15. februar 2018: Tyrkiet bomber overalt i Afrin – men kommer ingen vegne

Tyrkiet bomber overalt i Afrin – men kommer ingen vegne

Den kurdisk-dominerede Afrin-provins i det nordøstligste Syrien er adskilt fra det øvrige Nordsyrien af Shaba-området, der strækker sig fra Afrin i vest og til Eufrat. Da SDF i sommeren 2016 fordrev Islamisk stat fra Manbij-området i øst og trængte frem mod øst fra Afrin, gik Tyrkiet ind og besatte en stor del af Shaba-området, ned til Al Bab. Tyrkiet angreb Afrin d. 19 januar i år og annoncerede, at aktionen vendt mod ’terroristorganisationen YPG’ ville være afsluttet indenfor en uge. Som det ses af de lysegrønne/olivengrønne områder i Afrin langs Tyrkiets grænse, er det stadigt ikke efter 3½ uge lykkedes Tyrkiet at trænge mere end få km. ind i Afrinprovinsen. Men angrebene, der gennemføres overalt i Afrin er stadigt tydeligere rettet mod civile mål, der har krævet mange ofre og har rettet omfattende skade. Assad har ikke villet forsvare sine grænser mod nord, trods opfordringer fra Afrins ledelse, men har dog åbnet for trafik fra det øvrige Nordsyrien til Afrin. Gult: Den Nordsyriske Demokratiske Føderation. Rødt: Den af Assad beherskede del af Syrien. Mørkegrønt: Den af Al Qaeda og andre jahidiske grupper beherskede del af Idlibprovinsen. Lysegrønt: Den del af Idlib-provinsen, der beherskes af Frie Syriske Styrker. Olivengrønt: Den af Tyrkiet besatte del af Shabaområdet og den nordligste del af Idlib-området mod Afrin, som Tyrkiet har forhandlet sig frem til at dominere efter aftale med Al Qaeda-grupper i Idlibprovinsen. Farven dækker også de tyrkisk-erobrede områder langs Afrins grænse til tyrkiet. Differentieringen af grønne farver i Afrin-provinsen er opgivet på de nyeste kort fra Syria.liveuamap, formentlig fordi der er blevet stadigt sværere at skelne (ikke mindst territorielt) mellem oppositionsgrupperne i Idlibprovinsen, der efterhånden er helt domineret af de jahidiske grupper eller underlagt tyrkisk ledelse. Klik for detajler.

Da den tyrkiske præsident Erdogan annoncerede angrebet på Afrin d. 19 januar, sagde han at aktionen, der var vendt mod ’terroristorganisationen YPG’ ville være afsluttet indenfor en uge. Men som det ses af de lysegrønne/olivengrønne områder i Afrin langs Tyrkiets grænse, er det stadigt efter 2½ uge ikke lykkedes Tyrkiet at trænge mere end få km. ind i Afrinprovinsen. Til gengæld er angrebene, der gennemføres overalt i Afrin stadigt tydeligere rettet mod civile mål, der har krævet mange ofre og har rettet omfattende skade.

Der er stor modstrid mellem de tabstal, der fremkommer fra nordsyrisk og tyrkisk side. Det er også svært at dobbeltchecke udsagn om de civile skaders størrelse, da det i Tyrkiet er forbudt at kritisere angrebet på Afrin eller bare ytre sig om civile tab: Dusinvis af aktivister og journalister er blevet fængslet for at kritisere angrebet. En kurdisk journalist fra byen Van i Øst-Tyrkiet er blevet fængslet for på de sociale medier blot at skrive: ”Civile bliver dræbt i Afrin”.

Men tabene blandt tyrkiske soldater og deres mange lejesoldater hyret blandt tilbageblevne Islamisk Stat-tilhængere, Al Qaeda-grupper og tidligere FSA-tilhængere, løber ifølge SDF foreløbigt i hvert fald op i over 900 hundrede siden starten på invasionen. Selv om de tyrkiske tropper forsøger at sætte udenlandske lejesoldater ind forrest i fronten, er de alligevel udsatte, når de søger at fastholde positioner med kampvognsenheder og andet tungt udstyr. Alene antallet af ødelagte tyrkiske kampvogne er foreløbigt oppe på omkring 20.

