6. oktober 2018: Islamisk Stat-lommer i Nordsyrien øst for Eufrat

Islamisk Stat-lommer i Nordsyrien øst for Eufrat

Landbrugsområde på vestbredden af Eufrats mellemste løb lige omkring grænsen mellem Syrien og Irak. Søtrstedelen af de tilbageværende territorier for Islamisk Stat er ørkenområde, men en ca. 20 km lang strækning af intensivt landbrugsland vest for Eufrat beherskes fortsat af måske 4000 jihadister og lejesoldater fra Islamisk Stat.

Efter at det i slutningen af juli måned lykkedes at få befriet hele det østligste Syrien langs med grænsen til Irak, manglede i Nordsyrien nu kun det ret tæt befolkede sydøstlige område lang Eufrats mellemste løb, en ca. 5 km bred strækning langs ca. 25 km af floden, altså i alt kun lidt over 100 km2. Inden forberedelsen af det ’sidste slag mod Islamisk Stat’ –  der af den vestlige alliance kaldes Operation Round-Up, af SDF for  Jazeera/Cizire-stormen – var det dog nødvendigt at foretage et andet ’oprydningsarbejde’ i grænseområdet mod Irak. Det varede frem til midten af august og omfattede især opbygning og bemanding af grænseposter ved den irakiske grænse, og udvikling af et samarbejde med irakiske styrker omkring opsporingen af skjulesteder og tunneller i grænseområdet.

Forberedelsen af ’det sidste slag’ har i virkeligheden stået på siden foråret, hvor især indtagelsen af grænse-landsbyen Baghuz Thatani kun 1 km fra den vigtige irakiske by AL Qa’im havde stor betydning, fordi det vanskeliggjorde Islamisk Stats muligheder for at krydse grænsen mellem Syrien og Irak (se artiklen 16 maj 2018: SDF har afskåret Islamisk Stat fra grænsen mod Irak langs Eufrat). Det var en vanskelig proces, og det har siden været klart, at den endelige indtagelse af resten af det lille Islamisk Stat-kontrollerede område øst for Eufrat ville blive en vanskelig og formentlig også omkostningsfuld manøvre.

I første halvdel af juli måned blev en offensiv mod Hajin sat ind nord fra. SDF foretog også raids ind i Hajin by, hvor de bl.a. fik demonteret en del bomber placeret i civile bygninger. De måtte trække sig ud af byen, men det lykkedes dog at erobre og fastholde de nordlige forstæder til  Hajin by i et område, der nu har fået stor betydning for den videre afvikling af Islamisk Stat i det østlige Syrien.

Den endelige planlægning af den sidste fase af ”Jazeera stormen” har taget over en måned og har bl.a. omfattet sikring af oliekilderne øst for Deir-Ez-Zor, der i lang tid var behersket af Islamisk Stat og fortsat er mål for angreb fra den sidste lomme af Islamisk Stat. Det er blevet Deir Ez-Zors militære råds opgave, sammen med SDF, at sikre oliekilderne. Det har især fået betydning, efter at  USA sammen med SDF har startet en produktion af  olie og gas fra Tanak-felterne, hvilket er blevet tolket ud af nedenstående satellitbillede:

Nyt satellitbillede af produktionsanlæg for olie og gas fra Tanak-felterne øst for Deir-Ez-Zor. Klik for detaljer.

Men derudover har det været nødvendigt at advare befolkningen i området om det forestående angreb gennem nedkastning af adskillige flyveblade, samt at muliggøre oprettelsen af sikre ruter for flygtninge fra de mange byer og landsbyer i området. Således er der i området nord for hovedbyen Hajin blevet oprettet en base for SDF, og det er formentlig også i tilknytning til den, at der er oprettet en flygtningelejr, IWA, hvortil der nu kommer en konstant strøm af flygtninge fra Hajin og andre byer. Lejren er oprettet af Deir Ez-Zors civile råd i samarbejde med SDF. De forsyner lejren med mad, telte, medicinsk hjælp , sundhedshjælp og vand. Der var den 17. september foreløbigt fordelt over 100 telte, og opsat 15 drikkevandstanke i lejren.

På venstre billede er vist Hajin by og forstæderne nord for byen, som SDF erobrede fra Islamisk stat allerede i første halvdel af juli. Som det ses, er der tale om et tæt opdyrket landbrugsområde langs Eufratflodens midterste løb. Men blot få kilometer øst for hovedvejen nord for byen starter steppe- og ørkenområderne. Det er tydeligvis her SDFs nye base og flygtningelejr er placeret. Området vest for Eufrat-floden(nederst til venstre i det venstre billede) er behersket af Assad og hans allierede. Et nyt detaljeret satellitbillede over den nye base er vist til højre. Flygtningelejren i tilknytning til basen er oprettet af Deir Ez-Zoors civile råd i samarbejde med SDF. Klik for detaljer.

