21. december 2018: SDF har befriet Hajin – USA trækker sig ud af Syrien

SDF har for mindre end en uge siden under hårde kampe befriet Hajin – den sidste større by behersket af Islamisk Stat i det nordøstlige Syrien. Mere end tre tusinde civile er blevet reddet i byen eller under flugten fra Islamisk Stat. Selv om Islamisk Stat-banderne er flygtet over hals og hoved og har efterladt både våben, døde og sårede i byen, har de samtidigt modtaget forstærkninger og sidder fortsat på  landdistrikterne i Islamisk Stats sidste lomme i det nordøstlige Syrien. SDF har dog også netop indtaget flere landsbyer udenfor Hajin.

Onsdag d. 19 december meddelte præsident Trump i en video-statement, at han ville fokusere mere på indenlandske sager og derfor havde fortalt præsident Erdogan, at han havde besluttet at trække alle amerikanske styrker hjem fra Syrien. I en tweed fra Trump, begrundede han det på følgende måde: ”Efter historiske sejre mod Islamisk Stat, er det tid til at bringe vores storslåede unge mennesker hjem!”

I en anden tweet skrev han senere: “Vi har slået ISIS i Syrien, det var min eneste grund for at være der i min præsidentperiode.”

I løbet af dagen kom der mange spredte kommentarer til beslutningen, også fra det hvide hus, men ingen samlet redegørelse for planen:

Det blev meddelt,

At beslutningen var truffet tirsdag ifølge en militær talsmand, citeret af Washington Post, og at det ville ske så hurtigt som muligt

 • At planerne ville blive gennemført hurtigt, og at man forventede, at det ville tage uger, ikke måneder. De kurdiske styrker forventedes at skulle klare sig selv, hvis/når et tyrkisk angreb kom.
 • At planen omfattede den fulde tilbagetrækning af 2000 amerikanske tropper fra Syrien
 • At det også vil omfatte styrkerne i det sydlige Syrien vest for Eufrat (Al-Tanf-området)
 • At sejren over Islamisk Stat i Syrien ikke betyder, at det er slut med den internationaale koalition og dens kampagne.
 • At alle amerikanske diplomater vil forlade Syrien indenfor 24 timer, og at alle sodater vil rejse indenfor 60-100 dage
 • At Pentagon reagerede på planerne med at udtale: Vi vil fortsætte med at samarbejde med vores partnere i regionen
 • At det russiske udenrigsministerium hilser USAs beslutning velkommen
 • At England klart har tilkendegivet, at det ikke vil trække sig ud
 • At den franske hær og franske stat overvejede at trække sine styrker ud fra det nordlige Syrien, men at de dog senere besluttede at ville blive i Syrien, med den begrundelse, at Islamisk Stat endnu ikke var slået. Dermed fulgte de den britiske regering, der i en udtalelse tilkendegiver, at ”Den globale koalision mod Islamisk Stat har haft enorm fremgang… Vigtige landvindinger er gjort gennem de seneste dage i det sidste område i det østlige Syrien, som Islamisk Stat har haft besat… Men meget står tilbage.” Frankig udvidede senere sit engagement ved at fastslå, at de ville arbejde for at garantere sikkerheden for USAs allierede i Syrien, incl. SDF. De har nu indledt et tæt samarbejde med Nordsyriens ledelse.

Der er dog fortsat megen forvirring om, hvordan situationen skal tolkes, og på et pressemøde i Pentagon i går ville ingen af de involverede talsmænd udtale sig om Syrien. Også fra Trumps egne rækker er der modstand:

Således har Lindsay Graham, der er formand for senatets juridiske kommittee, og valgt til senatet for republikanerne i South Carolina, udtalt:

”Hvis disse medie-rapporter er rigtige, vil det være en Obama-lignende fejltagelse gennemført af Trump Administrationen. Mens amerikansk tålmodighed i konfrontationen med radikale islamiske bevægelser muligvis er aftagende, så vakler radikale islamisters passion for at slå amerikanere og vores allierede ihjel aldrig.

Efter at have besøgt Syrien tidligere i år, er det blevet fuldstændig klart, at de ca. 2000 amerikanske soldater, der er stationeret dér, er afgørende for vores nationale sikkerhedsinteresser.

En amerikansk tilbagetrækning på det her tidspunkt vil være en stor sejr for ISIS, Iran, Syriens Bashar al Assad og Rusland. Jeg er bange for,at det vil have ødelæggende konsekvenser for vores land, for regionen og for hele verden.

Idag har vi et lille amerikansk fodspor og en begrænset tilstedeværelse i det nordøstlige Syrien, hvor vi støtter vores kurdiske allierede, der har været uundværlige i kampen mod Islamisk Stat. At blive der er en forsikring mod Islamisk Stats genkomst og vil betyde en tilintetgørelse af vores kurdiske allierede, der har kæmpet så bravt imod dem.

En amerikansk tilbagetrækning vil sætte kurderne og alle de, der tilsluttede sig den amerikanske hjælp til at ødelægge Islamisk Stat, overfor en enorm risiko. Det vil gøre det vanskeligere at finde fremtidige partnere, der er villige til at konfrontere en radikal islamisme. Det vil også blive opfattet af Iran og andre slemme aktører som  et tegn på amerikas svaghed i forsøget på at indæmme en iransk ekspansion”.

Lindsey Graham har sammen med 5 andre amerikanske senatorer, Jeanne Shaheen, Joni Ernst, Angus S. King, Jr., Tom Cotton og Marco Rubio sendt et brev til Trump, hvor de beder ham om at genoverveje beslutningen. Udover  argumenterne i det ovennævnte, angiver de også faren for at det kan føre til løsladelse af  de mere end 3000 fanger fra Islamisk Stat (Incl. hundreder af udenlandske krigere), der for øjeblikket befinder sig i fangenskab hos SDF. Desuden peger de på, at det vil betyde opblomstring af Islamisk Stat, sikring af Assads diktatur, samt øget støtte til Rusland og Iran i den mellemøstlige region.

Men det er næsten ligeså bemærkelsesværdigt, at Tyrkiets helt afgørende rolle i sikringen af Islamisk stat som en terrorbevægelse, ikke nævnes med et ord.

Nordsyriske kommentarer og medier har hidtil været meget tilbageholdende med at udtale sig direkte om situationen.

Allerede i dagene før offentliggørelsen af tilbagetrækningen kunne man dog fornemme, at der var noget galt. Således udtalte den udenrigspolitiske talsmand Salih Muslim: ”Vi ved ikke, hvad der er, der foregår mellem USA og Tyrkiet, men Afrin blev bombet med NATO bomber.” Dermed antydedes, at der næppe blot var tale om en entydig amerikansk beslutning, men at tilliden fra SDFs side grundlæggende allerede lå på et temmelig lille sted.

Onsdag aften offentliggjorde nyhedsbureauet ANF en kort artikel, hvor de kort refererede Trumps beslutning om at trække de amerikanske tropper ud af Syrien, under overskriften: Trump tror på, at kampen mod DAESH opnåede sine mål. Det beskrives som en kovending på 180 grader i forhold til tidligere udmeldinger. Og så tilføjes lakonisk en særskilt meddelelse fra US State Department om, at det samtidigt har godkendt et salg til Tyrkiet af 80 Patriot MIM-104 E (GEM-T) missiler og 60  PAC MSE missiler til en samlet værdi af  3,5 milliard $.

Siden er de Syriske Demokratiske Styrker (SDF)  dog fremkommet med nogle kommentarer på twitter: ”Tilbagetrækning af den internationale koalition vil medføre en ustabil situation og vil skabe et politisk og militært vakuum. Kampen mod islamisk stat er i en afgørende fase, der kræver mere støtte, ikke tilbagetrækning”. Og de tilføjer, at dette skridt ”vil have farlige implikationer for den internationale stabilitet”. Det er muligvis disse meldinger, som den franske regering har reageret på.

