2. juli 2018: Anslag mod Raqqa er undgået. Genopbygningen fortsætter

Anslag mod Raqqa er undgået. Genopbygningen fortsætter

I begyndelsen af juni optrådte nogle bombeangreb i Raqqa, både i byen og i landdistrikterne nord for, omkring byen Ain Issa. En stor eksplosion opstod tæt på en US-Fransk militærbase I Ain-Issa og et bilbombeangreb i byen blev rettet mod amerikanske og franske soldater. Den paramilitære organisation ‘De Tyrkiske Grå Ulve’ angav, at det var den syriske gruppe Harakat al-Qiyam, der stod bag. Qiyam bekæmper SDF og YPG i Nordsyrien, og støttes af Tyrkiet. Samtidigt blev et antal SDF-soldater dræbt og såret ved et bilbombeangreb i den nordlige udkant af Raqqa by.

D. 24 juni, netop den dag, der var valg i Tyrkiet, frigav en gruppe, der kalder sig ’Kommiteen til fredelig bevægelse i Raqqa’ en udtalelse, der annoncerede et oprør mod SDF – ’med fredelige metoder’. I udtalelsen kræves, at SDF forlader byen og ’giver den over til folket’.

Bagved står formentlig en anden gruppe, Liwa Thuwar al-Raqqa, også kaldet The Raqqa Revolutionaries Brigade, der er en sammenslutning af  arabiske oprørsgrupper, der blev dannet allerede i September 2012, inden Islamisk Stat overtog kontrollen over Raqqa.

Kortet viser Raqqa by d. 25 juni 2018 med angivelse af de mange steder, hvor SDF har slået til mod  Liwa thuwar al-Raqqa, også kaldet The Raqqa Revolutionaries Brigade (de mange gule cirkler). Den  gule cirkel med et gevær og en hvid ring omkring cirklen, viser placeringen af organisationens hovedkvarter, der efter 3 dages belejring blev stormet.

Gruppen har haft tilknytning til Al Nusra Fronten, bekæmpede det kurdiske YPG i Tell Abyad/Gire Spi og var også involveret i Islamisk Stats uddrivelse og efterfølgende plyndring af  af kurdere fra Raqqa i juni 2015. (se artiklen: Etniske kvarterer i Raqqa og deres betydning). Senere blev de også smidt ud af Raqqa af IS,  hvorefter gruppen etablerede sig i de nordlige landdistrikter indenfor Raqqa guvernementet omkring byen Ain Issa. I et interview fra september 2015, angiver en repræsentant for gruppen eksplicit, at det eneste område de administrerede på det tidspunkt var byen Ain Issa. Området beherskede de i en periode og opnåede i denne forbindelse en vis financiel støtte fra CIA, samtidigt med at de også etablerede et vist samarbejde med YPG og SDF. I slaget om Raqqa var det imidlertid svært for YPG og SDF at få skabt stabile samarbejdsrelationer, især fordi der indenfor Liwa Thuwar al-Raqqa var uenighed om samarbejdet. Den militære ledelse støttede samarbejdet med kurderne, mens den politiske ledelse, der har været stærkt nationalt-arabisk orienteret, var imod samarbejdet. Organisationen blev derfor i perioder sat udenfor indflydelse på operationen omkring befrielsen af Raqqa og senere landdistrikterne nordøst for Deir Ez-Zor. De kom dog i sidste ende med ved indtagelsen af Raqqa, men ligesom ved mange andre aktioner, hvor de har deltaget i krigen mod Islamisk Stat har den reelle indsats været stærkt begrænset og har koncentreret sig om at sikre deres politiske og økonomiske indflydelse på de områder, de var involveret i.

Raqqas Revolutionære Brigade  har et hovedkvarter i Raqqa og har derudover etableret en række celler i byen. Det er uklart om de har etableret samarbejde med grupper fra Islamisk Stat, der har sneget sig ind i byen. Det kan dog også tænkes, at opståede stridigheder mellem forskellige arabiske klaner kan have skabt uklarhed om samarbejdet med gruppen, og nervøsitet for, om der bevidst var ved at blive etableret etniske stridigheder.

Samme dag som ‘oprøret mod SDF’ blev proklameret, indledte SDF en 3-dages belejring af byen, hvor alle indfaldsvejene blev blokerede og der blev erklæret udtagelsestilstand. Man anmodede om forstærkninger udefra.

