28. december 2019: Erdogans massakre på det tyrkiske retssystem er et retsligt vanvid

Borgmester Selçuk Mizrakli: Jeg anmoder den internationale offentlighed om at tage konkrete skridt imod angrebene på kurdernes valgrettigheder i Tyrkiet.

For to måneder siden blev Selçuk Mizrakli ,den valgte borgmester i den tyrkisk-kurdiske storby Diyarbakir, fængslet efter at være blev afsat og erstattet af en administrator, udpeget af præsident Erdogans regerende AKP-parti. Fra sit fængsel i byen Kayseri har han sendt et brev til den internationale offentlighed, hvori han beskriver den proces, har er blevet udsat for. Brevet gengives nedenfor i dansk oversættelse.

Mizrakli er borgmester valgt for venstrepartiet HDP. Før han blev borgmester, sad han for HDP i det tyrkiske parlament. Siden maj 2016 har over en fjerdedel af alle parlamentsmedlemmer i Tyrkiet fået ophævet deres parlamentariske immunitet, og der er blevet rejst et utal af sager imod dem. Langt størstedelen af sagerne har været forskellige ’terror’-sigtelser rejst mod HDP-medlemmer. Som det fremgår af nedenstående kort, der viser den geografiske og partimæssige fordeling af retssager, der blev rejst mod 139 af Tyrkiets 548 medlemmer af parlamentet efter vedtagelse af ’immunitetsloven’ d. 7. maj 2016, blev langt de fleste sager netop rette mod HDP-parlamentsmedlemmer fra Diyarbakir-distriktet – i alt 161 sager.

Den geografiske og partimæssige fordeling af retssager, der er rejst mod 139 af tyrkiets 548 medlemmer af parlamentet i forbindelse med ”Immunitetsloven” af 7 maj 2016. Sager rejst mod delegerede fra partiet HDP er dominerende, især i den østlige del af Tyrkiet, med en meget stor koncentration i omkring den store by Diyarbakir, hvor der alene er rejst 161 sager. Der er en markant forskel på de sager, der er rejst mod medlemmer af HDP (stort set alle sigtelser knyttet til påstande om ”terrorisme”) og anklagerne mod medlemmer af de øvrige partier (misbrug af immunitet til personlig vinding og almindelig kriminalitet). Store korruptionsskandaler har hængt over Erdogans hoved, men disse anklager har ikke givet anledning til ophævelse af immuniteten. Klik på kortet for at se detaljer.

Sagerne blev gennemført i tilknytning til militære belejringer af mindst 30 kurdisk-tyrkiske byer og bydistrikter i det østlige Tyrkiet, hvor mange blev dræbt og store dele af bygningsmassen blev systematisk ødelagt.

Du kan læse mere om dette i artiklen Belejringer og krigsforbrydelser i Syrien og Tyrkiet på https://geografinfo.dk/index.php/2017/10/20/14-september-belejringer-som-krigsforbrydelse-i-syrien-og-tyrkiet/. Emnet er også behandlet i et interview med den danske politiker Ulla Sandbæk, der som medlem af en delegation fra en EU-kommission for det civile liv i Tyrkiet (EUTCC), i februar 2017 besøgte DIyarbakir, overværede en ”retssag”, og efterfølgende var medforfatter til en rapport med titlen: Statsterror, menneskeretskrænkelser og autoritært styre i Tyrkiet. Rapport fra den tredje Imrali fredsdelegation, baseret på dens besøg i Tyrkiet, 13-19 februar 2017. Se interviewet med Ulla Sandbæk på https://www.nudem.dk/tyrkisk-statsterror-mod-kurderne-interview-med-ulla-sandbaek/  eller på https://geografinfo.dk/index.php/2017/10/20/14-september-tyrkisk-statsterror-mod-kurderne-interview-med-ulla-sandbaek/.

Den kendte tyske filminstruktør og video-designkunstner Hito Steyerl har taget emnet op i sin seneste bog: Hito Steyerl: Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War, hvor hun i et kapitel med titlen How to kill people: A problem of design beskriver, hvordan der i Tyrkiet har udviklet sig en belejrings- og udryddelsesstrategi under dække af en byudviklingsstrategi, hvor store kvarterer ryddes og erstattes med nye boligkvarterer og indkøbscentre til andre befolkningsgrupper end de, typisk kurdiske befolkningsgrupper, der jages bort eller udryddes, hvis den ikke fjerner sig hurtigt nok. Hendes eksempel på modellens anvendelse er netop Diyarbakir – Men der eksisterer op mod 30 andre, og endda også mere gruopvækkende eksempler.

Erdoğans regering fortsætter med at beslaglægge de kommuner, hvor Folkets demokratiske Parti, HDP, vandt lokalvalget d. 31 marts, 2019. Indtil d. 4 november, hvor Mizrakli sendte brevet, var 21 HDP- kommuner blevet ulovligt angrebet. Her ved Nytår er antallet steget til 32, og de udnævnte guvernører og kandidater fra AKP, der havde tabt til HDP ved valget, er uden nogen juridisk procedure blevet indsat i stedet for de borgmestre, der var blevet valgt af HDP.

I det følgende gengives i dansk oversættelse et brev til den internationale offentlighed, som er blevet sent fra den afsatte og fængslede borgmester i Diyarbakir, Selçuk Mizrakli.

 

Til den internationale offentlighed

Selçuk Mizrakli: Jeg skriver dette brev til jer som byen Diyarbakirs borgmester, der blev valgt ved kommunalvalgene d. 31. marts, 2019, med 62,9% af stemmerne; Men jeg blev afsat d. 19 august, erstattet af en udpeget administrator; og til sidste arresteret d. 22 oktober, 2019. Som en af de 95 kommuner med HDP-flertal, hvor den tyrkiske stat havde udpeget administratorer efter valget i 2016, kom vi tilbage til Diyarbakirs metropole kommune ved kommunalvalget d. 31. marts 2019, og gik på ny i gang med at opbygge det lokale demokrati igen. Men blot 4 måneder senere havde centralforvaltningen igen udpeget en administrator, og ulovligt nedlagt dem lokale administration i provinserne Diyarbakir, Mardin og Van, som det ikke var lykkedes dem at vinde gennem kommunalvalgene. Det kup, der blev gennemført mod det lokale demokrati d. 19. august 2019, var rettet direkte mod kurdernes stemmeret og ret til at blive valgt, hvilket er det helt modsatte af den opfattelse af ’terror’, som AKP regeringen prøver at skabe i den offentlige opinion. Tilsidesættelsen af lokalbefolkningens vilje var ikke begrundet i nogen lov, men en klar tilkendegivelse af, at kurderne ikke må vælge de repræsentanter, der skal styre de byer, som de lever i.

Denne undertrykkelsespolitik gennemføres udelukkende fordi vores kurdiske identitet medfører et omfattende retsligt vanvid. AKP regeringen, der overtræder paragraf 127 i  forfatningen, , som udelukkende kan henføre en afsættelse  af borgmestre til lovovertrædelser, der er knyttet til deres borgmesterforpligtigelser, afsatte os på grund af retsforfølgelser og undersøgelser, der ikke havde noget at gøre med vores forpligtigelser, men som var baseret på den ulovlige tilføjelse, nr. 5393,  der er lavet til kommunalloven under undtagelsestilstanden (OHAL). Faktisk var de breve, der udpegede administratorerne, allerede udarbejdet kun en dag efter valget, d. 1 april 2019, hvor vi ikke engang havde modtaget vores valgcertifikater.

Tyrkiet oplever for tiden en massakre på retsvæsnet. Antagelsen af, at man som udgangspunkt er uskyldig har længe været en undtagelse. F.eks. var en af grundene til min arrestation d. 22. oktober 2019 en fiktiv udtalelse, afgivet d. 20. marts 2019 (kun 11 dage før lokalvalgene), af et vidne, kaldet H.B.A., der var blevet arresteret i maj 2016 i Mardin provinsens Nusaybin-distrikt. Selvom H.B.A. havde været arresteret i 3 år, gav hun en tilståelse d. 20 marts 2019 for at drage nytte af en anger-paragraf ved at påstå, at jeg havde gennemført en operation på ’et medlem af en illegal organisation’ under en nattevagt, hvor jeg havde fjernet hans tarme og udskrevet ham samme morgen på det hospital, hvor jeg arbejdede som kirurg. Ud over at der ikke havde fundet en sådan begivenhed sted, påstår personen med navnet HBA at have hørt det fra en ’ven’, Kort sagt, der har hverken fundet en sådan operation sted, eller eksisteret et sådant vidne. Og jeg må tilføje, ud over at jeg ikke var på nattevagt som kirurg på de datoer, der er angivet, at som læge, der har praktiseret i næsten 40 år, må jeg fastslå at det er imod lægeløftet at gennemføre et så alvorlig operation som at skære i tarmene om natten og udskrive patienten om morgenen, eller lade ham forlade hospitalet til fods. Personen med navnet H.B.A., der gjorde det klart, at hun fremlagde sin tilståelse på grundlag af anekdoter og rygter, blev løsladt fra fængslet i september 2019 takket være denne ’tilståelse’, som hun afgav, da hun stod over for at blive dømt til en langvarig fængselsstraf. Ikke desto mindre bliver falske udtalelser fra denne person accepteret som beviser mod politiske personer som os.