I dag torsdag d. 20 udsendte de Syriske Demokratiske Styrker SDF følgende pressemeddelelse, hvor disse synspunkter blev uddybet:

Til den internationale offentlighed:  kampen mod terrorisme er endnu ikke overstået

14:33 | 20 December 2018

“På et tidspunkt, hvor vi har hårde kampe mod terrorismen i Islamisk Stats sidste lommer og slås for at bekæmpe dem, er sovende celler, der forsøger at organisere nye rækker af terrorister indenfor i regionen i lyset af det Hvide Hus’ beslutning om at trække sig tilbage fra det nordlige og østlige Syrien noget, der påvirker kampagnen mod terrorismen negativt. Det giver en chance for terrorismen, og forpligter tilhængere på det politiske og militære område til at genvinde situationen og lancere en ny terrorbekæmpelseskampagne i regionen.

Vi i SDF forsikrer for den internationale offentlighed om, at kampen mod terrorismen endnu ikke er overstået, og at det endelige nederlag for terrorismen ikke er kommet endnu. Det kræver en tid med hård indsats fra alle dele. Især den internationale koalition må give større og mere kontinuerlig støtte til tropperne på jorden og ikke at trække sig tilbage fra regionen. Beslutningen om at trække USA tilbage vil direkte undergrave de sidste kamphandlingers bestræbelser på at besejre terroristerne, og det vil få alvorlige konsekvenser for stabiliteten og verdensfreden. De skuffelser, der vil brede sig  blandt befolkningerne efter tilbagetrækningsbeslutningen vil påvirke stabiliteten og sikkerheden negativt, og det vil føre til politisk-militært vakuum og skabe en usikker fremtid med risici og farer i regionen.

20-12-2018

Generalsekretæren for de syriske demokratiske styrker”

Hvilke ophobede konflikter kan have ligget bag bruddet?

Det er svært lige umiddelbart at pege på nogle afgørende forhold, der kan have haft indflydelse på kovendingen i den amerikanske politik. Men der er flere muligheder, som træder frem, hvis man søger at gå lidt mere i dybden med udviklingen siden Ankaramødet, der ansporede Erdogan til at gå til angreb på Nordsyrien øst for Eufrat. Forklaringen skal ikke nødvendigvis findes i Washinton, men kan lige så vel knytte sig til SDFs kølnede vurdering af  USAs – og måske specielt præsident Trumps – interesse i samt evne og vilje til at reagere relevant i forhold til de konflikter, der udspiller sig i Mellemøsten.

Man skal huske på, at forholdet mellem YPG/SDF og USA fra begge sider hidtil har været anset for et rent militært samarbejde omkring krigen mod Islamisk Stat. Denne målsætning har været klar og enkel, og samarbejdet har i lange tider fungeret næsten eksemplarisk til begge parters tilfredshed. Men jo mere denne krig nærmer sig sin afslutning, jo mere har de politiske uenigheder på alle mulige andre områder naturligvis vist sig. Gennem de sidste måneder har der været mange irritationsmomenter for YPG og SDF, hvoriblandt kan nævnes:

 1. Den meget lukkede og uigennenmskuelige og ensidige Manbij-aftale mellem USA og Tyrkiet om fælles patruljering omkring demarkationslinien, der indtil et vist niveau ser ud til at have fungeret efter hensigten, men hvis langsigtede følger er blevet tolket vidt forskelligt af parterne og dermed har givet anledning til tvivl omkring det langtsigede samarbejde mellem USA og SDF.
 2. USAs dobbeltspil omkring YPG og PKK har skabt mange problemer i Nordsyrien, ikke mindst blandt kurderne. YPG er blevet næsten skamrost af USA ikke blot for deres usædvanlige militære formåen, men også for deres eksemplariske overholdelse af Geneve-aftalen og andre internationale aftaler i forbindelse med deres deltagelse i kampen mod Islamisk Stat. Ligesom USA i stadigt stigende omfang har givet udtryk for fuld tilslutning til Nordsyriens civil-samfundsopbygning og demokratiske strukturer, der basalt set har været bygget på den fængslede PKK-leder Abdullah Öcalans ideer. Inden fængslingen i 1999 boede og fungerede Öcalan i Nordsyrien, hvis kurdere kender ham og har ladet sig inspirere af ham. Vel kan der være forskelle mellem YPG og PKK, men deres grundlæggende politiske strategi adskiller sig ikke væsentligt.
  Men samtidigt har USA bedt Nordsyrien om at fjerne billeder af Abdullah Öcalan fra de nordsyriske byer, og for at tækkes Tyrkiet har de udlovet høje dusører op op til 5 mill. $ for oplysninger, der kan føre til pågribelse af 3 navngivne PKK-ledere. To af disse har – samtidigt med udsendelsen af disse dusører – vundet en sag ved EU-Domstolen om, at placeringen af PKK på den europæiske terrorliste, der fornyes hver 6. måned, har været ulovlig i perioden 2014-2017, fordi begrundelserne har været udokumenterede. Disse forhold har ført til stor vrede blandt befolkningen og alle poltiske partier i Nordsyrien (der er over 20) hasr udtalt sig fordømmende over de udsatte dusører.
 3. Kort tid før tilbagetrækningen stillede USA krav om at der blev stationeret ”Syriske Peshmerga-styrker” i Nordsyrien ind mod den tyrkiske grænse. Det har SDF kategorisk afvist: De syriske Peshmerga-styrker er en styrke, der er købt og betalt af den Irakiske klanleder Mahmoud Bazani, der har knyttet sig tæt til Tyrkiet i sin korrupte og udemokratiske administration af de kurdisk administrerede dele af Irak.
 4. Selv om USA i princippet har støttet Nordsyrien i kravet om inddragelse i Geneveaftalerne om en ny forfatning for Syrien, der kan tilgodese en decentral og føderal opbygning, har der hidtil været store vanskeligheder med at komme videre af dette spor. Her har Nordsyrien lagt stigende vægt på at indgå i direkte forhandlinger med styret i Damaskus om konkrete sager, der hen ad vejen kunne føre resultater med sig. Det følger klart kurdernes langsigtede strategi for ikke at ville opbygge en selvstændig nordsyrisk (eller kurdisk) nationalstat, men tværtimod arbejde for demokratiske løsninger indenfor de eksisterende multietniske nationalstater. Men det passer ikke ind i USAs ønske om at bevare en base i mellemøsten, der kan danne grundlag for globale konfrontationer med F.eks. Rusland og Iran.
  Godt nok har Damaskus ofte fremført bombastiske krav om, at al magt i Syrien skulle ligge hos den siddende regering, men det kan ændre sig, især hvis der ligger militær styrke bagved. Der har for nyligt været et seminar i Ayn Issa nord for Raqqa, hvor en række syriske politiske oppositionsgrupper, der er accepteret af Damaskus, deltog i fælles drøftelser med Nordsyriske partier for at finde frem til fælles positioner. Den nye situation kan føre til mange nye konsultationer og aftaler. Således berettede det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder i går d. 20 december om, at SDFs ledelse og Den Syriske Regering holder topmøde efter USA tilbagetrækning fra Syrien for at diskutere overdragelse af oliefelterne øst for Eufrat!
 5. Derudover er der hele spørgsmålet om, hvad der skal ske med de over 3000 Islamisk stat-fanger, der befinder sig i Nordsyrien. Over 1000 af dem er udlændinge, og hidtil har meget få villet tage imod dem. Det kommer med garanti til at indgå i både debat og forhandling, hvis Europa skal til at lede slaget mod Islamisk Stat. Det er en tikkende bombe. En af de første – nok lidt uigennemtænkte – reaktioner på den amerikanske tilbagetrækning fra SDF var, at så måtte man jo nok løslade dem!
 6. Endelig er der det grundlæggende problem, der har knyttet sig til, at Europa, når det kommer til stykket er langt mere sårbar end USA, hvad angår konsekvenserne af udviklingen i Mellemøsten. Det forhold, at Storbrittanien og ikke mindst Frankrig, trods USAs tilbagetrækning, nu vil engagere sig i understøttelsen af de kræfter i Syrienkonflikten, der mener, at Islamisk Stat fortsat udgør en trussel, der kræver fuld opmærksomhed, ikke mindst i en europæisk sammenhæng, tyder på, at SDF her muligvis vil kunne finde en noget bedre forståelse for det uholdbare i den nuværende tyrkiske ekspansionspolitik. Ikke mindst gennem de sidste måneder er det blevet klart, hvorledes denne politik stadigt mere massivt både benytter sig af, men dermed samtidigt bliver udnyttet af Islamisk Stat og andre jihadistiske grupperinger til at trække Tyrkiet ind i stadigt flere europæiske terroraktioner. En tyrkisk invasion af Nordøstsyrien kan desuden let gå hen at blive en europæisk katastrofe, der ikke mindst flygtningemæssigt vil få Syrien-konflikten til at ligne småting i sammenligning. PKK har således indenfor den sidste uge klart tilkendegivet, at en Tyrkisk invasion af Østsyrien vil medføre en markant optrapning af PKKs aktioner i Tyrkiet. Det vil få konsekvenser for hele Europa.

