23. januar 2019: Nettet strammes igen om Islamisk Stat i Øst-Syrien. Kun 10 km2 mangler

På dagens oversigtsbillede ses, hvordan der fortsat findes to større ørkenområder i Syrien og Irak, der beherskes af Islamisk Stat, hver af dem på størrelse med Fyn. Men det helt afgørende område af betydning for bekæmpelsen af Islamisk Stat har været det lille område, der ligger mellem de to ørkenområder, på østbredden af floden Eufrat. Det strækker sig fra Islamisk Stats sidste vigtige by Hajin, til den irakiske grænseby Al Qa’im 30 km. længere sydpå. I modsætning til ørkenområderne, er Hajin-området et frugtbart og tætbefolket landbrugsområde, med en række bymæssige bebyggelser. Her har kampene bølget frem og tilbage hele efteråret 2018, hvor SDF under en række fremstød har været helt inde i byen Hajin, men ikke har kunnet fastholde positionen. Frem mod midten af oktober lykkedes det dog at befri en række områder langs Eufrat lige nord for den irakiske grænse, så Hajin-lommen omkring d. 24 oktober var indskrænktet til et lille område på ca. 100 km2. Denne fremgang blev dog sat over styr nogle dage senere:

Detaljeret kort over Hajin-lommen fra syrialiveuamap.com d. 30 oktober 2018. Den vigtige by Hajin ligger nordligst i området, hvorfra der i direkte linie er 30 km ned til den Irakiske grænse. Klik for detaljer.

Resultatet af topmødet mellem Erdogan, Putin, Merkel og Macron, der blev afholdt i Istanbul d. 27 oktober, blev af Erdogan opfattet som et grønt lys for et angreb på Syrien øst for Eufrat. Angrebet kunne fungere som skjult støtte til Islamisk Stat, hvis aktive rolle i Tyrkiets udenrigspolitik er blevet stadigt mere tydelig. Angrebet gjorde det nødvendigt for SDF at trække sig tilbage fra kampene ved Hajin, for at sikre Nordsyriens grænse mod Tyrkiet. Konsekvenserne viste sig hurtigt:

Hajin-lommens udbredelse siden 2. oktober 2018. Islamisk Stat genvandt store områder efter Istanbulmødet, der var anledning til Erdogans efterfølgende angreb mod Nordsyrien. Først fra midten af december lykkedes det igen at få trængt IS tilbage, trods øget indsats også fra Islamisk Stats side.

Trods et stort antal luft- og artilleriangreb fra de vestallierede styrker, samt inddragelse af Irakiske styrker, blev store dele af Hajin-området tilbageerobret af Islamisk Stat, som det fremgår af kortserien ovenfor. Først i begyndelsen af december lykkedes det at genoprette tilliden mellem den vestlige alliance og SDF. Det skete dels gennem sikringen af den fælles afpatruljering af grænserne mod Tyrkiet og de af Tyrkiet besatte dele af Shahbaområdet, dels gennem genoptagelse af store våbenleverencer.

Derefter indtrådte SDF atter i kampene.

De fortsatte tyrkiske aggressioner har tydeloigvis været medvirkende til, at leverencerne af militært udstyr til Nordsyrien igen har taget fart:

Nytårsaftensdag leverede de internationale koalisionsstyrker 200 vognladninger med våben, ammunition og udstyr via Irak over broen over Tigris ved Simalka-grænseovergangen til Hasaka provinsen. Det samme gentog sig d. 6 januar, denne gang især med logistisk støtte til styrkerne i Deir ez-Zur/Hajin.

Hjælpeforsyninger til SDF, leveret syd for Deir Ez-Zor d. 7 januar.

Og allerede dagen efter leveredes et tredie vogntog med dusinvis af trucks lastet med militær og logistisk støtte til forskellige områder i det nordlige Syrien.

Nye hjælpeforsyninger til SDF over Simalka-grænseovergangen i det nordøstligste Syrien d. 20 januar

Også d. 20 januar meldes der igen om forsyningstransporter til den internationale koalision via Simalka-grænseovergangen

Den fornyede indsats mod Hajin-enklaven siden december

Skråfoto af Hajin by taget nordfra. D. 7 december trængte SDF ind i byen nordfra og indtog hele den nordlige del af selve byen (der starter ved cirklen) frem til den lige tværgående vej, der går fra floden i højre del af billedet og skråt op til venstre mod bjerg- og ørkenområderne bagved.

