1. marts 2019: De kommende opgaver for SDF

De kommende opgaver for SDF

Kommandørerne for De Syriske Demokratiske Styrker, SDF, mødtes d. 17. februar for at evaluere styrkernes arbejde. Det drejede sig især om den seneste offensiv, situationen efter at IS-territorierne i Øst-syrien er nedkæmpet, og konsekvenserne af at USA har besluttet at trække sine rådgivere ud af Syrien. Endelig  udarbejdede de en ny arbejdsplan for tiden fremover. Blandt de deltagende var den øverstkommanderende for De Syrisk Demokratiske Styrker Mazlioum Abdi, SDFs talsmand Dr. Kino Gabriel og kommandørerne fra de mange militære råd, der findes under de Syriske Demokratiske Styrkers parably.

SDFs ledelse og kommandører fra de mange militære råd under SDFs parablyorganisation mødtes d. 17. februar for at evaluere forløbet af den seneste offensiv, og lægge planer for SDFs kommende opgaver.

På mødet blev især diskuteret krigen mod Islamisk Stats sidste bastion, udviklingen i kølvandet på de amerikanske styrkers tilbagetrækning, den tyrkiske stats krav på en ”sikkerhedszone”, forholdet til den syriske regering i Damaskus og de fremtidige sikkerhedsproblemer.

Resultatet udmundede i en liste med 7 punkter:

 1. Islamisk Stats ”Kalifat” står nu overfor sin endelige udslettelse som resultat af operationerne mod forskellige terrorist organisationer siden 2012 og Islamisk Stat siden 2014 med støtte fra den Internationale Koalision. De holder til i et lille område i Baghouz. Krigen vil slutte definitivt med redningsaktionen omkring de sidste fanger og civile.
 2. To retninger blev bestemt for den nye militære strategi for de Syriske Demokratiske Styrker for den kommende periode:
  1. Militære og sikkerhedsmæssige operationer med støtte fra den internationale koalition for at eliminere skjulte celler.
  2. Udryddelse af den fortsatte sociale, ideologiske og financielle tilstædeværelse af ISIS.
 3. Det Militære Råd diskuterede den tyrkiske stats opfattelse af situationen og deres falske påstande om at vore styrker udgør en trussel mod regionen. Den tyrkiske stat er angriber og den har besat Afrin, Bab, Jaroblus og Idlib i Syrien. Deltagerne understregede, at problemerne med den tyrkiske stat bør løses gennem dialog og indenfor rammerne af naboskabsprincipper, og tilføjede, at det er nødvendigt at foretage forberedelser mod mulige angreb mod regionen. De gav også udtryk for, at en sikkerhedszone for fred og sikkerhed omkring den nordlige grænse er mulig under overvågning af det internationale samfund.
 4. Det Militære Råd diskuterede mødeaktiviteten med den syriske regering og understregede nødvendigheden af bestræbelser på at finde en løsning gennem dialog indenfor den syriske enheds rammer og under anerkendelse af Det Syriske Demokratiske Råd og Det Nordlige og Østlige Syriens Autonome Administration.
 5. De kvindelige forsvarsstyrkers ledende og vigtige rolle i operationerne for afslutningen af terroren blev nævnt på mødet, der gratulerede for styrkernes heroiske aktioner.
 6. Befrielsen af Afrin, befolkningens hjemvenden til deres landområde og et stop for demografiske ændringer blev besluttet som en afgørende opgave i den kommende periode.
 7. De Syriske Demokratiske Styrker vil omgruppere sig og gennemføre træning efter den officielle proklamering af ISIS terrorist organisationens endeligt, for at kunne indtage nye positioner efterhånden som de militære og sikkerhedsmæssige behov viser sig.

 

Kilder:

Anonymous, 2019: SDF leaders arrive at the meeting’s. ANHA, d. 17. Febr. 2019

Anonymous, 2019: SDF announces two lines for new military strategy. ANF, 18. febr. 2019