Kilder:

Et stort antal geo-lokaliserede twittermeddeleler fra krigens parter og andre kilder, anført på https://syria.liveuamap.com/ fra perioden  7. november 2018 – 21. december 2018

Anonymous, 2018: SDF rescues 1200 more civilians in Hajin region. ANF, 4. dec. 2018

Anonymous, 2018: Lilwa Abdullah: SDF will soon liberate the whole of Hajin. ANF, 15. dec. 2018.

Anonymous, 2018: SDF: 121 ISIS terrorists killed, 3126 people rescued in Hajin. ANF, 16. dec. 2018.

Anonymous, 2018: SDF fighters sieze ISIS ammunition in Hajin. ANF, 16. dec. 2018.

Anonymous, 2018: Trump believes fight against DAESH achieved goal. ANF, 19. dec. 2018

21. december 2018: Universitetsreform i Nordsyrien – højere uddannelse er blevet en politisk kampplads

Uddannelsessystemet i Syrien har i nyere tid generelt været godt, især sammenlignet med situationen i andre dele af mellemøsten. Men ikke alle grupper og alle områder har fået del i denne udvikling. Det er især gået ud over de kurdiske områder i det nordøstligste Syrien. Det syriske regime har i praksis udelukket ungdommen i disse områder fra de højere uddannelser. Forbuddet mod undervisning på kurdisk har været en hæmsko, og de, der ville studere var nødt til at tage til Aleppo eller Damaskus. For pigerne havde det den konsekvens, at de ikke kunne komme til at studere, fordi familien ikke ville tillade dem at rejse mellem de to områder. Samtidigt var undervisningen meget autoritær og underlagt en stram statslig kontrol af studieplaner, der også tjente som styringsinstrument i opbygningen af et loyalt byrokrati omkring regimet.

Grundskolen har hidtil haft størst opmærksomhed

Da revolutionen i Rojava  startede for 5 år siden, var et af målene for den demokratiske kamp at sikre en mere lige tilgang til uddannelsesmulighederne for kurdere og andre etniske mindretal. Udannelsesniveauet blandt disse grupper var generelt lavt, og basalt set knyttet til forbuddet mod undervisning på deres modersmål. I starten var det især forbedringer af grundskolesystemet, og især muligheden for at kunne modtage undervisning på sit modersmålet, der stod i centrum, men de højere uddannelser måtte vente. For 3 år siden fandtes der ikke noget universitet i de kurdiske dele af Syrien og mulighederne for at få en videregående uddannelse blandt syriske kurdere var derfor minimal.

Mesopotamiens Samfundsvidenskabelige Akademi

Dog blev der allerede i efteråret 2014 etableret et ” Mesopotamiens Samfundsvidenskabelige Akademi” i Qamishlo, hvor der i samarbejde med bl.a. det franske universitet Paris 8, blev etableret en videregående uddannelse indenfor historie og sociologi, med undervisning fortrinsvis på kurdisk.

I foråret 2016 blev 49 studerende over 3 semestre uddannet i historie og sociologi på Mesopotamian Social Sciences Academy i Qamishlo, fortrinsvis på kurdisk

I foråret 2016 blev der uddannet 49 kandidater fra akademiet, der havde studeret i et år med 3 semestre, hver på 3-4 måneder. Det ser dog ud som om akademiet fra efteråret 2017 har måttet indstille sine aktiviteter – eller måske reelt er opslugt i tilknytning til etableringen af Rojava-universitetet i Qamishlo.

Trods vanskeligheder er situationen i dag markant anderledes:

Afrin Universitet

I juli 2015 begyndte man at optage studerende ved et nyt universitet i den kurdiske Afrin kanton.

Indgangen til Afrin Universitet. Billedet er taget 14 dage før den tyrkiske invasion, der hurtigt lukkede universitetet

Der blev hurtigt ansat 22 universitetslærere samt 6 laboranter. Universitetet havde 4 fakulteter med  6 institutter indenfor lægevidenskab, landmåling, musik, teater, forvaltning og kurdisk sprog, hvor der blev undervist i medicin, litteratur, medievidenskab, ingeniørvidenskab, og økonomi. I vinteren 2017-18 var der op mod 850 studerende. Før den tyrkiske invasion i januar 2018 var den økonomiske udvikling i Afrin Kantonen meget positiv, og det påvirkede også de sociale og økonomiske muligheder for at kunne påbegynde en videregående uddannelse. Manglende erfaringer og meget begrænsede muligheder for at finde kvalificerede forskere og undervisere til universitetet vanskeliggjorde dog tydeligvis opbygningen.

Rojava Universitet i Qamishlo

Året efter, i 2016 indviedes Rojava Universitet i Qamishlo med uddannelser indenfor lægevidenskab, ingeniørvidenskab (olie-, og petrokemi), , naturvidenskab, kunst, humaniora og pædagogik samt kurdisk litteratur.

Rojava universitets fakultet for studier i kurdisk litteratur, Qamishlo

Der blev indledt et samarbejde med med Paris 8 Universitetet i Saint-Denis, Frankrig. Selv om man begyndte optaget af studerende i august 2016, blev universitetet dog reelt ikke  ikke formelt åbnet før i november. Der var kun 15 ansatte universitetslærere, hovedsageligt fra Kobane kantonen. Det antal blev dog året efter næsten fordoblet.  I oktober 2017, universitetets andet år, startede 720 nye studerende indenfor kunst, jineologi (kvindeforskning), petrokemi, landbrug, pædagogik, med kurser både på kurdisk, arabisk og engelsk. Staben af akademiske og administrative medarbejdere steg til 127. Undervisningen knyttet til petrokemi-uddannelsen finder sted 60 km øst for Qamishli, i byen Rumeilan, tæt på Girkê Legê/Derek, der rummer Nordøst-syriens olieproducerende område.