En anden årsag til min arrestation er min deltagelse i aktiviteterne inden for det politiske parti HDP, som jeg er medlem af. HDP er det tredje største parti i Tyrkiet med 6 millioner stemmer og det kan ikke være en forbrydelse at deltage i et politisk partis aktiviteter. D. 24 juni 2018, blev jeg valgt som medlem af parlamentet for HDP. I 2019 forlod jeg min plads i parlamentet efter at jeg var blevet valgt til borgmester i Diyarbakir. Men de undersøgelser, der blev indledt mod mig i den periode, jeg var parlamentsmedlem, er blevet fremført som en begrundelse for at fjerne mig fra borgmesterposten. Hverken aktiviteter for et politisk parti blandt parlamentsmedlemmer, der har parlamentarisk immunitet, blandt ansatte i et politisk parti eller blandt almindelige borgere kan anses for at være en forbrydelse i ethvert land, der betegner sig selv som demokratisk, undtagen i Tyrkiet!

Anklageskrifterne mod de andre med-borgmestre, der er blevet suspenderet og erstattet med administratorer, indeholder også grundløse påstande. Selv deltagelse i presseudtalelser, der hører til de mest simple parti-aktiviteter, er blevet anset for at være en forbrydelse og et grundlag for tilbageholdelse. De falske nyheder, der bliver publiceret målrettet imod os af den regeringstro presse, bruges som ’bevis’ i de enkelte sagsakter. Enhver form for misinformation af offentligheden anses for legitim for at legitimere udpegningen af administratorer. Frem til d. 19. august 2019 har AKP-regeringens indenrigsminister udpeget administratorer i 15 HDP kommuner (Diyarbakir, Van, Mardin, Kulp, Karayazi, Nusaybin, Hakkari, Yüksekova, Kocaköy, Kayapinar, Bismil, Erciş Saray, Kiziltepe) og 12 kommunale med-borgmestre er blevet fængslet. [D. 20 december 2019 blev yderligere to demokratisk valgte borgmestre for HDP i den øst-tyrkiske kommune Sur (der er en del af storbyen Diyarbakir) fængslet på grund af sager rejst mod dem, og blev erstattet af den tidligere distriktsguvernør Abdullah Ciftci, der blev udnævnt som administrator, jb]

Jeg hører til blandt mine utallige kammerater og politiske fanger, der er blevet fængslet under denne proces, hvor antagelsen af uskyld som udgangspunkt i en retssag er blevet krænket. Da jeg blev arresteret, blev jeg efterladt i en enecelle de første tre dage. Derefter blev jeg sent til fængslet i Kayseri, der ligger langt væk fra min familie, sammen med de kvindelige med-borgmestre fra Kayapinar og Kocaköy kommunerne, der var blevet arresteret samme dag som mig. Fængsler er tortursteder uden lov og ret. De politiske fanger dér er under et voldsomt pres. Jeg ved, at vi vil blive frarøvet selv de mest uskyldige menneskerettigheder på disse steder, hvor der er en intens krænkelse af rettigheder. Retfærdighed er på disse steder ikke andet end et ord, der pryder væggene i retssalene i dette land. Hele retssystemet står til rådighed for et enkelt politisk parti. Som valgt borgmester og som fængslet politiker, appellerer jeg til den internationale offentlighed, menneskerettighedsorganisationer og demokratiske bevægelser om at tage konkrete skridt imod tilsidesættelsen af kurdernes valgrettigheder i Tyrkiet, og hæve deres stemmer for at fjerne presset på oppositionens politiske partier og bevægelser, og for at slås for etableringen af retfærdighed.

Dr. Adnan Selҫuk Mizrakli

Med-borgmester i Diyarbakir Metropolens kommune

d. 4. november 2019

Bünyan fængslet, Kayseri, Tyrkiet

14. december 2019: Casper Hansen: En dansker, der slås for Islamisk Stat med fuld opbakning fra Tyrkiet

En af de Islamisk stat terrorister, der fortsat sidder i Al Hol-lejren i det østlige Syrien, og som har berettet om sit liv til De Syriske Demokratiske Styrker (SDF), er danskeren Casper Hansen. Han har krigsnavnet Abu Majid al-Denmarki. Han er født 1991, og blev arresteret af SDF under slaget ved Baghouz i det sydøstlige Syrien i vinteren 2019. Han er under anklage for at have deltaget i et stort antal massakrer gennemført af Islamisk Stat i adskillige områder.

Casper Hansen, født 1991, I Al Hal-lejren, hvor han har siddet i næsten et år, siden han blev arresteret af SDF. Han er under anklage for at have medvirket ved en række massakre gennemført af Islamisk Stat i adskillige områder i Syrien.

Før rejsen til Syrien arbejdede han for en række større firmaer i Danmark. Han konverterede til Islam i 2011 og tilsluttede sig en salafistisk organisation i Danmark. I 2013 rejste han fra Københavns lufthavn til den tyrkiske by Hatay tæt på grænsen til den syriske provins Idlib, der styres af en række forskellige oppositionsgrupper, der næsten alle er kontrolleret af Tyrkiet. Her blev han hjulpet af en dansk statsborger, der var medlem af Islamisk Stat, og som ingen problemer havde med at bringe ham over grænsen til Syrien og videre til en landsby nær provinshovedstaden Idlib.

I Syrien giftede han sig med en 14-årig pige fra byen Al-Bab nordøst for Aleppo i det tyrkisk besatte Shaba-område, og fik en søn med hende. Senere kom han til en militær træningslejr i det sydlige Idlib nær byen Hama. Lejren lå i et område, der i dag er tilbageerobret af Assad støttet af russerne. Der var han i en måned inden han tidligt i 2014 blev sendt i kamp i en række forskellige områder, især i det østlige Syrien. Her blev han såret under kampene i Islamisk Stats hovedstad Raqqa i sommeren/efteråret 2017. Han blev overført til Tyrkiet, hvor han var under behandling i tre måneder. Ifølge ham selv ophold sig i et privat hjem, hvor tyrkiske læger var til stede fra morgen til aften og al medicinsk udstyr var til rådighed. Efter behandlingen vendte han igen tilbage til Syrien. Han fortæller, at den tyrkiske grænse var åben for medlemmer af IS, der kan krydse frit.

Under samtalerne med SDF i Al Hol har han fortalt, at han gerne vil til Tyrkiet, da han ved, at, at de vil være lemfældige og milde ved ham. Efter fængselsopholdet i Al Hol vil han bo i Tyrkiet med sin kone og sit barn. Adspurgt syns han, at det er helt normalt at gifte sig med en 14-årig pige: ”Hvis du gifter dig med dem, når de er unge, så kan du opdrage dem ordenligt og lære dem at blive den kone, som du gerne vil have”, har han udtalt.

Det fremgår ikke nærmere, hvilke krigsforbrydelser, han skulle have gjort sig skyldig i, men det bør prøves ved en retssag. Selv har han tydeligvis fortsat en opfattelse af, at det under alle omstændigheder ikke er noget, der vil blive seriøst efterforsket, hvis han kommer til Tyrkiet.

Casper Hansen ønsker tydeligvis ikke at komme hjem til Danmark. Han og langt de fleste andre IS-krigere, vil meget hellere til Tyrkiet og leve et sikkert og godt liv hjulpet af den tyrkiske efterretningstjeneste – indtil den skønne dag kommer, hvor de igen måtte være klar til at rykke i aktion for Islamisk Stat – eller det, der ligner. Hvor mon det bliver henne?

Hvis danske myndigheder ikke ønsker at få ham udleveret til Danmark, hvordan vil de så sikre sig, at han ikke ad anden vej dukker op – f.eks. på en mission for Islamisk Stat, støttet af den tyrkiske efterretningstjeneste?

Men der er da også andre muligheder: Lederen af Det Syriske Demokratiske Råd for den lokale administration i Nord- og Øst-Syrien, Ilham Ahmed, der lige har besøgt Danmark, har netop udarbejdet et ganske detaljeret forslag til, hvordan de nationale myndigheder i EU og andre lande, hvis borgere for tiden er holdt tilbage af SDF på grund af anklager om terror, kan bidrage med at sikre retfærdige retssager mod tidligere IS-krigere. Hun nævner tre muligheder:

 • Bilaterale aftaler (*Mutual Legal Assistance Treaties) og anerkendelse af domstolene fra de nationale myndigheders side
 • Direkte deltagelse i retssagerne (fysisk eller gennem Video teknologi) af dommere og forsvarsrepræsentanter fra den nationale jurisdiktion og/eller anerkendte eksperter i international ret.
 • Koordinering mellem statsanklagere i de relevante lande og anklagere fra Nord Øst Syrien i forbindelse med forberedelsen af sagsakter og indsamling af beviser for at sikre fair retssager og en retfærdig domsafsigelse.

Til trods for, at myndighederne i Nord og Øst Syrien befinder sig i en meget presset situation, har de alligevel været i stand til at holde hovedet koldt og fremsætte konstruktive forslag til løsning af situationen. De lægger i øvrigt vægt på, at de sager, der skal føres, ikke bør tage udgangspunkt i spørgsmålet om evt. medlemskab af Islamisk Stats bevægelse, men derimod i de konkrete forbrydelser mod international ret, som personerne er anklaget for. Det er et vigtigt princip, som ofte ikke har været overholdt, f.eks. i mange af de summariske sager, der har været ført i Irak, hvor blot et påstået medlemskab af IS har kunnet føre til hårde domme, incl. dødsstraf.

Sagerne kan naturligvis også føres af en internationalt nedsat domstol. Men problemet er, hvordan man kan undgå, at en sådan reelt bliver nedsat, ikke på et internationalt juridisk, men derimod på et politisk grundlag, der vil kredse om sager knyttet til et politisk ansvar – om ikke andet, så  for at begrænse omkostningerne. Det vil imidlertid fjerne fokus fra det personlige ansvar, der knytter sig til brud på menneskerettighederne fra IS-medlemmerne, der alle frivilligt har tilsluttet sig bevægelsen og dermed også har gjort sig medansvarlig for dens forbrydelser. En sådan domstol vil i øvrigt være dyr, og den vil under alle omstændigheder være nødt til at samarbejde med administrationen i Nord- og Øst Syrien, da det er dem, der sidder inde med langt størstedelen af det materiale, der skal bruges i domstolens arbejde.