SDF har oprettet en række observationsposter omkring Hajin by, ligesom de har erobret nogle våbendepoter i byens udkant. Men i mange tilfælde er det lykkedes IS-militser at ødelægge observationsposterne, og de indledende kampe har bølget frem og tilbage.

Islamisk Stat har spredt meddelelser, der truede alle, der samarbejder med SDF eller arbejder for olieudvindingen i området. Men samtidigt appellerer folk, der er sluppet bort fra Hajin SDF om at redde dem fra Islamisk Stat: ”Vi anmoder indtrængende SDF om at starte en operation for at erobre Hajin fra Islamisk Stat. De, der påstår, at Hajins indbyggere støtter Islamisk Stat, lyver. Vi er parat til et slås mod lejesoldaterne.”

Korrespondenten Diyar Ahmo fra det kurdiske nyhedsbureau ANHA besøgte Iwa camp i midten af september. Han interviewede disse flygtningene, der appellerede til SDF om at redde lokalbefolkningen fra Islamisk Stat: ”Vi anmoder indtrængende SDF om at starte en operation for at erobre Hajin fra Islamisk Stat. De, der påstår, at Hajins indbyggere støtter Islamisk Stat, lyver. Vi er parat til et slås mod lejesoldaterne.” De fortalte endvidere, at IS sætter jordvolde op og placerer miner rundt omkring i byen i et forsøg på at hindre civile i at flygte og vanskeliggøre SDFs indtrængen. IS tillader hverken vand eller føde at komme ind til hyen, ikke engang fra floden. Lejesoldaterne har gravet adskillige tunneller i byen og for at forhindre folk i at flygte har de placeret miner både i tunnellerne og i de huse, som folk har forladt under flugten. Der er hverken medicin, mad eller vand tilbage i byen. Flere børn er døde af sult. Ibrahim al-Khalaf, der kommer fra byen al-Bukamal syd for Hajin fortæller, at Islamisk stat har brugt civile som menneskeskjold: ”Vi er blevet frataget alle livets nødvendigheder, også mad og vand, og vi er blevet brugt til at grave tunneller for at danne skjul for angreb fra de Syriske Demokratiske Styrker”. Han fortalte også om Islamisk Stats praksis med halshugninger, amputering af lemmer og offentlige henrettelser i centrum af Hajin by. Ahmed Al-Ali, en beboer fra byen al-Buseira, fortalte, at IS’ lejesoldater forhindrede folk i at forlade byen og fortalte folk, at de Syriske Demokratiske Styrker slår alle ihjel, der prøver at undslippe. Han bekræftede også, at IS har placeret ’booby-traps’ i de civile bygninger. Alle veje er lukkede i Hajin by. Snigskytter fra forskellige lande er placeret på bygningerne for at forhindre beboerne i at forlade byen.

Omkring d. 20. august blev de Syrisk Demokratiske styrker i området kraftigt suppleret af medlemmer af YPG (de kurdiske styrker), der strømmede mod Hajin for at deltage i bekæmpelsen af den sidste Islamisk Stat-lomme i det østlige Syrien. Den vestlige koalision strammede bombeindsatsen sammen med det irakiske luftvåben.

Men først 3 uger senere, d. 10. september, blev offensiven formelt sat igang gennem kommunikeer fra både SDFs og den vestlige alliances side. Især kommunikeet fra den vestlige alliance CJTF-OIR (Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve) er interessant på grund af dets uforbeholdne ros og støtte til SDFs indsats mod Islamisk Stat, der gennemføres helt i henhold til gældende internationale regler for krig (se artiklen: De syriske demokratiske styrker har indledt operationer på landjorden for fase tre af Operation Roundup d. 10 september). SDF og den Internationale Koalision forstærkede mængden af køretøjer, der blev placeret på SDFs base ved Hajin. Franske tropper udstationerede artilleri i nærheden af Baghuz i den sydlige del af området nær den irakiske grænse. Gennem flyveblade blev civilbefolkningen instrueret om at forlade området, og der blev advaret om en forestående militær operation. Samtidigt begyndte Assad-styret at sende flygtninge tilbage over Eufratfloden, med besked om at de skulle flygte via de SDF-kontrollerede områder – formentlig for at undgå infiltration af IS-lejesoldater, der søgte mod det store IS-kontrollerede ørkenområde vest for Eufrat.

En stor bølge af civile fra området er begyndt at bevæge sig nord på fra Islamisk Stats område, dels mod IWA-flygtningelejren, men også længere nordpå langs floden til Al Buhray/Al Bahrah og Kharanij/Kharayij.

Det er lykkedes snesevis af køretøjer med civile at slippe ud af de områder i Hajin by, som Islamisk Stat kontrollerer og ankomme til den nyetablerede IWA flygtningelejr nord for Hajin.

