18. januar 2020: Norsk mor med to børn fra Islamisk Stat er overgivet til Norge

By | 6. oktober 2020

 

D. 17 januar afleverede udenrigsafdelingen under Nord- og Øst Syriens Autonome Administration to børn med deres norske mor, der har opholdt sig i Al Hol lejren til en delegation fra det norske udenrigsministerium, ledet af Eric Homes.

Den norske delegation ankom til udenrigsafdelingens hovedkvarter i Qamishlo tirsdag d. 14. januar, hvor den blev modtaget af lederen af udenrigsafdelingen Abdul Karim Omar, medlemmer af  YPJ’s (kvindernes forsvarsenheder) pr-afdeling og kvindekomiteen for den Autonome Administration i Nord- og Øst Syrien.

”Vi har talt om mange vigtige politiske spørgsmål omkring situationen i regionen, og Norge sætter pris på den indsats, der er ydet af de lokale myndigheder i Nord og Øst Syrien for at bære byrden af det enorme antal  tilbageholdte mennesker, der befinder sig i lejrene, samt de ofre, der er ydet fra befolkningens side i nord- og øst Syrien”, sagde Eric Noms fra den norske delegation.

Homs udtrykte også sin taknemmelighed overfor den indsats og de ofre, som den Autonome Administration og SDF havde ydet for at få elimineret torror organisationen Islamisk Stat.

Et udleveringsdokument blev underskrevet af begge parter, der bekræftede, at de to børn og deres mor er i god fysisk og helbredsmæssig stand, og at de ikke har været udsat for nogen form for moralsk eller fysisk pres, under deres ophold i Nord-Øst Syrien.

Nordøstsyriens Autonome Administration har indtil nu officielt overleveret 171 kvinder og 177 børn til de lande, hvori de er statsborgere.

Kilde:

Anonymous, 2020: ISIS woman with two children handed over to Norway. ANF, 17. Jan. 2020