21. december 2018: Livet som medlem i de tyrkisk financierede bander i Aleppo-området

Ung mand beretter om livet som lejesoldat i de tyrkisk financierede ’modstandsgrupper’ i Aleppoområdet.

Efter en omtumlet tilværelse blandt forskellige lejesoldat-bander brød den nu 27-årige Murshid Rejo fra Al Bab-området i Shabha-kantonen ud og tog til det kurdiske kvarter Sheikh Maksoud i Aleppo og sluttede sig til den kurdiske front Jabhit al-Akrad, hvorefter han deltog i kampene i Afrin.

Af Tolin Hassan, Shahba

Nyhedsbureauet ANHA har interviewet en soldat, der nu er tilknyttet den kurdiske front Jabhat al-Akrad. Tidligere var han medlem af forskellige lejesoldat-militser under kampene i Aleppo-området. Han har fortalt om sine oplevelser blandt lejesoldaterne, om hvordan de behandler hinanden og hvordan de modtager instruktioner.

Han flygtede fra sit hjem til Aleppo på grund af Islamisk Stat-bandernes hærgen

Murshid Rejo er 27 år gammel og kommer fra byen Bza’a i Al Bab området, der ligger i Shahba kantonen, nord for Aleppo. Han er gift og har et barn. Han fortæller, at han forlod sit hjem på grund af Islamisk Stat-banditternes praksis. ”Jeg levede med min familie i Bza’a, der var blevet besat af Islamisk Stat’s bander i 2013. De gennemførte en brutal praksis mod os, så vi kunne ikke blive i området. Jeg havde ikke andet valg end at flygte”. Han tog til Aleppo.

Murshid Reja er vokset op i byen Bza’a ved Al-Bab, hvorfra han flygtede fra Islamisk Stats hærgen. I Aleppo blev han faget ind af flere militser, inden det lykkedes ham at blive tilknyttet den kurdiske front. Han blev såret under en aktion i Sheih al Hadid i det vestlige Afrin. Lysegrønt: Det af Tyrkiet besatte Afrin samt dele af Shahbaområdet. Gult: De af SDF beherskede dele af Shahba (Tell-Rif’at området samt Manbij). Lyserødt: Det af Assad beherskede Aleppo og omegn. Lysegrønt: Det af oppositionen beherskede Idlib-område, der i relaiteten også er kontrolleret af Tyrkiet.

De løj for ham for at få ham til at slutte sig til dem.

Efter at Murshid var kommet til Aleppo, lærte han en gruppe lejesoldater fra Sultan Murad at kende. (Sultan Murad er opkaldt efter en osmannisk hærfører, og er en bevæbnet modstandsgruppe hovedsagelig skabt omkring syriske turkmenere. Gruppen er massivt støttet af Tyrkiet, der yder financiering, militær træning, samt sikrer artilleri- og flystøtte, jb). De fortalte ham, at deres formål var at øge sikkerheden i området. ”Da vi havde lidt så meget under Islamisk Stat-lejesoldaternes hærgen, besluttede jeg at slutte mig til dem, først og fremmest med det formål at beskytte min familie”. .

 

Sandheden kom for dagen, men han frygtede for familien og kunne derfor ikke forlade dem

Han fortalte, hvordan han lidt efter lidt opdagede, at det som Sultan Murads lejesoldater havde fortalt ham, blot var en løgn for at opmuntre unge mennesker til at slutte sig til dem. ”Der er igen forskel på Sultan Murad og Islamisk Stat lejesoldaterne. Også de slog ihjel og plyndrede. Jeg prøvede at forlade dem, men af frygt for min familie kunne jeg ikke gøre det. Hvis jeg forlod dem ville de slå mig ihjel fordi jeg havde fundet frem til sandheden om dem”.

Han blev offer for modsætningerne mellem banderne af lejesoldater.