I den første uge af invasionen, fra d. 19-25 januar opgjorde SDF,  at 308 medlemmer af invasionssstyrken var blevet dræbt, mens tabstallet fra SDF var 23 (heraf 8 fra det kvindelige YPJ) og antallet af civile dræbte var 59. 128 civile var blevet såret. I den anden uge (26 jan. til 1. februar) opgjorde SDF, at der var sikkerhed for, at 473 tyrkiske soldater og bandemedlemmer var blevet dræbt, mens antallet af dræbte SDF-soldater var 34. Derudover døde 30 civile, herunder kvinder og børn, mens et lignende antal var sårede. En såret SDF-soldat blev tilfangetaget af tyrkerne, der også kidnappede 6 civile fra landsbyerne langs grænsen. I den tredie uge fra d. 2-9 februar er antallet af dræbte tyrkiske soldater opgjort til mindst 130.

Kamphandlingerne og tabene fordeler sig på mindst 6 forskellige fronter omkring Afrin. Men dertil kommer, at Tyrkiet også angriber ved Manbij, ved Kobane og langt ovre i den østlige Al Jazeera kanton, hvor der også har været tab.

Bliv ikke overrasket, hvis Tyrkiet beskylder YPG for at gennemføre luftangreb mod civile mål i Ankara!

Inddragelse af  tyrkiske data vedrørende krigen vanskeliggøres bl.a. af at Tyrkiet tydeligvis ikke blot manipulerer med oplysninger om krigens gang, men også konstruerer information og opererer under falsk flag, hvilket der efterhånden er mange indicier for. Således har Tyrkiet siden Afrin-angrebets start gentagne gange anklaget YPG for at have gennemført morterangreb mod tyrkiske byer, især Kilis og Reyhani, der ligger hhv. NØ og SV for Afrinprovinsen. Sådanne morterangreb har været udført og har anrettet skader i byerne. Men de områder, hvor YPG har befundet sig på disse tidspunkter har ligget langt fra Kalis og Reyhani. Og trods hundredevis af angreb mod Nordsyrien fra Tyrkiet gennem de seneste år, kendes der ikke et eneste eksempel på et dokumenteret angreb fra syrisk-kurdisk side mod Tyrkiet, hvilket har været nøje undersøgt og dokumenteret fra amerikansk side. Det har været mod YPGs principper, og de har på intet tidspunkt haft nogen interesse i sådanne angreb. Så det er nærliggende at antage, at det må have været angreb foretaget af Tyrkiet selv eller af nogle af deres lejetropper, til brug især ved indenlandsk propaganda.

Der har også i tyrkisk presse været rejst påstande om, at YPG bombede tyrkiske styrker med giftgasser. YPG råder ikke over nogen form for giftgasser, men har tværtimod under hele borgerkrigen fastholdt kun at gennemføre militære operationer – også mod Islamisk Stat – indenfor de eksisterende internationale rammer for krigsførelse, og har hele tiden tilladt international kontrol med overholdelsen.

Som en journalist fra det kurdiske nyhedsbureau ANHA, der har gennemgået de tyrkiske påstande, konkluderer: ”Bliv ikke overrasket, hvis Tyrkiet beskylder YPG for at gennemføre luftangreb mod civile mål i Ankara”!

Tyrkiet øger angrebene på civile mål

De tyrkiske bombeangreb omfatter i høj og stadigt stigende grad civile mål.

Ein-Darat monumentet, der har omfattet et tempel med forskellige statuer, der blev ødelagt under et tyrkisk bombardement d. 7 februar. Afrins direktorat for arkæologi har nu afspærret området og forbudt al adgang, også for at kunne bevare sporene (herunder raketfragmenter) fra ugerningen.