D. 7 december trængte SDF ind i byen nordfra og indtog hele den nordlige del af byen frem til den lige tværgående vej, der går fra floden  i højre del af billedet og skråt op til venstre mod bjerg- og ørkenområderne bagved.7 december lykkedes det igen SDF at trænge ind i Hajin by, hvis nordlige del i løbet af de følgende dage blev erobret. En uge senere var hele byen befriet, og det lykkedes samtidigt at få skabt korridorer, der kunne sikre flugten for flere tusinde flygtninge fra området, der ellers var blevet holdt som gidsler af Islamisk Stat. Men landområderne og byerne syd for Hajin, har det taget længere tid med. Det skyldes især den tydelige fornyede kraftige indsats fra Islamisk Stats side, der satte ind efter at Trump dekreterede tilbagetrækningen af de amerikanske styrker fra Syrien.

Muligvis på grund af den markante interne modstand mod Trumps beslutning, hvor det, der først skulle have været en hurtig tilbagetrækning, allerede før nytår var blevet til 4 måneder, og siden blev til mindst et år – med yderligere tilsagn om, både at Islamisk Stat helt skal ryddes af vejen, samt at et angreb på kurderne i Syrien ikke vil blive tolereret – blev det en uge inde i januar tydeligt, at tilliden reelt i hvert fald for en tid var blevet genoprettet, og at det derfor blot ville være et spørgsmål om dage, før hele Hajin-området ville være befriet. En noget anden tolkning er dog også mulig: nemlig, at SDF vurderede, at demonstrationen af, hvad konsekvenserne ville være, hvis SDF blev angrebet fra Tyrkiet og måtte indstille kampen mod Islamisk Stat, var ved at trænge så meget ind hos verdensoffentligheden, at det i denne situation ikke ville være politisk muligt for Tyrkiet at samle udenrigspolitisk støtte til et angreb på Nord-østsyrien, og at SDF derfor ligesåvel kunne tage opgøret med Islamisk Stat i Hajin nu, hvorved de senere vil kunne frigøre flere styrker andre steder: Som det fremgår af kortserien ovenfor, var hele det nordlige område frem til byen al-Husayyah befriet d. 24 december, mens området syd herfor ned til byen Ash Sha’fah, samt det sydligste område op til byen Ash Shajlah blev befriet omkring 5. januar. Dermed var Islamisk stats område i Hajin-lommen indskrænket til ca. 60 km2. Den sidste større by Al-Sousse var under kraftigt bombardement, og blev endeligt befriet nogle dage senere.

Under minerydning og i forbindelse med forberedelsen af indtagelsen af Al Sousse, fandt SDF i udkanten af byen store mængder af våben og ammunition, som Islamisk Stat havde efterladt under flugten: Et stort antal morterer, mere end 20 000 kugler til PKC våben samt Kalashnikovs.

D. 20 januar tilbagestod 3 landsbyer. Disse havde allerede været befriet i slutningen af oktober, så det må formodes, at en stor del af civilbefolkningen, der havde været tilbageholdt af IS, allerede er flygtet fra området. D. 22 januar indtog SDF den midterste af de tre landsbyer As Safafinah og fik derved splittet de to tilbageværende landsbyer Ash Shajlah og Al Marashidah. Forsøg fra SDFs side på at forhandle en overgivelse mislykkedes, og SDF er derfor nu gået til angreb mod Ash Shajlah også sydfra.

Flygtninge fra fra de sydlige byer i Hajin-området, As Susah og al Bagouz, samlet under de sidste kampe i området, d. 23 januar.

Flygtninge fra fra de sydlige byer i Hajin-området, As Susah og  al Bagouz, samlet under de sidste kampe i området, d. 23 januar.

I de sidste dage har SDF befriet næsten 1000 civile, herunder 700 kvinder og børn. Mange familier fra Islamisk Stat har overgivet sig til SDF, heriblandt udlændinge fra Frankrig, Pakistand, Irak og Tyrkiet.