Der er ikke nogen studieafgift ved universitetet, hvis budget dækkes af den regionale forvaltning, idet man dog på længere sigt forventer selv at kunne dække udgifterne gennem indtægter fra olie, landbrug og betaling for tjenesteydelser. Et af de studier, der har givet international genklang, har været studiet i jineologi, kvindeforskning, hvor ca. 20 studerenjde har været indskrevet i 2017.

Kobane Universitet

Efter atter et år, i september 2017, startede Kobane universitet med 45 studerende indenfor naturvidenskab (matematik, kemi og fysik), kunst og humaniora (kurdisk literatur og sprog).

Kobane Universitet er nyt og dårlig nok klart endnu. Dette er den foreløbige bygning. Således mangler fortsat opbygningen af et universitetsbibliotek. Men de håber snart på at kunne flytte ind i en nyopført hovedbygning, også fordi de betaler husleje i de lokaler, de nu råder over.

Det lave antal studerende skyldtes dels mangel på kvalificerede universitetslærere, men også, at mange potentielle studerende boede i mere fjerntliggende landsbyer, og at de hverken praktisk eller økonomisk havde mulighed for at studere. Også i Kobane by forsøger universitetet at få igangsat byggeri af kollegier.  I 2018 steg antallet af ansøgninger til 300, men på grund af mangel på kvalificerede lærere har man kun kunnet optage 120, med 90 indenfor naturvidenskab og 30 indenfor humaniora. Naturvidenskab er udvidet med biologi, mens humaniora er udvidet med arabisk literatur. Det sidste vil ske ved en afdeling af universitetet i byen Girê Spî/Tell Abyat 50 km øst for Kobane, også ved grænsen til Tyrkiet. En kvindelig studerende ved ved universitetet i Kobane, Amikim Mohammed,  har til nyhedsbureauet ANHA givet udtryk for sin glæde over at kunne starte på universitetet: ”Tidligere havde studenter store problemer med at kunne færdiggøre et universitetsstudium, fordi der ikke var noget universitet i vores by. Særligt pigerne har lidt voldsomt under de manglende muligheder og de vanskeligheder, de mødte”.

Rektor for Kobane Universitet, Kamal Basrawi

Universitetets rektor, Kamal Basrawi fortæller: ”Studierne består af studieplaner på både på arabisk og internationale sprog. De fleste studier vare 4 år, og hvert år er opdelt i to semestre. Vores evaluerings- og eksamenssystem er forskelligt fra det traditionelle. Faktisk foretrækker vi at evaluere studenterne gennem året snarere end på basis af en enkel afsluttende eksamen. Derfor har vi ingen eksaminer. Universitetet er, ligesom alle vores uddannelsestrin, frit og åbent for alle studerende. Vores formål er at uddanne. Uddannelse er ikke en forretning, det er et middel til at forme borgerne, til at bemyndige fremtidens borgere”.

Kobane universitet har samarbejde med nogle universiteter i Irakisk Kurdistan, men også i Ukraine, Libyen og Tyskland. ”Vi er et nyt universitet, så vi vil gerne have samarbejde med andre universiteter rundt omkring i verden. Vi lægger stor vægt på relationerne til andre udenlandske institutioner, vi værdsætter udveksling, og vi tror, at vi har meget at lære fra andres eksperimenter”.

Konsekvenserne af Tyrkiets invasion af Afrin

Med oprettelsen af Kobane Universitet var der blevet oprettet universiteter i alle de tre autonome kurdiske kantoner, som Rojava var bygget op af: Afrin og Kobane og Cezire.

Men i januar 2018 invaderede Tyrkiet Afrin kantonen, hvilket gjorde det umuligt at fortsætte undervisningen og gennemføre eksaminer ved Afrins universitet. En af de første, der blev arresteret af det tyrkiske militær, var dekanen for det humanistiske fakultet, der er professor i kurdisk litteratur. De fleste studerende fra Afrin måtte flygte til Shaba- kantonen sydøst for Afrin, hvor man fortsatte en nødundervisning, arrangeret af den nordsyriske uddannelseskomite, Democratic Society Education Committee (KPC—D). De havde dog meget begrænsede ressourcer, og måtte prioritere muligheden for, at folkeskole- og gymnasieelever kunne færdiggøre deres uddannelser. Det nye universitet i Qamishlo besluttede derfor, at alle studerende fra Afrin Universitet, der fulgte studier, der havde en parallel på Rojava universitetet i Qamishlo fik tilsagn om at kunne fortsætte dér og har samtidigt sikret kollegieværelser til dem. To tidligere lærere ved Afrin Universitet er endvidere blevet ansat ved det nye Universitet i Kobane.

Uddannelse er blevet en brik i den politiske kamp

Der er næppe nogen tvivl om, at udviklingen af de 3 universiteter har været forceret på grund af et meget stort ophobet behov for højnelse af uddannelsesniveauet især blandt kurderne på grund af de barrierer, der har knyttet sig til den sproglige og kulturelle undertrykkelse. Dertil kommer, at det har været svært at få tilstrækkeligt med kvalificerede lærerkræfter. Samtidigt har universiteterne i dag endnu ikke opnået en struktur, kvalitet og administration, der gør dem generelt sammenlignelige med mere etablerede videregående uddannelsesinstitutioner andre steder.

I dette uddannelsespolitiske forsøg på at trække sig selv op ved håret, er uddannelsesmulighederne samtidigt blevet en vigtig brik i den politiske kamp i Syrien: Syriske skoler modtager midler, incl. lærerlønninger, fra det syriske undervisningsministerieum  i Damaskus uanset om skolerne er beliggende i de områder, som Assad-regimet kontrollerer, eller om de er beliggende i oppositionskontrollerede områder – men vel at mærke under den forudsætning, at det syriske flag er hejst over skolen og at skolen overholder Den Syriske Arabiske Republiks læseplaner. Det betyder, at der har ligget et voldsomt pres på de syriske skoler uden for de Assad-kontrollerede områder for at overholde Assads læseplaner, først og fremmest for at sikre lærerlønningerne. Som led i opbygningen af Nordsyriens egen autonome administration indenfor det civile liv er der ikke desto mindre lagt meget store ressourcer i opbygningen af nye læseplaner, der garanterer den grundlæggende undervisning på modersmålet og desuden omfatter kendskab til en egen kultur og historie. De kurdiske læseplaner er nu realiseret på omkring 2200 skoler i Nordsyrien med et samlet elevantal på ca. 210 000 elever.

En kurdisk skole i Nordsyrien. Der bruges latinske bogstaver på kurdisk.

I 2018 har myndighederne endvidere slået ned på et dusin skoler, der har nægtet at indføre de nye læseplaner. Demokratiseringen af undervisningen er gennemført vel vidende, at der så heller ikke modtages statsstøtte for den nye og ændrede undervisning. Men mere alvorligt er det, at den manglende statslige akkreditering betyder, at eksamensbeviser fra disse skoler ikke anerkendes ved et videre uddannelsesforløb under den syriske stat. Det betyder, at en videregående uddannelse i Syrien efter afsluttet eksamen umiddelbart reelt kun kan foregå ved et af de to kurdisk-drevne universiteter i Qamishlo og Kobane.

 

Pres på de regeringskontrollerede skoler i Qamishlo og Hasakah

Det har især medført et voldsomt pres på skoler i Qamishlo og Hasakah, de to eneste byer i det nord- og østlige Syrien, hvor der fortsat er små enklaver af bymæssig bebyggelse behersket af den syriske regeringshær. Mange forældre i den nordøstligste del af Syrien foretrækker at indskrive deres børn ved de overfyldte statsdrevne skoler i Qamishlo og Hasakah, fordi de dermed håber at sikre børnene flere muligheder for en videregående uddannelse bagefter.