En Moske i Afrin by er blevet bombet, og allerede d. 20 januar, dagen efter angrebets start, gennemførte Tyrkiet et omfattende angreb på Afrin by og omliggende landsbyer og områder, bl.a. det 12 000 år gamle arkæologisk vigtige monument Ein-Darat, der ligger på en bakketop 6 km syd for Afrin by. Stedet, der blev ødelagt,  omfattede adskillige monumenter og et tempel med forskellige statuer. At det ikke var et tilfælde ses af, at bombardementet mindre end en uge senere blev udvidet til et andet arkæologisk monument i Afrin, Prophet Hori. Nordsyriske arkæologer har mistanke om at dette andet angreb blev gennemført, efter at man havde kunnet konstatere, at internationale organisationer forblev tavse efter det første angreb på Ein-Darat. Muligvis kan angrebene også sættes i forbindelse med det faktum, at der i Afrin kantonen har været kørt i enfattende kampagne siden slutningen af sidste år for at få renoveret og ryddet op omkring Afrins arkæologisiske forekomster, som led i uddannelse og folkeoplysning omkring vigtigheden af at bevare områdets fortidslevn.

I den sidste uge har det tyrkiske luftvåben med mellemrum rettet voldsomme bombeangreb mod civile mål i byer og landsbyer i Afrin-provinsen. Natten til d. 9 februar gennemførte Tyrkiet et omfattende 5 timer langt luftangreb efterfulgt af beskydning med tungt artilleri i en række landsbyer og byområder i det sydvestlige Janderes-område. To ældre civile fra landsbyen Shiekhorrza blev dræbt, og flere sårede blev bragt til behandling på hospitalet i Afrin.

Fra samme område har der været fremført påstande om, at de tyrkiske besættelsesstyrker i de sidste dage af januar har benyttet NAPALM og klyngebomber, der er internationalt forbudt.

Et vandafsaltningsanlæg i landsbyen Miitana i Shara distriktet blevet bombet d. 7. februar, hvilket har truet med at afskære vandforsyningen til hundrede tusinder indbyggere i Afrin. Angrebene blev gentaget 3 dage senere, d. 10 februar.

Terrorister i Afrin

På en konference for nylig i byen Kilis NØ for Afrin harTyrkiets vicepræmiereminister Recep Akdag udtalt følgende: ”Tyrkiet startede Olive Brance Operationen indenfor rammerne af de rettigheder, der er garanteret af international lov til at beskytte vores land og naboer fra terrorist organisationer som PYD, YPG og Daesh i Afrin”.

Hvad det er for internationale garantier, der giver ret til at ’beskytte’ naboer, er ikke godt at vide. Der er ingen i det internationale samfund, der ser PYD og YPG som terrororganisationer. Daesh – altså Islamisk Stat – har notorisk ikke været tilstede i Afrin før Tyrkiet rykkede ind d. 19 januar. Der er til gengæld masser af dem nu: Afdelingen for eksterne anliggender under Afrins myndigheder (kantonens ”udenrigsministerium”) har offentliggjort en lang liste med detajleret beskrivelse af 23 ledende medlemmer af Islamisk Stat, der via Tyrkiet er blevet vigtige medlemmer i en række af de mange grupper, der nu er hyret af Tyrkiet til at medvirke ved angrebet på Afrin, eller er blevet ansat direkte af det tyrkiske militær eller af den tyrkiske efterretningstjeneste MIT. En af de mest berygtede grupper, der fortsat er tyrkisk financieret og nu indgår sammen med den tyrkiske hær i angrebet på Afrin er Harakat Nour al-Din-al-Zenki, kom på de internationale avisers forside, da de stolt viste sig selv halshugge en 10-årig palæstinensisk dreng i Aleppos flygtningelejer Handarat. Gruppen påstod, at drengen spionerede for Assads styrker, der på det tydspunkt rhykkede frem mod Aleppo. Gruppen ser sig nu som en del af den al-Qaeda-dominerede sammenslutning Hayat Tahrir al-Sham, som tyrkiet arbejder tæt sammen med både i Idlib-provinsen og i forbindelse med angrebet på Afrin.