Våben beslaglagt under SDFs aktion mod Thiwar Al Raqqa (Raqqa Rebels Brigade)

Efter tre dages belejring af hovedkvarteret nedkæmpede YPG og FSA Hovedkvarteret for Raqqa revolutionære Brigade samt en række andre steder i byen. SDF beslaglagde adskillige våben under aktionen, og 12 personer (en anden kilde angiver hele 90) blev anholdt. Der er lidt modstridende oplysninger om undtagelsestilstanden. Ifølge nogle kilder  opfordrede man folk i Raqqa til straks at gå på gaden og demonstrere mod militsen og dens aktioner. En an kilde taler derimod om udgangssforbud, undtagen mellem 5 og 7 om eftermiddagen, hvor man kunne gå på indkøb. En tredje kilde angav, at undtagelsestilstanden blev ophævet efter indgåelse af et forlig mellem SDF og Thiwar al Raqqa.

To korrespondenter fra nyhedsbureauet ANHA, Hawar news, der besøgte Raqqa efter at undtagelsestilstanden var blevet ophævet, har interviewet de lokale sikkerhedsstyrker om deres udlægning af begivenhederne. Aktionen hasvde ifølge dem været særdeles omfattende: 3000 medlemmer af SDF, 1000 soldater fra de lokale sikkerhedsstyrker og 150 soldater fra Al Raqqa bys særlige styrke for intern sikkerhed deltog, forberedt på enhver form for konfrontationer, inkl. Islamisk Stats cellers velkendte brug af civile som skjold mod angreb. Aktionen startede d. 23. juni kl. 4:30, hvorunder de arresterede 140 personer og fik kontrol med forskellige våben, bomber og moderne elektronisk udstyr. De interne sikkerhedsstyrkers leder Mohammad Ali Allawi udtalte: ”Sikkerheden vendte tilbage til Raqqa efter at vore styrker fik ramt alle celler i byen. Efter afslutningen af undtagelsestilstanden er det normale liv vendt tilbage til byen igen.”

Det er dog bemærkelsesværdigt, at udgangspunktet, opgøret med organisationen Liwa Thuwar al-Raqqa, slet ikke omtales i denne beskrivelse af aktionen, der nærmest beskrives som en aktion vendt mod infiltrerende’hvilende’ celler under Islamisk Stat.

SDF redegør for aktionen i Raqqa på en presskonference i Tell Abiad/Gire Sipi

Men der kom relativt tidligt i forløbet meldinger om, at amerikanske og franske allierede ønskede at mægle i striden mellem SDF og RRB, men at det blev afvist fra SDFs side.

Aktionen falder sammen med, at det lokale forsvar i og omkring Raqqa er blevet styrket. I slutningen af maj offentliggjorde SDF, at man havde oprettet det første militære regiment i Al-Raqqa efter befrielsen,  bestående af 200 soldater. Begivenheden blev fejret ved en parade i landsbyen Marouda øst for Raqqa by, hvor bl.a. en række klan-sheiker, samt efterladte fra faldne krigere under befrielsen af Raqqa, deltog. Kommandør Zinarin Kobani fra SDF holdt en tale, hvori han sagde: ’Fra nu af, vil I overtage ansvaret for beskyttelsen af jeres hjemland fra enhver uhyrlig indblanding, der truer sikkerheden i de nordsyriske regioner’.

Selv om det kan være svært at vurdere, er der dog ikke umiddelbart noget, der tyder på, at opbakningen bag den udvikling, der kendetegner Raqqa siden befrielsen, er faldende. Kort tid efter dannelsen af det første militære regiment i Raqqa blev 239 ny rekrutter til SDF uddannet i Ayn-Issa nord for Raqqa. På den anden side er der ingen tvivl om, at der finder undergravende virksomhed sted, som man både militært og politisk gør, hvad man kan for at holde i ave. Det gælder ikke bare i Raqqa. Der er på det seneste også  kommet meldinger om lignende aktioner i Deir-Ez-Zor-provinsens landdistrikter, hvor en række modstandsceller, efter sigende tilknyttet både Islamisk Stat, de tyrkisk-støttede lejesoldater under ”Euphrat Shield”, det syriske regime og Al-Qaeda, er blevet optrevlet, våben er blevet beslaglagt, og retssager er blevet indledt.