Ifølge 2017-statistik fra det syriske undervisningsministerium benytter omkring 400 af de ialt 2500 skoler i Nordøstsyrien fortsat de statslige læreplaner. Der er indskrevet lidt over 100 000 elever i skoler i regeringskontrollerede områder i og omkring Qamishlo og Hasakah. Disse skoler er generelt overfyldt. I klasseværelser til 40 elever er der over 80. Der mangler borde og stole, og mange kreative og musiske fag er strøget på grund af mangel på lokaler.

Som en 39-årig taxachauffør, Ezzedine Amin,  der henter og bringer sine børn til en regeringskontrolleret skole i Qamishlo, siger til Ekurd Daily: ”Vi er ikke imod at blive undervist på kurdisk, det vil vi gerne for vores børn. Men de eksamensbeviser, der udstedes af den autonome administration er ikke anderkendt andre steder. Så hvis mine børn har fået sådan et bevis, hvor kan de så tage hen?”.

En anden far til et barn, der har skiftet over til en af de regeringskontrollerede skoler, er også utilfreds med kvaliteten på grund af de overfyldte klasser, og siger: ”De to sider burde nå til enighed og ikke efterlade vores børn med denne usikre fremtid.”

Selv om de nordsyriske myndigheder længe har stillet sig parat til at indgå i forhandlinger med regeringen i Damaskus, også om skolepolitik, er der imidlertid tale om en ganske grundlæggende politisk konflikt mellem en autoritær og en demokratisk opfattelse af uddannelsespolitikken, der næppe lader sig løse isoleret, da den fundamentalt vedrører magten i i det syriske samfund. Assad fastholder kravet om at repræsentere den absolutte magt i Syrien, mens Nordsyriens Autonome Administration tværtimod ønsker at opbygge demokratiske strukturer, der kan udfordre denne magt. I den skolepolitiske situation i og omkring Qamishlo og Hasaka, kan det muligvis også spille ind, at et større opland omkring disse små Assad-kontrollerede byområder først indenfor de sidste to år er blevet fravristet Assads regeringshærs kontrol (se indlægget 15 november 2017: En rettelse til Syrienskortet – situationen omkring Qamishlo).

Adgangskrav til de nordsyriske universiteter

Problemerne med adgangskrav og akkreditering af uddannelser er velkendt for de nordsyriske universiteteter. Der har været mange hensyn at tage. Mamoud Mohammed, der underviser i datalogi, og samtidigt er pressetalsmand for universitetet fortæller: ”Det oprindelige formål for Rojava Universitet var at sikre højere undervisning for folk, der ikke tidligere havde adgang til det. Samtidigt havde vi et desperat behov for kvalificerede personer indenfor den regionale administration. Så vores behov var internt. Vi opfyldte vores samfunds behov. Der har været et stort uddannelsesbehov. ”

Adgangskravene til universitetet er imidlertid de samme, som der gælder i det eksisterende syriske uddannelsessystem. De går under navnet mufaddalah, og bruges i store dele af den arabiske verden: De studerende, der starter ved universiteterne kan vælge studieretning på grundlag af deres karakter ved studentereksamen, udtrykt gennem en enkel procentangivelse. Studerende med over 90% har adgang til naturvidenskab eller professionsuddannelser som medicin, tandlæge, ingeniør eller jura. De med lavere procent kan læse indenfor humaniora, f.eks. literatur. På Rojava universitet udstedes diplomer indenfor naturvidenskab og literatur. Der er ingen sikkerhed for, at de eksamensbeviser, der udstedes på universitetet vil blive godkendt, hverken indenfor eller udenfor Syrien – herunder af undervisningsministeriet i Danamskus.. Universitetet har endnu heller ikke modtaget nogen formel anerkendelse fra internationale akkrediteringsinstitutioner. ”Det er et problem, der har tårnet sig op foran os”, siger Massoud Mohammed, med henvisning til den risiko, der knytter sig til udstedelse af eksamensbeviser i tider med konflikter og politisk usikkerhed. Han trøster sig med, at sikkerhedssituationen i Qamishlo i det mindste er god: ”Der er ikke nogen reelle problemer”.

Administrative reformer er blevet sat i gang.

Universiteterne har imidlertid taget initiativ til især at få gjort noget ved både de undervisningspolitiske og de administrative udfordringer, der skal findes løsninger på, for at de fremtidige studerendes behov kan blive opfyldt.

I juli blev der holdt en fælles workshop på Rojava Universitet om ”Demokratiet og det frie universitet”. Her diskuterede man undervisningsmateriale og uddannelsessystemer for universiteter, akademier og skoler. Universitetslærerne diskuterede på livet løs, og understregede, at det er meget vigtigt at åbne universitetsafdelinger i Rojava trods de vanskelige betingelser, der skyldes uddannelsessystemet og manglen på uddannede lærere.

Det blev fremført at evalueringssystemet er det største problem for lærere i uddannelsessystemet i Rojava. ”Vi prøver at indføre diskussioner og en praktisk kultur i uddannelsessystemet. Vi prøver at fjerne eksaminerne i starten og midten af året”, fortalte lærere. ”Det syriske regime plejede at uddanne studerende  med et system baseret på udenadslære. Resultatet var, at der ikke blev sikret nogen fremgang, når de studerende så trådte ud i samfundet. Den sociale forståelse blev også begrænset. Det er afgørende at overvinde den situation for at sikre, at alle mennesker er i stand til at tage del i uddannelsessystemet og for at samfundet kan udvikle sig.”

Lærerne fremhævede, at det syriske regime fremmede et forhold mellem studenter og lærere baseret på frygt. ”Vi er nødt til at overvinde det frygtbaserede forhold mellem student og lærer. Der skal i stedet for udvikles et venskabeligt forhold baseret på gensidig respekt.”

Lærerne mente også, at der var brug for et etisk uddannelsessystem for at sikre udvikling og fremgang for det tænkende samfund.

De understregede også behovet for at inddrage den filosofi, der er udviklet af det kurdiske folks leder Abdullah Öcalan som en del af studenternes pensum.

Universitetsstrukturkonferencen i oktober 2018

På en to-dages konference i Qamishlo d. 19. og 20. oktober, tog man mere håndfast fat i problemerne. Her mødtes studerende og lærere fra universiteterne i Rojava, Kobane og Afrin med repræsentanter for den Demokratiske Autonome Administration (DAA), og en række andre deltagere, primært for at styrke samarbejdet mellem universiteterne og for at skabe fælles rammer for administrationen af universitetsuddannelserne. Sådanne rammer blev ratificeret på konferencen.

Universitetskonferencen med de tre symboler for universiteterne i Nordsyrien, der blev afholdt på Rojava Universitetet i Qamishlo d. 19-20 oktober 2018.

De nye administrative regler for universiteterne i Nordsyrien

Det nye administrative system for universiteterne tager sigte på at grundlægge en fri, organiseret student, der kan udføre sit arbejde i et frit og demokratisk liv, uden at stå overfor vanskeligheder, særligt i lyset af de omstændigheder, der gør sig gældende i Syrien og særligt i Nordsyrien.

Grundlaget for administrationen i den nye struktur på et universitet er universitetsrådet, der består af to studenterrepræsentanter, det fælles formandskab for fakulteterne og repræsentanter for institutterne, biblioteket/arkivet, regnskabsafdelingen, og rektoratet. De mødes en gang om måneden for at følge op på de beslutninger, der er taget på universitetets generalforsamling, som holdes hvert andet år, samt udarbejde forslag til universitetets koordineringsudvalg omkring løsning af opståede problemer, godkende årsplaner og vælge fagrådene.