I 2015 opstod der uenigheder mellem  Sultan Murad lejesoldaterne og  lejesoldaterne i Khalid al-Hayanis bander i bydelen Bustan Pasha i Aleppo. (Khalid al-Hayani er en militsleder fra byen Hayan nord for Aleppo, der har slået sig op i Aleppo-området som leder af gruppen Badr’s martyrer, hvorigennem han på kort tid har fået bygget sig en formue op under henvisning til revolutionen og kampen mod det syriske regime, jb). Uenighederne drejede sig om de ejendomme, de havde røvet fra folk. Det endte i sammenstød mellem banderne. På grund af disse stridigheder blev Murshid fanget af al-Hayani. Murshid uddybede problemet: ”Årsagen til konflikten var de to gruppers patruljebiler i kvarteret, som de brugte til at stjæle indbo fra indbyggerne i Bustan Pasha kvarteret. Da de ikke kunne blive enige om fordelingen, opstod der konflikt mellem de to sider. Jeg blev fanget af al-Hayani, og jeg fik frataget mit våben”.

”Al-Hayani’s lejesoldater udsatte mig dagligt for alvorlig tortur på forskellig måde, og effekten af torturen kan stadig ses på min krop, selv her tre år efter. De holdt mig under tortur i ca. 6 måneder, hvor mine forældre intet hørte fra mig. Jeg fortalte dem, at jeg gerne ville tilslutte mig dem for at beskytte mig mod flere alvorlige pinsler. Sandheden om denne gruppe var værre end den om Sultan Murad. Alt hvad de sagde var bare slogans. I realiteten stjal og plyndrede de bare.”

Bandernes formål var at bortføre kvinder og stjæle folks ejendom

Som kommentar til lejesoldaternes krænkelser og overgreb mod folk, sagde han: ”De chikanerede kvinder og piger og kidnappede dem under falske anklager som at have samkvem med det syriske regime. Og kvinder blev voldtaget af dem. Ligesom mændene blev de udsat for forskellige former for tortur uden grund, og de stjal folks ejendele”.

Der var ingen sikkerhed

Selv som medlemmer af al-Hayani banderne havde de ingen sikkerhed. ”Engang imellem stjal de mit våben, og satte mig i fængsel fordi jeg ikke havde det. Under en af kampene med regimet blev jeg såret i benet, men de, der var med mig tog mit våben,  flygtede fra området, og efterlod mig alene. De hjalp mig ikke før kampene var indstillet. Lokale folk var kommet og havde taget mig væk fra kampområdet, og tog sig af mig. Så jeg var bange for, hvad de ville gøre ved min familie, når jeg vendte tilbage til fronten. Jeg bragte min familie til min søsters hus i al-Haldariya kvarteret, da jeg var bange for, hvad lejesoldaterne kunne udsætte dem for. Det, de ville, var ikke at beskytte folk. De stjal og jagede folk væk. De tømte Bustan Pasha kvarteret og Hanano husene i Aleppo for at stjæle og plyndre disse huse.”

 

Låst fast i de østlige kvarterer og forladt af lejesoldaterne, forlod de Aleppo efter den Russisk-Tyrkiske aftale

Han fortalte, at da han var hos Khalid al-Hayani lejesoldaterne i Aleppo by, var Abu Omar al-Zanki – der boede i Azaz under den tyrkiske besættelse af de nordlige landområder – den, der forsynede dem med våben, ammunition og udstyr. ”Sent i 2016 var vi omgivet af vejspærringer på Castillo og Ramosa vejene. Det var forventet, at lejesoldater fra Jaish al-Fatah, hvoraf de fleste kom fra Homs provinsen, ifølge en aftale skulle komme og bryde belejringen, men senere fik vi at vide, at Jaish al-Fatah havde fået besked fra Tyrkiet om at lade os forblive belejret, og senere fik vi besked om at tage til bydelen al-Sha’ar (nordøst for Aleppo), hvor det syriske regimes grønne busser ventede, og derfra skulle vi så komme til de nordlige landdistrikter”. (Jaish al-Fatah, eller Erobringshæren, er en sammenslutning af sunni-islamiske oprørsgrupper oprettet i oktober 2015. De er blevet beskrevet som værende ’mod regimet’ og ’mod Hispolla’, men ikke nødvendigvis ’mod Islamisk Stat’. Grundlæggerne havde tæt forbindelse til Al Qaeda og Det muslimske broderskab men har også samarbejdet med dele af den frie syriske hær, jb). Det skete i forbindelse med en aftale mellem Tyrkiet og Rusland, efter at Tyrkiet havde solgt deres lejesoldat-bander ifølge en aftale med Rusland, og havde brug for at tømme de østlige bydele for lejesoldater som modydelse for at Rusland ville tillade Tyrkiet at besætte al-Bab.

