6. oktober 2018: Udvikling i forhandlingerne mellem Nordsyrien og Damaskus i august og september 2018

Som omtalt i sidste nyhedsbrev har der siden midten af juli været stadigt flere eksempler på et begyndende teknisk samarbejde mellem myndighederne i Nordsyrien og Damaskus, og en delegagion fra Nordsyriens Demokratiske Råd har været til indledende samtaler i Damaskus, hvilket der dog ikke umiddelbart kom noget særligt ud af. Men åbenbart dog så meget at det tyrkiske efterretningsvæsen MIT sammen med repræsentanter for Barzanis irakiske kurdisker parti KDP straks efter også mødte op i Damaskus. Kilder i Damaskus angav dog senere, at det syriske regime havde tænkt sig at fortsætte konsultationerne med Nordsyriens Demokratiske Råd, SDC.

Amina Omar er Co-chair for Det Syriske Demo-kratiske Råd SDC. Rådet er en sammenslutning af autonome råd og administrationer på flere for-skellige niveauer i Nord- og Øst-syrien, dannet for at sikre en bedre service for befolkningen.

Den 13. august rejste en delegation fra  SDF til Damaskus for at føre nye samtaler med regeringen. Samtidigt indledte Det Syriske Demokratiske Råd diskussioner  med repræsentanter for det Syriske (altså regeringstilknyttede) ministerium for lokaladministration om, hvorledes en mulig fælles administrationsmodel kunne indrettes. Selv om den nordsyriske demokratiske administration f.eks. har vedtaget nye retningslinier for undervisning med sikring af undervisning på modersmålet, så er størstedelen af de lokale lærerlønninger fortsat betalt af det syriske undervisningsministerieum.

SDF og Deir Ez-Zours militære råd holdt i midten af august møde om Damaskus-samtalerne med lokale stammeledere fra bl.a. stammerne Jabbour, Ogeidat, Baggara og Al-Bufaryo

Konsultationerne med Damaskus har naturligt medført et stort behov for at forklare og diskutere situationen lokalt. F.eks. har SDFs PR-afdeling og Deir al-Zours militære råd holdt møder med lokale stammeledere i Deir al-Zour provinsen i det sydøstlige Syrien for at diskutere de seneste samtaler med Damaskus, Vigtigst for stammelederne har været at få sikkerhed for at, der ikke afleveres provinser eller mindre områder tilbage til Regeringen.

I det nordøstlige Syrien har politisk rådgiver Hasan Ali fra det Syriske Demokratiske Råd på et møde med stamme-repræsentanter forklaret samtalerne med Damaskus på følgende måde:

”De sagde, at de havde 4 nøgleprincipper:

  • Syriens enhed
  • Det syriske flag
  • Den syriske hær
  • Den syriske præsident

Til det svarede vi, at

  • Også vi kræver et forenet Syrien.
  • Vi har ikke problemer med det syriske flag
  • SDF bør være en del af den fremtidige syriske nationale hær, og
  • Syrerne bør vælge deres præsident gennem retfærdige og gennemskuelige valg”
Elham Ahmed var lederen af den delegation, der indledte samtalerne med Damaskus. Hun har sammenfattet målet med samtalerne på denne måde: ”Vores projekt er et decentraliseret Syrien og tager sigte på at koordinere udviklingen med Damaskus omkring realiseringen af et pluralistisk demokratisk Syrien.”

Også PYD, det ledende kurdiske parti i Nordsyrien, støtter dialogen med Damaskus. Fra deres seneste rådsmøde i midten af september udtaler de, at ”mødets deltagere anså samtalerne mellem det Syriske Demokratiske Råd og regimet i Damaskus for at være en positiv udvikling. Det blev gjort klart, at kun dialog kan føre til en løsning på den syriske krise. Derimod kan militære muligheder og trusler kun føre til flere brydninger blandt den syriske befolkning. Skønt samtalerne endnu ikke har leveret de ønskede resultater udtrykker vores parti sin fulde støtte til en resultat-orienteret dialog, der kan lede til udvikling af et decentraliseret Syrien.”

På den anden side må det konstateres, at samtalerne med Damaskus reelt nu er gået i stå, og der har været gisninger om, at det skyldtes modstand fra amerikansk side. Det er blevet kommenteret i en erklæring fra talsmanden for Syriens Demokratiske Råd,  Amjad Othman, udsendt d. 1 oktober: ”Forhandlingerne med Damaskus stoppede ikke på grund af pres fra USA, men på grund af de begrænsede muligheder, der blev stillet op af regimet, og som ikke var nok til at kunne opnå fremgang. USA er en vigtig partner i kampen mod terrorisme, og dets rolle vil blive betydelig for enhver fremtidig løsning. Det var en uafhængig beslutning at ville tage til Damaskus, og vi er stadig åbne for at fortsætte dialogen med Damaskus.”

Kilder:

Et stort antal geo-lokaliserede twittermeddeleler fra krigens parter og andre kilder, anført på https://syria.liveuamap.com/ fra perioden 2. august til 2. oktober