Universitetets koordineringsudvalg mødes ugentligt og følger op på de mekanismer, der skal til for at gennemføåre de planer og beslutninger som universitetsrådet tager. Udvalget diskuterer de problemer, der knytter sig til uddannelsernes niveau og indhold og foreslår løsninger og procedurer, der kan hæve universitetets uddannelsesniveau. De nedsætter akademiske organer, der kan tilrettelægge interne kurser for administration, lærere og andet personale på universitetet. De organiserer tvær-fakultære relationer og godkender budgetforslag og sender dem til administrationen. Koordineringsudvalget organiserer videnskabelige konferencer, gæsteforelæsninger og forskellige universitetsaktiviteter.

Universitetets administration har hele det administrative ansvar. De følger op på de mekanismer, der er sat i værk for at gennemføre koordineringsudvalgets beslutninger, og sikrer, at de også bliver gennemført i de akademiske komiteer. Forslag til at starte nye afdelinger og fakulteter skal behandles i administrationen

Disse administrative organer er integreret i driften også af fakulteter og institutter.

Hvert universitet har også et akademisk udvalg sammensat af personer med  stor videnskabelig erfaring, der er ansvarlige for forberedelse, udvikling og løbende follow-up af pensum. Det driver uddannelsesforskning, og behandler ansøgninger fra studerende om  meritoverførsel mellem universiteterne.

Desuden nedsættes der på hvert universitet også et ”Follow-up” udvalg, der arbejder med analyser af de pensumforslag, evalueringssystemer og undervisningsmetoder, der udvikles blandt lærerne indenfor hvert fakultet.

Kilder:

Anonymous, 2018: “We to establish independent universities serving society”. ANHA 20. Juli 2018

Anonymous, 2018: Universities debate the future society in Rojava. ANF, 21. Juli 2018.

Anonymous, 2018: Students from Afrin to continue in Rojava University. ANF, 4. Sept. 2018.

Anonymous, 2018: 330 students have applied to rojava University to date. ANHA, 04 Oct. 2018

Anonymous, 2018: Eldar Khalil: Democratic nation is basis for education in rojava. ANHA, 19. Oct. 2018

Anonymous, 2018: Universities conference’s 1st day concluded with participation of international universities’ researchers and professors. ANHA, 19. Oct. 2018.

Anonymous, 2018, 1st conference’s final statement of AA universities in North, east Syria. ANHA, 20. Oct. 2018

Anonymous, 2018: Final declaration of the Conference of Rojava universities. ANF, 21. Oct. 2018

Anonymous, 2018: Academic delegation from Rojava visited South Kurdistan, ANF, 23. Oct. 2018

Anonymous, 2018: North, east Syria’s universities improved educational process. ANHA, 23. Oct. 2018

Anonymous, 2018: Saladin rector: We are ready to help universities in Rojava. ANF, 24. Oct. 2018

Anonymous, 2018: Kobane University, a year on. ANF, 26. Oct. 2018.

Anonymous, 2018: Syrian parents spurn Kurdish schools over university fears. Ekurd Daily, 27. Oct. 2018

Anonymous, 2018: HDP presented Higher Education report. ANF, 6. Nov. 2018

Fox, Edward, 2018: A new university, born in the chaos of war. Al-Fanar media. 22 aug. 2018

Madosa, Beritan and Harani, Heivdar, 2018: Afrin University students continuing their studies at Rojava’s University. ANHA, 29. Juni 2018.

Nabi, Stêra, 2018: Biology department opens at Kobanî University. ANHA, 12. nov. 2018

Wikipedia, 2018: Mesopotamian Social Sciences Academy. https://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamian_Social_Sciences_Academy .  20. nov. 2018

Wikipedia: University of Afrin. https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Afrin . 20. nov. 2018

21. december 2018: Støtte fra befolkningen bag frontlinien i Deir-Ez-Zor-provinsen

Borgere fra alle sider af tilværelsen understøtter SDF bag fronten for de operationer, der for tiden finder sted for at befri Hajin by for invasionen af Islamisk Stat.

Automekanikere fra Deir Ez-Zor har oprettet et autoværksted bag frontlinierne for at kunne servicere kamptropperne omkring Hajin. ”Bilerne er ekstremt vigtige i operationerne, og det er hævet over enhver tvivl,, at de bærer på størstedelen af deres lasteevne. Det er derfor, de bryder sammen så hurtigt.”

Den operation, der blev igangsat d. 10. september af de Syrisk Demokratiske Styrker (SDF) for at befri byen Hajin i Deir-es-Zor provinsen, der er besat af Islamisk Stat, fortsætter nu med fornyet styrke.

Kampstyrkerne fortsætter operationen med at befri de sidste by nordøst for Eufrat floden, der stadig er besat, trods dårligt vejr, mens befolkningen i det nordlige og østlige Syrien fortsætter med at understøtte styrkerne på alle mulige måder, ligesom de har gjort siden starten af revolutionen.

Borgere fra alle sider af samfundslivet i det nordlige og østlige Syrien understøtter i stor udstrækning styrkerne bag fronten, og bidrager til, at operationerne kan rydde landområderne for bander.

Folk, der arbejder i bil-industrien bag frontlinierne i Hajin reparerer bilerne for SDF. Motoreksperten Mihemed Hemo har længe været involveret i operationerne, og siger, at de støtter revolutionen gennem deres faglige arbejde.

Hemo fortæller, at han tidligere har deltaget i adskillige SDF operationer og tilføjer: ”De biler, der bruges i operationerne bryder hurtigt sammen, og det er meget dyrt og tidsrøvende at skulle sende hver eneste af dem til byen for at blive repareret. Så her bag frontlinjerne indrettede vi det her reparationsværksted og vi ordner bilerne her.”

Hemo tilføjer, at han ofte tager ud til de forreste frontlinjer for at reparere køretøjer: ”Det her er en krig. Vi deltager i den på den her måde. Kamptropper slås med våben, lærere med deres blyanter, vi slås med vores arbejde som bilmekanikere.”

Hemo fortæller, at han besøger sin familie i Rimêlan i Cizirê kantonen hver anden uge, når kampene ikke er alt for intense, og at han altid er parat til at tage til sit autoværksted når kampene blusser op.

En ung mand, der hedder Necirvan Hesen siger, at han har arbejdet i et reparationsværksted i 7 år, og at han har arbejde i det autoværksted, der er indrettet bag frontlinierne for SDF i det sidste år.

Necirvan Hesen færdiggør sin militærtjeneste i autoværkstedet, og vil gerne også bagefter arbejde med SDF

Necirvan Hesen fortæller, at han også har været værnepligtig: ”Vi færdiggør også vores militærtjeneste her, og vi deltager i operationerne sammen med vores kamptropper. Bilerne er ekstremt vigtige i operationerne, og det er hævet over enhver tvivl,, at de bærer på størstedelen af deres lasteevne. Det er derfor, de bryder sammen så hurtigt.”

Necirvan vil gerne arbejde sammen med SDF efter at han har udtjent sin værnepligt, og tilføjer, at han ville være lykkelig for at vide, at han bidrog til revolutionen og til landets frihed.

Banderne under IS erklærede et såkaldt kalifat efter at de havde invaderet Mosul i 2014. Efter at de havde spredt sig udover hele Syrien og invaderet Raqqa, ændrede de navnet og påstod, at de havde udråbt en stat.

Med befrielsen af Hajin by, vil IS banderne for første gang siden 2014 være helt ryddet nord og øst for Eufrat.

 

 

Kilde:

Anonymous, 2018: Support for SDF behind the frontlines in Deir ez-Zor. ANF, 29. Nov. 2018.

