Hvorfor denne side?

Behovet for viden om den regional-geografiske udvikling i Nordsyrien

Som geograf  har jeg siden min studietid arbejdet med historisk geografi, landbrugsgeografi, bæredygtig landskabsudvikling, landskabsøkologi, og udvikling af natur- og nationalparker. Jeg har aldrig været i det nordlige Syrien, men nåede dog at besøge det smukke Damaskus og det betagende Palmyra nogle år inden borgerkrigen brød ud.

Jeg finder det vigtigt at berette geografisk om borgerkrigens gang, og især om de mange sider af konfliktens lokale udformning og forløb, der forties af mangel på interesse, eller af økonomiske eller politiske grunde. Jeg tror at det er vigtigt for at forstå de konflikter, der skal løses og de skår, der skal klinkes i den efterfølgende fredsproces. For mit største håb er at kunne supplere og efterhånden skifte beretningerne om krigens gang ud med geografiske skildringer af den fredelige civile opbygning af det nordlige Syrien, som den allerede idag begynder at tegne sig. De syriske kurdere stræber imod en bæredygtig landbrugsudvikling og alsidig udvikling af økonomien, mål, som hidtil bevidst er blevet frataget dem, og det til trods for at de natur- og ressourcemæssige forudsætninger og muligheder i udgangspunktet har været ganske gode. Netop den målrettede mobilisering af både menneskelige og naturmæssige ressourcer for udviklingen af de civile liv, til trods for borgerkrigens  stærkt hæmmende indflydelse, er nok det mest bemærkelsesværdige og positive træk ved udviklingen i de syrisk-kurdisk kontrollerede dele af Syrien.

Det er første gang jeg laver en hjemmeside. Jeg har fået god hjælp til opbygningen af en god ven. Nogen ting fungerer allerede godt, som f.eks. brugen af søgefunktionen til f.eks. at finde yderligere indlæg, der omhandler den lokalitet eller det område, som man netop læser om. Der er imidlertid mange ting jeg endnu ikke har ordentlig styr på, især hvad angår en hjemmesides arkitektur, så jeg beder om overbærenhed, hvad angår logik og funktionalitet. Det forbedrer sig forhåbentlig hen ad vejen. Også billedsiden vil blive forbedret og alle kortene vil hen ad vejen blive forsynet med en målestok!

 

Behov for viden om borgerkrigens udvikling i det nordlige Syrien

Krigen i Syrien er blevet stadigt mere kompleks. Den er samtidigt også ved at komme ind i en afgørende fase, hvor Islamisk Stat som en territorielt afgrænset enhed ser ud til at nærme sig sin afslutning. Deres uformelle hovedstad Raqqa står overfor at blive erobret.  Danske soldater er blevet forberedt på også at kunne blive inddraget i denne proces.  Men samtidigt er informationen om, hvad der faktisk sker i den nordlige del af Syrien blevet stadigt mere sparsom. Selv hvad der sker på slagmarken får vi stort set ingen information om. Måske skyldes det, at det er meget svært at gennemskue, hvor udviklingen fører hen. Hvilken fremtid tegner sig for det tidligere Syrien?

 

Kurdernes forandrede rolle i krigen

En ting er dog blevet ganske klar, nemlig de kurdiske syreres helt ændrede rolle. Fra at have været et undertrykt, marginaliseret og forfulgt mindretal før borgerkrigen har de kurdiske syrere udviklet sig til den måske stærkeste og mest indflydelsesrige gruppe indenfor det nuværende Syrien.

 

Kurdernes opbygning af et civilsamfund: En ny socialisme

Men det mest overraskende i denne udvikling er, at de syriske kurdere trods krigen og  sideløbende med den militære mobilisering er ved at opbygge et ganske stærkt og velfungerende civilsamfund, ikke blot i de kurdiske områder, men også blandt de mange arabiske og andre grupperinger, som de er gået i alliance med for at befri landet for Islamisk stat.

