4. november 2019: Blev Islamisk Stats leder Abu Bakr al-Bagdadi dræbt på en tyrkisk militærbase i Syrien?

McGurk: Tyrkiet mangler at komme med nogle forklaringer

Det har længe været kendt, at Islamisk Stats leder Abu Bakr al-Baghdadi har befundet sig i det østlige Syrien, især omkring byen og det tæt befolkede distrikt distrikt Busayrah, hvor også Jabhet al-Nusra har stået meget stærkt, men også sydligere og østlige i den Irakiske ørken. Aktionen foregik imidlertid ikke her, men i vest og nord, tæt på den tyrkiske grænse. Så tæt, så IS-ledernes forbindelse til Tyrkiet fremstår åbenlys.

 

Under den afgørende indsats mod Islamisk Stat omkring Hajin og Bahgouz i efteråret 2018 var der mange efterretninger om at Abu Bakr al-Bagdadi ofte befandt sig i de områder langs Eufrats mellemste løb, som længe har fungeret som kærneområder både for Islamisk Stat og forAl Qaeda, f.eks. omkring byen Al Busayrah tæt på udløbet af Eufrats biflod Khabur – 3 km. Nord for byen ligger sågar en landsby, der hedder Baghdadi! Han var dog født i den central-irakiske by Samarra i 1971, og hans egentlige navn var Aawad al-Bedri.

Men efter, at de sidste områder var blevet indtaget, vidste man også, at han var undsluppet fra området.

Baghdadi blev fundet udenfor landsbyen Barisha i den syriske Idlib-provinsen

Islamisk stats leder Abu Bakr al-Bagdadi er blevet likvideret i Idlib-provinsen tæt på den tyrkiske grænse

Det er imidlertid interessant, at Al Baghdadi blev fundet og likvideret i Idlib-provinsen, der overordnet er helt kontrolleret af Tyrkiet – oven i købet tæt på grænsen til den tyrkiske Hatay-provins, hvorfra alle tyrkiske operationer i Idlibområdet styres. Men det er værre endnu. I en udtalelse fra SDF om aktionen, angives, at den fælles operation mod al-Bagdadi fandt sted nær en tyrkisk militærbase ved byen Barisha, i den nordlige del af Idlib provinsen.

The New York Times har vist et skråfoto over den sønderbombede bygningskompleks, som er vist nedenfor.

Billedet af det sønderbombede bygningskompleks er taget mod øst mod landsbyen Barisha i baggrunden. Hvad der imidlertid ikke fremgår af New York Times artikel er, at komplekset meget vel kan have været en del af den tyrkiske militærbase (altså på syrisk territorium!), som SDF omtaler i sin udtalelse om aktionen. Det er et hjørne af den ikke-bombede del af hele bygningskomplekset, der ses til venstre i billedet. Sammenhængen træder tydeligt frem i et satellitbillede, der viser hele komplekset, som det så ud før bombningen. Det ligger ca. 200 m. vest for Barisha by. Kilde: Allison McCann, Anjali Singhvi and Welyi Cai: See where the raid on al-baghdadi took place in Syria. The New York Times, 27 okt. 2019.
Satellitbillede over det tilholdssted for al-Bagdadi, der senere blev bombet. Det fremgår af billedet og et andet billede i en mindre målestok, at det bombede område tydeligvis er en del af et større kompleks – som næppe kan være andet end den tyrkiske militærbase, som SDF omtaler i sit kommuniké fra aktionen. Militærbasen, som SDF omtaler, er IKKE en del af den ring af tyrkiske militære forlægninger i yderkanten af Idlib-området, som Brett McGurk omtaler nedenfor, men kan meget vel have været af efterretningsmæssig karakter uden synlige militære træk i landskabet. Al tyrkisk tilknytning til Islamisk Stat har været koordineret af den tyrkiske efterretningstjeneste

Men der står ikke et ord om nærheden til en tyrkisk militærbase. Hele komplekset ser ud til at være anlagt i en tidligere olivenlund. Det relativt civile fysiske udseende kan skyldes, at basen – beliggenheden taget i betragtning – meget vel kan have været af rent efterretningsmæssig karakter. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at al tyrkisk tilknytning til Islamisk Stat har været koordineret af den tyrkiske efterretningstjeneste.

Det er også interessant, at general Frank McKenzie fra CSR USCENTCOM 4 dage senere offentliggjorde et skråfoto af bygningerne (de bygninger, der er indrammet på satellitbilledet ovenfor) før bombningen og atter engang understregede, at ”dette isolerede bygningskompleks lå i Idlib provinsen i nordvest Syrien”. For han tilføjede, at ”krigere fra to steder i nærheden af bygningerne begynde at skyde på det amerikanske fly, der deltog i angrebet, da det var ankommet til stedet”. De eneste to steder, sådanne skyderier kan være kommet fra, er netop de to andre bygningskomplekser der ligger nord for bombemålet. Det ville ikke have givet mening, hvis de ikke også var en del af det bombede kompleks. Fra andre kilder er det kommet frem, at flyet var en helikopter, der kom fra Irak via det nordlige Syrien.