Kilder:

Dep. Of Foreign Relations, Self-administration of North-East Syrien (2019): Turkish state relations with the terrorist organization “daesh”. 11. Nov. 2019.

Tweet d. 14. November from @AzadiRojava on Carsten, Hansen, daesh.

Syrian Democratic Council, Ein Essa: (2019): International trials for detainees of the Islamic State in Iraq and Syria under the custody of the Syrian Democratic Forces and the local administration in North East Syria. 2. December 2019.

10 december 2019: Den tyrkiske efterretningstjeneste MIT organiserer overførsel af Islamisk Stat-medlemmer til EU lande for at understøtte deres terrorvirksomhed

 

Der er i dag uigendrivelige kendsgerninger, der viser, at den tyrkiske stat har tætte forbindelser til Islamisk stat og støtter den, og at den tyrkiske stats efterretningstjeneste MIT organiserer rejser og overførsel af Islamisk Stat agenter til de europæiske lande gennem særlige kontorer.

Nyhedsbureauet ANHA er kommet i besiddelse af dokumenter, der bekræfter den tyrkiske efterretningstjenestes styring af Islamisk Stats medlemskontorer i Tyrkiet, hvis opgave det er at overføre IS-medlemmer fra Syrien til en række europæiske lande via Tyrkiet.

Blandt de dokumenter som nyhedsbureauet har fået fat i, er breve afsendt fra Islamisk stat-netværket til såkaldte ”sikkerhedspersoner i Tyrkiet”. Disse sikkerhedspersoner bliver bedt om at bistå ved rejser for personer, hvis navn angives i brevene til Tyrkiet, herunder at sikre rejser til et af de europæiske lande for at gennemføre de opgaver, de er blevet tildelt gennem instruktioner, der er blevet sendt til dem gennem ”sikkerhedstjenesten i Tyrkiet”. Nyhedsbureauet dokumenterer 18 eksempler på sådanne opgaver. Brevene anfører, at de instruktioner, der er tildelt til de enkelte personer, er udsendt direkte af Islamisk Stats leder Abu Bakr al-Baghdadi. I brevet vist øverst i artiklen angives således, at Abu Bakr Al-Baghdadi har tildelt broder Alo-Ansari Firas Hammad Al-Mulset en opgave, hvor han skal hjælpes til Tyrkiet og derfra videre til Tyskland for at arbejde på en erklæring sammen med de trofaste brødre fra Tyrkiet.

Det understøtter det billede af tætte bånd mellem Tyrkiet og IS-ledelsen, der fremkom i forbindelse med likvideringen af Abu Bakr al-Baghdadi i slutningen af oktober i år, hvor han blev dræbt under et amerikansk helikopterangreb på en del af et bygningskompleks uden for landsbyen Barisha i den nordlige del af den syriske provins Idlib, nær den tyrkiske grænse. Stedet var af SDF blevet betegnet som liggende tæt på et tyrkisk militærkompleks. Under aktionen var helikopteren angiveligt blevet angrebet fra to nærliggende bygninger. Bombemålet var det sydligste bygningskompleks vist med en rund cirkel på satellitbilledet nedenfor, med landsbyen Barisha beliggende ca. 200 m. øst for bygningerne, der formentlig har været knyttet til det tyrkiske efterretningsvæsen, bygget i en tidligere olivenlund udenfor landsbyen. Angrebet ”fra to nærliggende bygninger” kan ikke være kommet fra andre steder end de to andre dele af det samlede bygningskompleks.

Satellitbillede af landsbyen Barisha i den tyrkiske Idlib-provins tæt på grænsen til Tyrkiet. Ca. 200 m. vest for landsbyen ligger tre relativt ens bygningskomplekser. Islamisk Stats leder Abu Bakr Al-Baghdadi befandt sig i det sydligste bygningskompleks, da det blev tilintetgjort under et amerikansk helikopterangreb i slutningen af oktober 2019. Helikopteren blev beskudt fra de to andre dele af komplekset, der sandsynligvis har været tilknyttet den tyrkiske efterretningstjeneste MIT.

I de senere år har Islamisk Stat agenter udført en serie terroraktioner i et antal europæiske lande.

Tyrkiet anses for at danne bro for overførslen af Islamisk Stat-medlemmer fra Syrien og Tyrkiet til de europæiske lande, hvor Tyrkiet udnytter Islamisk Stat medlemmerne til at lægge pres på de europæiske lande for at få dem til at acceptere Tyrkiets undertrykkelse af oppositionen og gennemførelse af deres ekspansionsplaner i regionen., især i Syrien.

ANHA fik fat i en liste med navne på Islamisk Stat medlemmer, som havde modtaget officielle breve om at flytte til et antal europæiske lande via Tyrkiet, organiseret af Islamisk Stats kontor i Tyrkiet, et kontor, der er underlagt den tyrkiske efterretningstjeneste MIT.

Kilder:

 1. Anonymous (2019): Documents: MIT supervises on transfer ISIS elements to EU stats to carry out terrorism acts.ANHA, 4. Dec. 2019. https://hawarnews.com/en/haber/documents-mit-supervises-on-transfer-isis-elements-to-eu-states-to-carryout-terrorism-acts-h13051.html
 2. Brandt (2019): Blev Islamisk Stats leder Abu Bakr al-Bagdadi dræbt på en tyrkisk militærbase i Syrien? Nudem, 4. november 2019.
 3. McCann, A. Singhvi and W. Cai (2019): See where the raid on al-Baghdadi took place in Syria. The New York Times. Oct. 27, 2019.

 

22. november 2019: Nord og Øst Syriens udenrigstjeneste overgiver et forældreløst barn til Danmark

22. november

Nord og Øst Syriens udenrigstjeneste overgiver et forældreløst barn til  Danmark

En delegation fra Danmark  ankom onsdag d. 20. november til Simalka-grænseovergangen mellem Rojava og Irakisk Kurdistan for at møde repræsentanter for den Autonome Administration og  afslutte de endelige procedurer for modtagelsen af en baby, der var blevet stadfæstet som barn af en dansk mor og en hollandsk Islamisk Stat-kriger.

Den danske delegation omfattede Christopher Vivek, en repræsentant for det danske udenrigsministerium, Kim Vitessna, koordinator i det danske politi, og Dr. Henrik Stausreb.

Delegationen blev modtaget af Abeer Elia, vice-udenrigsminister i Nord Øst Syrien, Newroz Khalid, der rrepræsenterer kvindebevægelsen i Nord Øst syrien, Simaf Yusuf og Stair Yousef fra udenrigstjenesten i Nord og Øst Syrien og Eilan Issa fra de kvindelige forsvarsenheder YPJ’s pressetjeneste.

De to delegationer holdt et lukket møde forud for et pressemøde, hvor de underskrev en protekol og udleverede den 11 måneder gamle baby til de danske myndigheder efter en klinisk medicinsk undersøgelse, der blev foretaget af den danske læge Henrik Stausreb.

”Besøget kom i stand som en humanitær pligt til at modtage babyen, i samarbejde med Nord- og Øst Syriens udenrigstjeneste”, fortalte repræsentanten for det danske udenrigsministerium Christopher Vivek til nyhedsbureauet ANHA.

Vivek takkede Den Autonome Administration  for et godt samarbejde og en god humanitær indsats.

Kilde: Anonymous, 2019: AA delivers a baby of Danish origin to Danish Foreign Ministry. ANHA, 21.11.2019

14. november 2019: Hvordan Islamisk Stat blev til Den Syriske Nationale Hær

Som en del af planen for at erobre nord og Øst Syrien, har den tyrkiske stat knyttet en række lejesoldat-bander sammen under navnet ”Syriens Nationale Hær”. De fleste af disse bander omfatter også folk og ledere fra Islamisk Stat lejesodatstyrker. Den tyrkiske forsvarsminister Hulusi Akar kalder den ”regionens folkeslag”, mens den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan kalder dem ”mujahideen rebeller”.

Hawar news agency har fået fat i navne og nærmere oplysninger om 76 ledere og folk fra Islamisk stat, som den tyrkiske stat har givet anden uniform på og rekrutteret til at føre krig imod Nord- og Øst Syrien.

Snesevis af disse personer har begået krigsforbrydelser i Homs, Hama, Suweida, Ghouta og mange andre byer. Blandt dem er lejesoldaten Sufian Al-Qesm, der deltog i kidnapningen af amerikaneren Peter Kassig, og halshuggede ham i Idlib og offentliggjorde sin grusomme gerning på internettet. Der er også Hevrin Khalafs morder Abu Saddam Ansari.

De folk, der kæmpede med Islamisk stat lejesodaterne, mødtes med tyrkisk-støttede lejesoldat-grupper  omkring byen Azaz nord for Aleppo og angriber nu sammen med den tyrkiske hær Serêkaniyê og Gire Spi. Over to artikler har ANHA news anført oplysninger om 76 ledende medarbejdere fra Islamisk Stat som Tyrkiet har stationeret i Nord og Øst Syrien, hvor de er gået til angreb på kurdere og andre mindretal under navnet Den Syriske Nationale Hær.