Med et resterende areal på ca. 10 km2, er det forståeligt, at kurdiske enheder, der har været med i kampen mod Islamisk Stat siden den første modstandskamp i Kobane for 5 år siden, har svært ved at vente på at kunne fejre indtagelsen af Islamisk Stats sidste bastion i Nordøstsyrien – vel vidende at skjulte celler fortsat findes og støttes, ikke mindst af det tyrkiske efterretningsvæsen.

Assads rolle, flygtninge, IS-fanger, oprydning og andre problemer i kølvandet af Hajin-offensiven

Men også andre begivenheder i Hajin-området har præget udviklingen siden Trump annoncerede tilbagetrækningen af amerikanske tropper fra Syrien:

Forstærkninger fra Assads regeringshær og tilknyttede allierede begyndte straks at strømme mod Al Mayadin, Ad Duwayr og Al Bukamal på vestsiden af Eufrat syd for Deir-Ez-Zor. Det kunne tolkes som en forberedelse af en situation, hvor SDF ville være tvunget til at trække styrker mod grænsen til Tyrkiet, og Assads styrker dermed lettere ville kunne krydse Eufrat og sikre sig adgang til bl.a. olieområderne i Øst. Og efterfølgende tilstrømning af SDF-troppeforstærkninger netop til disse områder kunne også tyde på, at det var en mulighed, som SDF måtte forholde sig alvorligt til. Men samtidigt igangsatte Assads styrker en arrestationsbølge i byen Mayadin, der efter Raqqa et stykke tid havde fungeret som ”hovedstad” for Islamisk Stat. Det kunne tyde på, at forstærkningen i området også knyttede sig til interne problemer i de Assad-dominerede områder. For også Assads styrker står overfor udfordringerne fra Islamisk Stat, der samtidigt også har trukket store forstærkninger til området i forbindelse med opgøret i Hajin-lommen, nok især fra det store ørkenområde Syd for Deir-Ez-zor.

Det kom markant til udtryk ved en episode lige efter nytår, hvor mere end 60 medlemmer af Assads 5. korps og den iranske Fatemiyoun Brigade, der er direkte knyttet til Ayatollah Khamenei, blev dræbt ved et overraskelsesangreb fra Islamisk Stat ved byen Sayal/Siyal, som de for en stund sikrede sig kontrol med inden de trak sig tilbage til Ørkenen mod vest. Angrebet har uden tvivl haft forbindelse til kampene i Hajin, idet Sayal netop ligger langs vestbredden af Eufrat overfor de dele af Hajin-lommen, der på det tidspunkt endnu ikke var befriede. Transport af IS-medlemmer samt våben og forsyninger til Hajin-fronten kan have været hovedmotivet for aktionen.

Den iranske Fatemiyoun Brigade, er snævert knyttet til Ayatollah Khamenei og er en lejesoldathær hovedsagelig sammensat af fattige shiitiske afganske emigranter helt ned til 14 år, der for 500-700$ pr. måned er blevet indsat på fronterne i Syrien efter kun 25-35 dages træning. Tabene blandt dem har været meget store, og overlevende har påstået, at de har været brugt som ren kanonføde. I en præsentation på Wikipedia angives Fatemiyoun at omfatte 10-20 000 mand, men en militsleder har for nylig angivet, at den samlede aktive styrke i dag kun udgør ca. 2000 mand, mens der er ca. 8000 sårede.

Byen Al Sayal/Siyal ligger på vestbredden af Eufrat overfor byen Ash Sha’fah. 60 syriske og iranske soldater blev dræbt under et IS-angreb lige efter nytår i en aktion, der formentlig også var knyttet til opgøret mellem IS og SDF i Hajin-lommen øst for floden. 3 dage senere indtog SDF 90% byen Ash Sha’fah og kunne dermed afskære IS-transporten over floden ved Sayal.

D. 8 januar lå den nordlige front på østbredden umiddelbart nord for Sayal, men som det fremgår af det detaljerede kort fra d. 4. januar var 90% af byen Ash Sha’fah på vestbredden 3 dage efter IS-angrebet på Sayal blevet befriet af SDF – formentlig også for bedre at kunne kontrollere trafikken over Eufrat. Allerede d. 9 januar var fronten rykket yderligere 3 km sydpå.

