4. april 2019: Afslutningen af kampene i Baghouz

Den sidste måneds afsluttende kampe ved Baghouz har været en afgørende prøve for de kurdisk ledede SDF-styrker. Under hele den hidtidige kamp for at befri det nordøstlige Syrien for Islamisk Stats tyranni, har SDF hele tiden bestræbt sig på så vidt muligt at undgå tab, men også at sikre en respektfuld behandling af tilfangetagne IS-medlemmer. Det har de da også høstet stor anerkendelse for i de kommunikeer, der løbende er udsendt fra koalitionens side. SDF har endvidere systematisk sørget for at få etableret muligheder for flugtveje for civile i forbindelse med de offensiver, de har igangsat.

Men jo nærmere man er kommet de afsluttende kampe, hvor flugtvejene udtømmes, og hvor en stadigt større del af de tilbageværende IS-terrorister har hørt til ’den hårde kerne’, desto vanskeligere er det blevet at fastholde denne strategi: Det ’endelige slag’ ville let kunne få karakter af en ’udryddelse’ og en kamp til sidste mand. Sådan gik det da også ved kampene f.eks. omkring Mosul i Irak.

Men i Baghouz er det alligevel helt til det sidste lykkedes at åbne korridorer for civile, herunder et stort antal familiepårørende til IS-lejesoldaterne. Dermed reddedes ikke blot store skarer af civile, men det åbnede samtidigt op for en parallel overgivelse af mange de resterende IS-medlemmer, som alternativ til at intensivere bombninger og kamphandlinger.

D. 1 marts forlod over 200 IS medlemmer Baghouz sammen med deres familier, og overgav sig til SDF. Der var udenlandske medlemmer blandt dem.

Udviklingen siden midten af januar

Fra midten af januar havde SDF systematisk presset IS til konstant at flytte rundt på deres styrker syd for Hajin. Det åbnede op for flugtruter for de mange civile, der sad fast i området delvist som gidsler, der blev holdt som skjold mod SDF, delvist som pårørende til aktive Islamisk Stat-medlemmer. Omkring en måned senere blev IS tvunget sammen på et lille område i den sydligste del, kaldet Baghouz, hvor kampene og omgrupperingerne fortsatte på samme måde gennem de næste 2 uger, blot i en anden, mere lokal målestok, der har været vanskelig at afbilde kartografisk. Derigennem lykkedes det for yderligere et stort antal civile at flygte inden ”det endelige slag”, ligesom også mange IS-medlemmer i disse aktioner overgav sig.

Dagen efter færdigredigeringen af sidste nyhedsbrev d. 1. marts skete der en ny vending i udviklingen af kampene i Baghouz-området. Over 200 IS-medlemmer forlod Baghouz sammen med deres familier, og overgav sig til SDF. Der var udenlandske medlemmer blandt dem.

Det lykkedes desuden at befri en række medlemmer af SDF, der var taget til fange af IS. Talsmand for SDF, Mustafa Bali kunne derfor d. 2. marts meddele, at SDF på det grundlag vurderede, at der ikke var flere civile tilbage blandt IS i Baghouz-området og at den endelige operation mod området ville starte kl. 18 d. 2 marts. Dermed bliver de sidste kampe koncentreret i det område, der allerede i midten af februar var blevet angivet som IS’ sidste tilholdssted i Nordøst-Syrien, idet dog også den venstre flodbred af Eufrat (der ved området syd for Baghouz vender mod nord) blev en del af kampzonen.

Islamisk Stats angivne område i dagene efter d. 2 marts 2019

Styrkeforholdet op til de endelige kampe

Det blev på det tidspunkt vurderet, at der fortsat befandt sig ca. 1500 IS-lejesoldater i området. Heroverfor stod SDF med en styrke på 15000, støttet af flyangreb fra USA/ og den vestlige koalision, samt irakisk, iransk, og syrisk artilleri. Iranske og syriske regeringsstyrker var samlet syd for Eufrat, hvor de allerede inden det sidste slag gik igang, havde dræbt 7 IS-medlemmer,  der havde søgt at krydse floden over mod Abu Kamal.