Vi refererer her 4 udvalgte eksempler på de oplysninger, ANHA har indsamlet for de 76 ledende medarbejdere fra Islamisk Stat:

Abdullah Ehmed Abdullah. Født i 1991 i Humus. Han tilsluttede sig Islamisk Stat i 2014 og tog del i organisationens efterretningsvæsen. Han udførte et angreb mod den Internationale koalitions lufthavn. Han flygtede til Ghouta. Han var involveret i omfattende tyverier og røverier. Han tilsluttede sig El Hamza divisionen i 2016, hvor han bevægede sig rundt i områder, som Tyrkiet har kontrol over. Han er nu i Serêkaniyê.

Sofyan El Qishim, Kodenavn: Ebu Sofyan El Nihêmi. Født i Tedmur (Palmyra) i 1985. Han sluttede sig til Islamisk Stat i 2013. Han er en af grundlæggerne af Islamisk Stat i Syrien. Han er kendt som hærchef i Damaskus. Han tog del i angrebene mod Tedmur, Homs, Hama og Tenef regionerne. Han er ansvarlig for bortførelse og drab på drusere og Ismailiere i Hama, As-Suwayda og Selamiya. Han offentliggjorde en video på YouTube, der viste halshugningen af den amerikanske hjælpeorganisationsarbejder Peter Kassig

Abdullah Elzirir: Kodenavn Ebu Cehfer. Han blev født 1991 i Humus., og tilsluttede sig El Nusra i 2012. I 2014 meldte han sig hos Islamisk Stat i Damaskus. Han deltog i kampe i Damaskus, Aleppo og Elbitir. I 2017 tilsluttede han sig de tyrkiske styrker og modtog militær træning. Han oprettede Liwa El Islam banden under vejledning af Tyrkiets efterretningstjeneste MIT. Med denne gruppe deltog han i besættelsen af Afrin. Nu er han i Gire Spi.

Mohamad El Hemdan: Kodenavn Decane El Iraqi. Han blev født i Irak i 1980. I 2003 flyttede han til Syrien og bosatte sig i Humus. Han er en af grundlæggerne af Islamisk Stat. Han var militær Emir i Sehra provinsen og tog del i kampene i Humus, Damaskus og Hama. I 2017 flyttede han fra Hama til Idlib og grundlage Sultan Murat battalionen Siqur Elbadiyê. De fleste medlemmer af gruppen var medlemmer af Islamisk Stat. Hans battalion var med i angrebet på på Afrin. Nu er han i Girê Spi.

Kilder:

Anonymous, 2019: How ISIS turned into the Syrian National Army? ANHA, 9. November 2019

Anonymous, 2019: ISIS members are criminal army now in National Syrian Army – 2.  ANHA, 10. November 2019

4. november 2019: Blev Islamisk Stats leder Abu Bakr al-Bagdadi dræbt på en tyrkisk militærbase i Syrien?

McGurk: Tyrkiet mangler at komme med nogle forklaringer

Det har længe været kendt, at Islamisk Stats leder Abu Bakr al-Baghdadi har befundet sig i det østlige Syrien, især omkring byen og det tæt befolkede distrikt distrikt Busayrah, hvor også Jabhet al-Nusra har stået meget stærkt, men også sydligere og østlige i den Irakiske ørken. Aktionen foregik imidlertid ikke her, men i vest og nord, tæt på den tyrkiske grænse. Så tæt, så IS-ledernes forbindelse til Tyrkiet fremstår åbenlys.

 

Under den afgørende indsats mod Islamisk Stat omkring Hajin og Bahgouz i efteråret 2018 var der mange efterretninger om at Abu Bakr al-Bagdadi ofte befandt sig i de områder langs Eufrats mellemste løb, som længe har fungeret som kærneområder både for Islamisk Stat og forAl Qaeda, f.eks. omkring byen Al Busayrah tæt på udløbet af Eufrats biflod Khabur – 3 km. Nord for byen ligger sågar en landsby, der hedder Baghdadi! Han var dog født i den central-irakiske by Samarra i 1971, og hans egentlige navn var Aawad al-Bedri.

Men efter, at de sidste områder var blevet indtaget, vidste man også, at han var undsluppet fra området.

Baghdadi blev fundet udenfor landsbyen Barisha i den syriske Idlib-provinsen

Islamisk stats leder Abu Bakr al-Bagdadi er blevet likvideret i Idlib-provinsen tæt på den tyrkiske grænse

Det er imidlertid interessant, at Al Baghdadi blev fundet og likvideret i Idlib-provinsen, der overordnet er helt kontrolleret af Tyrkiet – oven i købet tæt på grænsen til den tyrkiske Hatay-provins, hvorfra alle tyrkiske operationer i Idlibområdet styres. Men det er værre endnu. I en udtalelse fra SDF om aktionen, angives, at den fælles operation mod al-Bagdadi fandt sted nær en tyrkisk militærbase ved byen Barisha, i den nordlige del af Idlib provinsen.

The New York Times har vist et skråfoto over den sønderbombede bygningskompleks, som er vist nedenfor.

Billedet af det sønderbombede bygningskompleks er taget mod øst mod landsbyen Barisha i baggrunden. Hvad der imidlertid ikke fremgår af New York Times artikel er, at komplekset meget vel kan have været en del af den tyrkiske militærbase (altså på syrisk territorium!), som SDF omtaler i sin udtalelse om aktionen. Det er et hjørne af den ikke-bombede del af hele bygningskomplekset, der ses til venstre i billedet. Sammenhængen træder tydeligt frem i et satellitbillede, der viser hele komplekset, som det så ud før bombningen. Det ligger ca. 200 m. vest for Barisha by. Kilde: Allison McCann, Anjali Singhvi and Welyi Cai: See where the raid on al-baghdadi took place in Syria. The New York Times, 27 okt. 2019.
Satellitbillede over det tilholdssted for al-Bagdadi, der senere blev bombet. Det fremgår af billedet og et andet billede i en mindre målestok, at det bombede område tydeligvis er en del af et større kompleks – som næppe kan være andet end den tyrkiske militærbase, som SDF omtaler i sit kommuniké fra aktionen. Militærbasen, som SDF omtaler, er IKKE en del af den ring af tyrkiske militære forlægninger i yderkanten af Idlib-området, som Brett McGurk omtaler nedenfor, men kan meget vel have været af efterretningsmæssig karakter uden synlige militære træk i landskabet. Al tyrkisk tilknytning til Islamisk Stat har været koordineret af den tyrkiske efterretningstjeneste

Men der står ikke et ord om nærheden til en tyrkisk militærbase. Hele komplekset ser ud til at være anlagt i en tidligere olivenlund. Det relativt civile fysiske udseende kan skyldes, at basen – beliggenheden taget i betragtning – meget vel kan have været af rent efterretningsmæssig karakter. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at al tyrkisk tilknytning til Islamisk Stat har været koordineret af den tyrkiske efterretningstjeneste.

Det er også interessant, at general Frank McKenzie fra CSR USCENTCOM 4 dage senere offentliggjorde et skråfoto af bygningerne (de bygninger, der er indrammet på satellitbilledet ovenfor) før bombningen og atter engang understregede, at ”dette isolerede bygningskompleks lå i Idlib provinsen i nordvest Syrien”. For han tilføjede, at ”krigere fra to steder i nærheden af bygningerne begynde at skyde på det amerikanske fly, der deltog i angrebet, da det var ankommet til stedet”. De eneste to steder, sådanne skyderier kan være kommet fra, er netop de to andre bygningskomplekser der ligger nord for bombemålet. Det ville ikke have givet mening, hvis de ikke også var en del af det bombede kompleks. Fra andre kilder er det kommet frem, at flyet var en helikopter, der kom fra Irak via det nordlige Syrien.

McGurk undrer sig

Det er ikke mærkeligt, at, at den tidligere præsidentielle udsending for Koalisionen mod Islamisk Stat, Brett McGurk, har udtalt, at ”Tyrkiet mangler at komme med nogle forklaringer, hvad angår lederen af Islamisk Stat, Abu Bakr al-Bagdadi.”

McGurk: Tyrkiet mangler at komme med nogle forklaringer

Han har understreget, at ”Baghdadi blev ikke fundet i sine traditionelle områder i det østlige Syrien eller vestlige Irak, men derimod i det nordvestlige Syrien – kun få kilometer fra den tyrkiske grænse, i Idlib provinsen, som har været beskyttet af et dusin tyrkiske militær forlægninger siden starten af 2018. Det fortæller os, at det amerikanske militær åbenbart valgte at sætte operationen igang fra et sted, hundreder kilometer væk i Irak, til et sted i umiddelbar nærhed til militære installationer i Tyrkiet, lige på den anden side af grænsen.

Det må her indskydes, at militærbasen ved Barisha IKKE er en af de tyrkiske forlægninger i udkanten af Idlib-området, som McGurk her omtaler.

McGurk tilføjede, at ”De forenede stater efter sigende ikke gjorde Tyrkiet opmærksom på raided før vores styrker var tæt på dets grænse, altså de samme forholdsregler, som vi ville have ydet overfor modstandere som Rusland og Syrien.

Han bekræftede, at ”Idlib er blevet verdens største terrorist rede. Størstedelen af de næsten 40 000 udenlandske lejesoldater som har oversvømmet Syrien under borgerkrigen er kommet gennem Tyrkiet ind i det nordvestlige Syrien. Idlib er idag stort set kontrolleret af al-Qaedaqs samarbejdspartner i Syrien, som er holdt oppe af grænsehandel og udfolder et symbiotisk forhold til de tyrkisk-støttede oppositionsgrupper”.

McGurk roste i den forbindelse SDF og mindede præsident Trump om, at ”evnen til at opnå information i disse områder ikke afhænger af Tyrkiet, men derimod af de andre allierede, som vi har etableret i Syrien, især de kurdisk ledede Syrisk Demokratiske Styrker (SDF). Det var ikke nogen overraskelse at høre præsident Trump bekræfte, at den afgørende information om Bagdadi kom fra SDF. Sådan har det været ved næsten alle lignende operationer rettet mod Islamisk Stat-ledere i Syrien”.