SDF gik til angreb både på landsbyen Al Susah i den sydlige del af området og den sydligste by Al-Bagouz-Fawgani, der ligger 5-6 km nordvest for Baghuz Tahtani, der blev erobret i maj. Hårde kampe har især stået på i og omkring Bagouz-Fawgani. SDF brød igennem Islamisk Stats første forsvarslinier og nåede helt frem til Baghuz Fawgani hospital d. 12 september. Luft- og artilleristøtten til disse fremstød blev imidlertid vanskeliggjort af, at Islamisk stat i stor stil afbrændte dæk og olietønder i området. Så byen blev først endelig erobret d. 21. september, og kun efter at SDF havde modtaget forstærkninger. 19-25 Islamisk Stat-lejesoldater (efter hvad parterne har meldt ind) og 5 soldater fra SDF meldes faldet under kampene. En del våben er blevet konfiskeret i byen. SDF meddelte samme dag, at IS også havde søgt at standse deres fremfærd mod byen ved hjælp af bil-bomber, men at det ikke lykkedes, og at SDF nu befandt sig i udkanten af byen Sousse/Al Susah 6 km længere nord på.

Oversigtskort over udviklingen af fronterne i det sydøstlige Syrien fra 3 maj til 21 september, dvs. under det foreløbige forløb af 3. fase af operation Roundup – eller som SDF kalder den: Sidste fase af Jazeera Stormen. SDF har fået indtaget hele Islamisk Stats område ind mod den østlige grænse til Irak, men foreløbigt kun de nordligste og sydligste dele af den tætbefolkede østbred af Eufrats mellemste løb ned mod den sydlige grænse til Irak. Til venstre ses det største tilbageværende ørkenområde på ca 3000 km2, som Islamisk Stat fortsat behersker i de dele af Syrien som Assad dominerer. Det strækker sig fra ca. 50 km øst for Palmyra og næsten til Eufratdalen og er på størrelse med Idlibprovinsen – eller med Fyn.

I ugen efter erobringen af Baghuz Fawgani trængte SDF hurtigt frem mod nord og befriede også landsbyen Ash Sheijlah. Men derefter er det igen gået langsomt fremad på grund af stor modstand og massiv minering af områderne. Omkring d. 29 sept. samlede indsatsen sig om et samlet angreb på byen As Susah. Kan den indtages, vil de flodnære områder syd for As Susah blive isoleret fra resten af IS-området, og det vil formentlig lette kampen, bl.a. i landsbyen Al Marashidah, hvor SDF er trængt frem, men hvor de også er stødt på store vanskeligheder på grund af ’stor modstand og områdets geografi’.

Der er dog samtidigt mange tegn på, at medlemmer af Islamisk Stat i stigende omfang søger at undslippe fra området. Således blev 3 medlemmer af IS arrasteret d. 30 september nær byen Al-Bukhater øst for Deir Ez-Zour med meget store pengebeløb.

Gennem de sidste uger er det også lykkedes at fange flere IS-ledere og et antal udenlandske IS-krigere. De er vigtige, fordi det kan kaste lys over deres baggrund og de rekrutteringskanaler, der har muliggjort deres tilknytning. Et interessant eksempel er en italiensk bandeleder indenfor Islamisk Stat, Semir Bogana (med kodenavnet Abu al Muhajir), der blev fanget af YPGs antiterror enhed YAT under en flugt til Tyrkiet. Han har fortalt meget åbent om de spegede relationer mellem den tyrkiske stat og Islamisk Stats bander til en journalist fra nyhedsbureauet ANF. Vi bringer beretningen i dansk oversættelse i artiklen: Et medlem af Islamisk Stat afslører forbindelsen mellem IS og Tyrkiet.

Kilder: 

Et stort antal geo-lokaliserede twittermeddeleler fra krigens parter og andre kilder, anført på https://syria.liveuamap.com/ fra perioden 2. august til 2. oktober

Anonymous, 2018: Dozens of civilians fleeing from Hajin reach to SDF areas. ANHA, 17. Sept. 2018.

Anonymous, 2018: Surrounded in Hajin, ISIS uses civilians as human shields.l ANF, 18. Sept. 2018

Anonymous, 2018: ANHA correspondent monitors battles of Bagouz al-Fawkani front. ANHA 19. Sept. 2018.

Ahmo, Dyiar 2018: People of Hajin displace towards Iwa camp, appeal to SDF to liberate them. ANHA, 18. Sept. 2018

Ahmo, Dyiar and  Al-Khalaf, Amar, 2018: Mustafa Bali: our Special Units moving cautiously to save civilians in Hajin. ANHA, 18. Sept. 2018

Al-Khalaf, Amar og Dyiar Ahmo 2018: Dozens of civilians landed to ”Iwa” camp north of Hajin. ANHA, 16 sept. 2018.

Al-Khalaf, Amar og Dyiar Ahmo 2018: Aids provided to people of Hajin who fled Daesh. ANHA, 17. Sept. 2018.