4. april 2019: Islamisk Stat proklamerede sit nederlag med et stort angreb på kurderne

Af Aziz Koyluglo

Islamisk stat har været en stor fare for menneskeheden. Så hele verden og de, der repræsenterer humanismen, er kommet til et punkt, hvor der er mennesker, der bekæmper den. De har været lysets modstand stillet overfor mørkets kræfter. På samme måde som de, der repræsenterer de humanistiske værdier styrer mod de steder, hvor kampen foregår, tilslutter repræsentanter for mørkets kræfter sig Islamisk Stats rækker. Visse lande har udnyttet denne situation til at lede en filtreringsproces indenfor landene. Ikke mindst de europæiske lande benyttede krigen i Syrien og Irak som en mulighed for at slippe af med ekstremisterne. Så da disse ville til Syrien, åbnede landene vejen for dem, og støttede deres rejse. Det gjaldt ikke bare de europæiske lande, men også de asiatiske lande og Rusland.

Mange regionale og internationale lande var vidne til, hvordan Islamisk Stat underlagde sig store områder i Irak og Syrien. Ifølge disse lande skulle Assads styre i Syrien og Nuri al-Malikis magt i Irak væltes af pinden. Lande som Qatar og Tyrkiet havde søgt at ændre kortet over Mellemøsten gennem organisationen Det Muslimske Broderskab, der blev klassificeret som terrorister, og den tyrkiske stat forsøgte ivrigt at genskabe det Ottomanske Imperium.

Mange opfatter Islamisk Stat som en bevægelse, der først blev dannet i 2014. Men realiteterne er ganske anderledes. Den blev dannet i 2003 af Abu Musab al-Zarqavi, en højtstående leder af al Qaeda. Gruppen blev dannet i september 2003 under navnet Tawhid wal Jihad gruppen.

Efter Zraqawi’s død i oktober 2006 proklamerede Mujahidin Shura Rådet dannelsen af  ’Islamisk Stat i Irak’. Abu Omar al-Baghdadi blev udråbt til emiren for den nye organisation. Efter Abu Omar al-Baghdadis død blev hans krigsminister, Abdul-Ayyub, leder af Islams Stat i Irak. I april 2010 blev Abu Bkr al-Baghdadi leder af Islamisk Stat i Irak, selv om mange ikke kendte ham på det tidspunkt. En overgang havde han været arresteret af USAs styrker.

Beslutningen om at støtte prædikanten blev taget i Tyrkiet

D. 1. juni 2014 blev der holdt et møde i Tyrkiet, med Qatar, Kurdistans Demokratiske Parti (KDP) [ledet af den konservative klanleder Massoud Barzani i Nord-Irak, jb] og en række andre lande. På det møde blev grundstenen til Islamisk Stats offensive plan i Syrien og Irak lagt, så disse lande og grupper kunne intervenere i Syrien og Irak i overensstemmelse med deres interesser.

Islamisk Stat blev dannet på grundlag af anti-amerikanisme

I Irak erklærede Islamisk Stat krig mod USA. I denne krig blev de støttet af mange lande, enten direkte eller indirekte. Lige gyldigt hvor indbyrdes modsætningsfulde disse lande er på en række områder, er de enige om en anti-amerikanisme. Denne har sit udspring to steder. På den ene side troede den tyrkiske stat, at Amerika ville etablere en kurdisk stat i Irak, og at de samtidigt ville styrke shiiternes indflydelse. På den anden side stod Syrien og Iran. Iran så USA’s tilstedeværelse i Mellemøsten som en antagonisme, hvorfor Iran havde ydet en betragtelig støtte til grupper knyttet til Islamisk Stat gennem Syrien, hvor hundredevis af Sunni arabere krydsede grænsen til Irak fra Syrien og bekæmpede USA.

Syrien, Iran og Irak støttede Islamisk Stat

Den Syrisk-Irakisk-Tyrkiske aftale er stærk, baseret på Anti-Amerikanisme i Irak. Resultatet har været, at Islamisk Stat er blevet en del af denne aftale. Særligt Iran har ønsket at få omformet sunnigrupperingerne. Tyrkiet ønskede også at styrke udviklingen af disse grupper. Denne Syrisk-Iransk-Tyrkiske aftale mod Amerika udviklede sig til en iransk-tyrkisk krig i Irak.

Islamisk Stats partnere sloges indbyrdes

På grund af USA’s fravær i Irak, eller i hvert fald mindre tilstedeværelse, blev grupper som Islamisk Stat en hovedpine for Iran og Syrien. Den tyrkiske stat opfattede det som en kærkommen mulighed. Tyrkiet speedede sine bestræbelser på at styrke Islamisk Stat op gennem dets konsulat i Mosul. Efter de interne kampe og erobringen af Mosul, og for ikke at afsløre Tyrkiets forbindelse med Islamisk Stat, opfandt Tyrkiet en historie om Islamisk Stats tilfangetagelse af personalet på konsulatet i Mosul. Det var Tyrkiets iscenesættelse for at skjule deres forbindelse.

Islamisk Stat gjorde en strategisk fejltagelse ved at angribe kurderne

Da Islamisk Stat vendte sig mod Baghdad og Damaskus, stoppede de pludseligt deres angreb mod de irakiske og syriske regimer og rettede i stedet angrebene mod kurdernes områder. Så begyndte IS at rette sig efter den tyrkiske Stats krav og interesser ved udelukkende at se på deres interesser. Men det var virkelig en stor strategisk fejltagelse. Særligt efter det offensive angreb på Kobane erkendte nogle af terroristerne det.

Den tyrkiske stat ønskede at fange mere end én fugl på taget ved hjælp af Islamisk Stat. De krav, som Tyrkiet ikke havde været i stand til at få indfriet på grund af international lovgivning, indfriede Islamisk Stat. Med andre ord, Islamisk Stat blev repræsentant for den tyrkiske stat. Tyrkiet opfattede Rojavas føderale regioner som en svaghed for Tyrkiet, der mente, at disse områder skulle have været nedlagt. Tyrkiet så i det, som kurderne opnåede, en ny fare, der måtte elimineres. Islamisk Stat bekæmpede først og fremmest kurderne for den tyrkiske stats skyld.

Islamisk Stat er en del af Det Islamiske Broderskab

Baseret på illusionen om at genskabe det Osmanniske Rige har Tyrkiet prøvet på at erobre landområder fra Egypten til Irak. Jeg må understrege, at det viser sig som en udstrækning af Det Muslimske Broderskabs indflydelse. For Den Tyrkiske Stat under Erdogan, er han ikke bare leder af Det Muslimske Broderskab, han er også leder af Islamisk Stat.

Islamisk Stat angriber verden på vegne af Tyrkiet

Under indtryk af frygten for Islamisk Stat på grund af de operationer som den har gennemført imod de europæiske lande, Amerika og Rusland, har den Tyrkiske Stat bragt verden, og ikke bare Mellemmøsten, under tyrkisk indflydelse. Efter den russisk-tyrkiske Astana-aftale er angrebene mod Rusland stoppet.

Islamisk Stat er i dag blevet besejret i dens sidste territorium i Deir Ez-Zor. Det er ikke bare et nederlag for Islamisk Stat. Det er først og fremmest et nederlag for Tyrkiet.

Oversat af Jesper Brandt

Kilde:

Aziz Koyluglo, 2019: IS announced its defeat with a big attack on the Kurds. ANHA, 21. Marts 2019.