Al Baghdadis højre hånd, Abo Hassen al Muhajar blev fundet i landsbyen Ain al-Baida nær Jaroblus

Abuo Hassen al-Mujaher, al-Baghdadis højre hånd og stedfortræder

Det er ligeledes interessant, at Al Baghdadis højre hånd, Abo Hassen al Muhajar, ifølge SDF General Mazloum Abdi blev fundet og dræbt dagen efter, et helt andet sted. Nemlig i landsbyen Ain al-Baida nær Jarablus, den syriske grænseby til Tyrkiet, som har været udgangspunkt for Tyrkiets styring af alle operationer i Shabah-området i det nordvestlige Syrien. Det ligger i det tyrkisk besatte Shaba-område, mere end 150 km fra Barisha,hvor al-Bagdadi blev dræbt, se kortet i indledningen.

Der findes efterhånden utallige undersøgelser der viser, hvorledes samarbejde mellem Tyrkiets efterretningstjeneste og Islamisk Stat og andre jihadistiske grupperinger har været helt formaliseret over grænsen til Tyrkiet både til Idlib-området, til Shabah-området, til Afrin, og nu også i det område mellem Ras al-Ain og Tel Abyad, øst for Eufrat, som tyrkiet nu har invaderet – og som er vist med gråt på oversigtskortet over aktionen.

Netop derfor skriver SDF i sin udtalelse om aktionen følgende: ”Vi advarer verden mod den fare, der ligger i at de jihadistiske grupperinger sammen med den tyrkiske hær trænger ind i området mellem Ras al-Ain og Tel Abyad, som er blevet besat af tyrkisk støttede militser. Regionen kan derigennem blive en sikker havn, hvor Islamisk Stat kan få muligheder for at reorganisere sig. Vi har allerede beskrevet, hvordan Islamisk Stat medlemmer og nogle af gruppens ledere er rykket til områder kontrolleret  af den tyrkiske hær i Nordsyrien. Tilstedeværelsen af den tyrkiske hær og dens lejesoldater i Idlib, Afrin og Shaba-ormådet, og den seneste operation, der førte til drabet på al-Baghdadi, netop i et område, hvor den tyrkiske hær er tilstede, er et andet bevis på sandheden i vores gentagne advarsler”.

Kilder:

Allison McCann, Anjali Singhvi and Welyi Cai, 2019: See where the raid on al-baghdadi took place in Syria. The New York Times, 27 okt. 2019.

Anonymous, 2019: SDF statement on the killing of ISIS leader al-Baghdadi. ANF, 27 Oct. 2019.

Anonymous, 2019: Mazloum Abdi: Right forearm of al-Baghdadi killed near Jarablus. ANHA, 27. Oct. 2019.

Anonymous, 2019: US President Trump: al-Bagdadi is dead. ANF, 27. Oct. 2019

Anonymous, 2019: Turkey has some explaining to do on Baghdadi’, former US envoy. ANF, 29. Oct. 2019.

3. november 2019: Iransk-svensk læge har dokumenteret Tyrkiets kemiske angreb på civilbefolkningen i Nordøstsyrien

En iransk medicinsk forsker, der har været tilknyttet Stockholm Universitet siden 1990, har som frivillig læge fra Sverige være tilknyttet det hold læger ved hospitalet i den syriske by Heseke, hvor man har behandlet de patienter, der er kommet med alvorlige forbrændinger fra fronten efter den tyrkiske invasion af Syrien. Lægen, Abbas Mansouran, har på baggrund af opholdet skrevet følgende rapport om de tyrkiske væbnede styrkers brug af kemiske våben i Nordsyrien:

Jeg har været udsendt som frivillig læge fra Sverige for at hjælpe med ved behandlingen af de, der er ramt af krigen i Rojava. D. 13. oktober 2019 tiltrådte jeg lægestaben på det største hospital i den syriske by Heseke for at hjælpe de sårede og være i tæt kontakt med patienterne. I min tid dér har jeg mødt mange patienter med alvorlige forbrændinger, som jeg må anse for at være unormale, baseret på erfaring som grundlægger af og ansvarlig for kommiteen til kontrol af hospitalserhvervede infektioner på universitetshospitalet i Shiraz i det sydlige Iran. Min erfaring stammer fra den første halvdel af den Iran-Irakiske krig (i 1980erne), og omfattede arbejde i brandsårsafdelingen.

Mønsteret og udseendet af de brandsår, som jeg har behandlet her i Rojava, adskiller sig markant fra typiske brandsår. Det var fra starten klart for mig, at der var tale om specifikke følger af brug af kemiske våben. De viser, at de bevæbnede tyrkiske styrker har brugt kemisk ammunition. Jeg kan bevidne, at der har været brugt hvid fosfor eller andre ukendte kemiske former for ammunition såsom ”Dense Inert Metal Explosive (DIME)” i Rojava i oktober.

Vi har indtil nu modtaget hundreder af patienter, overvejende civile, herunder børn, kvinder og mænd med alvorlige skader som følge af angrebene fra Tyrkiet og deres islamistiske hjælpestyrker på byerne Serê Kani (Ras al-Ain), Girê Spi (Tel Abyad) og de omkringliggende landsbyer. I alt er ca. 30 ofre, overvejende civile, blevet indlagt på Heseke’s stadshospital med disse alvorlige og usædvanlige forbrændinger og røgskader i deres ansigter, ører og andre steder. De brandsårstyper, som jeg har været vidne til her, adskiller sig væsentligt fra dem, jeg ville have forventet, som følge af alt andet end kemiske brandbomber som hvid fosfor. Ud fra mine erfaringer mener jeg derfor, at de tyrkiske væbnede styrker har brugt kemiske våben mod kvinder og børn i civile områder.

Hvid fosfor som ammunition kan klæbe sig til tøj og trænge dybt ind i huden, hvor det kan forårsage alvorlige og ofte fatale forbrændinger helt ind til knoglerne. Det fortsætter med at brænde, selv når det afskæres fra atmosfærens ilt, og virker indtil det fosforholdige materiale er blevet nedbrudt. Dette kemikalie kan medføre skader på hjerte, lever og nyre, og indånding af røg fra hvidt fosfor kan forårsage fatale skader på luftvejene.

Træk ved ofrene

 1. De fleste af de ofre vi tog imod, var civile
 2. Alle de patienter jeg mødte fortalte, at de havde været ofre for ammunition, der havde været smidt eller affyret fra ubemandede droner forskellige steder og under forskellige angreb.
 3. De fleste patienter rapporterede om 2 angreb med bomber smidt efter hinanden.
 4. Sårene havde et sort udseende, de var dybe, havde variabel størrelse og befandt sig mange steder på huden.

  Abbas Mansouran viser en patient med voldsomme forbrændinger efter et flyangreb
 5. Ofrene havde været dækket af en kold røg.
 6. Stykker af bomber, der havde fæstnet sig til huden, gav anledning til pletter, der lignede dråber.
 7. Nogle af de sårede havde vejrtrækningsproblemer.
 8. Røgen havde fæstnet sig på kroppen med et udseende som kulstøv.
 9. Mindst 6 patienter havde meget alvorlige øjenforbrændinger.
 10. Hår og øjenbryn var ikke brændt, men nogle dybe pletter af forskellig størrelse var markante.
 11. Forbrændingerne viste ingen tegn på fremmedlegemer.
 12. De fleste af patienterne udviklede livstruende infektioner af multi-resistente superbakterier som Pseudomonas spp., E. coli og MRSA.
 13. Nogle af ofrene havde mistet deres arme eller ben.
 14. Alle ofre led af en slags nerveforgiftning, der viste sig i de perifere nerver, der var irritable og medførte en smertefuld overfølsomhed, når jeg berørte selv den ikke-brændte hud.
 15. Nogle ofre udviste tab af hørelsen
 16. De fleste af dem udviste symptomer, der minder om dem, der opstår ved landminer, men der blev ikke observeret tegn på granatsplinter i sårene.
 17. Nogle af de sårede krævede operation i bughulen eller indsættelse af lungedræn eller urinvejskateter.
 18. Blandt de hundredevis af patienter jeg mødte, så jeg omkring 30 med de ovenfor nævnte træk.

De tyrkiske væbnede styrker kan muligvis have brugt en anden slags kemiske bomber, der minder om ”Dense inert metal explosive (DIME)” bomber. Disse wolframlegeringsbomber består af mikrogranatsplinter, der er 1-2mm. store, indeholdende et pulver af tungmetaller som kobolt, wolfram og nikkel, der indgår som mikrofibre. De træk, der kendetegner sår fra DIME er meget lig dem, der viser sig ved hvid fosforammunition, og de er ofte fatale¹.

De kræftfremkaldende effekter af tungmetalliske Wolfram legeringer (HMTA) har (sammen med nedfaldent uranium [DU]) været studeret af den amerikanske hær mindst siden år 2000. Man har fundet frem til, at disse legeringer medfører neoplastiske transformationer af menneskelige benvævsceller².

Rabdomyosarcoma³, en vævskræft, er også blevet rapporteret som værende forårsaget af DIME bomber.

I 2009 udpegede en gruppe italienske forskere, knyttet til vagthundsgruppen New Weapons Research Committee (NWRC), at DIME sår ikke kunne behandles, fordi den pulveriserede wolfram, som de frigør, ikke kan fjernes kirurgisk(4).

