13. marts 2018: Bekymring i den danske lægeforening over forfølgelse af de tyrkiske læger – og over den manglende reaktion fra danske politikere

Demonstranter i klammeri med politiet under en demonstration d. 30. januar 2018 i Ankara på grund af anholdelsen af formanden for bestyrelsen for Den Tyrkiske Lægeforening samt 10 andre medlemmer af bestyrelsen.

Mindre end en uge efter Tyrkiets invasion af Afrin d. 20 januar offentliggjorde Den Tyrkiske Lægeforening en pressemeddelelse, hvor de understregede, at krig er et offentligt helbredsanliggende, der ødelægger miljøet og menneskene og truer det sociale liv. De blev straks arresteret, stillet overfor alvorlige anklager,  og krævet fjernet fra foreningens ledelse, med den begrundelse, at de bevægede sig udenfor foreningens kompetence.

Der gik igen mindre end en uge før læger verden over offentligt fordømte arrastationen og sendte protestskrivelser til præsident Erdogan. D. 30 januar skrev Den Danske Lægeforening:

”Sammen med Verdenslægeforeningen og Den Europæiske Lægeforening fordømmer Den Danske Lægeforening, at Tyrkiet har anholdt en række ledere i Den Tyrkiske Lægeforening. Lederne er blevet arresteret, fordi den tyrkiske lægeforening har udtalt, at krig og militære aktioner er en trussel mod befolkningens sundhed.”

Det tyrkiske politi har ifølge flere medier arresteret 11 ledende medlemmer af den tyrkiske lægeforening. Arrestationerne er sket, fordi den tyrkiske lægeforening har udtrykt bekymring for, at den militære offensiv, som Tyrkiet i øjeblikket foretager i Afrin, er en trussel mod befolkningens sundhed.

Lægeforeningen fordømmer – sammen med både Verdenslægeforeningen (WMA) og den europæiske lægeforening (CPME) – på det kraftigste arrestationerne. I et brev til den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan opfordrer Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, de tyrkiske myndigheder til øjeblikkeligt at løslade de arresterede.

”Ligesom vores tyrkiske kolleger føler vi os også ansvarlige for at fordømme vold og advare regeringer og andre beslutningstagere mod de farer for befolkningens sundhed, som krig og væbnede konflikter udgør” skriver den danske lægeformand i brevet.

Han peger også i brevet på, at arrestationerne er et åbenlyst brud på retten til at ytre sig frit, som er fastslået i FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder og FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Tyrkiet skrev under på i 2003.

Hvor er protesterne over Tyrkiets fængsling af læger?

Nu er der gået en måned.  Den Danske Lægeforenings Formand, Andreas Rudkjøbing,  er ved at miste toldmodigheden med de manglende danske reaktioner, især fra de danske politikere. I et læserbrev d. 27 februar skriver han under overskriften: Hvor er protesterne over Tyrkiets fængsling af læger? følgende:

Det er en uhyggelig situation, der nu udspiller sig i Tyrkiet, hvor myndighederne fængsler læger for at bruge deres ytringsfrihed. For kort tid siden blev hele bestyrelsen i den tyrkiske lægeforening fængslet i flere dage.

Imens er deres kontorer blevet ransaget, og flere computere er blevet beslaglagt og endevendt af myndighederne. De er blevet kaldt terroristsympatisører og anklaget for propaganda for terrororganisationer. Og selvom de nu er løsladt efter henholdsvis fire og otte dages fængsling, skal de melde sig på den lokale politistation en gang om ugen.

Samtidig er flere bestyrelsesmedlemmer blevet suspenderet fra deres ansættelser ved universitetet i Istanbul. Senest er også professor og redaktør for den tyrkiske lægeforenings videnskabelige tidsskrift, Onur Hamzaoglu, blevet fængslet.

Det er en uholdbar og uacceptabel situation, og desværre er det mest absurde faktisk baggrunden for myndighedernes repressalier. Arrestationerne er sket, fordi medlemmerne af den tyrkiske lægeforening har udtrykt bekymring for, at den militære offensiv, som Tyrkiet i øjeblikket foretager i det nordlige Syrien, er en trussel mod befolkningens sundhed. Enhver kan sige sig selv, at krig ikke er fremmende for befolkningens sundhed, men det passer åbenbart ikke regeringen i Tyrkiet, at det bliver sagt højt.

Vi i den danske lægeforening bakker naturligvis fuldt og helt op om vores tyrkiske kolleger og deres ret til at ytre sig frit. I et brev stilet til præsident Erdogan har jeg fordømt arrestationerne og gjort klart, at danske læger også føler sig ansvarlige for at fordømme vold og advare regeringer og andre beslutningstagere mod de farer for befolkningens sundhed, som krig og væbnede konflikter udgør.

Heldigvis møder den brutale og meningsløse fremfærd kritik fra organisationer verden over. Men jeg kan undre mig over den store mangel på danske protester over det tyrkiske styres handlinger.

Hvor er ytringsfrihedens forkæmpere i denne sag? Hvor er reaktionen fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og udenrigsordførerne i Folketinget? Det kan meget vel være, at de tyrkiske myndigheder ikke ændrer fremfærd på grund af påtale fra danske politikere og fortalere for ytringsfrihed, men hvis ikke vi protesterer, så sker der ingenting.

Arrestationerne er et åbenlyst brud på retten til at ytre sig frit, som er fastslået i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder. Tyrkiet skrev under på konventionen i 2003. Lad os nu sammen vise den tyrkiske regering, at det er uacceptabelt at fængsle læger – og andre – for at bruge deres ytringsfrihed.

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, København