23. januar 2019: Erdogans angrebsplaner støder på modstand

 

Som omtalt I sidste nyhedsbrev stødte Trumps beslutning om at trække de 2000 amerikanske rådgivere ud af Syrien hurtigt på modstand. At Tyrkiet løbende annoncerede store troppebevægelser mod grænsen som forberedelse på et angreb gjorde ikke modstanden mindre.

Den tidligere US-ambassadør i Danmark James  Cain

Lige før jul opsummerede den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark, James P. Cain, modstanden i en artikel i Washington Post: ”USAs tilbagetrækning fra Syrien vil medføre en markant tilbagevenden af ekstrem fundamentalisme, hvadenten det sker i regi af Islamisk Stat eller gennem fremkomsten af terrororganisationer med andre navne… Trump siger, at han ikke ønsker, at Amerika skal være Mellemøstens politimand, men faktisk kan vores land blive belønnet ved at støtte de Syriske Demokratiske Styrker, og hjælpe befolkningen dér med at bygge deres land op og støtte dem i deres modstand mod terrorismen… Med tilbagetrækningen viser vi verden at vi bryder med vore principper.”

Et afgørende element, der blev fremført og som især vandt genklang i Europa, var, at Islamisk Stat tydeligvis endnu ikke var slået. Først England, og derefter Frankrig bestred, at krigen mod Islamisk Stat var afsluttet, og gav tilsagn om deres fortsatte støtte til SDF. Det var tydeligvis medvirkende til, at det samtidigt blev stadigt mere klart i offentligheden, at Tyrkiet aktivt støttede Islamisk Stat ud fra sine egne langtsigtede interesser, samt at kurderne fortsat ville have en afgørende rolle, hvis en fornyet opblomstring af Islamisk Stat og andre ekstreme jihadistiske strømninger skulle undgås. Politisk har dette måske klarest vist sig ved, at selv den Tyske Regering, der gennem en 100-årig periode har haft tæt forbindelse til Tyrkiet, d. 10 januar gennem en talsmand advarede Tyrkiet mod et angreb på Nord- og Østsyrien og støttede John Boltons afvisning af det. Den tyske regerings advarsel skal vurderes på baggrund af, at den samme regering må have godkendt den tredobling af våbeneksporten fra Tyskland til Tyrkiet, der blev gennemført fra 2017 til 2018: Tyske firmaer solgte i 2018 våben til Tyrkiet til en værdi af 200 mill. €  (1,5 mdr. Kr.), incl. en modernisering af de Leopard 2 tanks, der havde vist sig sårbare over for angreb under invasionen af Afrin. Det var en stigning fra under 60 mill. € i 2017!

Over hele det nordøstlige Syrien blev der afholdt store protestdemonstrationer mod Tyrkiets angrebsplaner, og et stort mediearbejde blev sat igang for at forklare de alvorlige konsekvenser af et sådant angreb.

Overalt i Nordsyrien er der afholdt store demonstrationer mod truslerne om en Tyrkisk Invasion i kølvandet på præsident Trumps beslutning om at villle trække sig ud af syrien. Her en protestmarch igennem Hemis distriket i Qamisho, med et banner med teksten ”Nej til et nyt ottomansk rige”, ”Længe leve det syriske folks enhed”.

Overalt i Nordsyrien er der afholdt store demonstrationer mod truslerne om en Tyrkisk Invasion i kølvandet på præsident Trumps beslutning om at villle trække sig ud af syrien. Her en protestmarch igennem Hemis distriket i Qamisho, med et banner med teksten ”Nej til et nyt ottomansk rige”, ”Længe leve det syriske folks enhed”.

Et af de mere kontante argumenter, som bl.a. Syriens Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR) fremførte, var at SDF som modtræk mod en manglende indsats overfor Tyrkiets trussel om invasion, måtte overveje at løslade de ca. 3200 Islamisk Stat-fanger, som de havde i deres varetægt.

Det anses for overvejende sandsynligt, at Tyrkiet i forbindelse med en invasion vil søge at få hold på fængslede IS-terrorister og igen indrullere dem i deres mange terrorgrupper i Syrien.

Kilder:

Anonymous, 2018: Joseph Dunford: SDF defeated strongest terrorist organization in ME. ANHA, 9. December 2018.

Anonymous, 2018: Le Drian: Absolute priority is restoration of lands from IS. ANHA, 18 dec. 2018.

Anonymous, 2018: Northern Syria rises up against invation. ANF, 19. Dec. 2018.

Anonymous, 2018: Washington post: Trump repeats Obama’2 mistakes, consequences to be worse this time. ANHA, 22. Dec. 2018.

Anonymous, 2018: Washington post: Trump repeats Obama’2 mistakes, consequences to be worse this time. ANHA, 22. Dec. 2018.

Anonymous, 2018: Holland warns of fueling terrorism by Turkish thr3eats to Kurds in Syria. ANHA, 31. Dec. 2018.

Anonymous, 2019: US President said withdrawal from Syria will take four months. ANF, 1. Jan. 2019.

Anonymous, 2019: French Minister of Armed Forces: Our mission to destroy IS has not changed. ANHA, 1. Jan 2019

Anonymous, 2019: The British Times: Leaving the Kurds alone will hurt the West. ANHA, 8. January 2019.

Anonymous, 2019: German government warns Turkey: There is no military solution to Syrian conflict.  ANHA, 10. Jan. 2019.

Anonymous, 2019: Germany’s weapons sales to Turkey increased threefold. ANF, 11. Jan. 2019.

Kurdistan National Congress (KNK): Turkey’s attack on Rojava resuscitates ISIS. www.kongrakurdistand.net.