På grund af de såredes alvorlige og livstruende situation og manglen på sundhedspersonale i Rojava, var vi nødt til at overføre de fleste af de sårede til hospitaler i Irakisk Kurdistan. Disse patienter bør der følges op på for alle typer kræftfremkaldende og andre langtsigtede følger.

Navne, data og lokaliseringer af angreb, og alle de overfor angivne udsagn er dokumenterede og tilgængelige efter anmodning.

Abbas Mansouran, Stockholm, d. 28. oktober 2019

Referencer:

1  DIME bomb toxicity, Author: Médecins Sans Frontières France, Published: 31 March 2016. https://issuu.com/msffr/docs/dime_bomb_toxcity_04122015_short.pp

2  Neoplastic transformation of human osteoblast cells to the tumorigenic phenotype by heavy metal–tungsten alloy particles: induction of genotoxic effects. Carcinogenesis, Vol. 22, No. 1, 115–125, January 2001

3  Kalinich, J. F.; Emond, C. A.; Dalton, T. K.; Mog, S. R.; Coleman, G. D.; Kordell, J. E.; Miller, A. C.; McClain, D. E. (2005). “Embedded WeaponsGrade Tungsten Alloy Shrapnel Rapidly Induces Metastatic High-Grade Rhabdomyosarcomas in F344 Rats”. Environmental Health Perspectives. 113 (6): 729–734. doi:10.1289/ehp.7791. PMC 1257598. PMID 15929896.

4  “Gaza: Israel under fire for alleged white phosphorus use”, Christian Science Monitor, January 14, 2009, by Robert Marquand and Nicholas Blanford

3. november 2019: SDF efterlyser en rekonstruktion af det syriske militæ

Den aftale, der kort efter den tyrkiske invasion blev indgået mellem SDF, Assad og Rusland er baseret på en gensidig anerkendelse af, at den syriske hær behersker størstedelen af Syrien vest for Eufrat, mens SDF behersker størstedelen af Syrien øst for floden. Den Syriske Hær har i den forbindelse fået adgang til en række områder i Nord Øst Syrien, hvor de som grænseposter markerer den syriske grænse overfor Tyrkiet. De har indtil nu kun i meget begrænset omfang indgået i det aktive forsvar for af det syriske territorium, hvor Tyrkiet har brudt den eksisterende våbenhvile og har søgt at trænge længere ind i Syrien.

Den syriske hær har ikke desto mindre gennem syriske medier opfordret medlemmer af SDF til at tilslutte sig den syriske hær. Den Syriske Demokratiske Styrkers (SDF) generalstab her derfor d. 30. oktober udsendt følgende erklæring:

Vedrørende det syriske forsvarsministeriums opfordring til SDF om at tilslutte sig den syriske hær

Det syriske forsvarsministerium har i dag udsendt en meddelelse, hvor de opfordrer SDF til at tilslutte sig den syriske hær for at forsvare landet mod den tyrkiske aggression.

Ligesom vi gjorde vores position klar fra begyndelsen af angrebene, bekræfter vi endnu engang, at vi hilser enhver indsats fra alle sider velkommen, hvis det kan bidrage til en forenet holdning overfor den tyrkiske aggression mod vores land og vores folk. Integrationen af den syriske hær og de Syriske Demokratiske Styrker kan kun opnås gennem en politisk aftale, der anerkender og bevarer SDFs autonomi i den region, de har beskyttet, hvilket kræver, at det syriske militær bliver rekonstrueret.

Medlemmerne af de Syriske Demokratiske styrker har i årevis stået i spidsen for kampen mod Islamisk Stats terrorisme på vegne af alle syrere og menneskeheden. De har kæmpet effektivt og har tilbageerobret hele det territorium, som tidligere var behersket af Islamisk Stat i Nordsyrien. SDF har skabt en udsøgt og stabil militær struktur. Vi afviser kategorisk det syriske forsvarsministeriums udtalelse, der retter sig mod enkeltpersoner og personel indenfor SDF, og gentager, at enhver alvorligt ment anmodning om integration af de militære styrker nødvendigvis må diskuteres med SDFs ledelse med det formål at skabe en konstruktiv dialog. Det er den eneste løsning på den langvarige interne konflikt mellem De Syriske Demokratiske Styrker og Den Syriske Hær.

De Syriske Demokratiske Styrkers Generalstab, d. 30. oktober 2019.

29. oktober 2019: Hvad står der i de tre internationale aftaler, der er indgået efter Tyrkiets invasion af Syrien?

Det russiske nyhedsmedie Sputnik offentliggjorde d. 23. oktober dette kort over Syrien, der viser udbredelsen af den aftalte ”sikkerhedszone” mellem Tal Abiad og Ras al-ain (vist med gråt), der indgår i aftalen mellem Rusland og Tyrkiet. Langs grænsen udenfor zonen bliver Syriens integritet mod Tyrkiet øst for Eufrat markeret af 15 observationsposter , som det syriske regime bemander. I disse områder vil der foregå en fælles russisk-tyrkisk patruljering i en 12 km dyb zone. Desuden er anført en 32 km dyb zone langs hele grænsen, hvor YPG er udelukket fra – men altså i princippet hverken SDF eller lokale forsvarsmilitser.

Der er indgået tre internationale aftaler efter Tyrkiets invasion af Nord Øst Syrien. Vi gennemgår indholdet og ser på deres konsekvenser for udviklingen på længere sigt.

Af Jesper Brandt

Siden Tyrkiets invasion af Nord Øst Syrien er der indgået i hvert fald tre aftaler af betydning for situationen i Syrien og for Nord Øst Syriens muligheder for at kunne påvirke den fremtidige udvikling i landet.

De Syriske Demokratiske Styrkers (SDF) aftale med Assad og Rusland

Få dage efter det tyrkiske angreb indgik SDF en militær aftale med Assad og Rusland, hvorefter regeringssoldater skulle udstationeres langs grænsen for at hævde syrisk suverænitet. Grundprincippet var en enighed om, at sikringen og dermed befrielsen af hele Syriens territorium fra Tyrkisk besættelse eller dominans skulle være et fælles anliggende. For SDF var det af fundamental betydning, at også befrielsen af Afrin – og dermed muligheden for hjemkomst af de over 200 000 kurdiske flygtninge fra Afrin-området – var indbefattet i aftalen.  Udstationeringen af regeringssoldater ville dog ikke i første omgang ske i grænsebyerne, hvor Tyrkiet allerede var gået ind. Her måtte SDF selv stå for forsvaret. Under forhandlingerne blev SDF lovet fra både Assads og Ruslands side, at de ville lukke det syriske luftrum, hvilket i den forbindelse ville spille en afgørende rolle for SDF. Den militære aftale omfattede ikke Den Autonome Administration i Nord Øst Syrien, som man ikke fra regimets side ville blande sig i. Rådenes arbejde skulle fortsætte som hidtil.

Den Autonome Administration tilsluttede sig aftalen og understregede, at dens projekt i Syrien ikke var et separatistisk Nord Øst Syrien, men tværtimod  udfoldede et demokratisk projekt, der kunne vise sig relevant for udviklingen af en demokratisk model i hele Syrien.

Faktisk havde man i lang tid ført forhandlinger om en sådan aftale, som Rusland længe havde ønsket etableret. Men man kunne ikke blive enige, fordi regimet og Rusland ikke ville gå med til en aftale, før USA havde trukket sine styrker ud.

Aftalen mellem Rusland og tyrkiet, indgået d. 20 oktober i Sochi

Den aftale, der blev indgået mellem Rusland og Tyrkiet d. 20 oktober i byen Sochi har en helt anden karakter end aftalen mellem SDF, Assad og Rusland.  Aftalen mellem Rusland og Tyrkiet  er nærmere kommenteret af Ibrahim Benli i Nudem-artiklen: Hvad betyder den russisk-tyrkiske militæraftale for Rojava? (se https://www.nudem.dk/hvad-betyder-den-russisk-tyrkiske-militaeraftale-for-rojava/) Jeg tager derfor her udgangspunkt i en dansk oversættelse af  ordlyden af aftalens 10 punkter, så man kan se de mange forskellige fortolkningsmuligheder, der er i den:

 1. De to parter bekræfter deres vilje til at bevare den politiske enhed og territoriale integritet i Syrien og beskyttelsen af den nationale sikkerhed i Tyrkiet
 2. De understreger deres vilje til at bekæmpe terrorismen i alle dens former og manifestationer og til at afbryde separatist dagsordener på det syriske territorium
 3. Indenfor denne ramme, vil man bevare den etablerede status quo i det nuværende operation Peace Spring område, der dækker strækningen fra Tel Abyad til Ras al-Ain med en dybde på 32 km (20 miles).
 4. Begge sider tilslutter sig betydningen af Adana aftalen. Den russiske Føderation vil facilitere Adana aftalen under de nuværende betingelser.
 5. Fra d. 23. oktober 2019 kl. 12 middag, vil det russiske militærpoliti og de syriske grænsevagter træde ind på den syriske side af den tyrkisk-syriske grænse udenfor Operation Peace Spring-området for at bistå fjernelsen af YPG elementer og deres våben til en dybde af 30 km (19 miles) fra den Tyrkisk-Syriske grænse, hvilket skal afsluttes indenfor 150 timer. På det tidspunkt vil fælles russisk-tyrkiske patruljeringer starte både vest og øst for Operation Peace Spring-området i en dybde af 10 km. (6 miles), undtagen ved Qamishli by.
 6. Alle YPG elementer og deres våben vil blive fjernet fra Manbij og Tal Rifat
 7. Begge sider vil tage de nødvendige forholdsregler for at undgå infiltrationer af terrorist elementer.
 8. Der vil blive udfoldet fælles bestræbelser på at lette flygtninges tilbagevenden på en sikker og frivillig måde.
 9. En fælles moniterings- og kontrol mekanisme vil blive etableret for at overvåge og koordinere gennemførelsen af dette memorandum
 10. De to sider vil fortsætte med at arbejde for at finde en endelig politisk løsning på den syriske konflikt indenfor Astana Mekanismen og vil understøtte aktiviteten i forfatningskommissionen.

