23. Januar 2020: SDFs militære råd fremlægger sit syn på situationen i Syrien

By | 7. oktober 2020

Militærrådet for De Syriske Demokratiske Styrker (SDF) holdt møde onsdag d. 15. januar. Af en udtalelse fra mødet fremgår det, at kampen mod Islamisk Stat fortsætter. USA og Rusland blev opfordret til at stoppe Tyrkiets forbrydelser mod Nord- og Øst Syrien.

 

Efter mødet i SDFs militærråd d. 15. januar blev der udsendt en sluterklæring, hvor vigtigheden af kampene mod en genkomst af terrororganisationen Islamisk Stat blev fremhævet.

Ifølge erklæringen diskuterede mødet forsættelsen af det eksisterende program og organiseringen af de militære styrker. Det militære råds rolle i regionen blev også evalueret. Vigtigheden af en kvantitativ forøgelse af de militære styrker, deres våben og udstyr, samt deres uddannelse, blev understreget.

Erklæringen lagde vægt på behovet for, at de militære styrker er forberedt på alle typer udvikling og for at SDF bevarer deres status inden for Syriens sikkerheds- og forsvarssystem, samt går i dialog med alle relevante grupperinger for at bidrage med en politisk løsning.

Mødet diskuterede også den aftale, der blev indgået i Sochi d. 22. oktober, garanteret af Rusland. Erklæringen fastslog, at bestemmelserne i aftalen skal gennemføres fuldt ud i praksis. Erklæringen understreger også, at Tyrkiet ikke overholder bestemmelserne i aftalen, og at landet bevidst bryder aftalen, en handling, der dermed truer sikkerheden i hele regionen. De noterede sig, at to mennesker for nyligt, d. 12. januar, døde under et tyrkisk drone angreb i Tirbêspîyê regionen, mens andre blev såret.

Det militære råd diskuterede også aftalen mellem USA og Tyrkiet fra d. 17. oktober. I erklæringen fastslås det, at den tyrkiske stat også bryder denne aftale, skønt SDF har holdt sig til den.

”Tyrkiet har indtil nu fastholdt dets politik for folkemord og demografiske omflytninger. Forbrydelser mod civilbefolkningen gennemføres dagligt i de besatte områder. Der finder plyndringer sted og de fordrevne menneskers hjem bliver målrettet overtaget af fremmede”.

Ifølge SDFs erklæring spreder grupper af lejesoldater, der understøttes af den tyrkiske stat, terror og forhindrer de fordrevne beboere i at vende tilbage til deres hjem. SDF opfordrede de garanterende magter til at stoppe disse forbrydelser og få Tyrkiet til at holde sig til de indgåede aftaler.

Erklæringen rettede også opmærksomheden mod den katastrofale humanitære situation i Idlib og Afrin, der er skabt af Tyrkiets indblanding i Syrien. SDFs generalstab har tidligere udtalt, at flygtninge fra Idlib er velkomne i Nord- og Øst Syrien og har nu yderligere påpeget, at støtte til disse mennesker skal fremskaffes af grupper, der er knyttet til SDF.

SDFs militærråd ser fortsat et behov for et koordineret samarbejde med den internationale anti-IS koalition for at undgå, at terrororganisationen genvinder sin styrke. Samarbejde med Rusland og den syriske hær skal fortsætte for at sikre stabilitet og sikkerhed i regionen.

Erklæringen slutter med at fastslå, at SDF er ansvarlig for retssikkerheden og beskyttelsen af hele regionens interesser.

Kilde:

Anonymous, 2020: Final declaration of the SDF Military Council meeting published. ANF, 16. Jan. 2020.