af beboerne. Al-Mashlab var det første kvarter i Raqqa, der blev åbnet op for tilbagevenden af beboere fra flygtningelejrene nord for Raqqa, efter at Islamisk Stat var blevet bekæmpet i byen og bydelen var ryddet for de mange sjulte bomber, som var blevet placeret af IS (se artiklerne fra 3. December: Første skoledag i Raqqa efter befrielsen fra Islamisk Stat, og 21. december 2017: Raqqas indbyggere vender hjem: 6 nye skoler på vej til at blive åbnet). Der forekommer dog fortsat mineulykker, efter at minerydningen er afsluttet, særlig med forekomsten af boobytraps, små bomber, der kan være anbragt i legetøj, køleskabe eller lignende.

Raqqas civile råds rekonstruktionskommitte mødes med beboerne i et lokalområde af kvarteret Mashlab i Raqqa for at diskuteren oprettelsen af en kommune

På billedet til venstre ses, hvordan medlemmer af Raqqas civile råds rekonstruktionskommittee mødtes med beboerne. Her blev de briefet om det demokrati og den daglige selvforvaltning, der knytter sig til kommunen, samt om selve valgmekanismen.

Beboerne stemmer om valg af formandskab. Der vælges en kvinde og en mand

Senere blev der afholdt valg af et formandskab, der ved alle valg i Nordsyrien omfatter en mand og en kvinde. I denne første kommune i Raqqa blev valgt Zeyneb Hisên El-Ehmed og Ibrahim El-Xelef. Endvidere blev der valgt kommitteer for fred, sociale forhold, kvinder, forsvar og uddannelse.

Siden har kommitteen foreløbigt bidraget med oprettelsen af 6 kommuner, der dækker ikke bare Al-Mashlab-kvarteret, men også kvarteret Al-Tayyar. I det kommende arbejde vil kvarterene Al-Dariya og Al-Jazra blive inddraget

I midten af januar leverede USA 4 tunge transportvogne samt 4 buldozere til Raqqas civile råd. De kom som en del af en aftale om en større leverance af udstyr til genopbygning af byen, der formentlig er afsluttet nu.

Men den kontante hjælp til genopbygningen af den ødelagte by er også en vigtig del af ”stabiliseringen af regionen”. Her har USA i januar leveret basalt udstyr til Raqqas civile råd i form af tunge transportvogne, bulldozere og lastbiler til genopbygningen, herunder fjernelse af de mange omfattende vejspærringer og andre efterladenskaber fra Islamisk Stat i Raqqa.

Også på et andet felt er der lys forude for situationen for det civile liv i raqqa: Den tekniske afdeling under Tabqas energidirektorat har meddelt, at den nu starter med at levere elektricitet til byen Mansoura og den omliggende landsbyer fra den nærliggende al-Herya-dæmning, der blev befriet fra Islamisk stat i efteråret 2017. Mansoura ligger ved hovedvej 4 syd for Eufrat, mellem Tabqa og Raqqa, hvortil der kun er 30 km.

al-Heyra-dæmningen, der nu leverer strøm til Mansoura og de omliggende landsbyer, ca. 30 km fra Raqqa.

I de sidste 3 måneder har man arbejdet på dæmningen for at forbedre den mekaniske og elektronisk-tekniske standard på dæmningens turbiner, og udbedre skaderne på ledningsnettet til nabolandsbyerne for snart at kunne nå udkanten af Raqqa by.

Brugt udstyr og materiale, der har været tilgængelig for udbredringen af elektricitetsforsyningen i området mellem Tabqa og Raqqa.

Det har været nødvendigt at at basere arbejdet på de meget begrænsede ressourcer, der har været tilrådighed og nødvendigheden af at bruge det ofte brugte udstyr og materiale, der har været tilgængelig.

 

Kilder:

Anonymous, 2018: CENTCOM: US troops will not withdraw from Manbij. ANF, 29. Jan. 2018

Anonymous, 2018: First commune established in Raqqa. ANF, 8. Jan. 2018

Anonymous, 2018: Formation of communes in al-Raqqa’s al-Tayyuar district finished. ANHA, 11. Jan. 2018

Anonymous, 2018: New batch of machineries for reconstruction up to al-Raqqa city. ANHA, 8. Jan. 2018.

Anonymous, 2018: Votel ”World should be grateful for (SDF) while Turkey commits massacres in Afrin”. ANHA, 1. Febr. 2018

Anonymous, 2018: Despite his losses in Afrin ..  Erdogan threatens again with occupation of Manbij. ANHA, 6. Febr. 2018

Anonymous, 2018: ”Al-Heyra” turbine illuminates al-Mansoura reaches Al-Raqqa. ANHA, 8. Februar 2018