Gérard Chaliand, fransk ekspert i internationale strategisske relationer og væbnede konflikter

Den franske ekspert i internationale strategiske relationer og væbnede konflikter, Gérard Chaliand har netop offentliggjort en analyse i avisen Le Figaro med titlen ”Slaget om Afrin: Vestens  forrædderi mod kurderne”, hvori han påpeger, at de grupper, som den tyrkiske state præsenterer som ”Frie Syriske Styrker” ikke er andet end Islamisk Stat og andre grupper med lignende ideologier.

En talsmand for YPG, Nuri Mehmud, har beskrevet Præsident Erdogans forhold til de jahidiske grupper endnu skarpere:”Erdogan gennemfører personligt Islamisk Stats projekt. Det har Tyrkiet, under Erdogans kommando, gjort siden begyndelsen af den syriske krise. Det muslimske broderskab (som Erdogan har ydet omfattende støtte til, jb) ønskede at gennemføre det samme projekt under dække af religion.  De havde planer for hele Mellemøsten. Men alle og enhver så, hvad der skjulte sig under det moderate islamiske slør. De er fascister, de tror kun på én farve, og de accepterer ikke et frit liv eller et frit samfund. I dag angriber Erdogan Afrin med resterne af Islamisk Stat og Al-Nusra”.

Kilder:

Anonymous, 2017: Campaign to clean up archaeological sites in Afrin canton. ANHA, 21 dec. 2017.

Anonymous, 2018: Justice Minister: French jihadists can be tried in Rojava. ANF, 5. Jan 2018. Anonymous, 2018: Stop Turkey‘s war crimes and crimes against humanity. #DefendAfrin. #NoFlyZone4Afrin. End Jan. 2018

Anonymous, 2018: Journalist who wrote about civilian casualties in Afrin arrested. ANF, 22. Jan 2018.

Anonymous, 2018: Dozens detained for criticizing attack on Afrin. ANF, 23. Jan. 2018.

Anonymous, 2018: Turkish accupation army uses cluster bombs banned internationally. ANHA, 30 jan. 2018.

Anonymous, 2018: Directorate of Antiquities: Turkish occupation army targets archaeological sites. ANHA, 31 jan. 2018.

Anonymous, 2018: Directorate of Tourism and Protection of Antiquities in al-Tabqa:  Turkey committed crimes against history. ANHA, 31 jan. 2018.

Anonymous, 2018: Turkish army bombing water purification plants in Afrin. ANHA, 7. Febr. 2018.

Anonymous, 2018: Do not be surprised if Turkey accused YPG of carrying out air strikes against civilian targets in Ankara. ANHA, 8. Febr. 2018.

Anonymous, 2018: Meet Turkey’s allies in Afrin. ANF, 9. Febr. 2018.

Anonymous, 2018: For second time, Turkish accupation army targets the water station in Afrin. 10. Febr. 2018.

Anonymous, 2018: Chaliand: ”Turkey’s FSA is no other than ISIS. ANF, 10 feb. 2018

Ahmed, Solomon, 2018: What happened last night in Afrin? ANHA, 9 febr. 2018.

Democratic Self-Administration of Rojava – Northern Syria, Foreign Relations Authority, 2018: War crimes against humanity in flagrant violation of the rules of international law. The hostilities on Afrin. Qamishlo, 5. febr. 2018.

Press Office of Syrian Democratic Forces (SDF), 2018: 308 member of Turkish accupation army, its mercenaries were killed, 10 vehicles destroyed in wee. ANHA, 26. Jan. 2018.

Press Office of Syrian Democratic Forces (SDF), 2018: 473 Turkish soldiers and gang members killed in Afrin in one week. ANF, 1. Feb. 2018.

Press Office of Syrian Democratic Forces (SDF), 2018: 130 turkish soldiers were killed in Afrin in one week. ANF, 11. Febr. 2018.