I mediet Sputnik er offentliggjort et kort, der viser konsekvenserne af aftalen. Kortet er gengivet og kommenteret  i indledningen til denne artikel.

Det er imidlertid endnu ikke lykkedes Rusland at indtage hele ”sikkerhedszonen” mellem Tal Abiad og Ras al-ain og der pågår stadigt kampe i området. Der er også fortsat mange civile, der ikke ønsker at flygte og dermed lette den tyrkiske annektering af området. Den syriske hær er stadigt mere til stede i nærheden af zonen.

Vurderingerne af aftalen

Tyrkisk presse har været fulde af lovord over for aftalen. Og umiddelbart ser den også meget negativ ud set fra et Nord og Øst Syrisk synspunkt. Selv om russerne påstår, at aftalen er i overensstemmelse med en hemmelig kommunikation mellem Rusland, Damaskus og kurderne, har SDF da også været kritisk overfor aftalen, som de ikke finder tjener kurdernes interesser.

Men de langsigtede konsekvenser kan vise sig helt anderledes end den umiddelbare accept af den tyrkiske invasion.

Man skal især være opmærksom på to vigtige forhold:

Placeringen af SDF-styrker og deres bevæbning omtales ikke. Tilbagetrækningen af YPG omfatter heller ikke noget krav om afvæbning. I de aftaler, som USA og Tyrkiet før invasionen var ved at indgå omkring en patruljering, indgik lignende aftaler om tilbagetrækning, der samtidigt gav ret til opretholdelsen af lokale forsvarsstyrker, der kunne tage vare på den lokale befolknings sikkerhedsinteresser.  Sådanne selvforsvarsgrupper har faktisk været oprettet i et meget stort antal lokale kommuner i Nord Øst Syrien.

USAs særlige udsending for Syrien, James Jeffry, har givet følgende karakteristik af den tyrkisk-Russiske aftale: ”Jeg er nødt til at være temmenlig kynisk omkring denne aftale. De vil ikke opnå noget godt med den”.

Der er flere, der mener, at det sidste punkt om en endelig politisk løsning af den syriske konflikt, og støtte til en forfatningskomite, på længere sigt næppe kan tænkes at føre andet med sig end en tilbagetrækning af de tyrkiske styrker – ikke bare fra Nord-Øst-Syrien men også fra Afrin, Shabah og Idlib. Men den proces, der skal føre til denne tilbagetrækning, vil Rusland og Assads regime næppe kunne gennemføre uden støtte fra et nogen lunde intakt SDF, der med sine mindst 70000 veltrænede og veludstyrede styrker repræsenterer en magtfakter i Syrien, der godt kan måle sig med Assads. – I hvert fald så længe, de kan sikre sig nye militære forsyninger. Og det kan de, med den udvikling, der er fulgt i kølvandet af den tredie aftale:

 

Våbenhvilen mellem SDF og Tyrkiet, som USA formidlede d. 19. oktober

Den tredje aftale vedrører den våbenhvile, som SDF indgik med Tyrkiet lørdag d. 19 oktober, formidlet og garanteret af  USA. I modsætning til aftalen mellem Rusland og Tyrkiet, har SDF tilsluttet sig aftalen og vil overholde dens betingelser om tilbagetrækninger. På det tidspunkt var SDF hårdt presset ved Serekaniy,  ikke mindst fordi de Tyrkiske styrker og deres lejesoldater i vid udstrækning begyndte at bruge ulovlige våben, herunder hvid forsfor. Selv om Tyrkiet brød våbenhvilen adskillige gange, og forsøgte at hindre tilbagetrækningen af SDF fra Serekaniy,  betød aftalen faktisk en nedgang i kampaktiviteterne og medvirkede til, at både SDFs styrker og civilbefolkningen kunne blive evakueret. Der er her næppe tvivl om, at USAs trusler om økonomiske sanktioner mod Tyrkiet, hvis ikke man var tilbageholdende i angrebet og stoppede overgrebene mod den kurdiske befolkning langs grænsen, har været medvirkende ved våbenhvilen. Den slags humanitære hensyn var der kun meget få vestlige politikere eller medier, der fremførte under invasionen af Afrin.

Men langt vigtigere for den videre udvikling har det været, at USA og dets præsident – måske under indtryk af Sochi aftalen – i nogen grad har trukket i land, hvad angår deres videre tilstedeværelse i Syrien. Selv om stort set alle amerikanske styrker har trukket sig væk fra det nordlige Syrien, har de i virkeligheden blot omgrupperet sig. De har nemlig ikke trukket sig ud af det Østlige Syrien  nede omkring Deir-Ez-Zor, hvor aftalen mellem SDF, Assad og Rusland ikke kom til at gælde. Forsyningerne til SDF vil fortsætte. Det er der formentlig flere grunde til: Dels ønsker USA at afskære en eventuelt genopstået Islamisk Stat fra at få rådighed over de vigtigste oliefelter i Syrien (som under Islamisk Stat var en kilde til indkomst og økonomisk indflydelse, også selv om de syriske olieressourcer ikke spiller den store rolle i et bredere mellemøstligt energiperspektiv), dels ønsker USA at afskære Iran fra at kunne bruge den sydøstlige del af Syrien som korridor for varetagelse af sine interesser i Syrien og Libanon. Som SDFs general Mazlum Abdi har udtrykt det i et interview: ”De tyrkiske angreb fortsætter, og det er Amerikas og præsident Trump’s ansvar. Vores relationer med USA i Øst Syrien fortsætter og vi vil bede dem om at undgå tidligere tiders fejltagelser. ”

Abdi har nemlig haft en samtale med Trump, hvori han takkede Trump for hans forsøg på at stoppe det tyrkiske angreb. Han angiver, at Trump forsikrede ham, at de amerikanske styrker vil forblive i et længere ikke nærmere defineret tidsrum, idet de vil blive omgrupperet i regionen. De diskuterede de næste trin og hvordan  de to parter kunne samarbejde, i særlig grad om den proces, der skal føre til nedkæmpelse af sovende Islamisk Stat-celler.

Og han tilføjer: ”Ingen enkelt magt kan finde en løsning for Syrien. Den amerikanske tilstedeværelse vil være effektiv for at finde en politisk løsning og præsident Trump har bekræftet det.”

 

Kurdernes og SDFs styrkeforhold i forhold til Assad og Rusland

Her tænker Abdi tydeligvis ikke mindst på det forhold, at Forfatningskommissionen for Syrien nu føres tilbage i FN-regi, der vil foregå i Geneve. Dermed håber kurderne på at få større opbakning bag deres interesser, også selv om udspillet til forfatningskommissionens arbejde har ligget i  samarbejdet mellem Rusland, Tyrkiet og Iran under Astana-processen.

Mazlum Abdi blev lørdag d. 26. oktober inviteret til Damaskus for nærmere forhandlinger med Assad-styret.

Det er tydeligt, at denne udvikling afspejler et internt kompromis i den amerikanske administration, der muliggør en fortsat indsat mod en genopblussen af Islamisk Stat, som samtidigt kan tage brodden af det åbenlyse svigt af kurderne som USAs afgørende allierede i denne kamp – og at USA vel at mærke kan udfolde denne indsats i en tilpas afstand fra NATO-partneren Tyrkiet.

For SDF og kurderne er det imidlertid afgørende, at det kan stadfæste en militær og politisk styrke i det østlige Syrien, der ikke umiddelbart lader sig løbe over ende gennem en form for afvæbning eller militær underlæggelse internt i Syrien, men tværtimod kan vise sig som en nødvendig fordel for både for Assad og Rusland i bestræbelserne på at få skabt en varig løsning for et fremtidigt Syrien. Når det kommer til stykket, er det formentlig kun Tyrkiet, der har interesse i at fastholde den fortsatte konflikt i Syrien som grundlag for sine ekspansionsdrømme.

 

Kilder:

Anonymous, 2019: Abdi: Erdogan’s copnsern is not about security but about invasion. ANF, 3. oct. 2019.

Anonymous, 2019: Autonomous Administration announces agreement with the regime. ANF, 13. oct. 2019

Anonymous, 2019: SDF Commander Abdi evaluated agreement between US and Turkey. ANF, 17. oct. 2019.

Anonymous, 2019: Jeffrey: US forces saw evidens of war crimes of Turkey in Syria. ANHA, 23. Oct. 2019

Anonymous, 2019: SDF’s Abdi: The Turkey-Russia deal is not agreed by us. ANF, 24 oct. 2019

Anonymous, 2019: Abdi: We have reservations on some items of Socit Agreement, informed Russia about them. ANHA, 24. oct. 2019

Sarya, Bêrîtan, 2019: Salih Muslim talks about the agreement with the Syrian state, ANF, 14. oct. 2019

En række tweets fra  syrialivemap.com for oktober måned, herunder kortet fra det russiske medium Sputnik

29. oktober 2019: Al undervisning er stoppet i de områder, den tyrkiske hær har angrebet og invaderet

20 skoler er bombet og over 800 har måttet lukke. 86 000 elever har mistet deres undervisning

Tyrkiets militære offensiv mod Nordsyrien går hårdt ud over civilbefolkningen i regionen. Gennem de 9 første dage medførte de tyrkiske angreb drab på 235 civile, herunder 22 børn, mens 672 andre blev sårede. Mindst 300 000 mennesker er fordrevet på grund af invasionen.