 

Nægtede at forlade Aleppo, da han hadede den frie hær – hvorefter han tilsluttede sig Jabhit al-Akrad

Han sagde, at han ikke ville forlade Aleppo sammen med al-Hayanis lejesoldater: ”Jeg nægtede at forlade Aleppo, da jeg hadede den frie hærs praksis med at voldtage kvinder, så jeg blev i Aleppo. Jeg ville fortsætte sammen med Jabhit al-Akrad, så jeg tog til Sheikh Maksoud bydelen og besluttede at tilslutte mig dem” (Jabhit al-Akrad, den kurdiske front, er en oprørsbevægelse, der er domineret af kurdere og som opererer i de kurdiske og etnisk blandede områder i det nordlige Syrien, såsom Sheikh Maqsood kvarteret i Aleppo, i Afrin, Shabah og det nordlige Raqqa. Ikke mindst i Afrin har de deltaget i kamp mod Sultan Murad, der har afdelinger i flere distrikter i Afrin, hvor de terroriserer befolkningen. Under to angreb d. 8-9 december i Shara og Bulbul distrikterne blev flere lejesoldater fra Sultan Murad slået ihjel eller sårede, herunder en sikkerhedsofficer med kodenavnet ’Abu al-Maot’. Samtidigt blev der udløst en bombe nær Sultan Murads hovedkvarter i Afrin by – uden at nogen kom til skade,jb)

 

Jeg lærte den virkelige betydning af kammeratskab og loyalitet at kende indenfor Jabhit al-Akrad

Hvad angår det, han så indenfor Jabhit al-Akrad styrkerne, sagde han: “Jabhit al-Akrad er organisere, de har moral, viser respekt, og de tager sig af deres kammerater. De hverken stjæler eller udøver anden umoralsk praksis, og i kamp redder de deres sårede kammerater. Efter at have lidt under lejesoldaternes overgreb, fandt jeg den sande forståelse af kammeratskab og alvor indenfor den kurdiske front.”

Han deltog i modstanden mod den tyrkiske besættelse, og fortalte, at de ikke kan slås på slagmarken.

For første gang følte jeg, at jeg forsvarede mit land, og det gav mig en målrettet styrke i kampene. Vi bekæmpede den tyrkiske besættelseshær og dens lejesoldater, som ikke kunne komme fremad på vores fronter. Så de brugte fly, da de ikke var i stand til at levere nogen fremgang uden dem. Jeg blev såret under Shia-slaget ved Sheikh HadidMine kammerater bar mig og forlod mig ikke på slagmarken. De bragte mig på hospitalet, hvor jeg blev behandlet”.

Mushid Rejo slutter sin tale med at følgende bemærkning: ”Jeg glemmer ikke, hvad lejesoldaterne gjorde mod mig. Gennem befrielsen af Afrin og resten af Nordsyriens landområder vil jeg gøre gengæld for alt det de gjorde mod os og alle vore landsmænd”.

Kilde:

En række geo-lokaliserede twittermeddeleler fra krigens parter og andre kilder, anført på https://syria.liveuamap.com/ fra perioden 7. november 2018 – 18 december 2018

Anonymous, 2018: 2. Mecenaries killed in YPG operation in Afrin.

Hassan, Tolin, 2018: Fighter narrates his experience at mercenaries’ ranks, expost truth. ANHA, 8. December, 2018.

Wikipedia 2018: 23rd Division (Syrian rebel group). 24 September 2018.

Wikipedia, 2018: Army of Conquest. 8. December 2018.

Wikipedia 2018: Jabhat al-Akrad. 28- August 2018.

Wikipedia, 2018: Sultan Murad Division. 24. September 2018.