Voldsomme kampe brød ud, efter at SDF søgte at trænge frem fra vest og nord. IS sendte adskillige selvmordsbombere på motorcykel mod SDFs linier, men de blev alle afværget i tide. Et stort IS-ammonitionsdepot blev ramt af et koalisionsangreb, der resulterede i en voldsom eksplosion.

D. 4 marts meddelte SDF dog igen, at de havde stoppet offensiven, da det havde vist sig, at der alligevel var et større antal civile, herunder børn, der blev holdt som menneskeligt skjold mod deres fremmarch, og også blev brugt som selvmordsbombere.

På en vej ved Baghouz stopper en SDF-soldat et barn, der er blevet sendt afsted som selvmordsbomber, og får afmonteret den påsatte bombe.

Men også de IS-medlemmer, der var tilbage, kunne igen få mulighed for at overgive sig. Det betød, at yderligere 200 lejesoldater, fortrinsvis af asiatisk og tyrkisk nationalitet overgav sig til SDF i den nordlige del af det tilbageværende IS-område af Bagouz.  SDF vurderede dog på det tidspunkt, at det kun i mindre grad ville komme til at påvirke operationen, som man fortsat forventede at afslutte relativt hurtigt.

De sidste kampe kom til at trække ud i tre uger

Men sådan gik det ikke. De afsluttende kampe kom til at vare over 3 uger.

Det viste sig nemlig, at antallet af civile familiemedlemmer var langt større end antaget. SDF åbnede en korridor nord for Baghouz, hvor kommandør Ahmed Sultan fra Jaysh al Thuwar (en stor bredt sammensat gruppering under den frie syriske hær, der tidligt blev allieret med YPG og senere SDF) tog åbent imod IS-familierne, trods den spændte situation.

Kommandør Ahmed Sultan fra Jaysh al Thuwar tager imod IS familier, der er flygtet gennem SDFs korridor nord for Baghouz d. 5 marts. Trods den spændte sammenhæng blev de modtaget på meget human vis.

Alene på denne dag blev 3500 personer evalueret fra det sidste IS-territorium. 500 af dem var IS-soldater, der overgav sig til koalitionsstyrkerne. Derudover fik man befriet 5 SDF-medlemmer, der var blevet holdt i fangenskab.

Lejesoldater fra Islamisk Stat, der har overgivet sig til SDF, bliver behandlet mere kontrolleret i forbindelse med overgivelsen, end deres familier

Men også antallet af tilbageværende hårde Islamisk Stat-kæmpere havde vist sig at være meget større end formodet. En del af disse var imidlertid blevet dræbt gennem de foregående tre dage på grund af intensive fly- og artilleriangreb fra koalitionens styrker – omfanget er meget svært at give et bud på – en kilde angiver et dødstal på over 2500.

Placeringen af ISIS telt byen øst for landsbyen Hawi al-Dandal – det sidste tilholdssted for Islamisk Stat øst for Eufrat. I løbet af marts måned blev teltbyen skiftevis gennem hårde kampe og åbning af flugtmuligheder presset stadigt længere mod øst til det høje klippevæg op mod Baghouz-plateauet, hvor nedkæmpelsen af den sidste modstand har fundet sted.

Den militære hovedindsats blev rettet mod den såkaldte IS telt by, der lå i landbrugsområdet øst for landsbyen Hawi al-Dandal. Her havde IS forskanset sig med en tæt minering af området, så det var vanskeligt at komme til. Men efterhånden blev IS fortrængt, længere og længere mod øst, hvor de især skjulte sig i et netværk af tunneller, der løb under jorden og ind under den høje klippe, der rejser sig langs Eufrat og nordpå, op til Baghouz-plateauet.

En lille teltlejr i IS-teltbyen for en lejesoldat fra Islamisk Stat eller måske en hel IS-familie, fotograferet af en YPG-soldat.

