15. februar 2018: Internationale og danske reaktioner kommer langsomt frem

Internationale og danske reaktioner kommer langsomt frem

I starten var det sparsomt med internationale protester mod angrebet på Afrin. Men de begynder langsomt at komme frem , især efter at det har vist sig, at angrebet ikke mindst retter sig mod civilbefolkningen. Den franske præsident Macron har ikke blot i slutningen af januar ytret betænkelighed ved angrebet, men også anført, at et længerevarende besættelse rettet mod civilbefolkningen vil være helt uholdbart.

Frankrigs udenrigsminister Jean-Yves Le Drein

Den franske udenrigsminister Jean-Yves Le Drein er senere gået et skridt videre, og har beskyldt Tyrkiet og Iran for at bryde internationale regler i forbindelse med deres indblanding i Syrien og har advaret Tyrkiet om, at når man vil fastholde sikkerheden ved ens grænser, så omfatter det ikke drab på civile, hvilket må fordømmes. I en farlig situation i Syrien burde Tyrkiet ikke tilføje krig til krig.

Med slet skjult henvisning til de mange tidligere medlemmer af Islamisk Stat, der indgår i den tyrkiske angrebs styrke har Le Drein også påpeget de store ofre som SDF har ydet for at fjerne terrorismen fra Islamisk stat, og hvordan ca. 100 franske statsborgere, der har været medlemmer af Islamisk Stat, og som er blevet arresteret af SDF i Nordsyrien, ikke vil blive overført til Frankrig men vil få deres sag for retten af de lokale nordsyriske myndigheder. Det er en sag, der også er blevet fremhævet og godkendt af den franske justisminister Nicole Bellubet.

39 franske senatorer fra alle politiske grupperinger i Frankrig har opfordret den franske regering til at støtte kurderne i Afrin og kræve øjeblikkeligt stop for den tyrkiske invasion i Afrin. Det forventes, at flere vil tilslutte sig. De angiver, at invasionsforsøget er ”et uacceptabelt angreb, et voldsomt brud på international lov og en alvorlig trussel mod fred og stabilitet i regionen.  Det er en moralsk nødvendighed for Frankrig, USA og alle medlemmer af den internationale koalition at forsvare de, der har ofret deres liv for vores frihed, og at vise solidaritet med vores allierede og vore våbenbrødre. Det er tid at bryde det internationale samfunds døve tavshed stillet overfor dette angreb. Vi appellerer til Frankrig om at råbne op, og at bruge hele den indflydelse, landet han på FNs sikkerhedsråd og Europa til at kræve øjeblikkelig tilbagetrækning af den tyrkiske hær fra Afrin og øjeblikkelig afslutning på indblandingen”.

Sveriges udenrigsminister Margo Wallström har udsat et møde med Erdogan på ubestemt tid.

Den svenske udenrigsminister Margot Wallström skulle have haft et møde med både den tyrkiske udenrigsminister og med Præsident Erdogan i Ankara i sidste halvdel af februar. Mødet er blevet udsat på ubestemt tid, ifølge den svenske statsradio som følge af den svenske regerings stillingtagen til Tyrkiets angreb på Syrien.

Nordsyriens ambassadør i Belgien, Holland og Luxenburg, Sherwan Hasan. Ambassaden, der blev inviet i oktober 2016, befinder sig i Holland

Holland har trukket sin ambassadør hjem fra Ankara, og vil heller ikke acceptere den tyrkiske ambassadør. De har yderligere suspendere forhandlinger med Tyrkiet omkring sagen. Det er dog ikke umiddelbart blevet koblet til angrebet på Afrin, men er primært en udløber af en konflikt om Hollands beslutning om ikke at give visum til tyrkiske embedsmænd, der ville gennemføre valgpropaganda blandt tyrkere i Holland i forbindelse med forfatningsafstemningen i Tyrkiet i foråret 2016. Men det hører samtidigt med, at Nordsyrien i efteråret 2016 officielt fik en diplomatisk repræsentation for Holland, Belgien og Luxenburg, med sæde i Holland.