SDF har under fremrykningen samtidigt også skullet tage vare på de store flygtningestrømme, hvis befrielse allerede blev omtalt i sidste nyhedsbrev. Hundredevis af flygtninge fra den sidste større by, al-Sousse samledes d. 5 januar i ørkenområderne øst for byen, hvorfra SDF bragte dem til sikre områder. Se endvidere artiklen: En 24 timers frontberetning fra kampene mod Islamisk Stat syd for Hajin.

Hundredevis af flygtninge fra den sidste større by, al-Sousse samledes d. 5 januar i ørkenområderne øst for byen, hvorfra SDF bragte dem til sikre områder.

Der forestår dog også et stort militært oprydningsarbejde i Hajin-lommen. Selv om Hajin by blev befriet inden jul, finder man fortsat mange skjulte våbendepoter i byen, ligesom der er skjulte bomber mange steder.

Ud over sikring af de mange flygtninge, er der også mange tilfangetagne IS-aktivister. Jo mere nettet strammes om de tilbageværende IS-tilhængere, desto mere desperat søger de at undslippe, og antallet af terroranslag både mod SDF og civile tager til i håb om at kunne forsinke fremmarchen. Således er det især i tilknytning til beskyttelsen af civile flygtninge lykkedes et særligt special team at fange personer, der har søgt at hindre deres flugt. Herigennem er det f.eks. omkring d. 5 januar lykkedes at fange 5 udenlandske IS-krigere, hvoraf to var fra USA, to fra Pakistan og en fra Irland.

8 udenlandske IS-terrorister, der blev taget tilfange d. 6 og 7 januar af et special team under YPG i Hajin-lommen under planlægning af et angreb på civile.

I de næste dage lykkedes det yderligere at fang 8 IS-terrorister under planlægning af angreb på civile: 2 fa Uzbekistan, en fra Ukraine, en fra Tajikistand, 1 fra Kazakstan, 1 fra Rusland, en fra USA og en fra Tyskland.

Den tyske IS-terrorist, Lucas Glass, har længe været efterlyst af de tyske myndigheder. Men YPG har allerede 35 tyske IS-terrorist-fanger i deres varetægt, som Tyskland imidlertid ikke har ønsket at tage imod, trods opfordringer fra de Nordsyriske myndigheder. Mon det også vil komme til at gælde Lucas Glass?

Kilder:

Et stort antal twitter meddelelser på syria.liveuamap.com fra perioden 15. december 2018- 23. januar 2019.

Anonymous, 2018: Iranian forces moving towards Deir ez-Zor. ANF, 20 dec. 2018.

Anonymous, 2018: SDF: IS’gangs gathered its forces ofter US President’s decision. ANHA, 22. Dec. 2018.

Anonymous, 2018: Al-Tabqa’s Civil Administration: ISIS cells intensified their activities after Trump’s decision. ANHA, 26. Dec. 2018.

Anonymous, 2019: SDF confiscates large amounts of ISIS ammunition in Hajin. ANF, 2. Jan. 2019.

Anonymous, 2019: ISIS’ strongholds destroyed, SDF fighters advancing towards al-Shafa. ANHA; 3 jan. 2019.

Anonymous, 2019: Hundreds of civilians flee from IS in al-Sousse. ANHA, 6. Jan. 2019.

Anonymous, 2019: 8 foreign Daesh terrorists planning to attack civilians captured. ANF, 9. Jan 2019.

Anonymous, 2019: Will Germany demand the wanted ISIS member back from the YPG? ANF, 10. Jan. 2019

Anonymous, 2019: Elimination of 23 mercenaries, destruction of 18 sites for a period of 24 hours. ANHA, 13. Jan. 2019

Liwa Fatemiyuoun. https://en.wikipedia.org/wiki/Liwa_Fatemiyoun

The Fatemiyoun Division. Foundation for Defense of Democracies. 2018. https://s3.us-east 2.amazonaws.com/defenddemocracy/uploads/documents/Fatemiyoun.pdf.