De mange pauser i kampene gav imidlertid mulighed for at befri mange civile, ikke mindst børn, der så deres snit til at løbe væk. Således lykkedes det d. 6 marts at befri 4 Shiabørn fra Talafar (vest for Mosul) samt 10 Yazidi-drenge fra Sinjar-området.

Shia-dreng fra Talafar vest for Mosul, Irak, befriet sammen med 3 andre Shiadrenge af SDF i Baghouz, d. 6 marts. Samme dag blev endvidere 10 Yezidi-drenge fra  Sinjar-området befriet.

Flere grupper fra SDF opererede især fra byen Baghuz Fawqani, nord for Hawi al-Dandal, herunder bl.a. Northern Democratic Brigade, en milits under den Frie Syriske Hær fra Aleppo-området, med tilknytning til YPG i Afrin. Også mange andre mindre militser under FSA, bl.a. fra den sydlige del af Idlib-området, har knyttet sig til Northern Democratic Brigades, Jaish al-Thuwar eller andre grupper under SDF og deltog  i kampen mod Islamisk Stat øst for Eufrat.

Enhed fra Northern Democratic Brigade (under Den Frie Sytriske Hær) på fronten ved Baghuz Fawqani nord for IS-teltbyen.

En tæt overvågning af området var nødvendig hele tiden, da der optrådte mange tilfælde af militære udbrud og ukontrollerede flugtforsøg. Et sådant forsøg skete den 10 marts, hvor en gruppe IS-lejesoldater forsøgte at flygte fra Baghouz, men blev fanget af YPG og koalisionsstyrker. Det blev i den forbindelse angivet, at mere end 400 var blevet fanget på denne måde.

Det medførte også, at flyangrebene og kampene optrappedes i udkanten af teltlejren, for at skubbe IS yderligere  mod øst langs floden over mod Baghouz-plateauet. Men det blev også fra SDF officielt tilkendegivet, at det ville gå langsomt for at minimere tabene. Endnu engang blev det påpeget, at der nu kun var IS familier tilbage i teltbyen i Baghouz, ligesom det blev understreget, at familierne blev brugt som menneskeligt skjold. I den følgende uge blev der dog også udsendt videoer fra Islamisk Stat, der viste at også IS-kvinder var direkte involveret i kamphandlingerne mod SDF. Senere blev disse oplysninger dog afvist af koalitionen, der stemplede det som falske forklædninger, der dækkede over flugtmuligheder eller skjulte selvmordsaktioner.

IS billede af kvinder og børn, der forsvarer telt byen i Baghouz, i midten af marts. Nogle dage senere advarede koalitionen dog IS mod at bruge menneskelige skjold, og klæde lejesoldater ud som kvinder i det sidste forsvar af Baghouz: ”Fjenden bruger fortsat civile som skjold, lige som de klæder sig i kvindelige gevandter for enten at kunne undslippe, eller kunne sprede død ved at bære selvmordsveste”, skrev koalitionens officielle talsmand til @VOANews.

De fremrykkende kampe foregik især i de følgende nætter (omkring d. 12 marts), hvor SDF især eliminerede køretøjer, ammonitionsdepoter og forsvarsposter, mens de selv indtog nye positioner. I de følgende 4-5 dage blev omkring 85 IS-lejesoldater dræbt, mens 5 fra SDF mistede livet og måske ca. 20 blev sårede. Ca. 1300 IS-lejesoldater med deres familier overgav sig til SDF. Det blev de afgørende afsluttende kampe.

To soldater fra de kurdiske kvinders beskyttelsesenheder (YPJ) fjerner IS’ flag over Baghouz og placerer i stedet for YPJs fane

D. 15 marts om eftermiddagen blev to selvmordsaktioner igangsat, da forældre med børn sprang sig selv i luften foran SDF i den foreste del af den humanitære korridor. Det igangsatte voldsomme sammenstød, og skyderier med både lette og tunge våben kunne høres resten af dagen.

Store mængder våben (på vejen) og ammunition (på fortorvet til venstre), som IS har måttet efterlade i Baghouz.