Forsigtig dansk reaktion på politisk ønske om hjælp til Afrin

D. 8. februar sendte udenrigsordførerne for Enhedslisten (Nikolaj Villumsen), SF (Holger K. Nielsen) og Alternativet (Rasmus Nordquist) følgende åbne brev til udenrigsminister Anders Samuelsen:

”Trods al regeringens snak om bekæmpelse af Islamisk Stat og hjælp til flygtninge i nærområderne, har vi ingen handling set fra udenrigsminister Anders Samuelsens (LA) side. Det er ikke alene et svigt af de sekulære og prodemokratiske kræfter i SDF-alliancen. Det er et svigt af civilbefolkningen i Afrin og et svigt af arbejdet for fred i Syrien

Lige nu foregår der voldsomme kampe i det kurdiske Afrin-område i Syrien. Her angriber tyrkiske soldater sammen med islamistiske militser SDF-alliancen, der er Danmarks allierede i kampen mod Islamisk Stat.

Det tyrkiske angreb gennemføres efter aftale med den russiske præsident Putin og efter sigende også Assad-regimet, som det uden tvivl vil styrke, hvis de prodemokratiske kræfter og kurderne i SDF-alliancen svækkes markant. Samtidig har den amerikanske præsident Trump valgt at lade SDF-alliancen, der har været fodsoldater for koalitionen mod Islamisk Stat, i stikken.

Angrebet svækker uden tvivl kampen mod Islamisk Stat og bidrager til endnu mere ustabilitet i et i forvejen kaotisk Syrien.

Mere end 127 civile er allerede blevet dræbt, siden de tyrkiske kampfly for to uger siden begyndte at kaste bomber. Heraf mindst 33 børn. Og mindst 190 civile er blevet såret. Mere end 100.000 civile har måttet forlade deres landsbyer langs grænsen til Tyrkiet for at undgå at blive fanget i kampene.

Afrin-området har siden 2012, hvor Assad-regimet blev jaget på flugt, været et relativt roligt område i det krigsramte Syrien. Området huser omkring 800.000 lokale beboere og internt fordrevne fra andre dele af Syrien, der endnu ikke har måttet flygte mod Europa. Nu rammes disse mennesker af bomber fra Danmarks tyrkiske NATO-partner.

Trods al regeringens snak om bekæmpelse af Islamisk Stat og hjælp til flygtninge i nærområderne, har vi ingen handling set fra udenrigsminister Anders Samuelsens (LA) side. Det er ikke alene et svigt af de sekulære og prodemokratiske kræfter i SDF-alliancen. Det er et svigt af civilbefolkningen i Afrin og et svigt af arbejdet for fred i Syrien.

Danmark har et ansvar, og det er tid til at handle. Derfor opfordrer vi nu den danske udenrigsminister til at tage tre konkrete initiativer:

Han bør sige klart fra over for den tyrkiske præsident Erdogans angreb ved at indkalde den tyrkiske ambassadør til samtale. Udenrigsministeren bør sende målrettet humanitær hjælp til civilbefolkningen i Afrin, der desperat mangler mad og medicin. Regeringen bør arbejde for at rejse et internationalt pres på den tyrkiske regering igennem EU, NATO og koalitionen mod Islamisk Stat.”

En uge senere svarede udenrigsminister Anders Samuelsen sådan her på henvendelsen:

”Regeringen er selvfølgelig dybt bekymret for situationen i Afrin. Det gjorde jeg personligt klart kort efter operationens start, hvor jeg sagde, at selv om Tyrkiet har legitime sikkerhedsinteresser i det nordlige Syrien, så tog jeg skarp afstand fra de civile tab, der har været som følge af bombardementerne. Jeg opfordrede samtidig Tyrkiet til ikke at fjerne fokus fra kampen mod ISIL og bidrage til endnu mere ustabilitet i et i forvejen kaotisk Syrien. Det er forfatterne udmærket klar over, da vi løbende har været i dialog, siden Tyrkiet satte operationen i gang.

Forfatterne opfordrer mig til at gøre den danske position klar over for Tyrkiet ved at indkalde den tyrkiske ambassadør og arbejde for, at sagen bliver taget op i NATO, EU og C-ISIL-koalitionen. Jeg sagde tidligt, at Danmark ville understrege sin holdning over for Tyrkiet i den her sag. Det har jeg selvfølgelig stået ved. Danmark har allerede fremlagt situationen over for Tyrkiet i NATO-rådet, og tirsdag tog jeg sagen op på ministermødet i koalitionen mod ISIL, hvor Tyrkiet deltog. I dag mødes jeg sammen med mine EU-kolleger med vores tyrkiske kollega, hvor jeg vil få mulighed for at drøfte min bekymring direkte med ham. Den danske position bliver altså allerede løbende og på højeste niveau gjort helt klar over for Tyrkiet.

