2. august 2018: Tyrkisk kartografi og propaganda for genetablering af et nyt Ottomansk rige

Dagbladet information har d. 30 juli afsløret, hvordan en række formænd for dansk-tyrkiske foreninger i Århus, Hedehusene, Roskilde, Køge, Nyborg og Fredericia på facebook har givet udtryk for sympati for en højrenationalistiske islamiske gruppe De Grå Ulve og dens tidligere leder Muhsin Yazioioglu. En formand for en dansk-tyrkisk kulturforening i Aarhus har således liket en gruppe, hvis profilbillede er en grå ulv, hvor der henover billedet er skrevet: ”Tyrk, der er ingen grænser for, hvor stor du kan blive”.

Tyrkisk interview med en lejesoldat med tilknytning til den tyrkiske hær, der bærer den ‘syriske revolution’s flag på armen. Han fortæller om støtten til Syriens fremtid. Men kig på kortet bagved, der viser, hvad det reelt er for en drøm, det drejer sig om.

Et konkret eksempel på, hvordan denne holdning også gennemsyrer den tyrkiske politik over for Syrien, har på det seneste vist sig i tyrkisk kartografi. Billedet ovenfor viser et interview fra den tyrkiske kanal TRT med en lejesoldat knyttet til den syriske hær i Jaroblus, som Tyrkiet besatte i august 2016. Som det ses på soldatens venstre arm, bærer han den ’syriske revolution’s flag, og fortæller om støtten til Syriens fremtid. Men kig på kortet, der er vist på væggen som baggrund for interviewet. Det giver en noget anden tolkning af, hvad det er for en syrisk fremtid, der tænkes på: Drømmen om genetablering af det ottomanske imperium, som det så ud i dets storhedstid i 1600-tallet.

Planer for et motorvejsforløb gennem det besatte Shabah-område, der helt naturligt informerer Tyrkerne om, at man nok skal sørge for at vejen kommer til at gå igennem Manbij – og dermed forbereder den tyrkiske befolkning på endnu et indgreb i det nordlige Syrien. Se også område 5 på dagens oversigtskort.

Et andet – og nok mere alvorligt eksempel på denne tankegang, er den kartografiske fremstilling af planerne for en ny tyrkisk motervej, der tænkes bygget fra byen Cabanbey ved grænsen til Tyrkiet over byen Al-Bab i den sydlige del Shaba-området og videre mod nordøst til Jaroblus, hvor interviewet ovenfor blev holdt.

Planer for et motorvejsforløb gennem det besatte Shabah-område, der helt naturligt informerer Tyrkerne om, at man nok skal sørge for at vejen kommer til at gå igennem Manbij – og dermed forbereder den tyrkiske befolkning på endnu et indgreb i det nordlige Syrien.

Planerne er præsenteret med en livagtig gengivelse af motervejens færdiggørelse, hvori der er indsat et kort, der viser vejføringen. Det er tegnet med de nuværende demarkationslinier i Shgabaområdet det kurdisk dominerede Tall Rif’at område i sydøst og Manbij-området i vest. På grund af de mange tyrkiske angreb mod Manbij-området er der truffet aftale mellem USA og Tyrkiet om en fælles grænsekontrol ind mod området, hvilket har givet anledning til stor nærvøsitet i kurdisk-arabisk befriede Manbij-område. Reelt er der dog ikke på noget tidspunkt kommet tyrkisk grænsepoliti ind over grænsen. Men i tyrkisk nyhedsdækning fremstilles det vedvarende, som om tyrkisk militær sammen med USA kontrollerer ’Manbij-området’, helt ind til byen Manbij (se i øvrigt artiklen Manbij som et vigtigt center for udviklingen af den mellemøstlige konflikt). Kortet, der er vist på planerne for den tænkte motorvejsføring fra Al-Bab til Jaroblus er ikke formelt ført gennem Manbij-ormådet, men det er tydeligt, at det er den helt indlysende tanke, og netop skal opfattes sådan. Og man fristes til at tvivle på om motorvejsplanerne overhovedet findes som andet  end et lukrativt byggeprospekt, der paswser ind i den statslige propaganda.

 

Kilde:

Norhat Hassan, 2018: What is the reason for Ottomans’ map in Jaroblus. ANHA, 29 juli 2018.