21. december: Hollandsk efterretningsrapport afslører, hvordan Tyrkiet hjælper Islamisk Stat til at genvinde styrke som terrororganisation vendt imod Europa  

En rapport udarbejdet af den hollandske efterretningstjeneste har afsløret at lejesoldater fra Islamisk Stat i øjeblikket bruger det tyrkiske territorium som strategisk base for at genvinde deres styrke og igangsætte en skjult krig i Europa. Det rapporterer hjemmesiden Intel News.

En af de mange træningslejre, som tyrkiet har oprettet for tyrkisk financierede terroristgrupper

 Vurderingen er fremkommet i en rapport, der for nyligt er udgivet af Hollands efterretnings- og sikkerhedstjeneste på deres hjemmeside under overskriften ”Syriens eftermæle: Jihad er fortsat en trussel mod Europa”.

Den 22 sider lange rapport fortæller, at den tyrkiske regering ikke ser ekstremist grupper som Al Qaeda og Islamisk Stat som en national sikkerhedstrussel. I stedet for er ”de tyrkiske sikkerhedstjenester meget mere interesserede i Tyrkiets kurdere i PKK, og Folkets forsvarsenheder (YPG) i Syrien”.

Selvom myndighederne i Tyrkiet ifølge rapporten en gang i mellem går i aktion mod al Qaeda og Islamisk Stat, ”så er de tyrkiske interesser ikke altid i overensstemmelse med europæiske prioriteringer omkring kampen mod terrorisme”.

På grund af denne forskel i interesser, er Tyrkiet blevet et hovedcenter for  transit af ti tusinder af udenlandske krigere, der er strømmet til Syrien for at slås for ekstremistiske organisationer under en stor del af den syriske borgerkrig.

Ifølge efterretningsrapporten er mindst 4000 medlemmer af Islamisk Stat og al-Qaeda tyrkiske statsborgere.

Derudover er Tyrkiet blevet hjemsted for ti tusinder af sympatisører med Islamisk Stat og al Qaeda, samtidigt med at de to organisationer har bevaret en aktiv tilstedeværelse udover hele Tyrkiet.

Den tyrkiske regerings ’ikke-indblandings-tilgang” ”giver tilstrækkelig råderum og bevægelsesfrihed for disse organisationer til at arbejde i landet”, står der i rapporten.

Ifølge den hollandske efterretningstjeneste bruger de to organisationer den relative stabilitet i Tyrkiet til at udvikle planer for angreb på vestlige mål. Og de tilføjer, at Islamisk Stat ”planlægger at udforme og lede en hemmelig krig på det europæiske kontinent”.

De løbende slag, som den internationale koalision har påført Islamisk Stat både i Syrien og i Irak har ført til en markant geografisk formindskelse af Islamisk stats areal. Men de tusinder af personer tilknyttet Islamisk Stat, der er forsvundet, har givet anledning til betragtelige kontroverser omkring de, der yder dem en sikker havn, især tyrkiet, der har været deres hoved transit punkt fra Europa og videre til syrisk og irakisk territorium.

Kilde:

Anonymous, 2018: Intelligence report exposes Turkey, reveals Daesh using its territory to regain strength.

ANHA, 8 nov. 2018 (med henvisning til Sky News Arabic)

21. december 2018: Livet som medlem i de tyrkisk financierede bander i Aleppo-området

Ung mand beretter om livet som lejesoldat i de tyrkisk financierede ’modstandsgrupper’ i Aleppoområdet.

Efter en omtumlet tilværelse blandt forskellige lejesoldat-bander brød den nu 27-årige Murshid Rejo fra Al Bab-området i Shabha-kantonen ud og tog til det kurdiske kvarter Sheikh Maksoud i Aleppo og sluttede sig til den kurdiske front Jabhit al-Akrad, hvorefter han deltog i kampene i Afrin.

Af Tolin Hassan, Shahba

Nyhedsbureauet ANHA har interviewet en soldat, der nu er tilknyttet den kurdiske front Jabhat al-Akrad. Tidligere var han medlem af forskellige lejesoldat-militser under kampene i Aleppo-området. Han har fortalt om sine oplevelser blandt lejesoldaterne, om hvordan de behandler hinanden og hvordan de modtager instruktioner.

Han flygtede fra sit hjem til Aleppo på grund af Islamisk Stat-bandernes hærgen

Murshid Rejo er 27 år gammel og kommer fra byen Bza’a i Al Bab området, der ligger i Shahba kantonen, nord for Aleppo. Han er gift og har et barn. Han fortæller, at han forlod sit hjem på grund af Islamisk Stat-banditternes praksis. ”Jeg levede med min familie i Bza’a, der var blevet besat af Islamisk Stat’s bander i 2013. De gennemførte en brutal praksis mod os, så vi kunne ikke blive i området. Jeg havde ikke andet valg end at flygte”. Han tog til Aleppo.

Murshid Reja er vokset op i byen Bza’a ved Al-Bab, hvorfra han flygtede fra Islamisk Stats hærgen. I Aleppo blev han faget ind af flere militser, inden det lykkedes ham at blive tilknyttet den kurdiske front. Han blev såret under en aktion i Sheih al Hadid i det vestlige Afrin. Lysegrønt: Det af Tyrkiet besatte Afrin samt dele af Shahbaområdet. Gult: De af SDF beherskede dele af Shahba (Tell-Rif’at området samt Manbij). Lyserødt: Det af Assad beherskede Aleppo og omegn. Lysegrønt: Det af oppositionen beherskede Idlib-område, der i relaiteten også er kontrolleret af Tyrkiet.

De løj for ham for at få ham til at slutte sig til dem.

Efter at Murshid var kommet til Aleppo, lærte han en gruppe lejesoldater fra Sultan Murad at kende. (Sultan Murad er opkaldt efter en osmannisk hærfører, og er en bevæbnet modstandsgruppe hovedsagelig skabt omkring syriske turkmenere. Gruppen er massivt støttet af Tyrkiet, der yder financiering, militær træning, samt sikrer artilleri- og flystøtte, jb). De fortalte ham, at deres formål var at øge sikkerheden i området. ”Da vi havde lidt så meget under Islamisk Stat-lejesoldaternes hærgen, besluttede jeg at slutte mig til dem, først og fremmest med det formål at beskytte min familie”. .

 

Sandheden kom for dagen, men han frygtede for familien og kunne derfor ikke forlade dem

Han fortalte, hvordan han lidt efter lidt opdagede, at det som Sultan Murads lejesoldater havde fortalt ham, blot var en løgn for at opmuntre unge mennesker til at slutte sig til dem. ”Der er igen forskel på Sultan Murad og Islamisk Stat lejesoldaterne. Også de slog ihjel og plyndrede. Jeg prøvede at forlade dem, men af frygt for min familie kunne jeg ikke gøre det. Hvis jeg forlod dem ville de slå mig ihjel fordi jeg havde fundet frem til sandheden om dem”.

Han blev offer for modsætningerne mellem banderne af lejesoldater.

I 2015 opstod der uenigheder mellem  Sultan Murad lejesoldaterne og  lejesoldaterne i Khalid al-Hayanis bander i bydelen Bustan Pasha i Aleppo. (Khalid al-Hayani er en militsleder fra byen Hayan nord for Aleppo, der har slået sig op i Aleppo-området som leder af gruppen Badr’s martyrer, hvorigennem han på kort tid har fået bygget sig en formue op under henvisning til revolutionen og kampen mod det syriske regime, jb). Uenighederne drejede sig om de ejendomme, de havde røvet fra folk. Det endte i sammenstød mellem banderne. På grund af disse stridigheder blev Murshid fanget af al-Hayani. Murshid uddybede problemet: ”Årsagen til konflikten var de to gruppers patruljebiler i kvarteret, som de brugte til at stjæle indbo fra indbyggerne i Bustan Pasha kvarteret. Da de ikke kunne blive enige om fordelingen, opstod der konflikt mellem de to sider. Jeg blev fanget af al-Hayani, og jeg fik frataget mit våben”.