McGurk undrer sig

Det er ikke mærkeligt, at, at den tidligere præsidentielle udsending for Koalisionen mod Islamisk Stat, Brett McGurk, har udtalt, at ”Tyrkiet mangler at komme med nogle forklaringer, hvad angår lederen af Islamisk Stat, Abu Bakr al-Bagdadi.”

McGurk: Tyrkiet mangler at komme med nogle forklaringer

Han har understreget, at ”Baghdadi blev ikke fundet i sine traditionelle områder i det østlige Syrien eller vestlige Irak, men derimod i det nordvestlige Syrien – kun få kilometer fra den tyrkiske grænse, i Idlib provinsen, som har været beskyttet af et dusin tyrkiske militær forlægninger siden starten af 2018. Det fortæller os, at det amerikanske militær åbenbart valgte at sætte operationen igang fra et sted, hundreder kilometer væk i Irak, til et sted i umiddelbar nærhed til militære installationer i Tyrkiet, lige på den anden side af grænsen.

Det må her indskydes, at militærbasen ved Barisha IKKE er en af de tyrkiske forlægninger i udkanten af Idlib-området, som McGurk her omtaler.

McGurk tilføjede, at ”De forenede stater efter sigende ikke gjorde Tyrkiet opmærksom på raided før vores styrker var tæt på dets grænse, altså de samme forholdsregler, som vi ville have ydet overfor modstandere som Rusland og Syrien.

Han bekræftede, at ”Idlib er blevet verdens største terrorist rede. Størstedelen af de næsten 40 000 udenlandske lejesoldater som har oversvømmet Syrien under borgerkrigen er kommet gennem Tyrkiet ind i det nordvestlige Syrien. Idlib er idag stort set kontrolleret af al-Qaedaqs samarbejdspartner i Syrien, som er holdt oppe af grænsehandel og udfolder et symbiotisk forhold til de tyrkisk-støttede oppositionsgrupper”.

McGurk roste i den forbindelse SDF og mindede præsident Trump om, at ”evnen til at opnå information i disse områder ikke afhænger af Tyrkiet, men derimod af de andre allierede, som vi har etableret i Syrien, især de kurdisk ledede Syrisk Demokratiske Styrker (SDF). Det var ikke nogen overraskelse at høre præsident Trump bekræfte, at den afgørende information om Bagdadi kom fra SDF. Sådan har det været ved næsten alle lignende operationer rettet mod Islamisk Stat-ledere i Syrien”.

Al Baghdadis højre hånd, Abo Hassen al Muhajar blev fundet i landsbyen Ain al-Baida nær Jaroblus

Abuo Hassen al-Mujaher, al-Baghdadis højre hånd og stedfortræder

Det er ligeledes interessant, at Al Baghdadis højre hånd, Abo Hassen al Muhajar, ifølge SDF General Mazloum Abdi blev fundet og dræbt dagen efter, et helt andet sted. Nemlig i landsbyen Ain al-Baida nær Jarablus, den syriske grænseby til Tyrkiet, som har været udgangspunkt for Tyrkiets styring af alle operationer i Shabah-området i det nordvestlige Syrien. Det ligger i det tyrkisk besatte Shaba-område, mere end 150 km fra Barisha,hvor al-Bagdadi blev dræbt, se kortet i indledningen.

Der findes efterhånden utallige undersøgelser der viser, hvorledes samarbejde mellem Tyrkiets efterretningstjeneste og Islamisk Stat og andre jihadistiske grupperinger har været helt formaliseret over grænsen til Tyrkiet både til Idlib-området, til Shabah-området, til Afrin, og nu også i det område mellem Ras al-Ain og Tel Abyad, øst for Eufrat, som tyrkiet nu har invaderet – og som er vist med gråt på oversigtskortet over aktionen.

Netop derfor skriver SDF i sin udtalelse om aktionen følgende: ”Vi advarer verden mod den fare, der ligger i at de jihadistiske grupperinger sammen med den tyrkiske hær trænger ind i området mellem Ras al-Ain og Tel Abyad, som er blevet besat af tyrkisk støttede militser. Regionen kan derigennem blive en sikker havn, hvor Islamisk Stat kan få muligheder for at reorganisere sig. Vi har allerede beskrevet, hvordan Islamisk Stat medlemmer og nogle af gruppens ledere er rykket til områder kontrolleret  af den tyrkiske hær i Nordsyrien. Tilstedeværelsen af den tyrkiske hær og dens lejesoldater i Idlib, Afrin og Shaba-ormådet, og den seneste operation, der førte til drabet på al-Baghdadi, netop i et område, hvor den tyrkiske hær er tilstede, er et andet bevis på sandheden i vores gentagne advarsler”.

Kilder:

Allison McCann, Anjali Singhvi and Welyi Cai, 2019: See where the raid on al-baghdadi took place in Syria. The New York Times, 27 okt. 2019.

Anonymous, 2019: SDF statement on the killing of ISIS leader al-Baghdadi. ANF, 27 Oct. 2019.

Anonymous, 2019: Mazloum Abdi: Right forearm of al-Baghdadi killed near Jarablus. ANHA, 27. Oct. 2019.

Anonymous, 2019: US President Trump: al-Bagdadi is dead. ANF, 27. Oct. 2019

Anonymous, 2019: Turkey has some explaining to do on Baghdadi’, former US envoy. ANF, 29. Oct. 2019.