I en udtalelse fra SDFs talsperson Kino Gabriel d. 17. marts om situationen i Baghouz blev anført, at 1600 fra Islamisk stat var blevet dræbt, mens 25 000 var blevet taget til fange. Tabet for SDF var 82 dræbte og 61 sårede.  Hvor langt denne statistik rakte tilbage, var dog ikke klart. På baggrund af information fra tilfangetagne IS-medlemmer vurderede Kino Gabriel, at der fortsat var ca. 5 000 IS-soldater med deres familier tilbage i Baghouz – et overraskende stort antal i forhold til, hvad der tidligere havde været angivet. Men samtidigt angav han også, at størstedelen af de IS-militante i Baghouz havde overgivet sig.

På dette tidspunkt var teltbyen efterhånden blevet presset så meget mod øst lang floden, så den lå helt ind mod bjergsiden op mod Baghouz-plateauet, og muligvis kan det store antal IS-soldater have skjult sig i huler og tunneller i dette område.

Talsmand for SDF Kino Gabriel opsummerer d. 18. marts situationen omkring Baghouz sammen med en repræsentant for  YPJ: 1600 IS dræbte, 25 000 tilfangetagne, 82 SDF dræbte, 61 sårede.

Natten til d. 18. marts gik styrker fra SDF ind i IS-teltlejren fra nord. Nogle IS-modangreb blev forpurret, men kampene fortsatte hele dagen. Ifølge IS blev 5 YPG-soldater dræbt, herunder en italiener, Lorenzo Orsetti, hvis identitetspapierer blev overgivet af IS til Arnaq News. Udviklingen i kampene tirsdag d. 19. marts er gengivet på nedenstående kort, der viser, hvordan IS blev presset helt ud til flodbredden.

Placeringen af IS’ teltby d. 19 marts, hvor den blev angrebet af SDF nordfra, og indskrænkedes til en smal stribe langs floden ind mod Baghous-højdedraget.

Samme dag overgav ifølge SDF 1000-1500 personer, herunder hundreder af IS-lejesoldater sig til SDF, der meddelte, at de nu havde taget fuld kontrol med Baghouz, selv om operationerne mod IS endnu ikke var afsluttet. En talsmand for Pentagon meddelte i den forbindelse , at SDF i en særoperation havde arresteret fem personer fra en gruppe, der kunne sættes i forbindelse med det selvmordsangreb i Manbij nord for Aleppo, der kostede mange syrere samt fire amerikanske soldater livet d. 17. januar i år, se artiklen 23. januar 2019: Grænsepatruljeringerne omkring Manbij intensiveres.

D. 19 marts indtog SDF telt byen i det sydlige Baghouz. Her overgiver en stribe sårede IS-krigere fra en lang række lande sig til SDF, der overførte dem til behandling på nærliggende militære lazaretter.

Herefter intensiveredes igen koalitionens fly- og artilleriangreb. Derimod stoppede SDF ifølge SOHR fremmarchen mod landbrugsejendommene nær floden, på grund af tætheden af miner. For at undgå flere (kontra)selvmordsangreb trak de sig endda delvist tilbage.

Rester af IS teltbyen i det sydøstlige Baghouz d. 19. marts

I de følgende dage gik SDF igang med oprydningsaktionerne, der varede frem til den 23. marts. Man ryddede miner, gik igennem IS tunneller, skyttegrave og halvt ødelagte bygninger, samtidigt med at der foregik spredte kampe og angreb fra koalitionens side – især i nattetimerne. Nogle kontraangreb blev afværget. Det lykkedes en selvmordsbomber at komme i kontakt med SDF og såre en soldat. Et stort antal personer blev reddet i forbindelse med disse aktioner, herunder 7 Yasidier. Mange var dog også stærkt svækkede, og det kom frem at 12 personer var døde under den lange transport fra IS-enklaven til internerings- og flygtningelejrene, hvor sundhedspersonale kan tage sig af dem.

Men selv 1½ uge senere, d. 3. april, meldtes om fortsatte bombninger og mindre træfninger i grottesystemet inde i klippen under Baghouz-plateauet.