”Al-Hayani’s lejesoldater udsatte mig dagligt for alvorlig tortur på forskellig måde, og effekten af torturen kan stadig ses på min krop, selv her tre år efter. De holdt mig under tortur i ca. 6 måneder, hvor mine forældre intet hørte fra mig. Jeg fortalte dem, at jeg gerne ville tilslutte mig dem for at beskytte mig mod flere alvorlige pinsler. Sandheden om denne gruppe var værre end den om Sultan Murad. Alt hvad de sagde var bare slogans. I realiteten stjal og plyndrede de bare.”

Bandernes formål var at bortføre kvinder og stjæle folks ejendom

Som kommentar til lejesoldaternes krænkelser og overgreb mod folk, sagde han: ”De chikanerede kvinder og piger og kidnappede dem under falske anklager som at have samkvem med det syriske regime. Og kvinder blev voldtaget af dem. Ligesom mændene blev de udsat for forskellige former for tortur uden grund, og de stjal folks ejendele”.

Der var ingen sikkerhed

Selv som medlemmer af al-Hayani banderne havde de ingen sikkerhed. ”Engang imellem stjal de mit våben, og satte mig i fængsel fordi jeg ikke havde det. Under en af kampene med regimet blev jeg såret i benet, men de, der var med mig tog mit våben,  flygtede fra området, og efterlod mig alene. De hjalp mig ikke før kampene var indstillet. Lokale folk var kommet og havde taget mig væk fra kampområdet, og tog sig af mig. Så jeg var bange for, hvad de ville gøre ved min familie, når jeg vendte tilbage til fronten. Jeg bragte min familie til min søsters hus i al-Haldariya kvarteret, da jeg var bange for, hvad lejesoldaterne kunne udsætte dem for. Det, de ville, var ikke at beskytte folk. De stjal og jagede folk væk. De tømte Bustan Pasha kvarteret og Hanano husene i Aleppo for at stjæle og plyndre disse huse.”

 

Låst fast i de østlige kvarterer og forladt af lejesoldaterne, forlod de Aleppo efter den Russisk-Tyrkiske aftale

Han fortalte, at da han var hos Khalid al-Hayani lejesoldaterne i Aleppo by, var Abu Omar al-Zanki – der boede i Azaz under den tyrkiske besættelse af de nordlige landområder – den, der forsynede dem med våben, ammunition og udstyr. ”Sent i 2016 var vi omgivet af vejspærringer på Castillo og Ramosa vejene. Det var forventet, at lejesoldater fra Jaish al-Fatah, hvoraf de fleste kom fra Homs provinsen, ifølge en aftale skulle komme og bryde belejringen, men senere fik vi at vide, at Jaish al-Fatah havde fået besked fra Tyrkiet om at lade os forblive belejret, og senere fik vi besked om at tage til bydelen al-Sha’ar (nordøst for Aleppo), hvor det syriske regimes grønne busser ventede, og derfra skulle vi så komme til de nordlige landdistrikter”. (Jaish al-Fatah, eller Erobringshæren, er en sammenslutning af sunni-islamiske oprørsgrupper oprettet i oktober 2015. De er blevet beskrevet som værende ’mod regimet’ og ’mod Hispolla’, men ikke nødvendigvis ’mod Islamisk Stat’. Grundlæggerne havde tæt forbindelse til Al Qaeda og Det muslimske broderskab men har også samarbejdet med dele af den frie syriske hær, jb). Det skete i forbindelse med en aftale mellem Tyrkiet og Rusland, efter at Tyrkiet havde solgt deres lejesoldat-bander ifølge en aftale med Rusland, og havde brug for at tømme de østlige bydele for lejesoldater som modydelse for at Rusland ville tillade Tyrkiet at besætte al-Bab.

 

Nægtede at forlade Aleppo, da han hadede den frie hær – hvorefter han tilsluttede sig Jabhit al-Akrad

Han sagde, at han ikke ville forlade Aleppo sammen med al-Hayanis lejesoldater: ”Jeg nægtede at forlade Aleppo, da jeg hadede den frie hærs praksis med at voldtage kvinder, så jeg blev i Aleppo. Jeg ville fortsætte sammen med Jabhit al-Akrad, så jeg tog til Sheikh Maksoud bydelen og besluttede at tilslutte mig dem” (Jabhit al-Akrad, den kurdiske front, er en oprørsbevægelse, der er domineret af kurdere og som opererer i de kurdiske og etnisk blandede områder i det nordlige Syrien, såsom Sheikh Maqsood kvarteret i Aleppo, i Afrin, Shabah og det nordlige Raqqa. Ikke mindst i Afrin har de deltaget i kamp mod Sultan Murad, der har afdelinger i flere distrikter i Afrin, hvor de terroriserer befolkningen. Under to angreb d. 8-9 december i Shara og Bulbul distrikterne blev flere lejesoldater fra Sultan Murad slået ihjel eller sårede, herunder en sikkerhedsofficer med kodenavnet ’Abu al-Maot’. Samtidigt blev der udløst en bombe nær Sultan Murads hovedkvarter i Afrin by – uden at nogen kom til skade,jb)

 

Jeg lærte den virkelige betydning af kammeratskab og loyalitet at kende indenfor Jabhit al-Akrad

Hvad angår det, han så indenfor Jabhit al-Akrad styrkerne, sagde han: “Jabhit al-Akrad er organisere, de har moral, viser respekt, og de tager sig af deres kammerater. De hverken stjæler eller udøver anden umoralsk praksis, og i kamp redder de deres sårede kammerater. Efter at have lidt under lejesoldaternes overgreb, fandt jeg den sande forståelse af kammeratskab og alvor indenfor den kurdiske front.”

Han deltog i modstanden mod den tyrkiske besættelse, og fortalte, at de ikke kan slås på slagmarken.

For første gang følte jeg, at jeg forsvarede mit land, og det gav mig en målrettet styrke i kampene. Vi bekæmpede den tyrkiske besættelseshær og dens lejesoldater, som ikke kunne komme fremad på vores fronter. Så de brugte fly, da de ikke var i stand til at levere nogen fremgang uden dem. Jeg blev såret under Shia-slaget ved Sheikh HadidMine kammerater bar mig og forlod mig ikke på slagmarken. De bragte mig på hospitalet, hvor jeg blev behandlet”.

Mushid Rejo slutter sin tale med at følgende bemærkning: ”Jeg glemmer ikke, hvad lejesoldaterne gjorde mod mig. Gennem befrielsen af Afrin og resten af Nordsyriens landområder vil jeg gøre gengæld for alt det de gjorde mod os og alle vore landsmænd”.

Kilde:

En række geo-lokaliserede twittermeddeleler fra krigens parter og andre kilder, anført på https://syria.liveuamap.com/ fra perioden 7. november 2018 – 18 december 2018

Anonymous, 2018: 2. Mecenaries killed in YPG operation in Afrin.

Hassan, Tolin, 2018: Fighter narrates his experience at mercenaries’ ranks, expost truth. ANHA, 8. December, 2018.

Wikipedia 2018: 23rd Division (Syrian rebel group). 24 September 2018.

Wikipedia, 2018: Army of Conquest. 8. December 2018.

Wikipedia 2018: Jabhat al-Akrad. 28- August 2018.

Wikipedia, 2018: Sultan Murad Division. 24. September 2018.