2. juli 2018: Støtte til HDP og Demirtas fra 400 tyrkiske planlæggere

Mindre end en uge før valget d. 24 juni udsendte 400 tyrkiske arkitekter, ingeniører og byplanlæggere en støtteerklæring for venstrepartiet HDP og partiets formand Selahattin Demirtaş. I dagens Tyrkiet må det have krævet stort mod at underskrive en sådan erklæring. Vi bringer her et resumé af erklæringen som er  blevet bragt af det kurdiske nyhedsbureau ANF. Det giver på udmærket vis udtryk for de tre faggruppers forhåbninger til HDPs rolle i udformningen af Tyrkiets fremtid:

Mere end 400 kolleger har tilsluttet sig denne underskriftsindsamling udsendt af en gruppe arkitekter, ingeniører og byplanlæggere for at støtte HDP ved valgene d. 24 juni.

Underskriftsindsamlingen, der vil slutte på valgdagen, blev startet for kun tre uger siden og indenfor denne korte periode er der indsamlet 403 underskrifter (jeg ved ikke hvor mange, der yderligere skrev under, JB).

Som begrundelse for at støtte HDP og præsidentkandidaten Selahattin Demirtas, angiver faggrupperne det faktum, at partiet AKP med sin by- og planlægningspolitik har gjorde byerne ubeboelige.

På samme måde angiver underskriverne at ”Natur, miljø, økologi og klimaforandringer er vigtigt, og projekter og initiativer, der ødeligger naturen og økologien  bør forkastes”

Listen fortsætter med et klart nej til privatisering af vand, da alle har ret til at have adgang til rent vand.

Underskriverne anfører, at med HDP vil en ny form for menneske-centreret økonomi blive udviklet i stedet for den neo-liberale kapitalistiske økonomi.

HDP vil også afvise farlige projekter, som atomkraftværker og dæmninger, og vil i stedet fremme miljøvenlige former for politik.

HDP går ind for et uddannelsessystem som inddrager videnskabelig, sekulær, demokratisk, frihedselskende og almindelig anerkendt uddannelse, snarere end individuel, sexistisk, sekterisk og racistisk uddannelse.

Underskriverne vil også forsvare det demokratiske,  autonome, multi-kulturelle, natur og samfund og gen ansættelse af alle illegalt bortviste og tilbageholdte arbejdere, borgmestre og offentligt ansatte under undtagelsestilstanden.

Domumentet understreger også behovet for sikkert og værdigt arbejde, samt retten til at samle sig i fagforeninger. Det går også ind for respekten for enhver trosretning, som vil være grundlovsfæstet på basis af et ligeværdigt statsborgerskab.

Udtalelsen udtrykker, at ”det er nødvendigt at sikre, at retfærdighed, retssikkerhed, menneskerettigheder, lige adgang til kvalitetsydelser fra sundhed og uddannelse, lige løn for lige arbejde, beskyttelse af naturen og miljøet, frihed for kunstudøvelse, pressefrihed, beskyttelse af børn og unge mennesker, positiv diskriminering og lighed blandt kønnene.

‘Af alle disse grunde støtter vi HDP og Selahatting Demirtaş’.