Endelig opfordrer forfatterne regeringen til at sende målrettet humanitær hjælp til civilbefolkningen i Afrin. Jeg deler forfatternes bekymring for situationen for de civile. Som forfatterne ved, er Danmark en af de største humanitære donorer til Syrien-konflikten. Alene sidste år ydede regeringen næsten 300 millioner kroner i humanitær bistand til Syrien og nærområderne. Der bliver løbende prioriteret for – i tråd med de humanitære principper – at nå dem, der har det største behov, herunder i det nordvestlige Syrien. Det er sådan, Danmark yder humanitær bistand. En praksis, som de tre forfattere normalt bakker stærkt op om.

Som jeg har sagt, er det også i Danmarks interesse, at der ikke bidrages til yderligere ustabilitet i Syrien, som skaber endnu mere ødelæggelse og yderligere flygtningestrømme mod Europa. Derfor er regeringen allerede meget aktiv omkring situationen. Det burde de tre forfattere vide.”

Anders Samuelsen (LA), udenrigsminister

Man må vel læse udtalelsen som om udenrigsministeren mener, at angrebet ville være legitimt, såfremt civile tab kunne undgås. Men det er dokumenteret fra amerikansk side, at Syrien på intet tidspunkt har så meget som truet Tyrkiets grænser. Så udenrigsministeren mangler at redegøre for, hvori denne legitimitet består.

Stop salg af våben til tyrkiet

Et omfattende problem i tilknytning til en politisk stillingtagen til angrebet på Afrin knytter sig til salg af våben til den tyrkiske hær. Langt størstedelen af de tanks og våben, der indgår i angrebet, stammer enten direkte fra Tyskland eller er produceret i Tyrkiet på tyske licenser. Det er, sammen med indvandreraftalerne, en væsentlig grund til, at Tyskland, trods stigende problemer med tyrkiets åbentlyse støtte til paramilitære grupper, der chikanerer kurdere i Tyskland, søger at holde lav profil i forhold til Tyrkiet, og dets dokumenterede brug af deres våben mod kurderne. Men andre europæiske lande er også involveret i våbeneksport til Tyrkiet, bl.a. Frankrig og England. Problemet tåler næppe ret mange steder at se dagens lys, fordi der typisk vil være lovgivning eller politiske beslutninger, der forbyder en sådan eksport. F.eks. angives det klart i den engelske regerings retningslinier for våbenlicenser, at våbensalg ikke bør godkendes til lande, som bruger dem mod deres egen civilbefolkning. Dokumentationer fra både FN og den Europæiske Menneskeretsdomstol viser tydeligt, sat sådanne våben gentagne gange har været brugt mod dets kurdiske befolkning. Alligevel krøb regeringen udenom, da et engelsk parlamentsmedlem stillede en forespørgsel til udenrigsministeriet omkring den engelske våbeneksport til Tyrkiet. Det nedslående bureaukratiske svar lød således:

”Alle eksport licens-ansøgninger vurderes fra sag til sag i forhold til de fastlagte EU og nationale våben eksport licens kriterier. Udenrigs- og Commonwealth-kontoret og Forsvarsministeriet yder regelmæssigt råd til afdelingen for international handel vedrørende engelsk våbeneksport, også til Tyrkiet”

Så det synes, som om deres tolkning lyder: ”Vi læser ikke paragraffer eller domstolsudtalelser. Så længe vi kan komme politisk igennem med en våbenhandel, gør vi det”.

Kilder:

Anonymous, 2018: Netherlands withdraws its ambassador from Turkey, will not accept Turkish ambassador as well. ANHA, 5. Febr. 2018.

Anonymous, 2018: Swedish FM cancels Turkey visit over attack against Afrin. ANF, 7. Febr. 2018.

Anonymous, 2018: Paris accuses Turkey of violating international law and warns it. ANHA, 7. Febr. 2018.

Anonymous, 2018: 39 French senators urge the government to support Kurds in Afrin. ANF, 10. febr. 2018.

Kurdistan Solidarity Network, 2017: Stop Arms Sales to Turkey. https://kurdishsolidaritynetwork.wordpress.com/2017/09/08/stop-arms-sales-to-turkey-london-10-sept-2017/

Roy, Jihad, 2016: A Rojava representation to be opened in the Netherlands. 5 sept. 2016.