Samme dag, som aktionen mod Thiwar Al Raqqa  gik igang i raqqa, samledes sheikherne og de ældste stammeledere i Raqqa-området på al-Naeem pladsen i Raqqa for at udsende en udtalelse, der blev læst op af al-Shebel klanens sheikh Ammer al-Hami, hvori der bl.a. står:

”På vegne af sheikerne og de stamme-ældste i Raqqa og de tilknyttede landdistrikter er vi som Raqqas sønner netop samlede her efter befrielsen af vores by fra terrorismens gru, efter befrielsen af Deir ez-Zor helt til den Syrisk-Irakiske grænse, og efter tilbagekomsten af forældre og migranter til deres hjem og til deres daglige aktiviteter. Derfor har vi besluttet følgende:

  1. Det er absolut forbudt at ødelægge og manipulere med sikkerheden i provinsen, dens landdistrikter og hele landet i Nordsyrien for enhver terrorist bande, der fører sig frem med alle mulige forskellige navne.
  2. De stammeældste har besluttet at ekskludere alle undergravende terrorister, der manipulerer med provinsens sikkerhed, og skaber strid blandt befolkningen i provinsen og de forskellige grupperinger i nordsyrien, og fabrikerer falske nyheder.
  3. Sheikerne og de stamme-ældste anerkender, at den politiske løsning er den eneste løsning på den syriske krise, og at den militære løsning kun har bragt ødelæggelse til det syriske folk.
  4. De stammeældste og alle grupperne indenfor den syriske befolkning understreger, at de slutter op om De Syriske Demokratiske Styrker for at bevare det syriske folks gevinster i det nordlige Syrien.
  5. De stammeældste i Raqqa opfordrer til, at de Forenede Nationer og FNs sikkerhedsråd kræver tilbagetrækning af den tyrkiske aggression og dens lejesoldater fra det nordlige Syrien.”

Genopbygning og normalisering er altafgørende

Afgørende er imidlertid, om det, trods provokationer og tilbageslag, kan lykkes ikke bare at ”bevare det syriske folks gevinster”, men også udbygge dem gennem en hurtig genopbygning af byen og sikring af forbedret fødevareforsyning, uddannelse, sundhed, forbedre miljø og stigende velfærd.  Det er, hvad de kommunale myndigheder og de mange demokratisk valgte lokalråd slås for at tilvejebringe, efter at befolkningen er kommet tilbage ”til deres hjem og til deres daglige aktiviteter”.

I slutningen af maj leverede den vestlige alliance endnu en større levering af bulldozere, ladvogne og tankvogne til Raqqas kommunalbestyrelse

Der er fortsat store dele af Raqqa, hvor der ikke er ryddet efter kampene i byen. I slutningen af maj leverede den internationale alliance yderligere 9 bulldozere, 8 lastvognstog med vippelad og 5 store tankvogne til sikring af vandforsyningen i de bydele, der endnu ikke har fået den genetableret.

Kommunalbestyrelsen i Raqqa har også, i samarbejde med en kommite for miljø og haver genetableret en forlystelsespark. Parken er netop blevet indviet ved Eid al-Fitr, den muslimske helligdag, der afslutter Ramadanen. Forlystelsesparken, der kaldes byen for elektriske spil, blev vandaliseret og plyndret under Islamisk Stats herredømme.

Raqqa kommunalbestyrelse har sammen med kommiteen for miljø og haver sikret genetablering af forlystelsesparken ’Byen for elektriske spil’, der er blevet genåbnet ved Eid i midten af juni i år.

 

 

 

 

 

 

Kilder:

Adskillige twittermeddelelsser på Syriaua.com.

Al-Tamimi, Aymenn Jawad, 2015: Liwa Thuwar al-Raqqa: History, Analysis & Interview, Syria Comment, sept. 14th, 2015

Jabhat Thuwar al-Raqqa. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Jabhat_Thuwar_al-Raqqa

Anonymous, 2018: Smart news Agency, 27 june 2018. https://smartnews-agency.com/en/breakingNews/302539/alraqqa-civil-council-syrian-democratic-forces-and-alraqqa-martyrs-brigade

Anonymous, 2018: People’s Municipality in al-Raqqa received new batch of machineries. ANHA, 21. Maj 2018

Al-Abdullah, Basil, 2018: Amusement park in al-Raqqa will return before Eid. ANHA, 1. Juni 2018.

Othman, Najbier and Axad Sifo, 2018: Normal life returned.l..Now were sleeper cells eliminated in al-Raqqa? ANHA, 28. Juni, 2018.