De går målrettet mod at få mobiliseret et basisdemokrati skabt nedefra, der kan forene alle syriske befolkningsgruppers grundlæggende interesse i en fredelig sameksistens uden at blive spændt for en etnisk, nationalistisk eller religiøs vogn. Selv deres eget navn, Rojava (der betyder Vestkurdistan) har de fjernet fra angivelsen af det område af Syrien, som de behersker. Det har ved sidste årsskifte ændret navn fra Det nordlige Syriens Føderation – Rojava, til Det Nordlige Syriens Demokratiske Føderale System. Det føderale system består af forskelligt udformede lokale demokratier, som dog grundlæggende hviler på nogle fælles principper, der omfatter ligestilling mellem etniske grupper, køn og religion, en sikring af sociale og uddannelsesmæssige rettigheder og en langsigtet bæredygtig udnyttelse af de naturmæssige ressourcer. Føderationsprincippet levner plads til store regionale forskelle, men for de syriske kurdere er det mål, de har stillet sig i udsigt, ikke et nationalt Kurdistan. De har erkendt, at i sikringen af en demokratisk udvikling i det nordlige Syrien giver det idag ingen mening at ville fastholde en kurdisk dominans, der kan blive ligeså ødelæggende som tidligere arabiske, tyrkiske, eller forskellige religiøse former for dominans. I den forstand kan man i det nordlige Syrien ane kimen til et nyt, ikke arabisk, men multietnisk forår, der ikke alene åbner mulighed for at bryde med generationers diktatur i mellemøsten, men måske også kan vise vejen ud af det nationalistiske morads, som også de fleste vestlige lande for tiden ser ud til at begrave sig i som reaktion på neoliberalismens hærgen.

Der kan være mange forskellige politiske grunde til at støtte kurdernes kamp i det norlige Syrien. Det er der i sig selv en pointe i. Men tendenserne i udviklingen af civilsamfundet er en dimension, der i særlig grad må forpligtige socialister til at følge med i  udviklingen i det nordlige Syrien, både hvad angår det civile liv som udviklingen i den borgerkrig, hvis udfald nødvendigvis må få stor betydning for, hvordan den fremtidige samfundsudvikling i Syrien vil tegne sig.

 

Parterne syn på de syriske kurdernes rolle ved borgerkrigens afslutning

En socialistisk orienteret udvikling i Syrien er naturligvis hverken Vestens eller Ruslands kop te, og slet ikke drømmen hos Erdogan, Assad eller de mange andre bejlere til et nyt mellemøstligt kalifat efter Islamisk stats fald. Men mange er blevet afhængige af kurderne. Deres slagkraft, disciplin og politiske dømmekraft har aftvunget respekt, men samtidigt gør man hvad man kan for at skjule de visioner, der ligger bag kurdernes strategi. Den passer på længere sigt ikke rigtigt  ind i det stormagtspolitiske spil, som kendetegner kapitalismens udvikling i disse år.

 

Behovet for alternativ viden om udviklingen i Nordsyrien.

Selv om den danske presse allerede ser ud til at have afsluttet den syriske borgerkrig med Assads forventede sejr, er den langt fra slut endnu. Denne hjemmeside vil foreløbigt i høj grad hæfte os ved det, der foregår i tilknytning til ’slaget om Raqqa’ , og andre sider af den syriske borgerkrig, der øver indflydelse på denne kamp, men set fra et Syrisk-kurdisk, og dermed samtidigt fra et basalt, socialistisk synspunkt. Ofte kræver en forståelse af konfliktens udvikling indsigt i udviklingen af det civile liv og den politiske udvikling i Nordsyrien og derfor vil hjemmesiden også løbende indeholde baggrundsartikler, som kan sætte de dagsaktuelle begivenheder ind i et bredere perspektiv. Selv om den væbnede borgerkrig altså ikke er slut er til gængæld kampen om den fremtidige fred allerede godt igang. I medierne vil det se ud som om den afgøres på de bonede gulve i Antalya, Geneve eller Moskva. Men det vil kun blive en lille del af sandheden. For styrkeforholdet og de alliancer mellem de forskellige syriske befolkningsgrupper, der har udviklet sig gennem de senere år, vil blive helt afgørende for Syrens fremtidige udvikling. Forhåbentlig kan hjemmesiden også bidrage med at kaste lys over denne udvikling.

 

Jesper Brandt