11. november 2018: Kvinderne i Shaddady mærker fremgang

Det er lykkedes kvindehuset i al-Shadadi distriktet i Hasakah-kantonen i Nordsyrien at løse 600 ud af de 750 konfliktsager, som huset har modtaget. Det er blevet et mål for kvinderne i distriktet at løse særligt vanskelige problemer.

Amina, en af de fem ansatte medarbejdere i Kvindehuset i byen al-Shadadi, der ligger i den sydlige del af al-Hasakah-kantonen i nordøst-syrien. Området, der er domineret af en arabisk befolkning, blev befriet fra Islamisk Stat af SDF i februar 2016, altså for 2½ år siden. Men indtil for tre måneder siden havde Islamisk Stat fortsat kontrol med områder blot 25 km fra al-Shadadi. Kvindehuset blev oprettet for 1½ år siden.

Af Talal Husein, ANHA

Alle slags mennesker led under Islamisk Stats uretfærdigheder og knægtelsen af deres mest grundlæggende rettigheder. Måske var kvinderne den mest undertrykte gruppe, idet de havde forbud mod at gå ud, og mod at arbejde. De blev låst inde i en sort kappe.

Al- Shasdadis kvinder fjernede mørket og deltager nu i alle sider af livet

Efter at al-Shadadi var blevet befriet fra Islamisk Stat af de Syriske Demokratiske Styrker i februar 2016 har kvinderne i al-Shadadi udviklet sig fra en svag og undertrykt gruppe til kvinder, der har noget at skulle have sagt. Kvinderne deltager på lige fod med manden på alle felter. De organiserer sig indenfor deres egne kommuner, og kvinder indtager deres plads som med-leder (Co-chair) sammen med en mand i alle institutioner og forsamlinger.

Én af de instutitioner, der tager direkte del i kvindesager, og hvor kvinder arbejder med at løse deres udestående problemer og kender deres rettigheder og pligter, er Kvindernes hus. Det er blevet et mødested for kvinder i distriktet.

Kvindernes hus, der åbnede d. 2. marts 2017, består af fem kvindelige medlemmer, hvoraf to af dem er specialister i forsoning. De løser de fleste af kvindernes sociale og personlige problemer og træffer afgørelser i ægteskabelige konflikter som ægteskab med mindreårige og polygami. Det sætter kvinderne på det rette spor ved at engagere dem og få dem til at tage ansvar for at komme af med afhængighed og i stedet bestemme selv.

Siden åbningen af centret, er det blevet et mål for kvinderne i området at løse deres problemer uden for retssale og ledende autoriteter. Centret har modtaget 750 sager, og har været i stand til at løse 600 af sagerne, takket være medarbejdernes indsats.

”Vores mål er at styrke kvindernes ledende rolle og genoprette deres rettigheder”

En af medarbejderne, Amira understreger over for ANHA, at de havde løst 600 sager, som alle blev løst gennem gensidige aftaler. De fleste sager drejede sig om svig, sex-chikane og ægteskaber med mindreårige.

Hun fortæller: ”De fleste sager som vi får, er skilsmissesager og vi behandler dem gennem forsoning. Hvis forsoning ikke lader sig gøre efter mange forsøg på at undgå skilsmissse, så overfører vi sagen til folkedomstolen”.

Amira sluttede med at understrege at hovedformålet med kvindehuset er at sætte kvinderne i stand til at genskabe deres rettigheder og at sikre deres deltagelse i  opbygningen af et frit og uafhængigt samfund.

Kilde:

Husein, Talal 2018: Women in al-Shadadi between yesterday, today. ANHA, 18. Sept. 2018