Men de tyrkiske angreb har også haft andre voldsomme konsekvenser for civilbefolkningen. Et af de områder, hvor udviklingen i Nord Øst Syrien gennem de sidste 7 år har vist store resultater, har været undervisningssektoren, hvor omfattende ressourcer er blevet brugt på bygning af nye skoler med forbedret undervisning på lokale sprog, og udvikling af videregående uddannelser, herunder 3 universiteter.

I de områder, hvor angrebene er blevet sat ind, er hele dette arbejde blevet sat i stå.

Uddannelseskommissionen i Nord og Øst Syrien har offentliggjort en statistik over den nuværende situation, der har ført til en fuldstændig afbrydelse af skoleundervisningen i de berørte områder.

De har samlet oplysninger om de skoler i de fire Nordøstsyriske kantoner Serekaniye, Til  Temir, Dirbesiye og Gire Spi/Tel Abyad, der har været ramt siden invasionen d. 9. oktober og frem til d. 18. oktober. 810 skoler har måttet lukke på grund af angrebene. Derfor er undervisningen stoppet. Over 86.000 elever har mistet deres undervisning og 5224 lærere har mistet deres job. 20 skoler i byen Serekaniye, hvor angrebene har været mest brutale, er blevet fuldstændig ødelagt.

Men derudover har det også været nødvendigt at evaluere 3 skoler i Qamishlo, 35 i Hasakah og 2 i Girke Lege.

Kommissionen har sendt en indtrængende appel til UNICEF, børnerettighedsorganisationer og en række humanitære organisationer om at intervenere hurtigt og lægge pres på det internationale samfund for at stoppe angrebene. De skriver:

”Angrebene fra den invaderende tyrkiske stat og dens voldelige militser medfører forbrydelser mod civile i Nord og Øst Syrien. De brutale angreb har påvirket sundheds- og uddannelsesinstitutionerne i Nord og Øst Syrien. Mens vores børn burde have siddet og studeret i deres klasseværelse, er de i stedet blevet slået ihjel, lemlæstet eller fordrevet fra deres hjem på grund af angrebene. Det er tydeligt, at den tyrkiske hær er gået målrettet mod skolerne.”

Kilder:

Anonymous, 2019: Education process stopped in Northern Syria. ANF, 19 oct. 2019. https://anfenglish.com/rojava-syria/education-process-stopped-in-northern-syria-38587

Anonymous, 2019: 86000 children deprived their right on education. 22 killed due turkish attacks. ANHA, 212 oct. 2019. https://hawarnews.com/en/haber/86000-children-deprived-their-right-on-education-22-killed-due-turkish-attacks-h12306.html

26. oktober 2019: Fem parlamenter har udformet en fælles erklæring mod den tyrkiske invasion, der måske kan varsle et ønske om en ny hårdere kurs overfor Tyrkiet.

En tyrkisk tank tæt på grænsen til Syrien ved Kobane

Præsident Erdogan har truet alle europæiske ledere med, at hvis man kaldte den tyrkiske indmarch i Nord Øst Syrien for en invasion, så ville han sende alle de 3,6 mill. syriske flygtninge i Tyrkiet videre til Europa. Lignende trusler har hidtil fået mange europæiske politikere til at makke ret og fremføre, at Tyrkiet skam havde legitime forsvarsinteresser at pleje i det nordlige Syrien. Merkel og Macron overlod på et topmøde sidste år i Istanbul Erdogan og Putin at finde en løsning på Syriens problemer i samarbejde med Iran. Så kunne Europa vaske sine hænder og holde sig udenfor – mente man. Erdogan opfattede det som et klart signal om, at han uden problemer kunne starte et angreb på Nordsyrien øst for Eufrat – hvilket han gjorde et par dage senere.

Men noget tyder på, at stadigt flere erkender, at det næppe er en holdbar situation, da det samtidigt er blevet klart for offentligheden, at det tyrkiske angreb netop er knyttet til forestillingen om Syrien som en naturlig del af det Osmanniske Rige, som Erdogan og det tyrkiske militær drømmer om at genetablere. Det sker i en erobringskrig baseret på en tæt systematisk inddragelse af Islamisk Stat og andre ekstreme grupperinger i den syriske borgerkrig. Udryddelsen eller fordrivelsen af kurderne er en anden central del af denne nationalistiske drøm.

Enhver kan se, at det ikke vil skabe fred, men tværtimod vil øge ekstremismen og terrorismen. Meldingerne om målrettede tyrkiske bombninger tæt på IS-fangelejre i Nord Øst Syrien, der har gjort det muligt at arrangere fangeflugt, har yderligere gjort situationen tydelig, og samtidigt gjort det svært at forklare, hvorfor europæiske lande har været så tilbageholdende med deres bidrag til indsatsen mod Islamisk Stat.  Da præsident Trump under et interview blev spurgt om, hvad han mente, der ville ske, hvis IS-fanger slap ud af lejrene i Nord Øst Syrien, svarede han lakonisk: Tja, de vil tage til Europa.

Derfor har den nye tyske forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ændret markant kurs og ønsker nu, at der bliver oprettet en fælleseuropæisk forsvarsstyrke, der skal udstationeres i Syrien. Merkel stillede sig positiv, og NATOs generalsekretær Jens Stoltenborg, har budt initiativet velkommen. Desværre havde hun ikke informeret sine kolleger inden hun udsendte forslaget, så det fik i nogen grad karakter af at være et politisk stunt.

Men den politiske tendens er klar.

Og den understreges ikke mindst af en ret markant fælleserklæring som formændene for de udenrigspolitiske udvalg i parlamenterne i Tyskland (Norbert Röttgen) , Frankrig (Marielle de Sarnez), England (Tom Tugendhat), Europaparlamentet (David McAllister) og Repræsentanternes hus i USA  (Elliott Engel) har udsendt, hvor man fordømmer den tyrkiske militære offensiv for at invadere Nord og Øst Syrien.

Elliott Engel er formand for det udenrigspolitiske udvalg i repræsentanternes hus i USA, og er formentlig den, der har taget initiativet til den fælles udtalelse fra udvalgene i Tyskland, Frankrig, England, Europaparlamentet og USA

”Vi, formændene for udenrigspolitiske udvalg for parlamenterne i Tyskland, Frankrig, UK, Det Europæiske Parlament og repræsentanternes hus i Amerika, fordømmer i fællesskab på det kraftigste den tyrkiske militære offensiv i det Nord Østlige Syrien. Vi anser invasionen for at være en militær aggression og for at bryde international lovgivning. Den tyrkiske offensiv skaber lidelser for den lokale befolkning, der er tvunget til at flygte, og den skaber desuden ustabilitet i Syrien og i de nærliggende områder.

Vi anser tilsidesættelsen af de syriske kurdere for at være forkert. De Syriske Demokratiske Styrker, vores partnere i den globale koalition, har massivt bidraget til en succesfuld, men endnu ikke overstået, kamp mod Islamisk Stat i Syrien, og de har pådraget sig store tab ved at gøre det.

Vi beklager dybt De Forenede Staters præsidents beslutning om at trække amerikanske tropper ud af nordøst Syrien, som markerer endnu en milepæl i ændringerne i den amerikanske udenrigspolitik i Nær- og Mellemøsten. Det kaos som den tyrkiske offensiv har medført, kan medføre en genopblussen af Islamisk terrorisme og underminere års indsats og investeringer for at bringe stabilitet og fred til denne del af verden. Derfor håber vi, at De Forenede Stater vil genoptage en ansvarlig kurs i Syrien.

På samme måde anmoder vi Den Europæiske Union og dens medlemsstater om at påtage sig et ansvar og engagere sig i en løsning af konflikten. Vi har brug for en omgående og vedvarende fælles indsats. Der er kun en vej vi kan følge: En fast og resolut optræden.

Denne forfærdelige krig rammer og påvirker befolkningerne i vores lande på utallige områder. Derfor føler vi os som medlemmer af vores parlamenter forpligtiget til at gøre vores fælles standpunkt klart. Vi er forenet på tværs af partier og nationaliteter for at demonstrere vores forpligtigelser over for vores fælles værdier, ansvar og interesser. ”

Kilde:

Anonymous, 2019: Joint declaration by five Parliaments against Turkish incursion. ANF, 22. oct. 2019. https://anfenglish.com/news/joint-declaration-by-five-parliaments-against-turkish-incursion-38660

18. oktober 2019: De tyrkiske myndigheder sender unge syriske flygtninge ind i kampen

Efter de pinefulde nederlag, som den tyrkiske besættelseshær og dens lejesoldater er blevet påført af SDF, er de tyrkiske myndigheder begyndt at arrestere unge syriske flygtninge i Tyrkiet for at sende dem i kamp i det nordlige og østlige Syrien.

Andelen af syriske flygtninge i de tyrkiske provinser i juni 2017, ifølge det tyrkiske indenrigsministerium.

Adskillige kilder i Tyrkiet har bekræftet overfor nyhedsbureauet ANHA, at de tyrkiske besættelsesmyndigheder, efter en uges angreb fra dem og deres lejetropper i det nordlige og østlige Syrien, er stødt på så voldsom modstand fra SDF, at de nu leder efter unge syriske flygtninge i Tyrkiet, der bliver arresteret og sendt i kamp i det nordlige og østlige Syrien.

Kilderne angav, at de tyrkiske myndigheder har placeret mange afspærringer på hovedvejene og i byerne, hvor de arresterer alle unge syrere, for at få dem bragt ind i krigen i det nordøstlige Syrien. Det afspejler omfanget af de tab, som besættelseshæren og dens lejesoldater har lidt.

Kilde: Anonymous, 2019. ANHA, 16. oct.