Røde Kors delegation besøger al Hol lejren

Ifølge det Internationale Røde Kors (ICRC) var den vigtige Al Hawl flygtningelejr øst for Hasakah omkring d. 20. marts nu kommet op på at rumme 71 624 personer. Det er ca. 50% flere end lejrens hidtidige kapacitet. Over halvdelen er børn.

En delegation fra Røde Kors’ internationale kommittee ankom til et 5-dages besøg i al-Hol d. 20 marts.

Lederen af Røde Kors’ internationale kommité, Peter Maurer har været på et 5-dages besøg i Al-Hol-lejren. Efterfølgende udsendte han denne udtalelse:

”Jeg har set de barske betingelser i lejren, som nu er vært for over 74 000 mennesker. Der har været ydet en stor indsats for at kunne tage sig af de ti tusinder af mennesker, der strømmer til lejren. Behovene i lejren er enorme, og overstiger dens  kapacitet til at tage imod de mange ankomne.

De er alle sammen mennesker, der fortjener en human behandling, og vi må ikke tillade opflammende tale om udenlandske lejesoldater, der afleder os fra de lidelser, der skyldes den humanitære nødsituation, der finder sted i det nordøstlige Syrien i dag.

Vi appellerer staterne om at udvise mod i denne sag: at behandle enhver på en human måde, der respekterer deres værdighed og er i overensstemmelse med loven, indbefattet en retfærdig rettergang, genforening med familien, hvor det er muligt, og  sikrer flere ressourcer, der giver mulighed for en tilstrækkelig humanitær støtte. Vi gør det bedste vi kan i al-Hol lejren, sammen med Det Syriske Arabiske Røde Kors, for at skaffe mad til de nyankomne i lejren,  sikre vandforsyningen, telte, basal  lægehjælp og genetablere kontakten blandt familier. Men det er klart, at meget mangler at blive gjort: Flere boliger, mere mad og rent vand, bedre sanitet og flere sundhedsydelser.

Volden er endnu ikke afsluttet andre steder i Syrien efter denne katastrofale konflikts otte år. Der har været en optrapning af kampene og volden fornyligt i nogle områder i Idlib og dets omgivelser. Ti tusinder har måttet flygte som resultat af denne nye bølge af fjentligheder. Enhver fornyet vold vil uundgåeligt  forværre situationen.”

Blandt den sidste gruppe på omkring 5 000 civile fra Baghouz-området – der næsten udelukkende bestod af familier til IS-lejesoldater eller IS-støtter – som overgav sig i den sidste uge af kampene, forventedes det omkring d. 24. marts, at ca. 3 000 af disse snarest ville blive overført til Al Hol, der så vil rumme 77 000 flygtninge. Baseret på officielle kurdiske kilder angiver nyhedsbureauet AFP, at mere end 9 000 af disse flygtninge er udlændinge, heraf størstedelen børn.

Nogle af de sidste IS-familier i Baghouz-teltbyen, der overgav sig til SDF

Kilder:

Et stort antal tweet-meddelelser fra https://syria.liveuamap.com i perioden 1. marts til 26 marts 2019.

Anonymous, 2019: About 1,000 mercenaries are stationed in al-Bagouz Mount. ANHA, 19. marts 2019

Anonymous, 2019: Official in Pentagon: SDF arrested group linked to Manbij Bombing. ANHA, 19. Marts 2019.

Anonymous, 2019: Photos show how IS mercenaries surrendered to SDF in al-Bagouz. ANHA, 19. Marts 2019.

Anonymous, 2019: SDF published clashes’ outcome in evening in al-Bagouz. ANHA, 19. marts 2019

Anonymous, 2019: ISIS flag taken dowen, YPJ flag planted in Baghouz. ANF, 22. marts 2019.

Anonymous, 2019: SDF liberated al-Bagouz from IS. ANHA, 23. marts 2019.

Anonymous, 2019: Red Cross delegation visits al-Hol camp. ANHA, 24. marts 2019.

Ûmût, Warhêl, 2019: SDF fighters confiscate ISIS ammunition left in Baghouz. ANF, 22. Marts 2019.