7. august 2019: Tyrkiet er ved at besætte irakisk Kurdistan

Pressemeddelelse, Kurdistans National Kongres , www.kongrakurdistan.net, Sydkurdistan (Iraq), 19. Juli 2019

Appel til lokale og globale medier og offentligheden

Under foregivende af at ville ramme Kurdistans Arbejderparti (PKK), angriber og invaderer det tyrkiske militær den kurdiske region i Irak. Det er ikke første gang den tyrkiske stats styrker har ramt det kurdiske selvstyreområde i Irak, men denne gang er omfanget af den militære aggression i en større skala. Denne invasion demonstrerer en mere ondsindet intention, og dens formål er gruopvækkende og katastrofal for befolkningen i regionen.

De angreb, der foregår nu, medfører død, materielle skader og ødelæggelse af levebrød, boliger og ejendom blandt tusinder af civile, der bor i området. De forårsager varig skade på borgerne i regionen samt dets miljø og økonomiske infrastruktur. Det, der bekymrer os er at omfanget og brutaliteten i ​​disse igangværende angreb, der foregår ved hjælp af tunge våben og sideløbende besættelse af jord til militærlejre, sker på trods af gentagne krav fra Iraks parlament og Det kurdiske selvstyreparlament om, at den tyrkiske hær skal trække sig ud af Nordirak – og på trods af, at der blev sendt et andragende til Det kurdiske selvstyres parlament, der blev underskrevet af 500.000 mennesker fra den kurdiske region i Irak, der fordømmer disse angreb. Til trods for alt dette oplever vi en fuldstændig tavshed fra verden omkring det tyrkiske militærs dødbringende aggression mod den kurdiske region. Denne tavshed baner vejen for en intensivering af de dødbringende angreb på regionen.

Vi, der har underskrevet denne appel, ønsker at medierne og offentligheden i det kurdiske selvstyreområde, hele Irak og internationalt, retter opmærksomheden mod de følgende afgørende punkter:

  1. Den tyrkiske stats militære aggression mod Irak og den kurdiske region er en fuldstændig overtrædelse af den internationale menneskerettighedskonvention og en krænkelse af den kurdiske region og Iraks suverænitet. Det dødbringende felttog udgør et angreb på landets suverænitet og er i modstrid med international lov.
  2. Den tyrkiske stats angreb har karakter af en invasion, og vi fordømmer den på det stærkeste. Vi er overbevist om, at sådanne aktioner kun fremmer yderligere ustabilitet i regionen, da tilstedeværelsen af væbnede invasionsstyrker skaber et voldsomt sikkerhedsproblem for den kurdiske region, og vil blive en kilde til fremtidige spændinger.
  1. De politiske institutioner i den kurdiske region og Irak, internationale institutioner, partier og politiske personligheder, civilsamfundet, tænkere og akademikere, og enhver med interesse for at fremme grundlæggende menneskerettigheder og social retfærdighed, må rejse sig mod denne uretfærdige invasion, der vil have langvarige, ødelæggende effekter for befolkningen, landet og økonomien i den kurdiske region. Den kurdiske region har oplevet mange kriser gennem de sidste årtier, og de igangværende aggressioner fra den tyrkiske stats side forstyrrer og forhindrer genopretnings- og genopbygningsbestræbelserne i regionen.
  2. I stedet for vold og blodsudgydelse må den tyrkiske stat åbne alle døre for diskussion om en fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål i Tyrkiet, og med udgangspunkt i demokratiske principper bør landet forsøge at løse det kurdiske spørgsmål. Det vil være den rigtige måde at opnå fred og broderskab mellem de nationer, der lever sammen i regionen.

Underskrevet af 891 personligheder i og udenfor den kurdiske region i Irak.